Debatindlæg, Drivhusgasser, Gæsteindlæg

De 32 myter bringer sindene i kog

– Gæste-indlæg

Johannes Krüger

Mogens Kjær (MK) har set sig gal på en detalje i min seneste bog: 32 myter om klimaet du ikke skal hoppe på – læs hvorfor, hvis du tør. Det drejer sig om tallet 0,09 pct. på side 136. Mogens Kjær mener, at han har fundet en graverende og helt afgørende fejl. Det rigtige tal – mener MK – er 44 pct., hvilket betyder, ”at procentvis 489 mere CO2 forbliver i atmosfæren end Johannes Krüger vil have os til at tro”. På den baggrund bedømmer MK resten af min bog på 380 sider til at være af samme skuffe. Men som et par anmeldere af min bog skrev som kommentar til MK´s anmeldelse på Saxo: Hvis MK var tandlæge og mente at have fundet et hul i en tand, ville han rydde hele munden.

Da jeg holdt foredrag i Rungsted Sognehus mødte MK op med en håndfuld klimaaktivister og omdelte et smædeskrift: “Sådan trylles CO2 væk – Ved et fiffigt trick forsvinder CO2 fra atmosfæren. Professor emeritus Johannes Krüger viser, hvordan du gør” – med henvisning til min bog. Han råbte, at bogen skulle fjernes fra bibliotekernes hylder. MK´s optrin vandt bestemt ikke gehør hos den talrige skare af tilhørere i Rungsted Sognehus. Da jeg efterfølgende holdt foredrag på Asminderød Kro med 105 tilhørere, havde arrangøren sikret sig mod indtrængende klimaaktivister med tre vagter ved indgangen. MK har tydeligvis sat sig for at dreje fokus væk fra min bogs dokumenterede pointe: Ingen klimakrise.

MK har læst min tekst forkert og har dermed begået en afgørende regnefejl – eller jeg har udtrykt mig uklart. Naturligvis tryller jeg ikke CO2 bort; tværtimod fremgår det klart af bogen, at jeg i lighed med talrige forskere ønsker mere CO2 i atmosfæren til gavn for klodens natur og beboere (se World Climate Declaration, der er udformet af Global Climate Intelligence Group (CLINTEL): There is no climate emergency – underskrevet af næsten 1000 forskere). Spørgsmålet er, hvor stor en del af vores CO2-udledning, der forbliver i atmosfæren. Det totale årlige CO2-udslip fra naturlige og menneskeskabte kilder er i omegnen af 759 Gt (IPCC´s 2012-tal). Heraf bidrager mennesket med ca. 4,5 pct. – altså ca. 33 Gt, der især stammer fra forbrænding af fossile brændstoffer. Af det totale årlige CO2-udslip fra både naturlige og menneskeskabte kilder forbliver ca. 2 pct. i atmosfæren, altså ca. 15 Gt, som atmosfærens CO2-indhold vokser med hvert år, mens 98 pct. af CO2-molekylerne indgår i et naturligt kredsløb.
Det store spørgsmål er: Hvor stor en del af de 15 Gt, som atmosfærens CO2-indhold årligt vokser med, er menneskeskabt og hvor meget stammer fra naturlige kilder? Atmosfærens indhold af CO2 er steget med ca. 44 pct. siden den førindustrielle periode. IPCC og en række forskere mener på baggrund af beregninger over det globale kulstofkredsløb – med de usikkerheder, som nogle af de bagvedliggende data er behæftet med – at der ikke er tvivl om, at stigningen skyldes menneskets aktiviteter. Det begrundes bl.a. med, at sammensætningen af atmosfærens kulstofisotoper C12 og C13 afslører, at en stigende del af kulstoffet stammer fra afbrænding af fossile brændstoffer.

MK´s påstand – at procentvis 489 mere CO2 forbliver i atmosfæren, end jeg har angivet – er fremkommet ved, at han fejlagtigt relaterer mit tal 0,09 pct. til tallet 44 pct. Denne graverende fejl fra MK´s side har resulteret i en helt igennem unfair anmeldelse af min bog og kunne være løst ved en personlig henvendelse, så debatten kunne begrænses til at dreje sig om årsagen til den årlige stigning i atmosfærisk CO2.

I bogen skriver jeg: ”Menneskets bidrag til det årlige udslip, som forbliver i atmosfæren udgør kun 0,09 pct. af de årlige totale udslip” – altså både fra naturlige og menneskeskabte kilder (759 Gt). Mit tal skal derfor relateres til IPCC´s tal, nemlig de 2 pct. af det årlige totale udslip fra naturlige og menneskeskabte kilder, som forbliver i atmosfæren. Så ifølge IPCC forbliver kun procentvis 22 mere i atmosfæren, end jeg angiver, og ikke som MK fejlagtigt påstår procentvis 489 mere. Jeg vedgår, at min simple antagelse, der ikke bygger på en beregning, at mennesket kun bidrager med 4,5 pct. til den årlige CO2-vækst, er en fejl. Jeg vil benytte lejligheden til at pege på yderligere en fejl, som et par læsere af min bog har gjort mig opmærksom på via mails; det er på side 114, hvor jeg skriver, at atmosfæren indeholder 770 Gt CO2. Der skal naturligvis stå 770 Gt kulstof.

Meningerne om, hvor meget mennesket bidrager med til den årlige vækst i atmosfærens CO2-indhold, er dybest set en akademisk diskussion. Menneskets udledning af CO2 kan ikke udgøre nogen ”fare” for det globale klima. For det første er CO2 ikke den vigtigste drivhusgas – det er vanddamp, og den har en kølende effekt gennem skydannelse. For det andet aftager klimaeffekten logaritmisk med et stigende indhold af atmosfærisk CO2 ifølge Lambert & Beers fysiske lov.

Hvis IPCC´s påstand om, at mennesket alene er årsag til atmosfærens stigende indhold af CO2, holder stik, kan vi glæde os over, at vi bidrager optimalt til en grønnere klode uden at påvirke klimaet nævneværdigt.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

6 Comments

 1. Bent Kim Jepsen

  Tak til Johannes Krüger! Har haft meget glæde af dine populærvidenskabelige bøger om Klimamyten og de 32 myter. De giver en bred indføring i klimaets forskellige videnskabelige discipliner, og er gode at tage udgangspunkt i, når man vil følge med i de videnskabelige artikler, der udgives i en lind strøm.
  Man forundres over, at det er lykkedes modstandere af fossile brændstoffer at udvikle en klimaideologi, der tilsidesætter helt grundlæggende forhold i naturen. Som drivhusgas i atmosfæren har CO2 en begrænset indflydelse i forhold til vanddamp. Men da ingen kan måle og veje vanddamp, som man kan måle og veje kuldioxid, så holdes vanddamp ude af klimaregnskabet, som om det er en konstant faktor uden betydning for klimaforandringer. Ligeledes har klimaideologerne ignoreret, hvorledes CO2 i naturens kredsløb i samarbejde med vand og varme gør jorden grønnere og grønnere og medvirker til større biodiversitet globalt.
  Klimaideologien er et politisk redskab, og har været det siden 1980-erne.

 2. paul sehstedt

  Den britiske fysiker Joanna Haigh har for en del år siden med henvisning til NASAs tal om øgede grønne arealer på Kloden pga. øget CO2 udledning forklaret, at det kan have en negativ indflydelse på albedoeffekten, da grønt reflekterer mindre end gult. Det kan altså være en medårsag til, at den globale gennemsnitstemperatur er steget. Happer og Moore er begge inde på CO2’s gavnlige effekt på plantevæksten. Da verdensbefolkningen stiger med ca. 1,1 % og energiforbruget følger med, bidrager CO2 til en øget fødevareproduktion. Menneskeheden kan altså ikke både puste og have mel i munden.

 3. Flemming Rasmussen

  “ Det store spørgsmål er: Hvor stor en del af de 15 Gt, som atmosfærens CO2-indhold årligt vokser med, er menneskeskabt og hvor meget stammer fra naturlige kilder? ”

  Det spørgsmål er jo til fulde besvaret via C12/C13 beregningerne, og konklusionen er klokkeklar:

  Den 50% (ikke 44%) forøgelse der er sket i atmosfærisk CO2 er antropogen – uanset hvor mange mere eller mindre besynderlige regnetricks, man forsøger at køre det igennem.

  • Eyvind DK

   Flemming Rasmussen, du har ret i, at der er sket en betydelig forøgelse af atmosfærens CO2-indhold.
   Om det er 50 eller 44% er af mindre betydning.
   Spørgsmålet om menneskets indflydelse er egentlig også uden betydning.
   Det der betyder noget er, hvilken betydning forøgelsen har på klimaet, og her er der virkelig divergerende opfattelser.
   Ang. evt. opvarmning kan det være nyttigt at lytte til William Happer – måske den forsker i verden med størst indsigt i CO2 !
   Dersom man har det lidt stramt med lange foredrag, kan man med fordel spole frem til;
   14:00 og ca 2min. og
   fra 25:30 og lidt frem
   og fra 30:00 og lidt frem

   Dertil kommer at det nu ser ud til, at fordelene ved øget CO2 langt langt langt overstiger ulemperne !
   Eyvind DK
   😉

   • Flemming Rasmussen

    “Ang. evt. opvarmning kan det være nyttigt at lytte til William Happer – måske den forsker i verden med størst indsigt i CO2 !”

    Hej Eyvind.

    Hvorfor Happer? – Og hvorfor mener DU, at han (måske) er den forsker i verden med størst indsigt i CO2? Fordi han er enig med dig?

    Mvh Flemming

    Forkortet af red.

 4. Hans Henrik Hansen

  “MK´s optrin vandt bestemt ikke gehør hos den talrige skare af tilhørere i Rungsted Sognehus”
  – lad mig henlede opmærksomheden på et ganske tankevækkende indslag vedr. ‘klimaterror’, som i går blev bragt i DRs ’21 Søndag’:

  https://www.dr.dk/drtv/se/21-soendag_-olga-er-klar-til-krig_296651

  (Indslaget begynder ca. 19 minutter fra udsendelsens start).

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*