Ledere

Vil du hjælpe Klimarealisme?

Leder af Karl Iver Dahl-Madsen


Vi får mange nye medlemmer i Facebook-gruppen for tiden. Det er dejligt. Mange af medlemmerne er optaget af, hvordan vi kommer ud med det klimarealistiske budskab:

Som Lars Kildholt skriver i sit opslag 1. nytårsdag:

Nytårsforsættet for denne gruppe bør være at finde måder at nå ud til LANGT flere. Hvordan gør vi det?

Denne problemstilling er vi meget optaget af i Klimarealisme, det er derfor vi har stiftet foreningen Klimarealisme. Men vi er lidt for få aktive: We few, we happy few

We few, we happy few: Fra azquotes

Det ville være til stor hjælp, hvis medlemmerne af vores FB-gruppe og følgerne af vore hjemmeside ville blive mere aktive:

Vi har brug for:

 1. Flere, der skriver opslag på vores hjemmeside (send forslag til klimarealismedk@gmail.com)
 2. Flere, der skriver læserbreve (f.eks. baseret på opslag)
 3. Flere, der klager til DR, TV2 og andre medier over den konstante og ensidige alarmistiske dækning af emnet
 4. Flere, der henvender sig til deres politisk valgte repræsentanter med klimarealistiske budskaber
 5. Flere, der går ind på meget læste FB-sider, fra politikere, medier mv. og præsenterer klimarealisme
 6. Nogle, der kan hjælpe med det organisatoriske i foreningen
 7. Flere, der kan/vil holde foredrag eller arrangere foredrag i deres foreninger.
 8. Og endnu mere, som vi gerne modtager ideer om

Hvad vi ikke har brug for er at spilde tid på at diskutere med nogle af jer om CO2 er en drivhusgas: Det er den. Eller om hovedparten af stigningen i atmosfærens CO2 indhold skyldes menneskenes udledning: Det gør den. Læs: Det vi godt kan lide at høre.

Helt på linje med, at vi heller ikke gider bruge tid på klimaalarmistiske opslag og folk, der mener, at vindkraft er billig og stabil!

I må gerne mene noget andet, og det kan da godt være, at vi tager fejl i Klimarealisme, men det er nu engang det grundlag, foreningen er baseret på og det grundlag, vi har inviteret vores tunge faglige rådgiverpanel ind på. Hvis I er uenige, må I tage den diskussion i et andet forum.

Vi har en intern klimarealismegruppe på FB, hvor de særligt aktive kommunikerer med hinanden. Mail eller ring, hvis I har noget at bidrage med. (29638342, karliver@klimarealisme.dk)

Del på de sociale medier

19 Comments

 1. Arne Garbøl

  Kære alle på dette forum
  og til Karl Iver Dahl-Madsen
  Jeg har nu gennem snart 30 år fulgt dette område intenst. Jeg har, da jeg var højskolelærer, forsøgt at give mine studerende en mere nuanceret oplysning om klimaspørgsmålet. Jeg har sendt læserbreve til aviserne, hvoraf nogle også blev optaget – MEN ! Efterhånden har jeg resigneret. Når medierne ikke gider lytte til selv estimerede forskere og professorer, ser det lidt håbløst ud. Når stort set alle politikere fra venstre til højre har købt “klimateorien” (eller i hvert fald ikke tør sige andet) og handler derefter, hvad så ?
  Derfor bliver jeg også så glad, når jeg ser, at der er nogen, der holder den videnskabelige fane højt. Senest læste jeg Søren Hansens svar i WA til Gunver Lystbæk Vestergårds “vamle” artikel om hendes omvendelse fra synder til frelst. Det fik mig i dag til at melde mig ind i klimarealisterne. Det giver mig trods alt lidt håb, at der er nogen, der tager kampen op trods dårlige odds og håb om, at virkeligheden og sandheden vinder i sidste ende.

 2. Tag en iskold øl ud ad køleskabet,
  Hæld den op i et glas, og se hvor meget den skummer.
  Tag en lunket øl og hæld den op i et glas, og se at den nærmest skummer over.
  Der kan man på en enkel måde se, hvordan CO2 reagerer på temperaturen.

  Jens O. P.

 3. Claus Beyer

  Menneskeskabt/fossilt CO2 ophobes ikke i atmosfæren, men er der kun cirka 4,5 år iflg. Dr.Segelstads isotopforskning. Det er en fejl, som mange begår, at betragte atmosfæren som blivende mere og mere fyldt med co2 fra fossilt brændstof. Den stigning som pt sker skyldes varmen efter den lille istid jvf. henrys lov.

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Og det er så forkert. Det er rigtigt det med opholdstiden. (som dog ikke er noget Segelstad har fundet ud af, men noget enhver kan beregne ved at dividere atmosfærens indhold med den årlige ind- og udstrømning fra hav og biosfære). Det har bare ingenting med sagen at gøre. Både havet og biosfæren nettooptager CO2 og i følge loven om massens konstans skyldes hovedparten af stigningen i atmosfærens indhold af CO2 derfor menneskenes udledning.
   Venligst stop med at udbrede denne falske forestilling i Klimarealismes fora.
   https://essd.copernicus.org/articles/14/1917/2022/essd-14-1917-2022.pdf

 4. Erling Petersen

  Jeg tror nu stadigt mest på Henrys lov om CO2 opløst i vand som beskrevet af blandt andet professor Ole Humlum i hans bog: Det ustyrlige klima. Der indstiller sig en ligevægt mellem CO2 opløst i luften og i havene, og forholdet er bestemt af temperaturen. Sværere er det ikke.

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Henrys lov er vigtig og rigtig , og når partialtrykket stiger kraftigt, som i nyere tid så trykkes der mere CO2 ned i havet og i biosfæren. Det modvirkes ved nogle få ppm af temperaturen. men det ændrer inter ved at hovedparten af stigningen i atmosfærens CO2 indhold kommer fra menneskenes udledning.
   Må jeg foreslå at du læser denne:
   http://www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/co2_origin.html

   • Jan Østergaard

    Har først set denne tråd nu!
    Nu ved jeg ikke hvilken periode du hentyder til, men hvordan harmonere det med hvad Ole Humlum skrev i “Geologisk nyt” 2/08:
    “Isotopanalyser af atmosfærisk CO2 viser imidlertid, at kun en lille del (1/5) af stigningen siden afslutningen af
    Den Lille Istid direkte kan tilskrives brug af kul, olie og gas.”

    • Karl Iver Dahl-Madsen

     Det harmonerer ikke, men det skyldes at Ole Humlums nu gamle påstand er forkert. Isotopanalyser (og loven om massens konstans) viser netop at det meste af stigningen i nyere tid skyldes menneskenes udledning.

     • Jan Østergaard

      Undskyld Ole Humlum. Jeg skulle have refereret direkte til fra din bog ”Det ustyrlige klima” (s.100) hvor der præcist står: ”Isotopforholdet viser, at kun omkring 5 pct. af den atmosfæriske CO2 kommer fra forbrænding af fossile brændstoffer”
      De samme 5% nævnes her: http://www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/co2_origin.html (FE) som Karl Iver Dahl-Madsen (KI) refererer til, men deres betragtninger omkring CO2 er derfra divergerende.
      Jeg ved ikke om KI stadig mener at Ole Humlums ”nu gamle påstand er forkert”?
      Ved viser sig ved gennemgang af kildematerialat hos (FE) at det meste er op til 25 år gammelt (på nær en fra 2012) og altså stort set fra før Ole Humlums bog fra omkring 2009.
      FE´s betragtninger omkring kulstofkredsløbet, som i den grad ikke er forstået til fulde endnu om end nogensinde, inddrager kun den masseomsætning vi kender fra menneskelig udledning, vegetation, havets temperaturafhængige optag (henrys lov), havets PH værdi, men han overser, eller har på daværende tidspunkt for tilvejeblivelsen af hans påstande ikke haft noget kendskab til den enorme omsætning af biomasse som også foregår under havets overflade, i kraft af planteplankton, dyreplankton, fisk, pattedyr, planter m.m. og dermed en påvirkning på det samlede CO2 kredsløb: https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/2019/02/klimaaendringer-paavirker-havets-evne-til-at-binde-co2?id=a6f50089-4fe7-42db-a90d-355e2df9f988

     • Karl Iver Dahl-Madsen

      Det er en kendsgerning, at langt hovedparten af den nyere tids stigningen i atmosfærens indhold af CO2 skyldes menneskenes udledning af CO2.
      Det har jeg nu givet dig et antal gode kilder til, at det forholder sig sådan. Og vil ikke bruge mere tid på dette.
      Din kritik af Engelbeen er irrelevant. Og alle de ting du nævner er naturligvis med i nutidens kulstofbalancer.

    • Jan Østergaard

     Undskyld Ole Humlum, jeg skulle have citeret dig direkte fra kilden, din bog ”Det ustyrlige klima” (s.100):
     ”Isotopforholdet viser, at kun omkring 5 pct. af den atmosfæriske CO2 kommer fra forbrænding af fossile brændstoffer”

 5. Erling Petersen

  Ole Weibel: Jeg forstår din forvirring. Men du bør bemærke, at Karl Iver ikke skriver, at menneskets udledning af CO2 har VÆSENTLIG indflydelse på klimaet. Det burde nok have været udtrykt tydeligere.

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Det burde jeg have skrevet, da CO2 har en væsentlig indflydelse på jordens temperatur. Men det ligge implicit i begrebet: at CO2 er en drivhusgas.
   Læs nu vores manifest og de kilder jeg henviser til.

 6. Ole Weibel

  Jeg er lidt forvirret, måske fordi jeg ikke har hørt efter i timen.
  Vi har hele tiden skrevet om, at CO2 er en naturlig del af atmosfæren og har været det altid. Mængden af CO2 har bølget op og ned altid, og meget tyder på, at det er varmen, der driver mængden af CO2 og ikke omvendt, som det er almindeligt påstået.
  Vi har også plæderet for, at den menneskelige udledning af CO2 er nogle få procent og næppe har markant indflydelse på den forøgede varme. Men nu skriver du “hovedparten af stigningen i atmosfærens CO2 indhold skyldes menneskenes udledning”. Det forstår jeg ikke!
  Skal jeg have mine skolepenge tilbage?

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Ja, det har du så misforstået. Og skal have dine skolepenge tilbage:)
   Jo, CO2 er en drivhusgas, og påvirker jordens temperature væsentligt. Mit bud baseret på Pepkes og Svensmarks arbejde er at ca. 50 % (med stor usikkerhed) af den nyere tids stigning skyldes menneskene, inklusive vores udledning af CO2. IPCC siger 99%, hvilket Klimarealisme ikke er enige i.
   Læs vore manifest.
   Og det er rigtigt, at selv om menneskenes CO2 udledning kun indgør en mindre del af kulstofkredsløbet=ca. 5%, så hober det sig op år for år, og er årsag til næsten hele forøgelsen af kulstofindholdet i atmosfæren.

   • Jan Østergaard

    Du skriver: “Jo, CO2 er en drivhusgas, og påvirker jordens temperatur væsentligt”
    Hvor på en skala fra 1-100% starter/er “væsentligt”?
    Mener du, at 50% af temperaturstigningen på ca. 1 grad (alt efter hvem du spørger) de sidste 100 år er begrundet i menneskets afbrænding af fossile brændstoffer?
    Jeg spørger fordi jeg som en del af ovenstående spørgere, efterhånden er lettere forvirret over, hvad “Klimarealisme” mener (jeg har læst manifestet).
    Hvad de baserer tro og/eller videnskab på og i så fald hvilken videnskab? Det et jo et tag-selvbord, hvor man som regel vælger efter sine præferencer!

    • Karl Iver Dahl-Madsen

     Det er ikke mig, der skriver, at CO2 er en drivhusgas. Det er den. Det siger simpel fysik og det anerkender Klimarealisme.
     Hvor stor del af opvarmningen der skyldes udledningen af CO2, har vi ikke noget præcist bud på i KR. Vi er ikke enige med IPCC, som siger næsten 100 %, men ellers er der sikkert stor spredning i opfattelsen, grundet den store usikkerhed på klimafølsomheden, som også anerkendes af IPCC.
     Jeg henholder mig selv til denne artikel: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.722.2865&rep=rep1&type=pdf,
     som siger 60/40 til mennesker/sol.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*