Gæsteindlæg, Klima i Medier

“Klimakampen” – vor tids skandale


– Gæsteindlæg

af Steen Leth Jeppesen, genposteret fra 24NYT.

Steen Leth Jeppesen, 24Nyt

Minksagen kører for fulde omdrejninger i den offentlige debat. Om ikke andet afslører den i hvert fald en brøstfældig regeringspraksis, et embedsværk med kujoneret ledelse og ukendskab til centrale spilleregler på området. Forløbet kan med rette betegnes som kritisabelt.

Imidlertid kan denne misere slet ikke konkurrere med, at “Klimakampen” uden sammenligning er vor tids største økonomisk-politiske og mediemæssige skandale. Og den inddrager ikke blot regeringen, men et bredt politisk flertal.

Selv om man ikke er “klimaforsker”, er det i hvert fald relevant at rejse spørgsmål om boniteten i den eksisterende “konsensus” vedrørende klimakrisen. Umiddelbart er det vel indlysende, at en klimamæssig sandhed ikke seriøst skabes via opinionsundersøgelse blandt såkaldte klimaforskere mv. I så henseende nytter det heller ikke, at FN bakker op, og at politikere og journalister er til fals for myten.

I sig selv er det således en skandale, at klimaforskere, der ikke sværger troskab til de toneangivende statistiske klimamodellers CO2-aksiom, stort set udskammes eller i hvert fald så godt som ikke omtales i de gængse medier. Selv sådanne, der tilkendegiver at hylde CO2-teorien om den menneskeskabte drivkraft – for overhovedet at få ørenlyd – men i stedet peger på mulige afværgeforanstaltninger mv. – betragtes som renegater.

Denne skribent kan bestemt ikke anses for klimaekspert – endsige klimaforsker. Han har dog forstået, at klimaændringer slet ikke er noget nyt i klodens historie, og at der i videnskaben gør sig forskellige opfattelser gældende om årsagerne dertil, samt om dagens situation. At det i det hele taget er en kompliceret sag, hvor der ikke kan etableres forsøg i relevant skala. Sådanne velkvalificerede “klimaafvigere” blandt forskerne – de findes skam også herhjemme – kommer som nævnt næsten ikke til orde i den offentlige debat.

Her er det nemlig politisk besluttet, hvad sandheden er, og der er ikke brug for “mere vrøvl” om den sag. Den er “afgjort” siges det eksempelvis fra det danske meteorologiske institut. Internationalt set er oraklerne – foruden af FN – anført af paven og en svensk skolepige, ombejlet af især vestlige politikere, der håber at spinde vælgerguld på “klimakampen”.

I sig selv er det en gedigen skandale, at en grundlæggende kritik og diskussion af klimaforandringer og deres årsager stort set afvises i førende medier, således i TV og i de store landsdækkendes aviser som Politiken og Berlingske, der har ganske hjernevaskede klimamedarbejdere. Forsøg på nuanceret debat forsvinder i populistiske tåger i en halvreligiøs klima- og syndflodsangst. For det meste er det kun i de sociale medier, sagen søges endevendt, eksempelvis i FB-gruppen Klimarealisme.dk.

Selv kritik af de påtænkte danske indsatser i “kampen” kan efter omstændighederne give politiske skrammer. At Danmark angiveligt skal bruge 800 mia. kr. til indsats “for klimaet”, synes i vide kredse naturligt, og mange mener vist endda, at det er for lidt. At det stensikkert ikke vil have nogen mærkbar indflydelse på klimaet – uanset hvad drivkraften til klimaændringer måtte være – er tilsyneladende ganske ligegyldigt. Selv de såkaldte økonomiske vismænd i DØR vakler hjernevaskede rundt i det spor.

Det er faktisk en skandale uden lige.

Del på de sociale medier

4 Comments

 1. Martin Gosvig

  Jeg er enig.
  Det er ganske frustrerende at være kritisk tænker idag.
  Bare spørg folk, om de ved hvem Henrik Svensmark er?
  Det er nærmest en større videnskabelig skandale end Galileos fængsling, fordi han mente, at jorden drejede om solen – principperne er nøjagtig de samme.
  Tiden er ved at rinde ud for vores måde at leve på og vores fungerende verden.
  Måske de, der påstår, at man er konspirationsteoretiker, burde tænke, at sjovt nok passer alle vores teorier med WEF og deres idiotiske projekt omkring the great reset. Dræn folket for penge og derefter lad det gå bankerot og derefter køb hele lortet for en slik og gør befolkningen til slaver med et grønt certifikat.
  Der er intet positivt ved dette cirkus.
  [forkortet af red.]

 2. Jens Elkjær

  Har kun én kommentar til Steen Leth Jeppesen: SPOT ON! 🙂

 3. Erling Petersen

  Fremragende indlæg! Mange tak for det.

 4. Thomas Martin Nielsen

  Fremragende indlæg!
  Det er ellers lige før, at man som klimarealist kan komme i tvivl, og tænker: “Er det mig, der er noget galt med?” – mødt som man bliver af de samme sensationsprægede overskrifter og de samme dommedagsprofetier hver eneste gang man åbner sin avis eller – af vanvare – tænder for en af de statsfinansierede og ditto -styrede TV-stationer.
  Men man kan kende tidens vanvid på, at netop en Steen Leth Jeppesen, med sit saglige og velformulerede indlæg, i den brede befolkning vil opfattes som “sølvpapirshat”, “konspirationsteoretiker” eller værst af alt: En stakkels “boomer”.
  Præcis som biologen, der formaster sig til at gøre opmærksom på det ubestridelige videnskabelige faktum, at der kun er to køn.
  Eller psykologen der i en bibemærkning minder om, at transkønnethed for blot 5 år siden var en psykisk sygdom…
  https://www.information.dk/indland/2016/12/danmark-fjerner-transkoennethed-sygdomsliste

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*