Klimarealisme i medierne, Rekonstruerede temperaturer

Hvem stjal Middelaldervarmen?

I IPCC’s sjette store rapport er den Middelalderlige Varmeperiode pist forsvundet. Journalisten her satte sig for at få afklaret, hvordan det kunne gå til. Vi har allerede vist, hvordan Michael Manns hockeystavkurve optræder prominent på rapportens allerførste sider, og den kurve viser jo intet af hverken den Lille Istid, den Middelalderlige Varmeperiode eller de tidligere temperaturudsving, som der jo ellers er megen videnskabelig dokumentation for.

I lang tid var det teorien, at den Middelalderlige Varmeperiode og den Lille Istid var lokale nordeuropæiske fænomener. Så kunne man forklare svenskekongens march over isen og de tilfrosne floder og kanaler i England og Holland, uden at forstyrre billedet fra hockeystaven. Men der er kommet flere og flere vidnesbyrd, beskrevet i videnskabelige artikler, der klart viser, at begge perioder var globale fænomener.

Ingen af denne information nåede imidlertid frem til IPCC’s nye rapport. Hockeystaven havde optrådt allerede i den tredje rapport, men var skubbet lidt i baggrunden, da der allerede den gang var rejst megen tvivl om den. Men nu genopstod den, som Fugl Fønix. Hvordan kunne det lade sig gøre?

Den tyske hjemmeside Kalte Sonne satte sig for at udrede mysteriet, og sporene pegede hurtigt mod et universitet i Bern, Schweiz. Herfra styres den gruppe, der kalder sig PAGES-2k, og som er et samarbejde mellem forskere, der rekonstruerer fortidens temperaturer. Uanset hvad, ender deres arbejde altid med en hockeystav-kurve og efterhånden går ”skaftet” længere og længere tilbage i tiden. Vi har allerede her på siden beskrevet hvordan PAGES-gruppens videnskabelige standard er tvivlsom, for at sige det mildt. Man ønskede en hockeystav for enhver pris og vred data rundt, indtil man fik den. F.eks. blev nogle franske data medtaget, selvom deres ophavsfolk klart havde tilkendegivet, at tallene ikke kunne bruges til temperaturrekonstruktioner. Andre datasæt blev simpelthen udeladt.

Det blev for meget, selv for nogle af PAGES-gruppens deltagere, der udvandrede i protest. Men noget tyder på, at den nye hockeystav, der blev udsendt i 2019 var et slags bestillingsarbejde til IPCC-rapporten. En gruppe forskere satte sig for at udarbejde en mere retvisende kurve, og den endte med at have både den Middelalderlige Varmeperiode og den Lille Istid med.

De to kurver lå klar inden IPCC-rapportens deadline, men den alternative kurve blev totalt ignoreret. Hele uenigheden i PAGES-gruppen og med andre forskere blev fortiet i IPCC’s Sammendrag for Beslutningstagere, hvor hockeystaven figurerer så prominent. Så ledelsen af PAGES i Bern fik sin vilje.

Hockeystaven er nødvendig, hvis man vil opretholde illusionen om, at CO2 er den eneste faktor af betydning for klimaet og den globale temperatur. Accepterer man derimod, at der var en Lille Istid og en Middelalderlig Varmeperiode, accepterer man også, at naturen selv kan fremkalde klimaforandringer. Det betyder så i næste led, at de klimamodeller, der bruges til at spå om fremtiden, regner forkert, hvis de udelukkende tager CO2 i betragtning. Det passer jo godt med, at den globale temperaturstigning har været meget mindre, end modellerne har forudset allerede nu.

Klimasagen har sine bekymringer!

https://notrickszone.com/2021/09/02/ipcc-6th-climate-report-who-deleted-the-medieval-warm-period-tracks-lead-to-the-university-of-bern/

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*