Klima i Medier, Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Klimapolitiet

Der findes organisationer, der har gjort det til deres mission at opspore ukorrekte klimarelaterede indlæg på internettet og derefter udsende berigtigelser. Én af disse instanser driver hjemmesiden Climate Feedback, og de udmærker sig ved at blive benyttet af Facebook, så hvis et opslag dér refererer til en ”ukorrekt” artikel, vil Facebook slette det, eller i hvert fald forsyne det med en behørig advarsel.

Vi har tidligere her på siden nævnt Climate Feedback, der udmærker sig ved at bruge et ekspertpanel, der dog ikke kun er befolket af klimaeksperter, men derimod fagfolk inden for andre emner. Det forhindrer dem imidlertid ikke i alle at kunne udlægge den rette lære vedrørende klimaet. 

For nyligt kom de gode mennesker på overarbejde, i anledning af rapporten skrevet af dr. Indur Goklany, omtalt her på siden (link). Heri påviser han, at der ind til nu ikke har været nogen mærkbare klimaforandringer, og slet ikke nogen, der har haft negative konsekvenser for menneskeheden.

Climate Feedback angriber rapporten, samt en følgeartikel fra alle sider, endda uden at give et link til den. Goklany nævner, at i følge IPCC er der ikke meget, der tyder på, at vi har haft nævneværdige ændringer i nedbør, storme, tørke osv. Climate Feedback hævder, at IPCC ikke har sagt sådan, men at det er ukorrekt, er let af eftervise ved at kigge i IPCC’s rapporter.

Climate Feedback prøver så med budskabet om, at alle de negative konsekvenser vil komme i fremtiden. Men igen skyder de forbi målet. Goklanys rapport beskæftiger sig slet ikke med fremtiden, men kigger kun på tiden indtil nu.

Goklany påviser, at naturbrande i verden ikke er blevet mere talrige eller dækker større områder end tidligere, det forholder sig faktisk omvendt. Det udsagn prøver Climate Feedback så at modbevise ved at vise ovenstående figur, der dækker udviklingen i det vestlige USA. USA og verden er ikke den samme ting, men det værste er, at Climate Feedback ser grafen som udtryk for en stigning år for år. Det er den ikke, fordi den viser det akkumulerede areal, der er brændt, dvs. man har lagt hvert års areal til summen af de foregående års resultater. Derfor skal kurven jo stige år for år, men der er ikke noget, der tyder på at det årlige areal er steget.

Climate Feedback påpeger, at det måske er rigtigt, at antallet af orkaner ikke er steget gennem årene, men at det heller aldrig har været forudsagt af klimaforskerne, at antallet ville stige. Har det ikke? Det fremgår ellers f.eks. af IPCC’s 4. rapport.

Der er flere eksempler i vedlagte artikel, bl.a. et meget muntert et om, hvordan en atmosfærefysiker får rodet sig ud i en masse statistik, der skulle vise at orkaner anretter mere skade nu end tidligere. Den historie er ellers blevet manet grundigt i jorden, ikke mindst af Bjørn Lomborg.

https://www.thegwpf.com/the-farcical-climate-fact-checkers-who-dont-check-facts/

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*