Ekstremvejr, Klimarealisme i medierne, Storme, Oversvømmelser og Tornadoer, Tørke og Skovbrande

Klimaforandringer

Indtil videre kan man ikke påvise, at vi har haft nogen skadelige klimaforandringer. Det er konklusionen i en ny rapport udgivet af en forsker ved navn Dr. Indur Goklany, der tidligere var bidragyder til IPCC’s store rapporter.

Rapporten indledes med citater fra diverse kendisser, bl.a. FN’s generalsekretær og Paven, hvor der males det sortest tænkelige billede. Fra sidstnævnte:

Effekten af mangel på handling er rystende. Rundt om i verden ser vi hedebølger, tørke, skovbrande, oversvømmelser og andre ekstreme meteorologiske begivenheder, stigende havniveau, opdukken af sygdomme og andre problemer, der kun er varsler om meget værre ting, med mindre vi gør noget og gør det hurtigt.

Men hvordan forholder det sig i virkelighedens verden?

Forfatteren indleder med at slå fast, at hvis en udvikling virkeligt skal kunne tilskrives klimaforandringer er man nødt at se på data over minimum 60 år. Nogle af de store hav-cyklusser har netop omkring 60 års periode, og derfor vil meget indenfor en periode kunne skyldes disse kortvarige periodiske variationer.

Rapporten tager så fat i nogle konkrete eksempler:

Hedebølger i USA skulle pga. opvarmningen blive værre. Det er de ikke blevet, set over 100 år, fig. 1:

Fig 1: Omfanget af hedebølger i USA, relativt indeks

Der er heller ikke nogen udvikling i antallet af orkaner, der er gået i land i USA, hverken hvis man ser på dem alle sammen eller kun de kraftige, fig. 2:

Fig. 2: Antal orkaner, der er gået i land i USA, 1850-nu. Øverst alle, nederst de største

Der er ikke sket noget med tørke globalt heller, fig. 3. Ideen om at tørre områder er blevet mere tørre og våde områder vådere, bekræftes heller ikke af statistikkerne.

Fig. 3: Tørke i verden, 1950-2020, hhv. moderat, alvorlig og ekstrem

Antallet af dødsfald forårsaget af ekstreme vejrbegivenheder er styrtdykket over de sidste godt 100 år, fig. 4:

Fig. 4: Antal dødsfald pr. år fra ekstremt vejr. Blå: i tusinder personer, rød: antal pr. én million mennesker

Rapporten dokumenterer derefter endnu en gang at der er mange flere årlige dødsfald pga. ekstrem kulde, end ekstrem varme, men at begge tal er faldende gennem årene.

De økonomiske tab målt i forhold til det globale bruttonationalprodukt falder også. De absolutte tal er måske stigende, men det er ikke rimeligt at se på disse isoleret fra vores samlede velstand (og befolkningstal), fig. 5:

Fig. 5: Økonomiske tab fra vejr-katastrofer, målt i % af globalt BNP.

Rapporten fortsætter med at vise at globalt er antallet af skovbrande og det ødelagte areal faldende gennem årene.

Der tages fat på udbredelsen af og dødsfald fra sygdomme, og her er der også drastiske fald hen over perioden fra år 1900 og fremefter.

Derefter kigger vi på verdens fødevaresituation, og også her er der lutter gode nyheder. Produktionen har kunnet følge med befolkningstilvæksten og høstudbytterne i de enkelte regioner har generelt været stigende, primært pga. mere effektive dyrkningsmetoder, fig. 6.

Fig. 6: Udvikling i fødevareproduktionen, målt i kcal/person pr. dag. Den mørkegrå kurve er verdens gennemsnit

Herefter er der et længere afsnit om menneskenes generelle levestandard og velfærdsniveau, der har set støtte stigninger hen gennem de sidste 100 år, trods befolkningstilvæksten. Vi har det i gennemsnit meget bedre nu, end vi nogensinde har haft det før.

Verden bliver grønnere og havet stiger ikke nævneværdigt, så rapporten slutter i en meget optimistisk tone, og der ser ikke ud til at være nogen grund til at frygte den globale opvarmning eller klimaforandringerne.

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2021/02/Goklany-EmpiricalTrends.pdf

Del på de sociale medier

7 Comments

 1. Ole Julian Eilertsen

  Som mangeårig medlem av Klimarealistene i Norge, vil jeg gjerne ta del i de utmerkede skrifter som publiseres på denne plattformen.

 2. Erling Petersen

  Simon Riedel. Jeg prøver een gang til. Det er en gammel nyhed. Og forbrydelsen er, at det er blevet forsøgt skjult for befolkningen.

 3. Erling Petersen

  Det er gamle nyheder, Søren Hansen. Og det er her forbrydelsen ligger! At alle de frygtelige klimakatastrofer, vi alle står umiddelbart overfor, ikke har nogen hold i virkeligheden, er ikke nogen nyhed. Det har været videnskabeligt veldokumenteret gennem mange år. Forbrydelsen er, at det er blever forsøgt skjult for befolkningen. De, der kun får deres information fra Danmarks Radio, Dagspressen og Facebook, modtager kun information om klimaet, der er i overensstemmelse med FN’s klimapanels paroler, som bevidstløst støttes af alverdens statsoverhoveder, FN’s generalsekretær og Paven. Og jo mindre tegn på klimaændringer den virkelige verden viser, desto større katastrofer får vi at vide, at vi står umiddelbart foran. Ikke underligt at børn og unge bliver bange. Det er her, den virkelige forbrydelse ligger.

  • Simon Riedel

   Du skriver at forbrydelsen ligger i at det er gamle nyheder. Hvordan det kan blive en forbrydelse, det forstår jeg ikke.
   Endvidere når vi taler om klimaforandringer kunne vi jo ikke i feks 1990 vide hvordan det stod til i 2021, derfor så må det nødvendigvis bygge på nye tal og ikke kun dem man kan læse i historiebøgerne. .
   Forbrydelsen ligger naturligvis i at der ligger fristende store muligheder for at opnå magt ved at bilde folk ind at vi står overfor en klimakatastrofe. Og selvom det nu var korrekt, at jordens temperatur steg eller faldt – ja, så er det jo ikke værre end at verden ændrede sig og folk flyttede lidt rundt.
   Klimamafiaen tåler ikke nogen forandringer i klimaet, til gengæld forlanger de en total ændring af alt andet.

 4. Peder Kruse

  Det bliver spændende, når historikere i fremtiden skal se tilbage på massepsykosen og finde forklaringen: Hvordan faan ku’ det gå så galt ? Der var jo hverken videnskabelig evidens, historik eller logik involveret !

  • Børge krogh

   Hvis man læser historien lidt grundigere end til og med kongerækken, vil man vide, at klimaet i Skandinavien har ændret sig hele tiden. Ofte meget mere dramatisk end i dag. Så det ændrer sig sikkert også nu, selvom vi dårligt kan registrere det med vores fine instrumenter. Netop klimaændringer (ca. 260 års cyklus-forløb er arkæologernes bedste bud) var med til at træne befolkningens evne til omstilling til nye livsbetingelser. Opmærksomheden på klima og vores evt. indflydelse er jo godt nok i sig selv. Det fører forhåbentlig til en højere bevidsthed om klimaet og vores plads i kosmos. Det hysteri ifb. med “grøn omstilling” vil jo snart blive afsløret som opportunisme (politisk og økonomisk..), hvis det står til os.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*