Ledere

CO2 er en drivhusgas og påvirker klimaet

Af Karl Iver Dahl-Madsen, på vegne af foreningen Klimarealisme

Der er med rette en voldsom irritation i den danske befolkning over den konstante alarmistiske klimapropaganda i medierne. Som på tværs af, hvad al seriøs klimavidenskab – inklusive IPCC – viser, bliver ved med at påstå, at klimaændringer er katastrofal trussel mod jorden og menneskene. Hvilket intet har med virkeligheden at gøre.

Naturlige og menneskeskabte klimaændringer udgør en begrænset og overskuelig økonomisk eksternalitet, som med sikkerhed er lille i forhold til de store goder – i form af en fordoblet livslængde, en bedre sundhed, en 10-dobling af velstanden pr. person og god uddannelse til de fleste – som adgangen til den billige lagrede solenergi har sikret os.

Derfor tiltrækker foreningen Klimarealisme stadig flere medlemmer, flere følgere på Facebook, flere abonnenter til vores nyhedsbrev og flere besøgende til vores hjemmeside.

Desværre er der nogle blandt vores følgere, som kører over i den anden grøft og begynder at påstå, at CO2 og andre drivhusgasser, som udledes fra menneskene, ikke påvirker klimaet overhovedet.

Det er bare lodret forkert. CO2 mm. er en drivhusgas og påvirker i et eller andet usikkert omfang klimaet.

Det skriver foreningen Klimarealisme i sit manifest, hvori det hedder:

”Vi anerkender naturligvis, at der foregår klimaændringer og at de er delvis menneskeskabte.”

Suppleret med en klar melding i en af vores ledere for nyligt, hvori det hedder om postulater uden for skiven:

CO2 er ikke en drivhusgas og påvirker ikke klimaet. Det er simpelthen forkert. Der er en vigtig diskussion om, hvor stor klimafølsomheden (Delta T/fordobling af CO2) er. IPCC konkluderer, at tallet er et sted mellem ca. 1,5 og 4,5 grader, og der kan kvalificeret argumenteres for, at klimafølsomheden ligger i den lave ende af intervallet. Men CO2 påvirker temperaturen. Sådan er det bare.”

Derfor er vores budskab ganske klart:

Hvis du ikke er enige med os om dette, skal du ikke melde dig ind i foreningen, og vi vil heller ikke have dig med, hvis du ved en fejl alligevel har listet dig ind.

Og så vi vil meget gerne være fri for links på vores FB-gruppe til skodvidenskab om, at CO2 intet betyder for klimaet. De bliver ligesom alarmistvrøvlet afvist prompte.

Lad os nu koncentrere alle vores gode kræfter om at få demonteret alarmismen og påvirke dansk klima/energipolitik i en rationel retning.

Del på de sociale medier

41 Comments

 1. Palle B. Vegger

  CO2 er steget med 100 ppm globalt de seneste 60 år = 0,01% eller 0,01 molekyle/100.
  Hvor megen temperaturstigning medfører det?
  For 1/2 år siden læste jeg på Google om forsøg med en klimakasse (ikke noget med mad), hvor CO2 koncentrationen skulle øges med 30% for at få temperaturstigning på 2 gr. C. Desuden skulle DMI have fået flere millioner kr. til bygning af en klimakasse. Disse oplysninger kan jeg ikke genfinde. Nogen der kan hjælpe?

  En kommentar til Danmarks planer om CO2 reduktion til 21 mill. tons/år i 2030:
  Alt levende udleder CO2: Alene 5,5 mill. danskere ca. 1,7 mill. tons/år. Verdens samlede antal termitter skønnes at udlede ca. 50 milliarder ton/år.
  Hvorfor skal lille Danmark dog anvende milliarder på CO2 reduktion når det ikke batter i den store sammenhæng. Det gode eksempel tror jeg heller ikke på da milliarder af mennesker har ringe levevilkår og helt andre problemer at kæmpe med.
  Mon det har noget med CO2 afgifter at gøre?

 2. Resultatet blev heldigvis, at K.I.D.M. trådte af som formand for foreningen og ikke længere udtaler sig egenrådigt på foreningens vegne, samt at foreningen nu ikke modsætter sig en diskussion om, i hvilket omfang CO2 i atmosfæren påvirker Jordens temperatur. Dét er en sejr for den videnskabelige metode og for ytrings- og tankefriheden, og gør at foreningen kan fungere som et forum for reelle, videnskabelige diskussioner om klima, klimapolitik og klimavidenskab.

 3. Flemming Ulbjerg

  Karl Iver.

  I skrev følgende:

  Hvis du ikke er enige med os om dette, skal du ikke melde dig ind i foreningen, og vi vil heller ikke have dig med, hvis du ved en fejl alligevel har listet dig ind.

  Hvad blev resultatet ?
  Der er efter min opfattelse en del at gå i gang med.

 4. Svend Stouge

  Re indlægget af Karl Iver Dahl-Madsen og ‘på vegne af foreningen klimarealisterne’ – om at ikke at måtte omtale eller være skeptisk overfor CO2 som drivhusgas
  Da jeg læste indlægget tabte jeg lysten til at blive medlem.
  De der er interesserede i nye undersøgelser om CO2 kan også bare besøge den norske equivalent: Klimarealistene.com, hvor man livligt diskuterer CO2, som drivhusgas – især fysikerne er aktive med nye forsøg.
  Så jeg er enig med både Kaastup, Ulbjerg, Sørensen og Frederiksen, at selvfølgelig kan man diskutere CO2 – også i Danmark

 5. Henrik Vedel

  Klimaforandringerne er delvist menneskeskabte står der i Klimarealismes “manifest”. Er de nu også det? Hvor stor er den menneskeskabte andel? Den globale temperatur stagnerede for ca. 18 år siden selvom CO2 stadig stiger. Den helt dominerende drivgas er vanddamp.

  • Flemming Ulbjerg

   Henrik Vedel

   Alle de kurver jeg har fundet, viser en markant stigning i den globale temperatur de sidste par årtier.
   Hvorpå bygger du fin påstand om en stagnerende temperatur ?

  • jens elkjær

   Kan man ikke sige, at det ikke giver mening at påstå, at menneskeskabte emissioner slet ikke har nogen effekt overhovedet, men at effektens størrelse derimod er til diskussion?

   Og hvis man ikke er “bundet” af IPCC’s “1,5-4,5 interval”, kan alle jo udtrykke sig , uden at omgå ”Vi anerkender naturligvis, at der foregår klimaændringer og at de er delvis menneskeskabte.”?

   For selv hvis man antager, at menneskets effekt er ubetydelig, respekterer man jo ovennævnte sætning fra Klimarealismes manifest.

   Så hvad er egentlig problemet?

 6. Karen Shutt

  Til Hr. Dahl-Madsen
  Nu er det ikke beviser jeg ville have. Der imod var mit sprøgsmål, om de videnskabs mennesker, som forsker i et emne der viser, at vi mennesker ikke skaber klimaforandringerne. Får disse forskerer , økonomisk støtte?
  Ja overbefolkningen er uvidenhed og til en hvis ens tro.

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Det er meget få forskere der bruger tid på at forske i at menneskene ikke påvirker klimaet, af den simple grund, at det er de fleste sikre på, at menneskene gør i et eller andet usikkert omfang.
   Derimod er der mange der forsker i naturlige årsager til klimaændringer, og jo, de har svært ved at få støtte.

 7. Karen Shutt

  Jeg har et par sprøgsmål. Hvis man som videnskabsmand og ikke kan finde beviser på , at klimafirandringerne er menneskeskab, ej heller at der er en reel klimaforandriger. Vil disse “få”
  Videnskabsfolk ikke havde svært ved, at få forsknings midler? Næste sprøgsmål, med al’ denne snak om klima, hvorfor er der ingen der taler om den største trusel, overbefolkningen. For tror man på, at klimaforandringen er menneskeskab, ville man da ikke mene, jo flere mennesker på vor’ Jord, jo værre bliver klimaforandringerne?
  Sidste sprøgsmål. Hvorfor har man på DMI og alle andre meteorologiske indstituter taget målingerne fra 1883 og frem til nu, væk?
  Og valgt kun at have “klima normalen “
  der hvor vi havde den “lille istid”?

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Hej Karen
   Du har vist misforstået hvordan man laver videnskab. Der “beviser” man ikke noget, man falcifierer. Indtil nu er det ikke lykkedes at falsifiere at menneskene i nyere tid påvirker jordens temperatur. Og som tiden går bliver det sværere og sværere.
   Der findes ikke noget der hedder “overbefolkning” kun underudvikling.

  • Mikkel Kaastrup

   Karen:
   “Hvis man som videnskabsmand og ikke kan finde beviser på , at klimafirandringerne er menneskeskab, ej heller at der er en reel klimaforandriger. Vil disse “få” Videnskabsfolk ikke havde svært ved, at få forsknings midler?”
   Jo, for klima-alarmister og miljø/klimabevægelsens medlemmer har sat sig tungt på en række naturvidenskabelige tidsskrifter, f.eks. Nature, hvor de udøver censur, og på bevilgende myndigheder, f.eks. USA’s regering under demokratiske præsidenter siden Bill Clinton/Al Gore, og der er ikke så megen støtte at hende til “ikke-alarmisme” eller simpel reel videnskab, herunder arbejde med at falsificere CO2-hypotesen.
   “Næste sprøgsmål, med al’ denne snak om klima, hvorfor er der ingen der taler om den største trusel, overbefolkningen. For tror man på, at klimaforandringen er menneskeskab, ville man da ikke mene, jo flere mennesker på vor’ Jord, jo værre bliver klimaforandringerne?”
   Overbefolkning er efter min opfattelse et skræmmebegreb. Pdes. er det naturligvis rigtigt, at hvis menneskene handler meget uklogt, så er flere mennesker et problem. Men hvis vi behandler Jorden og dens økosystemer ordentligt, kan den sagtens brødføde m.m. 10 mio. mennesker. Det er et spørgsmål om intelligent og rationel anvendelse af Jordens enorme menneskelige og materielle ressourcer. Om flere menneske skaber en væsentlig temperaturstigning er bl.a. et spørgsmål om et forøget CO2-indhold i atmosfæren skaber væsentlige temperaturstigninger (det gør det ikke), men nok så meget om temperaturstigninger er gavnlige eller skadelige – og de er gavnlige.
   ” Hvorfor har man på DMI og alle andre meteorologiske indstituter taget målingerne fra 1883 og frem til nu, væk? Og valgt kun at have “klima normalen “ der hvor vi havde den “lille istid”?”
   Det mener jeg ikke de har gjort. Du omtaler måske Michael J. Mann’s Hockey Stick, som bortsvindlede varmeperioderne fra år 0 – 1850, men den har selv IPCC opgivet- dog naturligvis kun fordi deres bedrag blev bevist. Mig bekendt fortsætter deres bedrag ufortrødent på en lang række andre områder.

 8. Mikkel Kaastrup

  Finn Jensen, jeg vil gerne have en dialog med dig. Find mig på facebook (jeg har forsøgt at finde dig uden held) eller send en mail til (removeme)m.kaastrup.christiansen@gmail.com

 9. Finn Jensen

  Karl Ivar – da jeg startede med at undersøge spørgsmålet om menneskeskabt CO2 og global opvarmning, var det ud fra tanken : Kan det virkelig passe? Som ikke kyndig med hensyn til nogen af de processer, der har indflydelse på Jordens klima, var det selvsagt meget svært at afgøre, hvem der har ret, hvem der er en seriøs kilde. Det bliver ikke nemmere af, at videnskabsfolk er rygende uenige. Så Mikkel Kaastrups spørgsmål er helt relevant. Hvordan afgør du og foreningens Advisory Board det spørgsmål?
  Min citering af kilder skyldes ikke præferencer ud fra ” bare fordi det er nogen, du godt kan lide ”, som du skyder mig i skoene. De skyldes en gennemgribende mistillid til IPCC af flere grunde :

  For det første er IPCC aldrig kommet med et empirisk bevis på teorien om menneskeskabt CO2 som den primære årsag til den temperaturstigning, vi har haft siden ca. 1860. IPCCs påstand modbevises af, at temperaturen stiger før indholdet af CO2 i atmosfæren, som resultater fra iskerneboringer viser. Jeg har ikke noget sted fundet et bevis på teorien.

  For det andet er IPCC blevet lagt ind under et politisk organ, UNFCCC, og har fået et politisk bestemt kommisorium.

  For det tredje er IPCC ikke en seriøs videnskabelig organisation. En sådan ville aldrig udgive en rapport, hvor 30% af referencerne ikke har været igennem peer – review processen.
  Peer – review processen ville heller ikke være udvandet i forhold til en virkelig proces, hvor en 3. part tager afgørende stilling til lødigheden af en artikel/rapport.

  Topforskere i en videnskabelig organisation ville forhåbentlig heller aldrig forsøge at holde forskeres rapporter, med et andet syn på en sag, end den de selv har, ude fra optagelse i videnskabelige tidsskrifter jvf. afsløringerne i ClimateGate i 2009/10.

  Det er mig ubegribeligt, at du karakteriser denne organisation som værende videnskabeligt seriøs.
  Vil du godt forklare, hvorfor du mener dette?

  Hvad angår påstanden om, at 90 – 95% af stigningen i CO2 i atmosfæren siden ca. 1860 skyldes menneskers udledning, er her et link til endnu en forsker, der mener noget andet :

  https://principia-scientific.org/discovery-of-massive-volcanic-co2-emissions-discredits-global-warming-theory/

  Så nu spørger jeg både dig og Advisory Board ( AB ) medlemmerne :
  Hvad er det, der diskvalificerer denne professors syn på sagen?

  Endelig har jeg et par spørgsmål til dig og til AB :

  Da der har været ret store svingninger i atmosfærens indhold af CO2, før mennesker begyndte at udlede CO2, kan det så ikke tænkes, at der også har fundet svingninger sted siden 1860?
  Hvilke empiriske beviser er der på, at der ikke har været nævneværdige naturlige tilførsler af CO2 i denne periode?

  Hvis menneskeskabt CO2 er den primære årsag til global opvarmning efter 1860, hvordan kan det så være, at vi har haft flere perioder i den tid, hvor den globale temperatur faldt i længere tid på trods af stadig stigende mængder CO2 i atmosfæren?
  Kunne det ikke tyde på, at andre faktorer i klimasystemet styrer temperaturen frem for CO2 uanset, hvor stor eller lille CO2s klimafølsomhed er?
  Eller har CO2en fra mennesker påvirket temperaturen i negativ retning i disse kuldeperioder?

  Så længe der ikke findes empirisk bevis på menneskabt global opvarmning via CO2 udledning
  er det helt utilstedeligt, at regeringen uden bevis vil iværksætte en gennemgribende omlægning af energipolitiken og vores måde at leve på i øvrigt.

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Foreningen klimarealisme er dannet på det grundlag som står i vores manifest: “Vi anerkender naturligvis, at der foregår klimaændringer og at de er delvis menneskeskabte” (blandt andet på grund af menneskenes arealforbrug og udledning af drivhusgasser).
   Du stiller en masse spørgsmål som det vil tage lang tid at svare på skriftligt,d du er velkommen til at ringe hvis du vil høre nærmere.

   Vi er travle mennesker os, der laver arbejdet i foreningen, og vi ønsker ikke at bruge ret meget vores tid på at diskutere alle mulige besynderlige teorier, som man kan finde en uendelighed af på nettet. I stedet vil vi gerne være med til at påvirke dansk klimapolitik i en nøgtern retning.

  • Hans Günther Petersen

   Finn Jensen

   har en pointe: ‘så længe der ikke findes videnskabeligt bevis på menneskeskabt global opvarmning via CO2 udledning er det helt utilstedeligt, at regeringen uden bevis vil iværksætte en gennemgribende omlægning af
   energipolitikken og vores måde at leve på iøvrigt’.

   Det er en præcis formulering af den afgørende mangel ved den herskende klima-alarmisme: at den påståede kausalitet mht menneskeskabt CO2 udledning og planetens temperatur beror på intuition og ikke videnskabeligt bevis.

   Så Klimaloven og dens fædre og støtter må vare deres lyst til at kujonere os alle med afgifter, skatter og restriktioner. Lysten til at regere og regelstyre alle danske må ikke skygge for – sandheden. Som vi ikke kender, endnu.

   Så det frie, demokratiske danske samfund har vel givet sig selv et år eller to endnu mhp at blive klogere i denne materie.

   Vi ser frem til at høste mere fakta baseret viden om emnet. Ret snart. Og nu helt uden manipulation mht udgangspunkter, beregningsmetoder, sannenlignibger mv.

   Ser frem til klimakonferencen i sept.?

 10. Mikkel Kaastrup

  Hov, og for lige at sætte det i perspektiv: Der er ca. 50 gange så meget CO2 i havene, som er der i atmosfæren (ca. 700 mia, tons i atmosfæren). Så havene skal ikke udgasse så mange procent af deres CO2-indhold, før det bevirker en meget væsentlig forøgelse af atmosfærens CO2-indhold.

 11. Mikkel Kaastrup

  Jeg noterer mig med interesse Karl Iver Dahl-Madsens sidste post, hvoraf fremgår, at alle seriøse kilder til information er enige med ham, mens de kilder, som Finn Jensen anvender, ikke er seriøse. Dette efterlader mig imidlertid med et enkelt spørgsmål: Hvordan afgør K.I.D.M., hvilke kilder, der er seriøse? Det lader til, at metoden er, at hvis han er enige med dem, så er de seriøse, og hvis han er uenig med dem, så er de ikke seriøse. Det er sjovt nok det samme kriterium for evidens, som anvendes af mange main-stream klimaforskere, f.eks. Michael J. Mann. Jeg er imidlertid skeptisk over for, om dette sandhedskriterium i længden er holdbart, eksempelvis kan det blive et problem at udpege, hvilken person, kilderne skal være enige med, før de er
  “seriøse” – skal det altid være K.I.D.M?
  Som et muligt og måske brugbart alternativ til enigheds-metoden til bestemmelse af seriøsitet kunne man overveje, om kilderne anvender videnskabelige metode til deres forskning, og om den i øvrigt stemmer overens med, hvad vi ved om naturens verden, om kilderne er villige til at udlevere deres rådata og computerprogrammer m.m. til 3. mands efterprøvelse, og om de synes at være motiveret af et ønske om at opdage sandheden, snarere end et ønske om at promovere en på forhånd fastlagt agenda med alle til rådighed stående midler.
  På det faktuelle plan – menneskehedens udledning af CO2 i relation til atmosfærens indhold af sammen – er der vel ikke tvivl om, at menneskeheden dels ved udånding, men mest af alt ved industrielle osv. forbrændingsprocesser skaber en forøget CO2-udledning. De fossile brændstoffer henter vi jo op og forbrænder, og ellers ville de blive liggende. Men der er mindst 2 tvivlsspørgsmål i denne situation:
  1)Iflg. Ole Humlum – som henviser til en række kilder – er der næppe rigtigt, at det før-industrielle niveau for CO2 i atmosfæren var 280 ppm – det var formentlig væsentligt højere. Jeg henviser til hans bog “Det ustyrlige klima”.
  2) Den langsomme, men støtte opvarmning af verdenshavene medfører, at de enten optager mindre CO2 fra atmosfæren end ved lavere temperaturer, eller decideret udgasser mere CO2 til atmosfæren, pga. Henrys lov og det faktum, at havvandets evne til at indeholde opløst CO2 bliver ringere, når temperaturen stiger.
  Jeg forsøger stadig at finde troværdige beregninger af, hvor stor en betydning, havenes temperaturstigning har haft for stigningen i CO2-koncentrationen siden , men den har utvivlsomt været stor, hvilket klart bevises af Vostok-iskerneboringerne, hvor temperaturen først stiger, hvorefter CO2-niveauet i atmosfæren stiger pga. udgasning fra havene (eller mindre CO2-indtag i havene).

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Det afgør jeg sammen med bestyrelsen og de kompetente medlemmer af vores AB, hvis du ikke er enige disse vurderinger synes jeg du skal finde et andet sted at udfolde dig.

   • Mikkel Kaastrup

    K.I.D.M forstår jeg det korrekt, at medlemmer af foreningen klimarealisme, som ikke er enig i de holdninger, som indrages af medlemmerne af foreningens advisory board, ikke er velkomne i foreningen? Jeg har indtil nu troet, at man godt kunne være medlem af foreningen, selvom man er uenige med et eller flere medlemmer af dette advisory board, og at det ville være muligt at diskutere med dem, ud fra det synspunkt, at nogle af den eventuelt kunne tage fejl i deres synspunkter. Men det klart, at hvis de er ufejlbarlige, så er der ingen grund til at de diskuterer med andre mennesker.

 12. Finn Jensen

  Tor, tak for dine kommentarer.
  Mit tal på ca. 3,4% for menneskeskabt CO2s andel af atmosfærens CO2 har jeg fra følgende 2 websites :
  https://ktwop.com/2017/02/26/man-made-contribution-to-carbon-dioxide-in-the-atmosphere-is-just-4-3/
  og
  https://www.shiftfrequency.com/man-made-co2-3-of-3-of-0-1/
  Jeg er enig med dig i det første, du skriver. Det sidste om Hapner og Postmaa var nyt for mig.
  Du nævner Maurice Strong. Man kan også nævne Gro Harlem Brundtland, Al Gore, Bill Clinton og Timothy Wirth. Fælles for dem var, at de alle var medlemmer af en yderst indflydelsesrig, privat lobbygruppe/tænketank ved navn Den Trilaterale Kommission. Denne kommission arbejder for en ny verdensorden.
  Tidligere leder af United Nations Framwork Convention on Climate Change, og nu nyudnævnt leder af Den Europæiske Centralbank, Chrisiane Figueres, som også er med i ovennævnte kommission, har i 2015 udtalt flg. angående hele klimadiskussionen :
  “This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution,”.
  Link :
  https://www.investors.com/politics/editorials/climate-change-scare-tool-to-destroy-capitalism/
  Det er jo i tråd med, hvad du skriver. Hvis det hun siger, står ved magt så er CO2 diskussionen ret betydningsløs – set ud fra et videnskabeligt synspunkt. Den bliver et middel til – sammen med bæredygtig udvikling – at opnå en total omlægning af økonomien på verdensplan og dermed også af vores måde at leve på.
  Er der plads til nationalstater og demokrati i det scenarie?

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Men Hardes betragtninger er lodret forkerte, fordi han ikke kan lave en massebalance. Menneskenes udledning af CO2 er den helt dominerende (95-99%) årsag til at CO2 i atmosfæren er steget fra det førindustrielle niveau på ca. 280 til nu på 420.
   Det viser alle seriøse kilder til information herunder IPCC med mere.
   Du kan bare selv regne efter. Det er et meget simpelt husholdninsgregnskab.
   Du kan finde hvad som helst på nettet, man bare fordi der er nogen, der siger noget du godt kan lide at høre, bliver det ikke rigtigt af den grund.

 13. Finn Jensen

  Jeg modtager også jeres nyhedsbrev, men er ikke medlem endnu. Jeg er enig med Karl Ivar Dahl-Madsen i, at de toneangivende medier herhjemme for langt det meste bringer mere eller mindre alarmistiske artikler om klimaet, hvilket viser de pågældende mediers manglende research på området. Det er forstemmende. Jeg er også enig i, at de klimaændringer vi har oplevet og vil opleve ikke på nogen måde kan betegnes som katastrofale.
  Men jeg er bestemt ikke enig i synspunktet, at det man bedriver i IPCC er seriøs klimavidenskab. I 2007 forsikrede daværende leder af IPCC, Rajendra Pachauri offentligheden om, at alt materiale i den 4. klimarapport var peer-reviewed materiale. Det satte den canadiske journalist, Donna Laframboise, sig for at undersøge rigtigheden af. Sammen med sine hjælpere afslørede hun, at ud af de 18531 referencer, som lå til grund for rapporten, var hele 5587 ikke peer-reviewed, dvs. 30%. Er det seriøs klimavidenskab?
  Ydermere lever peer-review processen ikke op til samme standard, som på ansete videnskabelige tidsskrifter, hvor anonymitet er sikret. Dette samt mange andre aspekter ved IPCC som organisation, kan man læse om i Donna Laframboises velskrevne bog ” The Delinquent Teenager “.
  IPCC var måske nok en videnskabelig organisation, indtil den blev lagt ind under United Nations Framework Convention on Climate Change, som er en politisk organisation. Her fik IPCC den bundne politiske opgave at udforske :
  “a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over considerable time periods”.
  På trods af tiltagende politisk pres om at komme med forskningsresultater, der viste menneskets indflydelse på klimaet ( via CO2 udledninger ) holdt IPCC stand indtil klimatopmødet i Madrid i 1995, hvor lederen af topmødet, John Houghton, gav efter for pres specielt fra USAs regering. Hele dette forløb er beskrevet meget grundigt og sobert i Bernie Lewins bog ” Searching for the Catastrophe Signal “.

  Du skriver Karl Ivar, at I anerkender, at de klimaændringer, der foregår, er delvist menneskeskabte.
  Hvilke ændringer er det, og er det empirisk bevist, at de er delvist menneskeskabte?

  Hvad menneskers udledning af CO2 angår, så er IPCC efter nu 41 år stadig ikke i stand til at give empirisk dokumentation for, at den menneskeskabte CO2, som i øvrigt kun udgør ca. 3,4% af atmosfærens CO2, er den primære årsag til den globale opvarmning. Det er rigtigt, at forskere er meget uenige/usikre på CO2ens klimafølsomhed, men hvis denne var høj og CO2 virkelige skulle kunne skabe temperaturstigning, skulle temperaturen så ikke været fortsat med at stige fra 1998 og fremefter, hvor temperaturen stoppede sin stigning og man af den grund gik over til at kalde det klimaforandringer i stedet for global opvarmning?

  Indholdet af CO2 stoppede jo ikke. Det kunne tyde på at klimafølsomheden var meget lav/ubetydelig og/eller at andre faktorer, der påvirker jordens klima naturligt ” overdøvede ” effekten af CO2.

  • Finn Jensen, du har ret i det meste du skriver, omkring IPCC, Donna etc. Der kræves ikke megen dybere graven i data før man bliver opmærksom på den overordnede politiske agenda, fra IPCC, UNEP, WEF, WMO, som faktisk viser sig at udspringe fra det samme politiske manifest, hvor afdøde Maurice Strong er en af hovedmændene. Resultatet,målet er givet i forvejen. Øvelsen har, gennem IPCCs politiske panel, bestået i at rådgive verdens regeringen om klodens klimatiske tilstand, ud fra ønsket om at begrænse menneskernes forbrug og aktiviteter. Jo, CO2 har radiative egenskaber. I det varme, infrarøde spektrum dækker de 2 smalle intervaller, hvor vanddamp derimod dækker det meste af dette interval. Når man samtidig sammenligner koncentrationen af de 2 drivhusgasser, er det nærliggende at på det nærmeste afskrive CO2 som bidragende faktor, og hvis man tager den menneskeskabte del (jeg kan ikke verificere dit tal) er bidraget endnu mindre. Men som professor Hapner ved Princeton siger (hans speciale er CO2 lasere) kræves der ca en fordobling af CO2 koncentrationen for hver 1 grads temperaturstigning. Astrofysikeren Postmaa er også særdeles kritisk overfor den model som bruges til total Insolation modellering, idet man modellerer jorden som et ikke roterende legeme, og dividerer TSI med 4, dvs man har 4 sole, som hver især yder 1/4 af den totale TSI, som bestråler jorden konstant 24 timer i døgnet. Er dette en forsvarlig modellering? Jeg er skeptisk.

 14. steen leth jeppesen

  Jeg synes, det er godt at holde justits, så Klimarealisme ikke degenerer, som tilfældet har været med andre it-aktiviteter. Det lyder fint som ramme at slå fast, at der foregår klimaforandringer. og at kultveilte mm. er en drivhusgas, der påvirker klimaet i “et eller andet usikkert omfang”. Hvad der så er afhængig og uafhængig variabel i den sammenhæng, er næppe helt klart, og derfor hviler det “menneskeskabte” vel på løsere grund, omend det ikke kan bestrides, at menneskelig aktivitet i sig selv skaber CO2 mm. At hænge sammenhængen op på IPPC´s intervaller må dog efter min mening siges at været problematisk.

 15. Ole Gorm Norden Andersen

  Jeg er medlem og får nyhedsbrevet. Lad nu ro falde på. Alle er vist enige om, at CO2 er en drivhusgas men ikke om, hvor kraftig en virkning den har, og videnskaben er ikke enig. Så hvordan skulle andre mennesker være det? Man er heller ikke enige om betydningen af temperaturen for mennesker. Problemet, som jeg ser det, er, at der manipuleres med og sorteres i data. Man ser kurver, der angiveligt er baseret på de samme data men er ret forskellig – f.eks. henholdsvis opadgående og nedadgående. Man lader kurverne starte og slutte, så de understøtter ens synspunkt(er). Jeg er glad for hjemmesiden “Real climate science” med Tony Heller og besøger tit Heartland Weekly, CO2 Science og Climate Change Weekly blot for at nævne nogle. Og så er jeg som mange landmænd og andre glad for mere CO2.

 16. Det er jo det rene facebook, det her.
  Gider i lige….

 17. Erling Petersen

  Mikkel Kaastrup: Vi klimarealister anerkender naturligvis klimaforskernes resultater. Men vi anerkender ikke pressens og politikernes udlægning af forskernes resultater – og det er noget helt andet!

 18. Steffen Frederiksen

  Jeg er helt enig med Mikkel Kaastrup. Vi ønsker jo helt klart at lytte til videnskaben – efter bedste evne – også hvis videnskaben bringer nye resultater, der måske truer tidligere dogma. I videnskabens verden er der vel i bund og grund INTET, der ikke kan udfordres af ny forskning.
  Men jeg er også enig med Karl Iver Dahl-Madsen i, at for øjeblikket er der et flertal af videnskabsmænd, der peger på at CO2 har en vis (>0) indflydelse på klima.

 19. Jørn Sørensen

  Jeg er ikke klimaskeptisk, men årsagsskeptisk. Dem er der åbenbart ikke plads til Ivar Dahl -Madsen.

  • Mikkel Kaastrup

   K.I.D.M kan ikke selvstændigt definere, hvad en forenings medlemmer må eller ikke må inden for foreningens rammer. Dette bestemmes af foreningens VEDTÆGTER. Meld dig ind i foreningen og mød op på dens generalforsamling og kræv, at formanden efterlever dens vedtægter.

 20. Mikkel Kaastrup

  Hvorledes skal foreningen kunne oplyse om klimaforhold, hvis den bandlyser videnskabelig diskussion og anvendelse af videnskabelig metode? Hvis foreningen ikke tillader anvendelse af videnskabelig metode, bliver den til en samling af troende – og derved bliver den også ekstremt utroværdig. Jeg troede egentlig, at det var et væsentligt formål for foreningen at fremstå som videnskabelig og troværdig – men jeg har vanskeligt ved at se, hvordan foreningen kan opfylde dette formål, hvis den ikke tillader videnskabelig debat.

  • Flemming Ulbjerg

   Mikkel.
   Helt enig.
   Begge sider afvises eller trues dermed.
   Og det giver en ret ligegyldig hjemmeside hvor kun de med de rette holdninger får adgang.
   Når det er sagt så giver Karl Ivers leder lidt håb i retning af et opgør med den totale fornægtelse som hidtil har haft frit spil her.
   Når der er grund til ros, skal det også frem.

   • Karl Iver Dahl-Madsen

    Det er det mest udsøgte vrøvl det der med den “totale fornægtelse”, som det også fremgår at foreningens manifest. Når du i modsætning til de 5.000 unikke brugere der kigger ind om måneden på det du kalder “en ret ligegyldig hjemmeside” ikke kan lide vore side, synes jeg du skal spare dig ulejligheden og holde op med at spilde vores tid med “dine ligegyldige kommentarer og udstilling af din massive uvidenhed om klimaanliggender”

    • Flemming Ulbjerg

     Karl Iver.
     Ved ikke om det er bevidst eller ej fra din side. Men jeg ser netop at du understreger min pointe. Kun de rette holdninger er tilladt her på hjemmesiden.

  • “Hvorledes skal foreningen kunne oplyse om klimaforhold, hvis den bandlyser videnskabelig diskussion og anvendelse af videnskabelig metode?”
   Hvordan udlæser du det af lederen…? Den fastslår som et videnskabeligt bevist faktum, at CO2 er en drivhusgas, der i et eller andet omfang påvirker klimaet. Det gider man ikke længere diskutere, ligesom vi det sidste par hundrede år har sagt til den spanske inkvisition, at vi ikke længere gider diskutere, hvorvidt Jorden kredser om solen eller omvendt. – Alle andre forhold lægger lederen – herunder også OMFANGET af Co2 påvirkningen – altså “at og hvor meget” – men ikke “om”.
   Så med mit kendskab til dansk, filosofi, logik og semantik er det mig helt umuligt at finde ud af, hvordan det lykkes dig at fortolke lederen til, at der ikke tillades videnskabelig debat.

   • Undskyld:
    “Alle andre forhold lægger lederen – herunder også OMFANGET af Co2 påvirkningen – altså “at og hvor meget” – men ikke “om”.”
    skulle være:
    “Alle andre forhold lægger lederen – herunder også OMFANGET af Co2 påvirkningen – op til at diskutere. Altså “at og hvor meget” – men ikke “om”.

   • Mikkel Kaastrup

    Det er ikke noget, jeg udlæser af lederen. Jeg udlæser det af, hvad der er sket i forbindelse hermed, nemlig at K.I.D.M forbyder foreningens medlemmer på foreningens facebook-side at diskutere, om et forøget CO2-indhold i atmosfæren medfører opvarmning af jord/havoverfladen eller ej. Jeg bemærker i den forbindelse, at der er en del videnskabelige forskningsartikler, som konkluderer, at en forøget mængde CO2 i atmosfæren ikke bevirker opvarmning af jordoverfladen (bemærk venligst, at atmosfæren og jord/havoverfladen ikke er den samme ting). At forbyde en sådan diskussion anser jeg for at være meget uklogt, da det ændrer foreningens natur fra videnskabelig til religiøs, og i øvrigt gør den til en kopi af IPCC. Diskussionen er ekstremt interessant og relevant, særlig fordi det aldrig nogen sinde er blevet bevist, endsige sandsynliggjort, at et forøget co2-indhold i atmosfæren medfører opvarmning af jordoverfladen. Man har accepteret det som et religiøst dogme – en religiøs trossætning – og det er også årsagen til, at den ikke må diskuteres. Det er jo et udtryk for vantro eller kætteri.

 21. Nicolas Lewis fortæller i dette foredrag om hans og Judith Currys forskning i netop klimafølsomhed og hvad de er kommet frem til:
  https://youtu.be/cYZW-6jw98U

  • Peder Kruse

   Hvis CO2s klimafølsomhed er 1, vil en CO2 forøgelse fra 280 til 415 ppm hæve temperaturen 0.57 C og CO2s totale klimaeffekt ved 415 ppm give en opvarmning på 8.7 C eller ved 830 ppm 9.7 C.

   Hvis CO2s klimafølsomhed er 3, vil en CO2 forøgelse fra 280 til 415 ppm hæve temperaturen 1.7 C og CO2s totale klimaeffekt ved 415 ppm give en opvarmning på 26.1 C eller ved 830 ppm 29.1 C.

   Hvis CO2s klimafølsomhed er 4.5, vil en CO2 forøgelse fra 280 til 415 ppm hæve temperaturen 2.6 C og CO2s totale klimaeffekt ved 415 ppm give en opvarmning på 39.1 C eller ved 830 ppm 43.6 C.

   [ppm1 > 0]
   dT = klimafølsomhed × ln(ppm2/ppm1) / ln(2)

   Hvilken klimafølsomhed giver mening, når udgangspunktet er afslutningen på den lille istid ?

   • Peder Kruse

    I stedet for at sammenligne udviklingen af den globale temperatur med atmosfærens absolutte indhold af CO2, ville det være mere relevant at erstatte CO2ppm med den aktuelle CO2dT ved den givne ppm for at få et mere retvisende udtryk i samme enhed for at vise en eventuel kausalitet, med mindre en sådan diskussion rammer ved siden af skiven her på klimarealisme. Ved at justere klimafølsomheden for CO2dT kan man tilnærme de to kurver for optimal korrelation og måske komme klimafølsomheden lidt nærmere, alt andet lige.

    Just a thought

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*