En grønnere planet

For 5000 år siden var Sahara og Arabien varmere, vådere med vild flora og fauna

Yes, how indeed? Spørgsmålet stillet på Site LiveScience [1].

Af Frank Lansner

Vi ved allerede nu, at Jorden med hastige skridt er blevet grønnere i takt med opvarmningen, og det er en udvikling vi har set siden ca 1980 [2].

Den bedste viden vi kan få om hvad der vil ske med Jorden i tilfælde af opvarmning er hvis vi lige kunne prøve det af. Det bliver lidt svært. Men vi er så heldige at Jorden allerede har gennemført eksperimentet for os for 5-10.000 år siden. I det såkaldte ”tidlig holocene” var Jorden ca 1-4 grader varmere end i dag og resultatet var dengang at de aller mest tørre barske ørkner vi har, Sahara og Arabien blev forvandlet til frodige regnfulde områder med eksotisk dyreliv og kæmpe store søer vi kun kunne drømme om i dag.

Modeller der giver triste forudsigelser om endnu mere tørke i fremtiden ved opvarmnin har store problemer med at replikere hvordan Jorden rent faktisk reagerede i takt med opvarmning tidligere i holocene. Den modsatte reaktion fra den planet du og jeg går på.

Til trods for at et frodigt Sahara og Arabien for 5.000-10.000 år siden er helt basal konsensus videnskab, så tvivler mange på rigtigheden af dette. Derfor dette indlæg.

Fig 2: Billeder fra Arabiske udgravninger, Engel et al.,2018 [3].

Dette indlæg for at gøre klart udover enhver tvivl, at ørkenområderne i det Nordlige Afrika og Arabien for ca 10.000 til 5.000 år siden var frodigt varmt og vådt. Varme gik hånd i hånd med øgede regnmængder, flere og større søer, bevoksning varierende fra Jungle til steppe med en lang række af de dyrearter vi kender fra det centrale Afrika i dag. Sedimentlag kan ikke blot afsløre søbund i historien, men også sågar nu og da humuslag langt nede i sandet i visse områder hvor lagene har overlevet den barske tid siden.

En ny opgørelse fra Januar 2019 af S. Lüning and F. Vahrenholt [4] fra Bremen Universitet samler data fra ca 50 artikler om emnet og her er nogle af de overordnede konklusioner:

“A pronounced wet period corresponding to the ‘Green Sahara’ and its equivalent in Arabia commenced between 15,000 and 9000 years BP and ended sometime between 6500 and 3500 years BP, followed by arid conditions throughout the late Holocene.”

Som det fremgår er både start og slut tidspunktet for denne “Green Sahara/Arabia” periode lange intervaller og det skyldes at f.eks. ændringer i udbredelsen af det grønnere frodige område er sket gradvis og med lokale forskelle.

En lang række søer har eksisteret hvor vi nu har udtørret ørken.

The warm period generally coincided with the early Holocene wet phase in the region and is linked to the Holocene Thermal Maximum, an early Holocene period during which temperatures were globally elevated

Varmen I tidlig Holocene (for 10.000 til 5.000 år siden) linkes med den våde periode.

Fig 3.

Søer: TV, det vestlige og centrale Sahara/Sahel, vises en lang række søer der har eksisteret primært i perioden for 10.000-5.000 år siden, de grønne linier viser perioder hvor de enkelte søer eksisterede. De er i dag udtørrede.  TH, tilsvarende søer fra det Østlige Sahara og den Arabiske halvø.

 I midten: 3 Søers vandstand gennem tiden. Således stod Lake Chad oftte hele 200 meter højere tidligere tidligere i holocene end i dag.

Fig 4.

Søerne S1-S25 fra Fig 3. er taget fra [5] og har placeringerne vist herover i et bælte henover det Nordlige Afrika til Yemen.

Lake Chad

Ikke nok med at vandstanden i Lake Chad stod svimlende 200 meter højere end i dag, arealet af Lake Chad var på størrelse med verdens største sø i dag, Det Kaspiske Hav, eller på størrelse med arealet af Tyskland.

Fig 5.

TV: Med skraveret blå vises ”Lake Mega-Chad” i sin storhedstid [6]. TH: En kunstners gengivelse af situationen i det nordlige Afrika med flere store søer og reel ørken reduceret til et ganske lille område.

Ganske vist begyndte nedgangen i nedbør omkring for 5000 år siden, men faktisk tyder meget på at Lake Mega-Chad´s areal først for alvor kollapsede for omkring 1000 år siden [6]:

“ a North African humid period, with increased precipitation in the Sahara region, ended abruptly around 5,000 years ago, and that the lake’s Bodélé basin, now a large source of atmospheric dust, may not have dried out until around 1,000 years ago,’ the team wrote.”

“The researchers found that the change took place in just a few hundred years – much more quickly than previously considered.”

Igen meget hurtige og store ændringer I naturens verden.

Fig 6: Resultater fra Tunesien/Libyen, samme billede, mere væde tidligere i holocene.

Fig 7. Resultater fra Nil-deltaet, samme billede, mere væde tidligere i holocene.

Fig 8. Resultater fra Mellemøsten, samme billede, mere væde tidligere i holocene.

Fig 9. Resultater fra den sydlige del af den Arabiske halvø, samme billede, mere væde tidligere i holocene.

Fig 10: Nyere dateserier fra Mellemøsten og Arabien hvor boksene viser længden af dataserier mens grå områder viser ekstra høje regnmængder. Sidstnævnte indtraf primært for 5-10.000 år siden. Engel et al., 2018 [3].

Temperatur gennem Holocene i det Nordlige Afrika og Arabien

Lüning and F. Vahrenholt 2019 [4] viser også opgørelser af temperaturserier, og det klassiske billede af et varmt tidligt holocene er udmærket repræsenteret i disse data.

Hvorfor skulle vi ikke få et mere frodigt Sahara ved atter en opvarmning?

I debat har jeg set argumenteret at ”den kommende opvarmning helt sikkert vil gå for hurtigt til at ørknerne kan blive grønne som ved varmen 5-10.000 år siden.”

Men da Sahara gik fra Ørken til savanne og grønt område gik det faktisk meget hurtigt, Stefan Kroepelin , Köln Universitet [7]:

The climate change at [10,500 years ago] which turned most of the [3.8 million square mile] large Sahara into a savannah-type environment happened within a few hundred years only

Og her en beskrivelse af sceneriet efter varmen og det mere frodige miljø havde sat ind:

“In the more southern Sudanese Sahara, lush vegetation, hearty trees, and permanent freshwater lakes persisted over millennia. There were even large rivers, such as the Wadi Howar, once the largest tributary to the Nile from the Sahara.”

Og mens vi fik giraffer oppe I Ægypten så fik vi følgende I det nuværende Sudan:

“Wildlife included very demanding species such as elephants, rhinos, hippos, crocodiles, and more than 30 species of fish up to 2 meters (6 feet) big”

Afsltuningen af den varme frodige periode fra midt Holocene.

Herom skriver [5] at:

”Sharp lake-level reductions at 6.7–5.5 and 4.0– 3.6 cal. kyr document a time-transgressive fading of the Holocene wet phase, while the end of this so-called African Humid Period is indicated in marine records at ca. 5.5 cal. kyr. The major vegetational change at the onset of the late Holocene, which led eventually to the modern vegetation zones, occurred in concert with anthropogenically-independent palaeohydrological changes and is therefore attributed mainly to climatic change. After ca. 3.2 cal. kyr arid to hyper-arid conditions prevailed, but a return to wetter conditions of minor amplitude is registered in Sahelian sites and show that environmental changes occurred and climate was variable.

Altså at ikke-menneske-skabte forhold gjorde at tørken bredte sig I forskellige steps og at der faktisk også I de seneste 3000 år er set mindre perioder med mere moderat frodige forhold i Sahel. De forklarer altså at forholdene ændrer sig i forskellige retninger gennem hele holocene.

Discovery Channels beskrivelse af det fugtige Sahara og Lake Chad.

Fig 11. I Discoverys Channels information om Lake Mega-chad [8] forklarer de at Søen udtørrede for 6000 år siden på grund af stigende temperaturer…  Ja du læste rigtigt, på grund af stigende temperaturer forklarer Discovery speakeren til Hr. og Fru Jensen. Her citat fra deres speaker tekst:

”Lake Chad Dried out due to a rise in global temperature”

Ja, alle resultater peger på det omvendte forløb, at Lake Mega Chad´s storhedstid var i den varmeste periode, og at udtørringen indtraf på vej ud af den varme periode.

Og næsten endnu værre fra Discovery, her citat igen fra deres speaker tekst:

”The Sahara may be about to face another catastrophy. Global Warming is disturbing the climatic balance…. You might think its going to get hotter, but it seems its going to get wetter… “

Fig 12.

“ hotter air will create more cool moist, clouds and rain. Within decades the Sahara could be transformed into a tropical jungle.  ”

Ja.. det er jo sandt nok at Sahara forsyner andre dele af Jorden med mineral-tilskud fra flyvesand, men derfra til at opfatte en stor udvidelse af Afrikas frodige områder som en katastrofe?  Alt imens nogle ”køber” en bid regnskov i Mellemamerika, så er det en katastrofe hvis Junglen indtager f.eks. hele Sahel?

Og sjovt nok er Discoverys information om at vi går mod mere frodigt Sahara – en ”katastrofe” – jo stik modsat DR´s TV-serie The tipping points der påstår hvad vi oftere hører, nemlig at Sahara bliver tørrere, ikke grønnere.

Åbenbart anything goes når man vil ”informere” befolkninger om klima.

Det er en katastrofe (Discovery) hvis der kommer mere jungle i en varmere fremtid – og – det er en katatrofe (DR/The Tipping Points) hvis der kommer mindre Jungle.

Australien, tidlig holocene:

Lad os supplere informationen med hvordan Australien klarede den varmere periode tidliget I Holocene.

” It was found that the swamp initiated sometime before 8220 calibrated years BP. High rates of peat development and the expansion of swamp species between 7000 BP and 4500 cal. BP indicated wet conditions at that time. The swamp became drier in the late Holocene and some peat may have been lost through deflation.

Altså også en vådere periode for Australien, tidlig Holocene for mere end 4500 år siden [6].

Fig 13. En anden undersøgelse der indikerer mere regn i det Østlige Australien 5-10.000 år siden end i dag, og også en anden periode 11,5-13,500 med større mængde nedbør [9].

Og her 2 undersøgelser forklarer om mere nedbør i Australien 13.000 til 4.000 år siden [10]:

“a dominance of woodland and shrubland communities with herbaceous understoreys in the northern ranges and shrublands with an understorey of herbaceous taxa and chenopods in the central ranges at 7–5 ka (McCarthy and Head, 2001) and possibly as early as c. 9 ka (McCarthy et al., 1996). These data suggest warmer, wetter and more homogeneous climatic conditions than present from c. 7 to 5 ka. Singh and Luly (1991) found that abundances of chenopod shrublands and ephemeral daisies decreased and grasses (associated with high summer rainfall) increased between c. 13 and 4.4 ka”

How would just 2 degrees of warming change the planet?

Sidste gang vi havde varme på den planet vi kalder Jorden (endda her I Holocene periode hvor forhold på mange måder minder meget om i dag) da kom varmen hånd i hånd med mere frodighed, mindre ørkner. Udviklingen siden ca 1980 går i den frodige retning.

Modeller kan ikke genskabe frodigt landskab med næsehorn og krokodiller i Sudan ved mere varme for 5000 år siden. Således ved vi som udgangspunkt at modellerne har et problem.

Så hvad vil vi opleve i Sahara/Arabien/Australien hvis opvarmningen skulle fortsætte? Det samme som for 5000 år siden eller de triste scenarier fra modeller der ikke kan replikere fortiden på denne planet? How would just 2 degrees of warming change the planet?

[1] https://www.livescience.com/58891-why-2-degrees-celsius-increase-matters.html?fbclid=IwAR0_GA4lngDiBRLieIakcmG5U7iVnfWRrphWKDYL_UDei8nDVtjTraq4RIw

[2] https://klimarealisme.dk/2019/03/21/jo-den-er-god-nok-verden-er-blevet-groennere-med-hastige-skridt/

[3] https://www.researchgate.net/publication/331589526_Palaeoenvironmental_Changes_at_Tayma_as_Inferred_from_Sabkha_Infill

[4] https://www.researchgate.net/publication/327823688_Holocene_Climate_Development_of_North_Africa_and_the_Arabian_Peninsula

[5] https://www.researchgate.net/publication/257851748_Palaeoenvironmental_changes_in_the_arid_and_subarid_belt_Sahara-Sahel-Arabian_peninsula_from_150_kyr_to_present

[6] https://www.dailymail.co.uk/news/article-3143617/Scientists-discover-Sahara-Desert-contained-world-s-largest-lake-named-Mega-Chad-1-000-years-ago-evaporated-just-years.html

[7] https://www.livescience.com/4180-sahara-desert-lush-populated.html

[8] https://www.youtube.com/watch?v=anoVP0c1RYw

[9] https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/0959683605hl800rp

[10] http://people.rses.anu.edu.au/dedeckker_p/pubs/29.pdf

[11] https://www.deviantart.com/ynot1989/gallery/

Del på de sociale medier

5 Comments

 1. Det er ørknerne som skaber den globale opvarmning. Fordi fugtigheden oplagre dagens varme i luften.

 2. Oluf Johnsson

  Kære Frank Lansner. Ja, det er en imponerende gennemgang og dokumentation, selvom jeg har lidt svært ved at descifrere figurene. Håber, jeg vil blive istand til at gengive din udfoldning af klodens historie, og hvad vi måske kan lære af den. Jeg fik et flash-back til myterne i vores næsten forhistoriske tid … de hængende haver og andet bl.a. fra Det gamle Testamente som Noahs ark på Eufrat bjerget, som National Geographic skrev om for 30 år siden. Et par voldsomme vulkanudbrud i Grækenland …. er det i sådanne hændelser, vi måske kan finde forklaringen på de ‘hurtige’ skift i klimaet? Personligt ser jeg frem til flere varme somre her i lille DK. Det har efter min mening alsrig været Vor herres mening, at der skulle bo mennesker nord for Alperne! 🙂

 3. Jørgen Staadsen Petersen

  Det var så lidt.

 4. Jørgen Staadsen Petersen

  Hej Frank

  Det er et meget flot stykke arbejde, som du her har lavet. Jeg er fuldt ud enig med dig i, at fortidens klima, vegetation og dyreliv kan fortælle os rigtig meget om, hvad der vil ske, hvis det skulle gå hen og blive lidt varmere.

Skriv et svar til Jørgen Staadsen Petersen Aflys

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*