En grønnere planet

Jo, den er god nok, verden er blevet grønnere med hastige skridt

Af Frank Lansner, fra Børsen 24 Aug 2018

Jordens ”blad-areal” er steget med 2 gange USA´s areal på 28 år.
Men hvorfor ved mange danskerne ikke dette?

Nå, men skal vi ikke gå ud og plante et træ?

Jorden bliver grønnere på grund af stigende CO2 koncentration i atmosfæren, og udviklingen ses også i takt med stigning i temperaturer og mere regn over visse ørkenområder såsom Sahel.

Planter vokser som bekendt af at indsamle CO2 fra atmosfæren og hvis der er lidt mere CO2 i atmosfæren så hjælper det langt de fleste plantearter.

Der er nogen forskel på de forskellige forskeres resultater, men resultater har det til fælles at jorden siden ca 1982 er blevet nævneværdigt grønnere.

Her først en stribe kort hvor ændringer i Jordens beplantning, grønhed gøres op.

NASA/Nature, Zaichun and Shilong 2016 [1] :

Fig 1

Fra siden 1982 er Jorden blevet grønnere, og hele 70% af denne grønne fremgang skyldes stigende CO2 koncentration i.flg. NASA forskere [1].


” The greening represents an increase in leaves on plants and trees equivalent in area to two times the continental United States.”

Fig 2

Donehue et al. 2013 [2].
Det Australske team har fokuseret på at fjerne påvirkninger af resultatet der ikke stammer fra stigende CO2 indhold. De kommer frem til at det således primært er nær ørkenområder med mangel på vand at stigningen i CO2 i atmosfæren har hjulpet planter.

Team skriver bl.a. :


“Our work was able to tease-out the CO2 fertilisation effect by using mathematical modelling together with satellite data adjusted to take out the observed effects of other influences such as precipitation, air temperature, the amount of light, and land-use changes.”

[3] Forkel et al 2013
 

Fig 3
Dette team burger enheden “NDVI” for at opgøre plantevækst gennem de seneste 30 år, og de grønne nuancer dominerer.

[4] Cheng et al. 2017

Fig 4
Cheng et al. 2017 konkluderer at:

” Land plants are absorbing 17% more carbon dioxide from the atmosphere now than 30 years ago”.

De har set på udviklingen 1982-2011.


Planter, CO2 og vand

Hvordan hjælper ekstra CO2 i atmosfæren planterne?

Cheng et al. 2017 fokuserer på dette at planter er blevet bedre til at holde på vandet [kunne være skrevet anderledes!] – en direkte konsekvens af at vi har mere CO2 i atmosfæren.

Fig 5

Bladenes åbninger ”stomata” hvor planten optager CO2 og afgiver vand og ilt skal stå åbne når planten har brug for mere CO2. Men derved risikerer planten at miste mere vand. Således betyder mere CO2 i atmosfæren, at planternes stomata åbninger skal være åbne i kortere tid for at optage CO2. Planterne mister mindre vand.

Dette er selv sagt helt essentielt specielt for planter i tørre områder.


Sahel

Fig 6 Hermann et al. 2005, Sahel.

Således er det ikke overraskende, at nogle af de første resultater der pegede på en grønnere klode kom fra det vandfattige område, Sahel. Hermann et al. 2005 viste trend 1982-2003 for mere plantevækst med deres index ”NDVI”, og specielt i området der ikke i forvejen var velbevokset, helt oppe mod Sahara, der så vi effekten af den ekstra CO2 i atmosfæren.

Mad på bordet

Fig 7

Her ses hvordan plantevækst reagerer på ændring i CO2 koncentration fra 400 ppm CO2 i atmosfæren til 700 ppm CO2 i atmosfæren, typisk ca 1/3 større høstudbytte fra samme planteareal.
Noget af forbedringen for Sahel kan i tillæg skyldes at mere varme siden 1982 også har medført større mængder nedbør ind over Sahel grundet fordampning fra oceanerne.

Hvor mange mennesker har fået mere mad på bordet grundet den større mængde CO2 vi har i atmosfæren i dag? Det bliver et rigtigt svært regnestykke, men i princippet skal vi måske snakke i antal millioner mennesker.

Her er link til verdens vel nok største online database over hvor stor en effekt ekstra CO2 i atmosfæren er for planters vækst:
http://www.co2science.org/data/plant_growth/dry/dry_subject.php

Men disse ting er jo ikke hvad vi hører meget om i store Danske medier?

Uanset om man vurderer at der er store ulemper ved mere CO2 i atmosfæren på anden vis, bør man så ikke lægge alle kort på bordet? Også dette at vores udstødningsgas giver folk i den tredje verden mere mad på bordet?

Er et demokrati ikke at folk skal tage oplyste valg?


Nogle der lægger en dæmper på begejstringen over denne udmærkede sideeffekt ved vores CO2 udledninger [6] de argumenterer, at:

”In the tropics, the CO2‚‚ fertilisation effect led to faster growth in leaf area than in most other vegetation types, and made this effect the overwhelming driver of greening there.

it is clear that the benefits of a greening Earth fall well short compared to the estimated negative impacts of extreme weather events

Så ja, hvis det er korrekt at mere CO2 vil have en masse negative effekter, så må man jo se både på fordele og ulemper for at træffe de optimale valg

Repræsentanter fra ulandende?


Har man fuldt ud underrettet repræsentanter for den 3´ie verdens lande der dukker op til de store COP møder om at

begrænsning af CO2 givetvis er en begrænsning af plantevækst og mad på bordet i deres lande?

Eller har vi heroiske vesterlændinge glemt at fortælle folk i den 3´ie verden hele sandheden?


Men det kan jo ikke passe alt det her..

Fig 8

I DR´s klimadokumentar ”The Tipping points” fra 2012 vises fra Sahel et indtørret dyr. Og vi fik historien om at det bare gik ad Pommern til for Sahel. Tv-holdet rejste rundt. Lidt uheldigt for teamet så havde der været en dejlig masse regn da de ankom, og holdet nævnte intet om at statistikken for regnen siden ca 1980 er gået den rigtige vej. Nedbørsmængder minder om mængderne for 100 år siden. Jeg har lagt regnvejrs statistik for Sahel indover DR´s tv billede.

Og her fra Hermann et al 2005:

Fig 9

De sammenligner situationen for planter 1984 vs. 2012. Dette her er en virkeligt god udvikling.

Således slutter DR´s klima info af fra Sahel:

Fig 10

Indien

Her lidt flere udsnit af DR´s information i deres dokumentar ”The Tipping points”, denne gang fra indien.
Jeg skæver til undersøgelserne for global greening. Alle opgørelser viser at også indien er blevet grønnere. Men DR oplyser:

Fig 11

Og så har jeg nederst forsynet info med tal for den Indiske fødevareproduktion.
Da tv-holdet var i Indien, da havde indien for 3´ie år i træk slået all time rekord i fødevareproduktion, se mere [7]. Men ”senere” så, bliver det slemt, ikke? Tjoh, i 2017-18 har Indien igen sat rekord i fødevareproduktion. Indien er begyndt at eksportere mad.

Men hvordan kan et tv-hold rapportere om produktionsfald fra Indien 2012 alt imens produktionen boomer som aldrig før?

DR´s klima info gik videre om de andre problemer med global warming:

Fig 12

DR oplyser således til Danskerne om en monsunregn der har dræbt 10.000 mennesker i Indien.
Så det er jo en betragtelig bagside af medaljen!!

Fig 13

Men et tjek på google intet returnerer ikke noget om 10.000 døde.
Kun 100 døde til 500 døde ved denne hændelse fra forskellige kilder.
Har DRs information her tilsyneladende overdrevet ca. en faktor 20 eller mere?

Dette blot et par få eksempler på hvad der ligner vildledning fra denne DR dokumentar.


SUMMA:
Nu har jeg i hvert fald viderebragt den udmærkede ”nyhed” at Jordens overflade med hastige skridt bliver grønnere. Flere planter kan give mere mad på bordet samt et rigere dyreliv.

Mange vil kunne argumentere at ulemper ved mere CO2 i atmosfæren er større end fordele.


Men lad danskerne kende hele pakken, lad dem selv tage stilling. De er vel voksne?


[1] https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth
[2] https://phys.org/news/2013-07-greening-co2.html
https://phys.org/news/2013-05-elevated-carbon-dioxide-arid-regions.html
[3] http://www.m-forkel.de/research.html
[4] https://phys.org/news/2017-07-carbon-dioxide-world-water-wise.html
https://www.nature.com/articles/s41467-017-00114-5
[5] http://www.co2science.org/data/plant_growth/dry/dry_subject.php
[6] https://www.iflscience.com/environment/rising-carbon-dioxide-greening-earth-it-s-not-all-good-news/
[7] https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/foodgrains-production-in-2011-12-estimated-at-record-250-tonnes/articleshow/11744882.cms

Ad diskussionen, William Happer PhD:
https://co2coalition.org/2018/08/20/new-york-times-hysterical-over-global-greening/

Del på de sociale medier

2 Comments

  1. Steffen Møller

    Rigtig god artikel

  2. Kim Bjørnstrup

    Bravo

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*