Golden Oldies

Tag den med ro. Spis din bøf, køb en bil og bestil en flyrejse.

Et gensyn med David Munk-Bogballes hæsblæsende indslag, Børsen 9 okt. 2018. God fornøjelse!

I dag lever cirka 1,2 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom, omkring 1 milliard går sultne i seng, og 2,5 milliarder mangler adgang til vand og kloakering. Set i det lys er det afsindigt, at klimaforandringer forsøges gjort til det altoverstigende globale problem. Det er de ikke. På ingen måde. I hvert fald ikke hvis det, man måler problemer i, er menneskelig lidelse. Ideen om at vi skal begrænse vores aktiviteter, om at vi grundlæggende og radikalt er nødt til at ændre vores levevis er egoistisk og unødvendigt selvpineri. Et ynkeligt og følelsesdrevet forsøg på at gøre os selv vigtige og give vores liv indhold i en verden, hvor de ting, der traditionelt har dannet en meningsgivende ramme, er brudt sammen. Men hvad kan dog være vigtigere end at frelse Moder Jord ved at spise alger, gå i naturfarvede hamp-T-shirts og undlade at gå i bad? Svaret er forsvaret af frie markeder, international handel og vækst.

I 1820 var 94 pct af verdens befolkning fattig. I 2011 var det kun 17 pct. Fra 1970 til 2006 faldt antallet af mennesker, der levede i ekstrem fattigdom, med hele 80 pct. Hvis man ser på forbrugsmulighederne og levealderen for det gennemsnitlige menneske, er verden i dag cirka 120 gange bedre end verden i år 1800. Der er tale om helt utrolige forbedringer. Fra 1990 til 2013 faldt dødeligheden blandt børn under fem år med 49 pct. Det, disse fremskridt har til fælles, er, at de er drevet af økonomisk vækst, handel, iværksætteri, produktion. Kapitalisme. Baseret på fossile brændstoffer, der i udviklingslande har været understøttet af store organisationer som Verdensbanken. Disse organisationer er begyndt at reducere støtten, selv om de fossile brændsler i høj grad fortsat udgør energigrundlaget for den positive udvikling i de fattigste dele af verden. Støttemilliarderne bruges i stedet på subsidier til grøn energi, der er ineffektiv og ustabil, så verdens fattige holdes fanget i deres elendighed som resultat af vores forhippethed på at være “ansvarlige” og “solidariske”. I dag dækkes 0,8 pct af verdens energiforbrug af vind- og solenergi. I 2040 forventes andelen at være steget til 3,6 pct. Man kunne næppe ønske sig et tydeligere bevis på, at grøn energi er for dyr og ineffektiv: Kunne den konkurrere med fossile brændstoffer, ville den grønne omstillingsbølge rulle kloden rundt som en ustoppelig tsunami. Det gør den ikke. Selv med politisk tvang og store økonomiske anstrengelser udgør den knap nok et skvulp.

I 2015 brugte omkring tre milliarder mennesker brænde, møg og affald fra afgrøder til madlavning og indendørs opvarmning. Det forurener så voldsomt, at det anslås at være årsag til hver trettende dødsfald i verden. En lavthængende frugt ville være at forsyne disse mennesker med gas. Gas er bedre for miljøet, for sundheden og for effektiviteten, når man laver mad og således en oplagt mulighed for at frigive ressourcer og skabe markante forbedringer.

Og så er der Paris-aftalen. I 2030 vil den ifølge Bjørn Lomborg fuldt indfaset koste mellem syv og 14 billioner kr. om året. Samtidig vil den intet have gjort for at forandre de globale temperaturer. Sidste år brugte EU 20 pct. af sit budget på klimarelaterede aktiviteter, som på sigt bidrager absolut minimalt, hvis overhovedet, til at holde klodens temperaturstigninger i ro. Penge der dermed er spildte og i stedet kunne have været brugt på forskning i energiteknologi, så der på sigt kan findes effektive løsninger på klimaproblemerne. Det nytter nemlig ikke noget at begynde at skifte benzin- og dieseldrevne biler ud med elbiler, hvis produktionen af sidstnævntes batterier forurener så meget, at man i sidste ende ikke er stillet bedre. Der skal investeres massivt og fordomsfrit i forskning i grøn teknologi, og der skal være plads til andet end vindmøller. Thoriumatomkraft, eksempelvis.

Vi må også tage en mere nuanceret debat af det videnskabelige grundlag for klimaforandringerne. Jeg er lige så bekymret for planetens fremtid som Uffe Elbæk og ønsker ingenlunde, at vi går til grunde i en sort sky af os. Jeg er imidlertid også bekymret, når eksempelvis klimafysiker ved DTU, Jens Olaf Pepke Pedersen, kan redegøre for, at ingen i virkeligheden forstår, hvordan klimaet regulerer sig selv, hvor meget CO2-udledningen egentlig betyder, og når oversvømmelser og tropiske storme fremdrages som eksempler på resultater af menneskeskabte klimaforandringer, når de slet ikke er det. Jeg er i øvrigt også bekymret over Uffe Elbæk, men selvom “the ice is smelting at the pøolse”, så har klimahysteriet taget overhånd.

I løbet af de seneste 23.000 år er vandstanden i verdenshavene omkring 120 meter på grund af afsmeltning af indlandsisen. Mens den resterende mængde indlandsis er nok til at forårsage stigninger over 60 meter, er det interessant at notere sig, at Tokyo er sunket omkring fire meter i forhold til havoverfladen alene siden 1930. I Tokyo har man klaret sig ved at kystsikre, ligesom man har gjort det i en række andre byer. Skulle den vestantarktiske iskappe kollapse, ville det forventeligt resultere i en vandstandsstigning på seks meter i løbet af de næste 100 år. En sådan stigning, ti gange værre en FNs Klimapanels værste scenarie, ville imidlertid være et non-event for 94 pct. af verdens befolkning. De 400 millioner, det ville “gå ud over”, bor i byer, og de ville som Tokyo kunne tilpasse sig vandstandsstigningerne. Et mindre antal millioner mennesker ville skulle finde et nyt sted at bo, men da det i forvejen er de færreste, der bor samme sted i 100 år, er det et problem, der er til at løse.

Du kan altså tage den med ro. Spis din bøf, bestil din flyrejse og nyd livet.

Det mener jeg, hvad mener du?

Del på de sociale medier

30 Comments

 1. Peter, du skriver:
  “verden er jo en del større end både Grønland og Danmark.
  Hvad sker for Bangladesh ved 6 meter vand : udraderet?
  9% non-event: er manden blank?”
  ???
  Lige et par facts:
  1. Grønland vil stige i takt med afsmeltning af is. Det skyldes den lavere gravitation ikke kan fastholde så meget vand.
  2. Når massen mindskes vil der desuden ske en landhævning. Mest i Grønland, mindre i Norge og Danmark.
  Hvordan en vandstigning på 6 m på Fanø skal ske, hører vist hjemme i klimaalarmisternes hefter.
  2. Bangladesh nævnes i FAR som et område, der vil mærke klimaforandringerne mest.
  Hvad er resultatet pt?
  Hvert år bliver Bandladesh areal forøget!

  I Vikingetiden havde vi i Danmark en langt højere vandstand end vi har i dag.
  Man kunne søsætte store skibe fra værftet i Jelling.
  Hvad er problemet?
  Forandringerne indtræffer så langsomt, at homo sapiens tilpasser sig.
  Hvad er problemet?
  CO2, klimaalarmiste3r har jo ikke andet.
  CO2s drivhuseffekt er faldet så megte, at den ikke udgør en reel fare for kloden.
  En fordobling af CO2-indholdet i atmosfæren vil betyde mindre end de første 20 ppm.

 2. Frank Ewald Lansner

  Hej Peter, mig bekendt er der ikke slettet indlæg og antal kommentarer er da heller ikke faldet i lang tid, har ligget konstant.. Tror du ikke at det er et indlæg i en anden tråd du savner?

  Hvem har posted det indlæg du mangler?

 3. Peter Villadsen

  Hej Frank, jeg kan se, at i sletter indlæg med lødigt indhold.
  Hvorfor?

 4. Frank Ewald Lansner

  Hej Peter,
  ad 1) Du taler om 6-7 m havstigninger. Der er pt. diskussion om hvorvidt vi idag har 0,2 elle 0,3 m per århundrede. Så påpeger jeg at vi under alle omstændigheder her snakker meget lange tidshorisonter, om det er 500 år, 2000 år eller aldrig, det skal jeg ikke kunne sige.
  Men pointen er intakt: Allerede om 5 eller 100 år har vi givetvis knækken gåden om Koldfusion eller lignende og kan derfor aflyse en stor del af de konsekvenser fortsat CO2 udledning ville få.
  Hvis det er realistisk at vi udvikler nye teknologier så er det tilsvarende urealistisk at CO2 udviklingen fortsætter i mange hundrede år.

  Ad 3), du skriver: “Ad 3) det solare minimum er kun en årrække.”
  Men her tager du fejl: Hvis IPCC tager fejl når det gælder deres vurdering af Solens effekt (det gør de..) så tager dette også gassen af deres estimater for CO2 effekten. Vi har haft ekstraordinært høje niveauer for Solar aktivitet startende for små 100 år siden som med lidt afbrydelser er fortsat nogenlunde frem mod ca 2005. En nogenlunde konstant men usædvanlig kraftig opvarmning over 80 år grundet solen ville frem mod år 2000 have sendt temperaturer gradvist opad i et system med vand (oceaner) indtil klimaks omkring ca år 2005.
  Så nej, hvis Solen har en større rolle så er det noget der påvirker hele billedet, også antagelser om CO2 der rent faktisk bygger på “hvad skulle det ellers være”-argumentet. Flot eksakt videnskab.

  Hvis Solen har en meget mere dominerende rolle, så vil vi først få varme igen sv.t. 20´århundrede den dag Solen igen måtte blive lige så aktiv eller næsten lige så aktiv. Og det er i så fald uden for vores aktionsradius.

  Peter, hvorfor tror du at IPCC i deres grafiker afbilder naturens rolle kun med én lille faktor: Solens små TSI ændringer. At det lave skydække svinger med 10% i areal i takt med Solens aktivitet, ignoreret. At Solen kan ændre jetstrømme og sende kulde ned over kontinenter som giver mere sne og via Albedo sender mere stråling ud i rummet, ignoreret, hvis IPCC overhovedet har tænkt så langt. osvosv.

  Så Peter, synes du at IPCC har fat i den lange ende når de sætter effekten af ændret skyareal på 10% lig nul?
  Eller hvad reflekterer du over disse centrale ting?

 5. Peter Villadsen

  Ad 1) jeg har på intet tidspunkt idræt mig om hastigheden på afsmeltningen men du, Frank har forsøgt dig med linier regression, hvilket ingen forsker jeg har læst, har forsøgt. Tværtimod er forskere meget tilbageholdende med hastigheden af fameltning af den simple grund, at de ikke kender reaktionstiden fra isafsmeltning ved opvarmning.
  Ad 2) det er gætværk at vi om ganske kort tid skal have nye energikilder, der løser det nuværende overdrevne forbrug af olie gas og kul. Jeg beskæftiger mig ikke med gætterier.
  Ad 3) det solare minimum er kun en årrække. Herefter er solintensiteten igen tilbage til tidligere intensitet, så det løser ingenting.
  .

  Det er en stråmand med forventningen om

 6. Frank Ewald Lansner

  Hej Peter, tak for udmærket indlæg.

  Din kilde til “hvad siger videnskaben” overser af en eller anden grund nogle af de bedste og vigtigste data for temperaturer i sidste mellemistid.
  Her har vi 2 analyser af GISP kernerne, én GRIP og én NEEM, der i denne artikel ses samstemmende af vise Grønlands temperaturer være omkring 6-7 grader varmere i ca 8000 år i træk i sidste mellemistid! Det er virkeligt meget voldsommere end noget set i hele holocene hvor vi iflg. samme borekerner.
  https://www.pnas.org/content/113/35/9710 August 2016
  https://www.pnas.org/content/pnas/113/35/9710/F6.large.jpg Fig 3B

  Så i sidste mellemistid havde vi både de mange tusinde år i spil og en voldsom varme.
  Det kan virkeligt gøre en forskel.

  Det vi har set indtil nu i indeværende varmepeak på Grønland er, at vi stadig ligger på ca samme niveau som 1930-40 niveauet, før CO2 eksplosionen fra mennesker. Og den lille varmepeak vi har set på Grønland – hvis vi bare ser på faktiske data – den er allerede ved at fise lidt ud i sandet efter 20 år. Men ok, det er jo bare data fra den virkelige verden.

  Der er rigtigt stor forskel på en varmepeak i Grønland der indtil videre er ved at miste pusten lidt efter 20 år med temperaturer ca som 1930-40´erne på den ene side Og så 8000 år med 6-7 grader varmere forhold end idag. Det er 2 meget forskellige ting.

  PS: Vi ignorerer stadig at din forventning om meget højere havniveau bygger på 1) meget meget lange tidshorisonter hvor vi må forvente at ny teknologi har overflødiggjort CO2 for længst, 2) At alarmfolk har ret i de alarmerende bud på CO2 effekten og 3) At Solens primære afkølende effekter i en rum tid fremover kan ignoreres som IPCC gør.

 7. Peter Villadsen

  Hvad siger videnskaben om vandstandsstigninger??
  Se nedenfor:
  The last interglacial period about 127,000 to 116,000 years ago was the last time sea level was as high as or even higher than present-day sea-level. Understanding sea level change during the last interglacial period, a time when the earth was slightly warmer the present, is an important research area for understanding future sea level rise due to global warming.

  The magnitude and trajectory of sea-level change during the Last Interglacial, more specifically Marine Isotope Stage (MIS) 5e, is uncertain. To date the consensus view has been that sea-level may have been six to nine meters above present sea level, values that require additional melting of Greenland and the West Antarctic ice sheet and that there was one or more oscillations of up to several meters superimposed.

  However, scientists at The University of New Mexico (UNM) and the University of South Florida (USF) and their international team of collaborators aren’t so sure that those sea level fluctuations are accurate. According to new research published today, Monday, Sept. 10, in the journal Nature Geoscience titled, “A highly resolved record of relative sea-level in the western Mediterranean Sea during the Last Interglacial period,” these scientists present a well-dated relative sea level record from the island of Mallorca in the western Mediterranean Sea for MIS-5e based on the occurrence of phreatic overgrowths on speleothems forming near sea level.

  “Globally, the climate was warmer by 1 to 2 °C during the part of the Last Interglacial Period referred to as Marine Isotope Stage 5e (MIS-5e) between 127,000 and 116,000 years ago,” said Victor Polyak the first author and co-principal investigator and senior research scientist in the UNM Department of Earth and Planetary Sciences. “While this is a well-studied period, we still do not know the exact behavior of sea level during MIS-5e. What we know for certain is that sea level was higher when climate was 1 to 2 °C warmer 120,000 years ago. For this reason, the history of MIS-5e sea level is important as an analog for what will happen to current sea level with warming climate into the future.”

  Until now, the best sea level markers were corals, because some species grow very close to sea level, and corals can be dated with the uranium-thorium method. Important reconstructions of MIS-5e sea level have been made from such coral studies. However, the scientific problem with coral is no one can ever be certain of how deep corals grow below sea level, and because they are made up of biogenic calcium carbonate, they are subject to alteration that slightly affects the uranium-thorium age measurements casting doubt regarding the accuracy of this method.

  “The best studies of MIS-5e sea level have suggested that sea level during this period was 6 to 9 meters above present sea level, and that there were likely significant drops during the MIS-5e sea level highstand,” said Polyak. “This is alarming, because it suggests that if we warm our climate by 1 to 2 °C, we might cause sea level to rise 6 to 9 meters (20 to 30 feet). This could happen quickly causing sea level to be unstable.”
  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180910111314.htm

 8. Peter Villadsen

  Jeg har kun henvist til anerkendt forskning. Underligt at det fravælges uden særlig begrundelse.

  • Frank Ewald Lansner

   Peter, hvis man er enig med alle alarmfløjens resultater og standpunkter, ja, så vil man komme frem til resultatet: Alarm.

   Det ved vi godt.

   Klimadebatten handler om at man ser på andre (anerkendte) resultater end dem alarmfolket gør. Dette giver så et andet billede.

   For at retfærddiggøre HVORFOR man rent fagligt mener at det ene eller andet resultat eller arbejde er mest troværdigt, så er man nød til at gå ned i substanseen og evaluere fagligt hvad der forekommer mest solidt og troværdigt. I klimadebatten vurderer skeptikere typisk at det er andre (anerkendte) arbejder der er mest solide og troværdige end dem vi hører mest om i medier. Derfor kommer skeptikere til forskellige andre konklusioner.
   Og nej skeptikere finder det ikke best underbygget at vi står overfor en 6 meter havstigning som du finder mest sandsynligt.
   Jeg har forklaret hvorfor.

 9. Frank Ewald Lansner

  Peter, vi kører lidt i ring så jeg opsummerer lige:
  1) Tidsperspektivet: Faktisk målte havstigninger (endda korrigeret op.. ) fra den virkelige verden ligger på ca 0,3 meter per 100 år. Med nuværende hastighed ville 6 meter tage 2000 år. Uanset hvad, så er det tilsyneladende ikke medtaget i din prognose at mennesket givetvis vil få success med f.eks. koldfusion eller lignende om 5 år? 50 år?
  2) CO2: Skeptikere har ikke din vurdering af CO2 ´s opvarmende effekt. Dine forudsigelser om havstigninger er jo afhængige heraf. Det ser du vist bort fra.
  3) Solen: IPCC anser gerne Solens rolle helt begrænset til TSI, den lille effekt det har at Solens direkte stråling varierer. Skeptikere overfor IPCC´s linie opfatter flere andre effekter af Solens variationer som reelle og væsentligt større end blot TSI variationer. Solen dikterer ikke opvarmning i lang tid fremover. Dette har indflydelse på antagelser på store havstigninger. Havstigninger har vi set i en periode hvor Solen har været usædvanligt aktiv, men det stopper nu.
  4) Rigtighed af data: Iflg. en hel del undersøgelser ligger havstigningstempo i senere dekader på blot typisk 10-15 cm/ århundrede hvilket igen ikke fungerer med dine forventninger. (En del undersøgelser vurderer også at havstigninger i senere dekader minder noget om havstigninger 1930-50, som var langt mindre påvirket af menneskelige udledninger af CO2.)
  5) En del undersøgelser indikerer endvidere at afsmeltninger 1940-90 var så lave at havstigninger næsten gik i stå. Med andre ord, vi befinder os i realiteten måske kun omkring 0,5 K i global temperatur over det niveau hvor havstigninger går helt i stå.
  Se f.eks. ret ny undersøgelse skriver “the integrated contribution of the GrIS SMB anomalies over 1900–2010 is a sea level rise of about 15±5 mm, with a null con-tribution from the 1940s to the 2000s”
  https://www.the-cryosphere.net/11/1015/2017/tc-11-1015-2017.pdf
  Endskønt de opfatter afsmeltninger de aller seneste år til at være større end i 1930´erne, så vurderer de at det samlede bidrag fra Grønland 1900 – 2010 til… 1,5 cm sv.t. 1,35 cm/ 100 år med GW. Hvoraf en del har været helt naturligt.

  SUMMA:
  Derfor Peter, dit scenarie ignorerer tidsperktivet (Nye opdagelser i løbet af tusinde år etc. Olie løber tør etc), dit scenarie tager for givet at skeptikere tager fejl mht. effekten af CO2, tager fejl af effekten af Solens historiske dvale og dit scenarie ignorerer de mange undersøgelser der viser at målte havstigninger snarere ligger på 10-20 cm/100 år, altså lavere end IPCC vurdering.

  På dette fundament kan du ikke forvente at nogen der generelt opfatter klimadebattens positioner i skeptisk retning til at skal falde bag over af frygt for dine drastiske forventninger – heller ikke selvom du ikke står alene med dem.

 10. Peter Villadsen

  Diskussionen er om, hvad siger forskningen om havvandsstigninger pr grad i forhistorisk tid?
  Jeg har bragt flere artikler, undersøgelser, og du begynder med historien om alarmister og skeptikere.
  Så diskussionen er hvad mener forskningen?
  Jeg mener en del forskning peger i retning af omkring 3 meter pr grad opvarmning.
  Nogen mener mere, men ingen kan sige det præcist.
  Hvad har du fundet frem til?
  Det er et emne for klimarealister 🙂

 11. Peter Villadsen

  Der er delte meninger om fremtidens vandstandsstigninger.
  2,3 meter/grad er et realistisk bud. Men andre mener tallet er højere.
  Ved 4 grader, sår der altså ikke meget tilbage af lille Danmark.
  Her en rigtig god fortælling om havvandsstigninger.
  https://ocean.si.edu/through-time/ancient-seas/sea-level-rise

  • Frank Ewald Lansner

   Hej Peter, klimadebatten handler om at den ene side i salen (Alarmister) påstår en masse drastiske forudsigeler alt imens den anden side i salen er skeptiske overfor en del af disse forudsigelser.
   I f.eks. 1960-80 perioden gik havstigninger nærmest i stå. iflg. flere kilder. Det viser for skeptikerne, at vi befinder os temperatur mæssigt kun omkring 0,5 grad over det niveau for temperaturer hvor havstigninger går helt i stå. Og grundet Solens dalende aktivitet vil en del skeptikere vurdere som mest sandsynligt at tingene begynder at gå den anden vej. En pause eller ligefrem afkøling er mest realistisk.

   En stor diskussion, den kan vi ikke lige tage her, men min pointe er bare: De scenarier for fremtiden du hælder til og bliver skræmt af (fair nok) det er simpelthen ikke de scenarier jeg og mange skeptikere finder grundlag for i selve de videnskabelige data. Her snakker jeg ikke om ” Jamen der er så og så mange der mener det og det !!”, nej, jeg snakker om de videnskabelige data selv.

   En anden ting skeptikere er skeptiske overfor er, at data i klima-“forskning” i dén grad bliver justeret med den effekt at stort set alle datatyper ændres i retning af mere alarm samlet set. Således er der en vis homogenitet mellem alle de nye data vi har, men det skal ses i lyset af at alle væsenstlige datatyper er korrigeret fra et samlet budskab til et andet. Og så er det sådan i reel konventionel videnskab, at hvis for meget af ens “signal” i data er opstået som følge af dataændringer, så bliver man mere forsigtig med at konkludere på signalet. Men sådan er det desværre ikke i klimaforskningen. Tvært imod, jo mere data ændres, jo mere fast står man på rigtigheden af data. Det gælder også havstignings data. Således er skeptikerne skeptiske både overfor de data i korrigeret form du står med og så selve scenariet at det skulle blive meget varmere medførende mere havstigning.

   Du har i tråden her antaget en position om at vi skulle kunne få 6 m havstigning UDEN temperaturstidning.. hvilket giver mig det indtryk at du ligger ovre i strammer-siden i debatten, altså hælder mere til alarm end selv IPCC normalt gør. Derfor snakker vi lidt i Øst og Vest.

 12. Peter Villadsen

  Jeg har set flere undersøgelse der sammenholder nuværende temperaturer med forhistoriske havniveau.
  De påpeger alle flere meter.
  Her en artikel om emnet.
  Google selv videre, hvis du vil vide mere.
  https://www.iflscience.com/environment/global-temperature-increase-1-degree-caused-sea-level-rises-6-meters/

 13. Frank Ewald Lansner

  Peter, mit “PS” var ikke ment som den store sandhed ud fra én artikel. Men det troede du ?
  Jeg har forholdt mig til at du skriver:
  ” så er det ifølge meget forskning sandsynliggjort, at de temperaturer vi har idag, svarer til 6 meter mere vandstand set i tidligere varmeperioder med samme temperaturer.”
  Os så må jeg atter bede dig om at komme med et link der indikerer 6 meter højere havstand ved den temperatur vi har idag.
  Link?

  (Hvad IPCC mener er ikke nødvendigvis uden relevans, men jeg efterspørger helt konkrete links der er basis for dit udsagn om at 6 meter højere vandstand er realistisk ved vore dages temperaturer. Det mener vist ikke engang IPCC.)

 14. Peter Villadsen

  Frank, fint du finder en enkelt undersøgelse og synes, den er nok rigtig.
  Hvordan fandt du frem til, at den er sandheden?
  IPCC finder ved gennemgang af alle undersøgelser, at 2 graders opvarmning giver 3 til 13 meter mere vandstand.
  De 2 grader bliver en realitet i dette århundrede. Lige nu er 4 grader mere sandsynlig sluttemperatur, før der kommer kontrol over udledningerne. Tænkeligt nok til at sænke Danmark til havets bund.
  De 30 cm stigning pr århundrede kan ingen ekstrapolere på. Ingen kender præcist hastigheden i fremtiden.
  Som klimarealist må jeg sige det som det er: det bliver ikke let de næste århundreder.

 15. Frank Ewald Lansner

  PS Peter: Lige udkommet igår:
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018218306023

  “The relative sea level was 2.5 ± 0.5 m above the present level during the mid Holocene between 7000 and 6000 years ago.”
  “There was a progressive warming from ~13,500 years ago to a peak at 6500 ± 200 years ago followed by a cooling of −2.6 °C to the present day.”
  Så ud fra muslinger siger de: 2,5 meter højere havniveau ved 2,6 grader varmere luft end idag ( ikke “2,6 grader varmere end pre-industrial iceage” etc. men 2,6 grader varmere end nu, idag.)

  Ikke rigtigt 6 meter højere havdstand ved vore dages temperaturer som du finder realistisk.

 16. Frank Ewald Lansner

  Hej Peter, du fastholder a 6 meter havstigning er realistisk, men jeg ser ikke hvornår du mener dette så vil indtræde.

  Med nuværende stigningstempo, 30 cm / århundrede (hvis vi antager at dette er korrekt) så vil det tage ca 2000 år, eller som fra kristi fødsel og frem til idag.
  Det nævnte jeg for dig og prøvede at få dig til at reflektere over at vi måske bare om 5 eller 50 år har koldfusion teknik eller andet tilrådighed der givetvis kunne ændre på energiforsyningen.
  Der kan ske mange ting på en periode på 2000 år.

  Du skriver:
  “Iøvrigt, så er det ifølge meget forskning sandsynliggjort, at de temperaturer vi har idag, svarer til 6 meter mere vandstand set i tidligere varmeperioder med samme temperaturer.”

  Hvornår har vi haft det lige så koldt/varmt som idag, men haft 6 meter mere havvandstand?
  Link?

 17. Peter Villadsen

  Hej Frank, læs artiklen ovenfor, det er derfra de 6 meter kommer.
  Iøvrigt, så er det ifølge meget forskning sandsynliggjort, at de temperaturer vi har idag, svarer til 6 meter mere vandstand set i tidligere varmeperioder med samme temperaturer.
  Det er så kun et spørgsmål om, hvor lang tid der går. Her peger mest forskning mod acceleration i vandstandsstigningerne, dog sådan at dette århundrede kan ende op med måske 1 meter plus/minus.
  Så ja, det går langsomt, men det bliver mere og mere besværligt for de lavestliggende områder over tid, ikke lokalt, men overalt på kloden. Dog sådan at store lokale variationer forekommer, fordi vandet ikke fordeles jævnt.
  Så ja, jeg mener, at vi sandsynligvis allerede nu har lagt grunden til 6 meter vandstandsstigning for senere generationer.
  Der er intet kontroversielt i det.

 18. Frank Ewald Lansner

  Hej Peter, mener du seriøst at vi når 6 meter i havstigning grundet menneskeligt CO2? Hastighed lige nu (omdiskuteret) ca 30 cm/100 år. Så det er jo et langt perspektiv du har fat i , fint nok.

  Men umiddelbart er det jo lige så lang en tidshorisont som fra Jesus fødsel til nu, 2000 år? Der kan ske en del?
  F.eks. kunne vi knække nøden til koldfusion om 5 år? 50 år? Så hvorfor snakker vi om 6 meter havstigning og samtidigt hører ord som “seriøs” ?

 19. Peter, yderligere CO2-stigninger har så lille klimaeffekt, at det ikke sker særlig meget.
  klimaeffekten af klimagasserne er jo ikke lineære, medn falder brat.
  F.eks. er klimaeffekten af de første 20 ppm CO2 ca. 60 gange højere, end 20 ppm stigning fra 400 ppm til 420 ppm.
  Så klimaeffekten af CO2 er særdeles ringe nu.
  Der er mange andre klimaeffekter end CO2, det så man i 1930-erne, hvor der smeltede mere is på Arktis, end der gør pt. Man kunne endda sejle ad Nordøstpassagen nord om Rusland uden isbrydere.
  Det kan man ikke i dag.
  Der foregår en massiv klima-hjernevask i denne tid, forhåbentlig kommer vi snart ind i en mere realistisk scenarie.
  Desværre er IPCC ikke det rette organ til en korrekt klimaoplysning, de er jo forlods forpligtiget til kun at se på den menneskelig faktor og ikke se på andre klimafaktorer.

 20. Peter Villadsen

  Det er iøvrigt usandt, at 6 meter vandstigning er 10 gange mere end FNs klimapanels værste antagelser.
  Så hvor mon forfatteren finder sine kilder? Ikke i den saglige litteratur. Uden kildekritisk indstilling farer mange vild i debatten.

  Men her er en langt mere nuanceret fortælling om, hvor forskningen står idag? Vil vi få 10 meter mere vand i løbet af måske 1.000 år?
  Med øget mængder CO2 måske endnu mere?
  https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2019/02/06/todays-earth-looks-lot-like-it-did-years-ago-all-were-missing-is-massive-sea-level-rise/?utm_term=.b00cba1e1b0b
  Så æd en bøf eller tag ansvar, det er op til dig selv.

  • Vi har rettet de forkerte tal. Og jo vandstanden kan godt stige med 60 meter, men det vil tager 10-100.000 år. Og hvad så?
   Det er i det mindste langt billigere for verden at tilpasse sig denne udvikling end at give statsstøtte til grøn omstilling, der ikke virker.

   • Peter Villadsen

    Det kan du overhovedet ikke gætte dig frem til, Karl Iver.
    Hastigheden er en ukendt faktor, det eneste vi ved, er at de temperaturer vi har idag tidligere har resulteret i 6 meter højere vandstand.
    Yderligere temperaturstigning som med sikkerhed kommer giver mere.
    Det løses ikke med ligegyldighed overfor fremtidens borgere, der får tiltagende større og større problemer.

 21. Peter Villadsen

  Nogle tror de kan forklare konsekvenserne af klimaændringerne med populære og overfladiske betragtninger.

  Hvordan ser Fanø ud ved 6 meter vandstandsstigning?
  Omtanke mangler.

  • Peter, til den tid vil landhævningerne pga. massetabet ved issmeltningerne være i nogenlunde samme størrelsesorden. Grønland vil stige en del mere.

   • Peter Villadsen

    verden er jo en del større end både Grønland og Danmark.
    Hvad sker for Bangladesh ved 6 meter vand : udraderet?
    9% non-event: er manden blank?

 22. Frank Ewald Lansner

  Admin: Vi har justeret tallene for havstigninger i artikel.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*