Advisory Board

Jens Morten Hansen

Jens Morten Hansen Statsgeolog, adj. professor, GEUS fhv. Direktør, Forskningsstyrelsen Medlem af Advisory Board siden Januar 2019

Bjørn Lomborg

Bjørn Lomborg, fhv. direktør for Institut for Miljøvurdering. Præsident for og grundlægger af Copenhagen Consensus Center Medlem af Advisory Board for Klimarealisme siden juni 2019

Carl Åge Pedersen

Carl Åge Pedersen, Chefkonsulent Emeritus Fhv. direktør for planteavl på Seges Medlem af advisory board siden januar 2019

Otto Brøns Petersen

Otto Brøns Petersen Analysechef på CEPOS Forfatter til talrige kritiske artikler om den danske og internationale klimapolitik. f.eks. denne om Nordhaus: Medlem af vores Advisory Board siden januar 2019

Ulrike Sabine Pielmeier

Ulrike Sabine Pielmeier, PhD studie i Sundhedsvidenskab og Teknologi, ansat på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Flittig klimadebattør og medlem af Advisory Board med ansvar for klima & sundhed.

Niels Schrøder

Niels Schrøder, Docent Emeritus på miljøvidenskab på RUC Har studeret klimaforandringer gennem hele Holocænet.