Dansen med klimadata, Klimarealisme i medierne

Forvrøvlet klima-økonomi

Der er flere ting, der generer klimafortællingen. Hver gang realiteterne eller fakta ikke stemmer overens med budskabet, prøver man som regel at ændre på tingenes tilstand. Vi så f.eks. et forsøg på at få gjort noget ved afkølingen de seneste 7-8000 år – fra det Holocæne Optimum og frem til den Lille Istid. I den periode var CO2-indholdet let stigende, og derved harmonerer temperaturudviklingen så dårligt med klimamodellerne og det øvrige gængse tankegods. Ganske rigtigt udkom der indtil flere videnskabelige artikler med nyligt udviklede kurver, der viste det, man gerne ville have: En stigning i temperaturen i stedet for faldet.

Et af de mest åbenlyse problemer for klima-alarmismen er de mange beregninger over, hvad klimaforandringerne vil koste, versus udgifterne til en komplet grøn omstilling. Man taler typisk om 1-3% af bruttonationalproduktet (BNP) pr. grads stigning i den globale temperatur, og da vi frem mod år 2100 har udsigt til at blive 3-4 gange rigere end nu, så er det svært at blive skræmt af tabene og dermed motiveret til at få bygget vindmøller og solceller.

Men nu kommer kavaleriet til undsætning i form af en endnu ikke-fagfællebedømt videnskabelig artikel, Bilal et al. I indledningen skriver forfatterne:

Klimaforandringerne bliver ofte beskrevet som en trussel mod vores eksistens. Dette synspunkt står imidlertid i stærk modsætning til de generelle overslag over klimaforandringernes konsekvenser for den økonomiske aktivitet, som resulterer i, at en grads stigning i den globale temperatur medfører en nedgang i den økonomiske aktivitet på 1-3%. Med normal diskontering kan den effekt næppe karakteriseres som særligt katastrofal. Hvorfor er det gængse billede af klimaforandringerne ikke i overensstemmelse med konsekvensberegningerne? Er omkostningerne forbundet med klimaforandringerne virkeligt så små?

Her er det jo sagt lige ud. Ædruelige beregninger duer ikke, fordi de ikke fremmer alarmismen. Det falder øjensynligt ikke forfatterne ind, at tilfældet snarere kunne være, at der ikke er noget belæg for alarmismen – nej, de går i gang med at finde på nye tal.

Pudsigt nok lægger artiklen ud med figuren gengivet her som fig. 1. Her er den globale temperaturudvikling sidestillet med udviklingen i BNP pr. person, og her kan man jo ikke umiddelbart se, at der skulle have været problemer indtil nu.

Fig. 1: Tv. udviklingen i den globale temperatur siden 1950. Th. udviklingen i BNP pr. person i samme periode.

Grundtanken i Bilal et al. er, at man hidtil har beregnet klimaomkostningerne på basis af udviklingen af ekstremvejr land for land, eller område for område. Nu betragter forfatterne i stedet udviklingen i den globale temperatur og ud fra den beregnes antallet af ekstreme begivenheder lokalt.

Fig. 2: Forekomsten af “temperaturchok” i perioden 1950-2021

Man indfører begrebet ”temperaturchok”, som er udtryk for pludselige spring i temperaturen som følge af f.eks. El Niño / La Niña, vulkanudbrud, ændringer i Solens aktivitet osv. Dem har der været en del af siden 1960, som vist på fig. 2. Chokkene har ikke været så store, kun maks. ± 0,3 grader celsius, men alligevel har de hver især medført en stigning i omfanget af ekstremt vejr, der derefter kan omregnes til økonomiske tab. Man har brugt data for f.eks. nedbørens afhængighed af temperaturen, og ved en lidt højere temperatur stiger sandsynligheden for mere nedbør og dermed også hyppigere ekstrem nedbør.

Fig. 3: Ændringen i BNP over årene efter hhv et lokalt (røde kurve) og globalt (sorte kurve) “temperaturchok”, i procent.

Men påstanden er, at en lokal temperaturstigning på 0,3 grader kun vil have en begrænset indflydelse på det lokale ekstremvejr, hvorimod en global stigning på de samme 0,3 grader vil have en langt større effekt. Det er illustreret på fig. 3. Præcis hvorfor det skulle forholde sig således, fortaber sig i matematik, hvor forfatterne bruger denne formel flere gange:

Formlen beregner ændringen i BNP som funktion af “temperaturchokket” (bemærk de mange græske bogstaver, der får det til at se mere videnskabeligt ud…).

Det postuleres, at et lokalt ”temperaturchok” kun vil føre til en kortere periode med mere ekstremvejr osv., hvorimod et globalt chok vil give længerevarende og dermed sammenlagt større konsekvenser, jfr. fig. 3.

Med den nye beregningsmetode når forfatterne frem til, at skaderne bliver 6 gange højere end de gængse resultater, og nu kommer der mere gang i alarmismen.

Hvis temperaturen således stiger med yderligere 2 grader celsius inden år 2100 vil det betyde en nedgang i produktion, kapital og forbrug, der overstiger 50%, når vi er nået år 2100.

Ved at lade deres model simulere tiden fra 1960 til nu har forskerne beregnet, at det globale BNP pr. indbygger ville have været 37% højere i dag, hvis der ikke havde været nogen opvarmning mellem 1960 og 2019 – i stedet for de 0,75 graders temperaturstigning, vi har haft. Det er jo et bemærkelsesværdigt resultat, når man kigger på fig. 1.

Forfatterne beregner også the Social Cost of Carbon, dvs. samfundsomkostningerne pr. ton CO2 udledt, og når her frem til tallet 1056 US$/ton CO2. Det er jo et meget højt tal, og hvis man tror på det, bliver der pludseligt fornuft i selv de mest ineffektive tiltag til grøn omstilling.

Det bemærkelsesværdige ved hele sagen her er den totalt løsrevne forbindelse til virkeligheden. Hvorfra kommer tallene for tabene i forbindelse med ekstremvejr, f.eks.? De kommer naturligvis fra artiklens referencer, der findes masser af litteratur, hvor man har opfundet tal, der passer ind i fortællingen. Men ser vi på perioden 1960-2019, så viser statistikken, at der ikke har været nogen stigning i hyppighed eller voldsomhed af ekstreme vejrbegivenheder. Hvor kommer det påståede tab på 37% så fra?

Eric Worall på WUWT morer sig lidt over artiklen og håber at fagfællerne får en fest, når de skal bedømme makværket. Her kan man dog bare frygte, at hvis bedømmerne har den rette klimatro indstilling, så går Bilal et al. glat igennem.

Del på de sociale medier

4 Comments

 1. Christian Pedersen

  Hvornår mon det bliver almindelig kendt at de sidste ca. 30 års opvarmning (med perioder uden stigning) primært skyldes faldende albedo? Afhængig af klimafølsomhedens størrelse (IPCC’s er 3,9 W/m2, men den kan godt være mellem 2 og 3) kan man beregne at siden år 2000 er effekten af den faldende albedo er 3 til 5 gange større end merbidraget fra CO2.
  Selvfølgelig burde vi være mere tilbageholdende med brug af fossilerne, men som verden er indrettet idag har det lange udsigter. Engang i fremtiden vil man måske forbande os langt væk pga. vores store forbrug når der til den tid ikke længere er olie til fremstilling af de tusindvis af kemikalier som medicinalvareindustrien bruger og ej heller til fremstilling af de vigtige polymerforbindelser (bla. plast)
  Mvh Christian

 2. Hugh Sharman

  Thank you Søren,
  The latest panic among the Global Warming Religion’s top Clergymen, is that the krill, which are the necessary diet, in enormous amounts, for hump back whales (and other whales) in the Arctic and Antarctic, will become (are becoming) endangered by global warming and thus, very likely, causing the extinction of whales which depend on krill.
  For example https://www.bbc.com/news/science-environment-46953652
  https://wwfwhales.org/news-stories/new-research-krill-availability-impacts-humpback-whale-pregnancies
  In fact, our present interglacial, the Holocene, is the coldest interglacial experienced during the last 2 million years.
  Of course, whales, along with the krill on which these have fed throughout their evolution, and many other animals including polar bears and penguins, have evolved over millions of years, most of which during the last 2 million years, or so, the northern and southern parts of our planet have been covered with ice. Hence its name for this period, the Pleistocene.
  The Eemian interglacial, only 130,000 years ago, was 5° warmer than any time during this Holocene, during which the sea level was 5 meters higher than today!

  Now here is a challenge for other readers of klimarealisme.dk!

  Google, or search on any other internet platforms for a response to the very simple question “How did krill and humpback whales survive the Eemian?”

  Enjoy and share your results , please! 😂

 3. Erik Ravn

  Adrien Bilal har også fundet vej til Kristeligt Dagblad den 12-6-2024:
  “Klimakatastrofe: På fem år er antallet af akut hungersnødsramte blevet fordoblet. Stadig hyppigere tørke, oversvømmelser og cykloner resulterer i, at langt flere mennesker end før rammes af sult. Klimaforandringerne vil koste markant mere end hidtil antaget, advarer amerikanske forskere”

  Og tidsskriftet The Economist konkluderer ”Det eneste, der er enighed om, er, at omkostningerne er langt højere, end Nordhaus antog,”

 4. Hans Henrik Hansen

  Mere vrøvl!:

  I dagens udsendelse på DR P1, “Guld og grønne skove” oplyses, at Danmark mister 120 milliarder kroner…OM ÅRET – i form af ‘tabt naturkapital’. Citatet (vistnok fra Klimarådet(?)) bringes ca. 36 minutter inde i udsendelsen:

  https://www.dr.dk/lyd/p1/guld-og-groenne-skove/guld-og-groenne-skove-2024/guld-og-groenne-skove-artsfattigroeve-16122413242

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*