Drivhusgasser, Klimarealisme i medierne

SO₂, skydannelse og global opvarmning

Den globale opvarmning starter for alvor i 1975. Det er mere end 100 år efter, at den industrielle revolution startede. Den industrielle revolution var også starten på menneskelig udledning af CO2.

I Danmark starter den accelererende opvarmning lidt senere end opvarmningen globalt og ligeledes længe efter, at den menneskelige udledning af CO2 startede.

Den accelererende opvarmning i Danmark finder sted på et tidspunkt, hvor vi får færre skyer og mere solskin.

Færre skyer må hænge sammen med kampen mod svovldioxid, SO2, fordi SO2-aerosoler påvirker skydannelsen. Mere SO2 giver flere skyer og mindre SO2 giver færre skyer. Det menes, at SO2 medvirker til at danne partikler, hvoromkring vandet vil samle sig i dråber, hvilket er starten på enhver skydannelse. Skyerne reflekterer sollyset direkte tilbage til verdensrummet og nedsætter dermed opvarmningen af Jorden.

Svovldioxid opstår ved afbrænding af fyringsolie, kul og dieselolie. Forbedret rensning af røgen har markant reduceret luftforureningen med SO2 i Danmark og i Europa. Kravene til svovlindholdet i brændstofferne, især olie, er også blevet skærpet gennem årene.

Som det fremgår af grafikken, så har Europa generelt reduceret SO2-indholdet i atmosfæren om end ikke helt som Danmark.

I Europa ser man også en accelererende opvarmning.

Den er opstået samtidigt med reduceret skydække:

som falder sammen med reduceret luftforurening med SO2.

For få dage siden offentliggjorde kinesiske forskere et studie, som påstod at den kinesiske reduktion af SO2 siden 2010 kunne fremkalde hedebølger så langt væk som i det nordlige Stillehav.

Det er nok at tillægge lokalt reduceret SO2 for stor effekt. Derimod ser jeg en sammenhæng imellem reduceret SO2 og den accelererende temperaturstigning i Danmark fra 1990 og i årene frem. I år 2000 går de danske udledninger af SO2 i nul og vil ikke længere påvirke skydannelsen. Derfor forventer jeg i Danmark fremover kun moderate temperaturstigninger, som følge af fortsat stigende udledninger af CO2

Siden 2014 har vi i Danmark ikke set en stigende trend i gennemsnitstemperaturen. Tallene finder I i dette linkGennemsnitstemperaturen i 2023 var 9,3 grader. 

2023 var året med global temperaturrekord, som blev slået stort op i danske medier. Alligevel førte gennemsnitstemperaturen i Danmark i 2023 ikke til stigende temperatur-udvikling.

Når meteorolog hos TV2 Andreas Nyholm fortæller, at Danmark i fremtiden vil få et klima som i Bourgogne, så kender han ikke effekten af SO2. Danske politikere kender heller ikke effekten af SO2. Det vil føre til spildte milliarder i forsøget på at reducere danske udledninger af CO2, fordi beslutningen er truffet på en formodning om, at det ene og alene er CO2, som er årsag til opvarmningen.

Del på de sociale medier

6 Comments

 1. Ib Ulstrup

  Tak for en illustrativ fremstilling af teorien om sammenhængen mellem so2 og global opvarmning. Det er ikke min opfattelse, at teorien er ny. Meteorolog Andreas Nyholm fra TV2 Vejret har eksempelvist skrevet en artikel herom i maj 2022, hvori han mere bredt beskriver “forurening” som medvirkende til lavere temperatur – alt andet lige. Han citerer i artiklen den “seneste IPCC-klimarapport” for, at luftforurening har haft en kølende effekt på omkring 0,5 grader. Professor Eigil Kaas citeres i samme 2 år gamle artikel for, at det pdes set er utvivlsomt, at forurening afkøler jorden, men at det pdas set er usikkert, om og hvor målbart den reducerede udledning af SO2 påvirker klimaet.
  Meget kan man beskylde TV2-Vejret for, men lige på dette punkt synes du at gøre ham/dem lidt uret.
  Det interessante er derfor nok ikke, om den reducerede SO2-udledning betyder noget, men hvor meget i forhold til klimaets udvikling, herunder særligt i forhold til CO2 og helt naturlige og ikke-menneskeskabte klimaforandringer.

 2. Morten Riber

  Per Mikkelsen skriver :”Jeg har haft utallige “elevudviklingssamtaler” hvor snakken også har været personlig og drejet sig om koncentrationsbesvær og manglende søvn mv. Men INGEN har peget på krig, klima eller andre former for jordens undergang som årsager.” Det du skriver her er ikke et argument imod det Greta skriver. De unge mennesker som har de her problemer er jo offer for fortællingen om at det er vores kapitalistiske forbrugersamfund som bærer skylden for alle dårligdomme i verden, og når de har et sådant udgangspunkt, fortrænger det helt uundgåeligt den rigtige og sande forklaring som Greta kommer med. Når det enkelte unge menneske således er offer for en falsk fremstilling af deres samfunds status, bliver det samtidig afskåret fra at gøre noget ved sin egen situation. Et problem skal først erkendes for at det kan håndteres. Det er nærmest en grundsætning indenfor psykologien, og det ved næsten alle voksne mennesker udmærket godt. Så når de unge mennesker du snakker med, ikke nævner klima og krig som det underlæggende problem, er det altså ikke så mærkeligt. Du bliver simpelthen nødt til at kigge lidt ind bag ved tingene, i stedet for den der overflade du disker op med.

 3. Greta Jo Larsen

  Fremragende forklaret.

  Vi bør alle fortælle dette til dem vi kender, så klimaangst fordufter. Klimaangst udvikler aggressiv adfærd og dumt ondskab og også søvnløshed, unge der ikke ser nogen lys fremtid, mismodighed og en opgivende indstilling i forhold til egen fremtid (jeg kan ikke henvise til én bestemt kilde, men jeg snakker med mange undervisere, når jeg kommer rundt på arbejde). En forsker på Howard University peger på vegetarkost som årsag til unges mistrivsel (det kan jo også udspringe af klimaangst).

  Jeg for mit vedkommende mailer artiklen til nogle gymnasielærer – måske årets studentereksamen i fysik og kemi så nogle steder omhandler dette.
  Da jeg udarbejdede studentereksamens spørgsmål, fik jeg inspiration fra aviser – det synes jeg, var spændende sjovt. Aviserne er svære at få til at skrive om fakta og forskning, med mindre det peger på krise og jordens undergang.

  • Hans Henrik Hansen

   “En forsker på Howard University peger på vegetarkost som årsag til unges mistrivsel”

   – er det mon Dr. Georgia Ede, du har i tankerne?:

   https://texags.com/forums/16/topics/3449645

  • Per Mikkelsen

   Greta: Er der ikke en logisk brist eller selvmodsigelse i denne påstand?
   “Klimaangst udvikler aggressiv adfærd og dumt ondskab og også søvnløshed, unge der ikke ser nogen lys fremtid, mismodighed og en opgivende indstilling i forhold til egen fremtid …”
   Plages man af mismod og opgivende indstilling, er der vel ikke så meget overskud til at reagere (aggressivt og med ondskab)?
   Via min personlige erfaring med unge på ungdomsuddannelserne (generationer fra 1980’erne til 2020’erne) kan jeg genkende “søvnløsheden” (manglende søvn) pga. kammeratskaber, natteliv, spil og i de senere år telefoner, sociale medier mv. Men jeg kan absolut ikke genkende ondskab og aggressivitet. Jeg har haft utallige “elevudviklingssamtaler” hvor snakken også har været personlig og drejet sig om koncentrationsbesvær og manglende søvn mv. Men INGEN har peget på krig, klima eller andre former for jordens undergang som årsager. Derimod har præstationskrav (selvskabte) og social angst mv. fyldt en del. Og i dag får mange unge diagnoser i retning af autisme, ADHD, ADD mv. og går til psykolog, får mentoraftaler osv. på skolerne. Det er alt sammen fint på den måde, at de unge får ord/begreber til at forstå problemerne, ensomheden mv. Men jeg tror aldrig der bliver snakket om klima (eller krig) som en kontekst og forståelsesramme.
   Når vi snakker om verdens undergang, f.eks. klimarelateret, har jeg set ungdomsuddannelser (også i store opgaver og eksamensprojekter) lægge mere vægt på utopi end dystopi. Det har drejet sig om løsninger, innovation og en diskuterende helhedsorienteret tilgang til omstilling. De unge har lyst til at undersøge (med faglighed) løsninger. Diskursen og mediekampen om klima (hvad er alarmisme osv.) er et emne, der er relevant i fag som dansk og samfundsfag. Og her har man faglige begreber og videnskabsteori til at beskrive fænomenerne.
   Jeg har kun oplevet ungdomsuddannelserne (STX, HHX og HTX) som kompetente mht. at uddanne de unge til pluralistiske og interesserede konstruktive borgere. Også de mere håndværksbaserede uddannelser har dannelse og “borgeruddannelse” på programmet.
   Mht. medierne (aviserne) er jeg ikke bekymret mht. fakta og forskning. Mediestøtten giver gode muligheder for baggrundsstof og afdækkende journalistik. Jeg er mere bekymret for borgernes valg af ikke-betalingsmedier som f.eks. Facebook hvor chikane og meningskontrol er massiv. Vi må ikke havne i de mediebobler, som kendes fra UK og USA.

 4. Michael Johansen

  Skyer – den store hvide elefant i rummet.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*