Debatindlæg, Energipolitik, Klimarealisme i medierne

Derfor vinder sol og vind ikke

Bjørn Lomborg, som er medlem af klimarealismes rådgiverpanel, har fået dette glimrende debatindlæg optaget i Berlingske, med titlen “Derfor vinder sol og vind ikke” (bag betalingsmur). Her er er resume:

Artiklen fra Berlingske den 13. april 2024 diskuterer de udfordringer og økonomiske konsekvenser, som er forbundet med afhængigheden af vind- og solenergi. Artiklen fremhæver, at selvom vedvarende energikilder som sol og vind præsenteres som billige alternativer til fossile brændstoffer, er de reelle omkostninger mange gange højere, når man medregner nødvendigheden af backup-systemer og infrastruktur for energilagring.

DALL2 Som vinden blæser..

Lomborg argumenterer for, at pålidelighed og konstant tilgængelighed af energi er essentielt for moderne samfund, men at sol- og vindenergi ikke kan levere dette på egen hånd på grund af deres uregelmæssige natur. Han pointerer, at lande stadig er dybt afhængige af fossile brændstoffer for at opretholde stabil energiforsyning, især da de vedvarende energikilder ikke kan producere strøm under alle vejrforhold.

Vind- og solenergi producerer kun strøm, når solen skinner, eller vinden blæser. Resten af tiden er strømmen uendeligt dyr, og der er brug for et backupsystem

Yderligere påpeger Lomborg de skjulte omkostninger ved vedvarende energi, herunder udfordringerne med genbrug af udtjente vindmøllevinger og solpaneler, samt den enorme økonomiske byrde det vil være at investere i nok batterilagring til at dække energibehovet i perioder uden sol eller vind. Han kritiserer også den grønne omstillings økonomiske byrde, som bliver drevet af politisk støtte frem for markedsbaserede løsninger.

Lomborg afslutter med en opfordring til at investere mere i forskning og udvikling af pålidelige og økonomisk bæredygtige renere energikilder, som han mener er nødvendige for reelt at kunne erstatte fossile brændstoffer og adressere klimaforandringerne effektivt.

Del på de sociale medier

17 Comments

 1. Karin Egede

  Jordkloden var en Isklode??? – Solen giver os lys, liv og de fire Klima-årstider, samt meget mere…som Henrik Svensmark kan fortælle…. Men mon ikke det er på tide at sætte fokus på Jordklodens indre glohede kerne, som Inge Lehmann opdagede?
  Fordi det faktum, at den glohede lava, som bevæger sig rundt i vor undergrund og forårsager jordskælv og Vulkanudbrud på forskellige kontinenter, tillige med de mange varme kilder – både på havbunden og jordoverfladen – har vel rigtig mange potentialer for ny Forskning i Jordvarme og Geotermiske Anlæg? Måske, når alt kommer til alt, er det lige så meget Jordklodens Indre Varme, som Solen, der har fået Ismasserne – hvorfra smeltevandsaflejringer eksempelvis skabte det danske morænelandskab for bare ca. 18.000 år siden – til at smelte fra Istid til Istid?
  På Grønland kan man se, at isen også smelter nedefra!
  OBS: Man skal ikke grave ret dybt ned, for at få sig en lun Jordhule, som dem jeg husker min brødre gravede….., da jeg var barn på landet!!!!
  Med energi fra Vinden, Solen og Jordens indre Kerne, forestiller jeg mig, vi kan forberede os på at få ren energi til Luftafkølingsanlæg til om sommeren og Varmepumpe til om vinteren!?

 2. Per Mikkelsen

  Mange af verdens fattigste lande er i dag helt eller næsten selvforsyndende med elektricitet fra VE (vand, vind og sol). Motivet? VE er den billigste forsyningsform og en mulighed for at frigøre sig fra olieindustrien: https://www.independent.co.uk/tech/renewable-energy-solar-nepal-bhutan-iceland-b2533699.html
  Det undrer mig at både Lomborg og Klimarealisterne (bevidst?) overser den udvikling, som jeg også tidligere har gjort opmærksom på. En relativ hurtig elektrificering af transport (biler, busser mv.) er i sammenhæng hermed også på vej … sikkert godt hjulpet på vej af Kina, der selv omstiller hurtigere end USA og EU.

  • Søren Hansen

   Alle de lande, der nævnes her som 100% på “vedvarende”, har store ressourcer af vandkraft og/eller geotermi at trække på. Det er ikke sol og vind, der leverer deres energi. Forsøg med at bringe leverancerne fra sol og vind op på over 50% ender i faretruende situationer, se bare Tyskland, der er i gang med at forlænge driften på en stribe kulkraftværker mere. Danmark overlever kun fordi vi trækker store veksler på Norge og Sveriges vandkraft (og atomkraft). Den mulighed har de fleste andre lande ikke.

   • Per Mikkelsen

    Jeg forstår ikke den gentagne påstand om at trække veksler på de andre land. Det er et sammenhængende helt igennem markedsstyret net (primært Noge, Sverige, Tyskland, Holland og Danmark). Alle trækker på hinanden … men der er ikke veksler ((lån og løfter) i spil. Markedet fungerer og deltagerne supplerer hinanden og planlægger opgraderede netforbindelser, lagring og elektrificering, PtX mv. Bliver nogle af de udbudte vindparker realiseret må enhver snak om VE’s snarlige død da forstumme.

    • Søren Hansen

     Norge og Sverige fungerer som “batteri” for både Danmark og Tyskland, men de er ved at få nok. Norge pønser på at undlade en fornyelse af et af kablerne, der forbinder landet med Jylland, fordi de er trætte af vildt fluktuerende priser på energien.
     Frankrig har meddelt, at de vil begrænse eksporten bl.a. til Tyskland, de er også trætte af prisudsvingene, der følger med at holde hånden under Tyskland, der åbenbart ikke kan finde ud af det selv.
     I Danmark har vi haft en stribe tilfælde med nul- eller negative priser på strømmen midt på dagen her i april. Det skyldes den hovedløse udbygning med solceller, der leverer en hel masse allesammen på én gang. Det bliver interessant at følge til sommer.
     Der er i øvrigt stærk tvivl om den planlagte udbygning med vind i Nordsøen, investorerne vil have sikkerhed for at kunne komme af med strømmen, og det kan de ikke med det nuværende forbrug i Danmark. Derfor tales der nu om brint.
     Det hele ramler snart, ingen tvivl om det.

   • Per Mikkelsen

    Statistikken er her: https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/WWSBook/Countries100Pct.pdf
    Som du nævner, er vandkraft og geotermiske anlæg dominerende. Vind når dog over 10% i en del lande. Sol vil givetvis over de næste 10 år få en større udbredelse. Indien har med Modi i spidsen en klar målsætning om at blive førende på grøn omstilling. Og Kina leverer allerede. Indien og Kina kan meget vel komme til at overraske på området. Lad os se hvordan det ser ud i 2030.

    • Søren Hansen

     Med al respekt, så er den “grønne omstilling” både i Indien og Kina mest vinduespynt. Begge landes regeringer ved udmærket godt, at deres befolkninger vil have stabil og pålidelig energi – det stik modsatte af hvad sol og vind leverer.

     • Per Mikkelsen

      Jeg noterer mig at “det hele ramler snart, ingen tvivl om det” (dansk omstilling) og at “den grønne omstilling” både i Indien og Kina mest (er) vinduespynt.
      De påstande lader vi virkeligheden bedømme realistisk om 4-5 år.

 3. Per Mikkelsen

  I stedet for Lomborgs meget løse påstande (i hvert fald i resumeet) kan man få en saglig vurdering via denne 80-siders rapport fra Klimarådet: https://klimaraadet.dk/sites/default/files/node/field_files/Analyse%20-%20Sikker%20elforsyning%20med%20sol%20og%20vind.pdf
  Her er risikovurderingen vedr. værste vejrår i 3030 og 2040 præcis i forhold til produktionskapacitet og forventet forbrug. Den samfundsøkonomiske beregning er også veldokumenteret. Der er seriøse advarsler, vedr. få perioder med el-underskud, hvilket Nationalbanken også har beskæftiget sig med. Men at samfundsøkonomien belastes alvorligt af omstillingen, er der ingen fremskrivninger, der antyder.

  • Søren Hansen

   Klimarådets rapport har vi allerede omtalt grundigt her:

   https://klimarealisme.dk/2023/05/11/klimaraadet-paa-udebane/

   Det er ikke nogen overbevisende omgang. Først påpeger Rådet alle vanskelighederne ved en elforsyning baseret på ustabil sol og vind, og derefter svinges tryllestaven, og der tales om geografisk samarbejde, “fleksibelt” forbrug (inkl. datacentrene???) og lagring. Der tales dog også om, at vi i Danmark lige bør have en 3-7 GW gasfyret kraftværkskapacitet – og man håber at Tyskland beholder alle sine gaskraftværker, så de kan hjælpe os når det kniber. Konklusionen i artiklen her lyder:

   Klimarådet har med denne rapport ikke anvist vejen til en stabil og pålidelig energiforsyning i fremtiden, men snarere påvist, at sol og vind ikke kan løse opgaven. Forhåbentligt lader politikerne ikke sig forføre af den ledsagende sirenesang i rapporten.

 4. Rasmus Christensen

  Lomborg omtaler en undersøgelse af priser. I ved vel ikke, hvilken der er tale om, og kan henvise til et link?
  “Men hvis man med rimelighed inkluderer omkostningerne ved at sikre pålidelige forsyninger, eksploderer de reelle omkostninger – en peer-evalueret undersøgelse viser en fordyrelse på 11-42 gange, hvilket gør solenergi til langt den dyreste strømkilde efterfulgt af vind.”

 5. Hvad kalder man en bil, der kører rundt og slider på vejene på grund af en ekstralast på 1 ton? —- En lastbil!

 6. Peter Villadsen

  Hvis nu man tænker anderledes end vinder og taber og istedet for ser på muligheder, så ser verden helt anderledes ud.
  Mennesker er innovative, kreative, der skabes arbejdspladser, forskning, nye muligheder.

  Ud af innovation kommer over tid løsningen, der skaber nye fundamenter for nye muligheder.

  Verden er ikke sort/hvid, en hyldest til mangfoldigheden.

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Det har du ret i, men både evolutionen og den menneskelige udviklingshistorie er fyldt med mislykkede eksperimenter. (99 % af alle nye udviklinger viser sig ikke at virke) Og der er ingen grund til at spilde penge på noget, som man i forvejen kan se ikke duer. (og det kunne man se med vind fra starten) Især ikke når naive politikere som er lette ofte for kyniske lobbyister, bliver blandet ind i det. Hvad private virksomheder gør med deres penge, må de selv om. Hvad politikerne gør med mine penge, skal de ikke bare slippe let af sted med
   Se f.eks. diskussionen om brint, hvor selv Concito har fattet at den er gal:
   “Men selv om omkostningseffektivitet ikke er alt her i klimapolitik-livet må der være en grænse for, hvor meget samfundet skal ryste op med i subsidier for at støtte specielle klimatiltag. Det er svært at retfærdiggøre reduktionsomkostninger på f.eks. 3000 kr. eller mere pr ton CO2. Og det vil jo i sidste ende betyde, at vi får alt for lidt CO2-reduktion ud af de EU-midler, der i de kommende år vil være til disposition for klimapolitikken.”

 7. Hans Henrik Hansen

  “…samt den enorme økonomiske byrde det vil være at investere i nok batterilagring til at dække energibehovet i perioder uden sol eller vind”

  – her ville VE-fortalere vel anføre PtX som en (omend tabsbehæftet) lagringsmetode(?). Omtaler Lomborg mon dét?

  • Søren Hansen

   Lomborg kommer ikke ind på PtX, men han ville næppe være imponeret. Her kan man tale om noget, der er dyrt!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*