Dansen med klimadata, Klimarealisme i medierne

Klimaforandringer og sygdom

Et kontor under de britiske sundhedsmyndigheder har udgivet en diger rapportKlimaforandringernes Følger for Helbredet”, hvor den globale opvarmning kædes sammen med alverdens trusler mod liv og helbred for befolkningen. Den får ikke for lidt, og konklusionen er helt klart, at vi skal ”dekarbonisere”, dvs. standse udledningerne af CO2 hurtigst muligt. Vi får at vide, at klimaforandringerne allerede er over os, f.eks. i forbindelse med ekstremvejrshændelser rundt omkring på Jorden, hvorefter rapporten nævner en lang række lande, der har været ramt i de senere år. Tilsyneladende mener rapportens forfattere, at alle tilfældene hænger sammen med klimaforandringerne – uden dem ville vi slet ikke have noget ekstremvejr. Det virker både naivt og dumt, men det bliver værre endnu.

Forsidebillede fra rapporten

Hovedemnet er naturligvis truslen mod den britiske befolkning. Ud over de åbenlyse årsager i form af hedebølger og ekstremvejr nævner rapporten interessant nok også at varmere vejr i de varme lande kan medføre en nedgang i fødevareproduktionen dér, og dermed begrænse Storbritanniens muligheder for import af fødevarer.

Om hedebølgerne hedder det, at varme-relaterede dødsfald allerede i 2020-erne i England vil koste 6,8 milliarder engelske pund årligt. Senere bliver tallet langt større. Sjovt nok er der slet ikke nogen omtale af alle de mennesker, der er blevet syge eller er døde af kulde pga. den britiske klimapolitik, der har gjort folk økonomisk ude af stand til at opvarme deres huse. 

Fokus i medierne har været rettet mod rapportens kapitel 8, der handler om den forventede udbredelse af tropesygdomme, der overføres af myg eller flåter. Kapitlet har som udgangspunkt en opvarmning i England på 4,3 grader celsius inden århundredets udgang, det svarer til worst-case scenariet RCP8.5, der ellers anses for at være helt usandsynligt. I rapporten anføres det, at der for de andre, mere sandsynlige, scenarier ikke findes detaljerede nok data om det lokale klima i fremtiden, så desværre var man nødt til at bruge RCP8.5. Hvis den påstand er korrekt, siger den bare igen noget om, hvor glad klimaforskningen er for dette ekstreme scenarie.  

Flåter er allerede i fremgang pga. det varmere vejr, og det forventes at tilfældene af hjernebetændelse vil stige fremover.

Værre er det med myggene, hvor man forventer, at nogle af de slemme sygdomsspredere vil have etableret sig i det meste af England i 2040-erne og 2050-erne. Tigermyggen overfører bl.a. dengue- og zika-feber. 10-20 år senere vil også Skotland og Wales blive ramt.

Hertil kommer en anden gruppe myg, der spreder West Nile Virus, der også er kilden til en slem sygdom. Fig. 1 viser eksempler på modelberegninger af smittens udbredelse med tiden.

Fig. 1: Modelberegninger af fremtidig udbredelse af smitte med West Nile Virus, de tre rækker er tre forskellige kørsler. “MIR” er udtryk for antallet af inficerede myg pr. 1000 individer.

Der står ikke så meget om malariamyggen, og det hænger måske sammen med, at den allerede er udbredt i det meste af England. Det har jo ellers ikke skortet på advarsler i de letbenede medier om en forventet stigning i antallet af malariatilfælde pga. de stigende temperaturer. Men der er bare ikke rigtigt sket noget, som det fremgår af fig. 2. De tilfælde, man har i England hvert år, skyldes ikke overførsel fra person til person i landet, men er snarere bragt ind med rejsende, der er blevet smittet i troperne.

Fig. 2: Tilfælde af malaria i England, 2002-2021. Lys og mørk blå er to forskellige parasitter og stiplede søjler det totale antal årlige tilfælde.

En førende ekspert i sygdomme, der spredes via myg, har udtalt sig stærkt kritisk om rapportens konklusioner. Myggene er udbredt over langt større områder, end hvor sygdommen optræder, så de to ting har ikke nogen tæt sammenhæng. Malaria var almindeligt forekommende i England og i resten af Europa (inkl. i Danmark) i historisk tid, ja selv William Shakespeare nævner sygdommen mindst 13 gange undervejs i sine skuespil. Men den lokale malaria blev udryddet frem mod vores tid.

Man er tilbøjelig til at tro, at bare der er de rigtige myg i et område, så er der også de tilhørende sygdomme. Men sådan forholder det sig ikke. Myggene trives fint uden at slæbe rundt på de pgl. vira, og for at en sygdom skal få fat, skal der være et vist minimum af ramte personer, der kan opretholde kæderne af smitte. Det er ikke længere tilfældet med malaria, og selvom tigermyggen f.eks. skulle få fodfæste i England, så er det ikke ensbetydende med at landet vil gå under i en dengue-epidemi.

Og så er der brugen af RCP8.5-scenariet. Herom skriver Chris Morrison fra The Daily Sceptic:

At kæde befolkningens helbredstilstand sammen med klimaet på denne måde, under anvendelse af frit opfundne fremtidige temperaturstigninger, er en skandale. Det gør den britiske befolkning en bjørnetjeneste, hvor folk ellers har ret til i god tid at få realistisk rådgivning om nuværende og fremtidige trusler mod helbredet, og ikke politisk drevne skræmmehistorier baseret på udokumenteret videnskab og ”vrøvl-ind, vrøvl-ud”-klimamodeller.

Del på de sociale medier

3 Comments

 1. Og jo flere (u)mulige scenarier, der opkastes, jo større behov bliver der for flere forskere, flere eksperter, flere konsulenter, flere jurister.
  Sammen med politikerne får de bygget et samfund, der er sit eget raison-d’etre, der kan beskæftige sig selv, og føre retssager imod sig selv.
  Så politikerne fuldstændig kan frigøre sig fra virkeligheden, når blot de sørger for at indkræve penge nok til at opretholde en vedvarende katastrofetro i befolkningen.

 2. Jørgen Keinicke

  Universiteternes elite bygger pyramider. Vi ser det indenfor offentlig administration, som hele tiden vokser og vi ser det indenfor klimaforskningen og beslægtede områder. Her vil enhver forsker med respekt for sig selv starte sit eget institut med sig selv som professor.

  Denne udvikling er ikke til glæde for samfundet. Den er kun til glæde for pyramidebyggerne. Denne udvikling fører til bunker af overflødig forskning og undervisning. For at skabe beskæftigelse til mængden af nyudklæggede kandidater skabes derfor hele tiden nye pyramider.

 3. Michael Rasmussen

  Hvilken fantasiverden lever de såkaldte forskere og politikere mon i?
  Vi står lige på kanten af 3. verdenskrig hvor der ikke vil være noget levende tilbage på Jorden efterfølgende.
  Så hyler de konstant op om ligegyldig CO2.
  Højtbetalte “forskere” og politikere som må være blinde og uvidende om hvad der foregår omkring dem.
  Det er på et niveau som er lavere end en børnehaveklasses.
  De skulle skamme sig, og tage at vågne op til den virkelige verden.
  Vorherre bevares.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*