Antarktis, Klimarealisme i medierne

Antarktis stritter imod

I klimakredse er det en konstant torn i øjet, at Antarktis ikke rigtigt vil følge med i den globale opvarmning, fremkaldt af vores udledninger af drivhusgasser. Der gøres naturligvis en masse forsøg på at male dystre billeder af situationen omkring Sydpolen, men de har kun begrænset succes i hvert fald i den videnskabelige verden. Medierne er lettere at gejle op. Den mindre udbredelse af havis i årets vinter (2023) gjorde således forskerne ”bekymrede”, hvor det rigtige udtryk vist er ”begejstrede”, for her var endeligt noget, som man kunne hænge op på global opvarmning.

Havisens udbredelse er målt med satellitter siden ca. 1980, og det er i dette tidsrum, at man aldrig har haft en mindre udbredelse i september. Det er jo et noget kort tidsrum – når man vil bruge udtrykket ”aldrig” og interessant nok har man faktisk nogle lidt mere primitive satellitmålinger, der går tilbage til 1960-erne, det var de såkaldte Nimbus-satellitter, der blev brugt. En nylig analyse af disse gamle data viser, at havisudbredelsen i 1960-erne faktisk var lavere, end den har været i år. Sjovt nok er en af de forskere, der nu er bekymret/begejstret, den samme, som for syv år siden i forbindelse med Nimbusmålingerne udtalte, at havisens udbredelse synes at være cyklisk. Men sådan noget kan man jo komme til at glemme.

Østantarktis udgør størstedelen af arealet på kontinentet, og her er bitterligt koldt og meget lidt vidnesbyrd om stigende temperaturer eller afsmeltninger af isen. Vi bragte for nyligt historien om den kortvarige ”hedebølge” her, hvor temperaturen sneg sig helt op på minus 15 grader. Der blev ikke lige brug for badebukserne ved den lejlighed.

Klima-alarmisterne fokuserer i stedet på Vestantarktis. Her går det helt galt. Temperaturerne er steget voldsomt de seneste 50-70 år, og gletsjerne smelter med øget hastighed. De undermineres nedefra af varmt havvand. Vi når snart et «tipping point» (væltepunkt) hvor al isen vil strømme ud i havet og føre til katastrofale havstigninger.

Men nye og mere grundige undersøgelser har nu vist, at temperaturen i Vestantarktis faktisk har været nedadgående de seneste 20-30 år. Fig. 1 viser udviklingen i grader celsius pr. årti over tyveårige perioder, startende i 1950. Hvor temperaturen var stigende i de efterfølgende 20-års perioder frem til ca. 1990 har den siden været faldende, med op til en grad pr. årti.

Fig. 1: Udviklingen i temperatur over 20 års perioder i Vestantarktis, fra 1958-2022 udtrykt som temperaturstigning i grader celsius pr. årti. Årstallene på den vandrette akse udgør start-året for perioden på de 20 år.

Temperaturudviklingen varierer med årstiderne, det er på finurlig vis illustreret i fig. 2. De største udsving gennem tiderne har helt klart været i perioden juni til november, hvor temperaturfaldene i de seneste 20 år har været helt oppe på 1,6 grader pr. årti.

Fig. 2: Temperaturudviklingen i Vestantarktis, 1978-2021 for hhv. hele året, og de 4 tre-måneders årstider. Figurerne skal læses således, at man på den lodrette akse vælger startåret og derefter på den vandrette vælger slutåret, og farven viser så temperaturudviklingen i den valgte periode – i grader celsius pr. årti, jfr. skalaen øverst th.

Men hvad så med gletsjerne? Klimamodellerne forudsiger klart stigninger i havvandets temperatur, og det varme vand vil smelte gletsjerne nedefra. Men af en eller anden mærkelig grund har man ikke medtaget den vulkanske aktivitet, der præger store dele af Vestantarktis. Her er tale om op imod 90 mere eller mindre aktive vulkaner, som med mellemrum rører på sig og varmer isen op nede fra, se fig. 3.

Fig. 3: Vulkaner under isen i Vestantarktis

Med så meget varme nedefra kan man undre sig over, at gletsjerne ikke smelter hurtigere, men forklaringen er formentligt, at det er bitterligt koldt i Antarktis, og vores drivhusgasser har ikke rigtigt formået at varme kontinentet op, selvom klimamodellerne siger, at de skal.

Man sidder så tilbage med spørgsmålet: Skal man tro på klimamodellerne eller på virkeligheden?

Del på de sociale medier

35 Comments

 1. “indlysende, at der kræves reduktioner af udledningerne af drivhusgasser.”

  Hvis vi for en kort stund ser igennem fingrene med at gundlaget for denne udtalelse, er den poetiske del af en mere eller mindre pseudovidenskabelig rapport, der i realiteten måske gør mest nytte som biobrændsel i et skattefritaget dansk biomasse/gavntræ´s værk, trænger de næste spørgsmål sig hurtigt på.

  – Hvis Danmarks kræfbehandling eller sundhedsvæsen helt generelt, ikke er på niveau med den højeste internationale standard, er det vel også “indlysende” at der kræves handling på dette område.?
  Og når penge kun kan bruges en gang, kan penge smidt ud på f.eks. CCS, ikke efterfølgende gøre gavn på stuen for kræftpatienter.

  En kræftpatient som flest, og da især hvis vi snakker børn eller folk der er alt for unge til at dø, vil nok prioritere den bedste kræftbehandling og en natur der er renset for VE-industri højere, end den grønne kirkes grønne løbebånd.

  Et “grøn omstilling”-løbebånd der ikke rigtig bringer os frem, men dog forbruger masser af penge, penge der kun kan bruges en gang, hvor landet forarmes og landskabet industrialiseres.

  ” I svar på spørgsmål fra PVV indrømmede ministeren (for klima), at hans klimaprogram med 122 foranstaltninger kun ville føre til en reduktion af den globale opvarmning med 0,000036 grader. Den mængde CO2, som Holland undgår at udlede med disse foranstaltninger, kompenseres af den mængde, som Kina udleder på mindre end en dag. Og omkostningerne ved alt dette er 28 milliarder euro! ”

  https://klimarealisme.dk/2023/11/27/klimarealistisk-parti-vinder-valget-i-holland/

  – Danmarks CO2 udledninger udgør godt 1 promille af de globale udledninger (sålænge vores ikke bæredygtige biomasse/gavntræ´s overforbrug, tælles som CO2 neutralt).
  Hvor meget ville den globale temperatur falde hvis Danmark imorgen nåede det magiske netto-nul?

  – Hvor mange kræftpatienter kunne vi have reddet, hvis vi istedet havde brugt de samme penge på verdens bedste kræftbehandling. ?

  – Hvis det er “indlysende, at der kræves reduktioner”, er det så også indlysende at Danmark samtidig bekæmper kernekraft i ind- og udland?, hvor et regeringsparti har indrømmet at man ikke bekæmper kernekraft med tanke på CO2 udledninger, men med tanke på den danske VE-industri.

  Man giver således køb på den grønne natur og de bølgende landskaber, samtidig med at man bekæmper den energikilde der historisk set, har bevist den kan gøre det hurtigst og billigst.

  Undlader man at lytte til hvad den grønne kirke prædiker, men kigger man istedet på hvordan den grønne kirke i Danmark agerer, er det er indlysende at den grønne kirke, udover ikke at være økonomisk ansvarlig, hverken prioriterer dansk kræftbehandling, dansk natur og landskab eller CO2 udledninger højest.

  https://www.atomkraft-jatak.dk/wp-content/uploads/2023/06/Billigst-og-hurtigst-i-maal.pdf

  https://www.atomkraft-jatak.dk/danmark-tabte-europamesterskabet-i-klimavenlig-stroem-igen/

  Det sidste spørgsmål der trænger sig på må derfor være.

  – Hvem er i realiteten de grønneste, og hvem ser klarest hvad der er indlysende.

  Den grønne kirke eller klimarealisterne?

 2. Peter Villadsen

  Med hensyn til de usikkerheder, marginer der eksisterer henvises til IPCC AR6, der udmærket beskriver mange risici, som forskningen pt arbejder med.
  https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf

  I rapporten behandles near term, medium og long term risks indgående baseret på et samlet assessment af den tilgængelige forskning.

  I og med risici øges med øgede udledninger, er det indlysende, at der kræves reduktioner af udledningerne af drivhusgasser.

  Her blot et par eksempler fra rapporten omkring risici:
  Near term risk (2021-2040) B3:
  Global warming, reaching 1.5°C in the near-term, would cause unavoidable increases in multiple climate hazards and present multiple risks to ecosystems and humans (very high confidence). The level of risk will depend on concurrent nearterm trends in vulnerability, exposure, level of socioeconomic development and adaptation (high confidence). Near-term actions that limit global warming to close to 1.5°C would substantially reduce projected losses and damages related to climate change in human systems and ecosystems, compared to higher warming levels, but cannot eliminate them all
  (very high confidence).

  Mid to long term risks (2041-2100) B4:
  Beyond 2040 and depending on the level of global warming, climate change will lead to numerous risks to natural and human systems (high confidence). For 127 identified key risks, assessed mid- and long-term impacts are up to multiple times higher than currently observed (high confidence). The magnitude and rate of climate change and associated risks depend strongly on near-term mitigation and adaptation actions, and projected adverse impacts and related losses and damages escalate with every increment of global warming (very high confidence).

  • Søren Hansen

   Nu er der jo det interessante faktum, at WGII rapporten ikke er den videnskabelige del, men derimod skal kigge på konsekvenserne af klimaforandringerne. Der har siddet nogle forfattere her og digtet kalamiteter på egen hånd, som du ikke finder grundlag for i WGI-rapporten, der jo gennemgår klimavidenskaben. Så citater fra WGII kan du ikke bruge her. Læs her, hvad der står i den videnskabelige rapport. https://rogerpielkejr.substack.com/p/what-the-ipcc-actually-says-about

   • Peter Villadsen

    Rapporten er et assessment af al tilgængelig klimaforskning, som de fleste næppe vil være i stand til at forstå omfanget af plus, baseret på tilgængelig information, et resume af, hvad de forventede risici er.
    Har du en rapport, der viser, at de omtalte risici ikke eksisterer?

    • Søren Hansen

     KIggede du på min reference? I WGI-hovedrapporten findes den tabel, som Roger Pielke også viser. Det er den videnskabelige rapport – det er her man samler videnskaben. At nogen så fik skrevet sig varm i sammendraget i WGII-rapporten, gør det ikke til videnskab. I øvrigt gennemførte jeg en lille undersøgelse af WGII-hovedrapporten, for at se, hvor Sammendraget dog havde al den alarmisme fra. Det kunne jeg ikke finde, se her:
     https://klimarealisme.dk/2022/04/02/ipcc-goer-det-vaerre-end-det-er/

     • Det er jo dyster læsning, der sætter de klimaforskere, der arbejder med fremtidens risici i et enormt dårligt lys.
      Kan ikke afgøre om du har en pointe eller ej, det vil kræve rigtigt meget tid at gå igennem en så omfattende rapport.
      Det er dog påvist, at et temperaturfald på 5 grader, vil skabe en ny istid i Danmark og derfor et fald i hav-niveau på omkring 150 meter.
      Den opvarmning vi har til dato er godt 1 grad, vi går med nuværende reduktioner mod 2.8 grader.
      Hvordan kan du påstå, at den ændring, der vil opleves ved 3 graders temperatur stigning er ubetydelig og blot kræver lidt klimatilpasning?

     • Fordi vi ved at naturen vil svinge over til en ny istid ved afkøling. Det er det naturlige mønster, som der har været de sidste par millioner år. Men tilbage under det holocæne maksimum var temperaturen formentligt lige så varm, som de mest pessimistiske fremskrivninger forudser, og det skete der ikke ret meget ved. Kulde er værre end varme til enhver tid.
      Og hermed slutter debatten i denne her tråd – der oprindeligt handlede om Antarktis.

 3. “Som jeg tidligere forsøgte at forklare uden held, så opererer klimavidenskaben med vide marginer og usikkerheder, hvilket er helt i overensstemmelse med den begrænsede viden, der eksisterer.
  Den begrænsede viden udnyttes så af svage sjæle til at male en anden virkelighed: Alarmisme eller klimaskepsis. Begge er ude i politiske ærinder og skader en saglig debat.”

  “vide marginer og usikkerheder”, er jo elastik solgt i metermål

  Synes piben har fået en anden lyd…er der blæst til fuld retræte?

  I mine ører harmonerer det ikke, at man på den ene side at kommer med så bastante udmeldinger som:

  “Sandheden er, at både Grønland og Antarktis mister masse som følge af global opvarmning.”

  “Hvorfor det er nødvendigt at tage ansvar?”

  “verden går med nuværende indsats mod 2,8 grader og der regnes med 2,1 meter vandstandsstigning per grad C:”

  “forstå, at handling er en nødvendighed.”

  For derefter at informere om, at beslutningsgrundlaget blot er elastik solgt i metermål.

  “vide marginer og usikkerheder”

  “den begrænsede viden, der eksisterer.”

  Hvem er det der her er ude i et politisk ærinde, hvis man siger der skal handles, for derefter at indrømme der ikke er noget sikkert grundlag at handle ud fra?

  Hvem er det der er ude i et politisk ærinde, når man herinde deler et link som linket herunder?

  https://zacklabe.files.wordpress.com/2023/09/landice_moving.gif

  Skal ens handlinger ikke stå i proportioner til det beslutningsgrundlag der foreligger? i det her tilfælde ikke så meget andet end en elastik, man har forsøgt at sælge i metermål.

  Klimarealister forsøger netop at sætte et sundt spørgsmålstegn ved det eksisterende beslutningsgrundlag, samt konsekvenserne ved at overreagere eller benytte teknologi der mest af alt blot har en “feel good” effekt, men ikke så megen reel effekt, udover at man helt bogstaveligt, og i forceret tempo, ødelægger hvad der grønt vha. vind- og sol-industri i det grønne, samt biomasse- og vand-backup til dette.

  Når beslutningsgrundlaget ikke er i orden, hvad vi nu i denne kovending bliver oplyst det alligevel ikke er, risikerer vi jo at bruge en masse penge på at lave mere skade end gavn.

  Don´t push any buttons, if you don´t know the consequences of doing so.

 4. Kære Peter Villadsen

  Du skriver

  “verden går med nuværende indsats mod 2,8 grader og der regnes med 2,1 meter vandstandsstigning per grad C:”

  “det er nødvendigt at tage ansvar”

  “forstå, at handling er en nødvendighed.”

  Vi kan forstå du er bekymret for og overbevist om at det vil få katastrofale konsekvenser, hvis ikke Danmark nedbringer Danmarks CO2-udledningerne hurtigt.

  At “Handling er en nødvendighed”, at “det er nødvendigt at tage ansvar”.

  Hvis du ønsker at gøre en forskel, som du giver udtryk for at du ønsker, har du nu chancen for at nævne bare en enkelt grøn teknologi vi kan benytte i Danmark, der reducerer de danske CO2-udledningerne i en grad der kan gøre en global forskel og en pris der er realistisk, hvormed Danmark kan handle og tage det ansvar du efterlyser, for de CO2-udledninger vi kan forstå du mener er et så alvorligt problem, at “handling er en nødvendighed”?

  Med “grøn teknologi” mener jeg en teknologi der reducere CO2-udledningerne og samtidig er ægte grøn.

  Altså uden samtidig at sælge ud af det, der helt bogstaveligt er grønt, altså natur (herunder alt hvad der hører under naturen som planteliv og dyreliv), landskab og nærmiljø … for i så tilfælde er det jo ikke grøn teknologi.

  Vi lytter.

  • Helt enig Peter …. ingenting.

   Efter 3 sekunders omtanke af den rationelle slags (vigtigt), vil man komme til den erkendelse, at hvis et land, der udgør mindre end 0,1% af verdensbefolkningen, i morgen nåede det politisk korrekte netto-nul, vil det ikke påvirke en global atmosfære i en grad, der i praksis vil gøre nogen forskel.

   Ja, man behøver ikke at kværulere i flere årtier for at komme til den konklusion … 3 sekunder er nok.

   Nu er der ingen, der med sikkerhed ved, i hvilket omfang menneskelige udledninger af CO2 er en skurk eller en helt.

   Og det kommer nok også an på hvem man spørger … spørger man planterne, er de sikkert ikke så kede af at få noget mere mad, og blive mere tørkeresistente.

   Ønsker man alligevel at holde det grønne på smalkost, skal man selvfølgelig tænke globale tanker hvis man vil ændre på en global atmosfære. Globale tanker man så forbyder i Danmark.

   Et samlebånd der kan producere 100 MW(th) eller 40 MW(e) installeret grøn effekt dagligt, kan årligt producere 36,5 GW(th) installeret grøn effekt, svarende til mere end Danmarks samlede energiforbrug, eller 14,6 GW(e) installeret effekt med en lastfaktor over 90% … svarende til ca. 3 gange Danmarks samlede EL-forbrug, der bliver dækket, efter at et enkelt samlebånd har kørt i et enkelt år.

   Efter 10 år vil de producerede kernekraftværker fra blot et enkelt samlebånd årligt producere grøn EL svarende til over 10 gange Danmarks samlede energiforbrug, eller mere end 30 gange Danmarks samlede EL-forbrug.

   Læseren kan selv regne videre på, hvordan man kan skalere op, hvis man havde f.eks. 10 eller 100 sådanne samlebånd kørende parallelt i verden, samt hvordan et sådant potentiale kunne påvirke den danske økonomi, hvis vi kunne holde så mange af vore to danske kernekraftvirksomheders aktiviteter på dansk jord som muligt.

   Det er vel ingen overdrivelse at sige, at potentialet er stort, og større end potentialet i dansk vind-industri … alene ud fra den betragtning at man ikke ødelægger, hvad der bogstavelig talt er grønt, ligesom kernekraft kan udbredes til langt flere områder, idet kernekraft hverken er afhængig af vind eller backup.

   Forundringen er tilsvarende stor, når den danske regering angiveligt er bekymrede for menneskehedens CO2 udledninger, og en af deres løsninger så er at stikke en kæp i hjulet for at denne ægte grønne teknologi skal få sin gang på dansk jord, en teknologi der har potentiale til at blive det næste gigantiske danske erhvervseventyr.

   Personligt er jeg også forundret over, hvordan man kan være bekymret for natur og CO2 udledninger, og samtidig bekæmpe moderne sikker grøn kernekraft? Et paradoks det er svært at forstå logikken i.

   Om kernekraft i global skalering vil få nogen betydning for polernes is, eller blot fremskynde den næste istid, må tiden vise.

   Mener den grønne kirke vi har et problem, og ønsker den grønne kirke at blive taget seriøst, bør den begynde at tage et medansvar for, at vi får fremtidens grønne energikilde, der har et potentiale til at blive så billig at vi får alle med.

   https://www.youtube.com/watch?v=U434Sy9BGf8

 5. peter villadsen

  Hvorfor det er nødvendigt at tage ansvar?
  Svaret giver forskningen udmærket i et utal af rapporter.
  Her er blot en af forklaringerne- verden går med nuværende indsats mod 2.8 grader og der regnes med 2.1 meter vandstandsstigning per grad C:

  Estimating future sea level rise over different time scales (100 years, 1000 years, 2000 years) is difficult, with large uncertainties in the dynamics of ice sheets making exact predictions difficult. However, rates of sea level change in the past are useful for constraining predictions over longer timescales. These estimates show that a 2°C of warming would have catastrophic effects for humanity, with the collapse of the large ice sheets and melting away of land glaciers and small ice caps. A sea level rise of this magnitude would result in the inundation of many of the world’s large coastal cities. Even if global temperatures peak by the end of this century, the sea level is likely to keep on rising for centuries to come, as the oceans, glaciers and ice sheets take time to equilibriate. 187 million people are already set to be displaced by the end of this century with just a 62 cm increase in global sea levels. The economic and societal cost will be huge. We need to act now to curb emissions and reduce global temperatures and avoid a collapse of the West Antarctic and Greenland ice sheets at all costs.

  Der er meget mere stof til eftertanke her over hvad forskningen har fundet frem til:
  https://www.antarcticglaciers.org/2013/07/sea-level-rise-over-next-2000-years/

  • Søren Hansen

   Ja, men de 2,1 meter er jo ganske åbenbart ikke rigtigt. Vi har allerede siden år 1900 haft en temperaturstigning på 1,1 grad og samtidigt en havstigning på ca. 20 cm. Hvordan skulle den næste grad kunne tidoble stigningen? Bemærk i øvrigt at de 20 cm følger en tendens, der er flere 100 år gammel, så CO₂ har næppe haft nogen nævneværdig indflydelse.
   Og dit citat her er jo bare igen alarmisme af værste skuffe. Et “estimat” på en stigning og derefter får den på alle tangenter med oversvømmede byer osv. Er det troværdigt – og er det noget, vi skal lade os gribe af panik over? Jeg synes det ikke.

   • Peter Villadsen

    Søren Hansen, hvis du læste materialet, så ville du også vide, at det kan tage flere hundrede år før afsmeltningen er i overensstemmelse med en given stabil temperatur. Det giver derfor i høj grad mening at tale om 2,1 meter pr grads stigning i global middeltemperatur.

    Så drop nu den der med alarmismen og læs, hvad den seriøse del af forskningen mener.

    • Søren Hansen

     Peter, igen har vi her en behagelig teori, gående ud på at polerne ganske langsomt skal finde en ny ligevægt efter en temperaturstigning, og det kan tage flere 100 år. Jason Box har skrevet noget tilsvarende om Grønland. Teorien er behagelig, fordi ingen klimaforsker kan blive hængt op, på hvad han eller hun har lovet. Men her er vi så til gengæld ude i meget usikkert terræn. Hvordan i alverden kan klimavidenskaben så skråsikkert udtale sig om, hvad der sker om 200 år? På basis af de klimamodeller, der er meget dårlige til at simulere den nære fortid?
     Hvordan ser Verden ud om 200 år? Hvis vi fortsætter vores nuværende økonomiske udvikling, vil vi være mange gange mere velhavende, end vi er nu, og det betyder, at der vil være masser af ressourcer til rådighed til at tackle en evt. havstigning. Meget tyder også på, at Verdens befolkning til den tid er faldet drastisk – så hvis en lavtliggende by er truet af oversvømmelser, kan vi enten bygge diger eller flytte væk fra området. Alle de huse, vi har nu, vil være mindst 200 år gamle og nok mere eller mindre udskiftningsmodne.
     Så helt ærligt. Skal vi allerede nu bremse brugen af kul, olie og gas drastisk op af frygt for nogle eventuelle havstigninger om 200 år? Opbremsningen vil her og nu volde samfundene enorme problemer og kan let tænkes at føre til deres sammenbrud. Tør vi det?

     • Som jeg tidligere forsøgte at forklare uden held, så opererer klimavidenskaben med vide marginer og usikkerheder, hvilket er helt i overensstemmelse med den begrænsede viden, der eksisterer.
      Den begrænsede viden udnyttes så af svage sjæle til at male en anden virkelighed: Alarmisme eller klimaskepsis. Begge er ude i politiske ærinder og skader en saglig debat.

     • Peter, det her kan jeg jo ikke være spor uenig i. Men så må du til gengæld medgive, at klimaforskningen måske ikke er på et stade, hvor den berettiger nationerne til at kaste sig ud i risikable eksperimenter med drastiske nedskæringer i brugen af kul, olie og gas – som hele vore nuværende samfund bygger på.

  • Hej Peter.

   Ved ikke om den grønne kirke også træner sine disciple i at tale udenom, eller bare undlader at svare på relevante spørgsmål, der kunne gøre os alle klogere …. for det er vel derfor vi er her …. eller hvorfor er du her, Peter?

   I videnskaben gælder det om at finde sandheden. I politik gælder det bare om at have ret, hvor flertallet altid har ret.

   Spørgsmålet er Peter, om du hører til dem der søger sandheden, eller dem der søger at få ret?

   En af den grønne kirkes åndelige ledere er god til det med at snakke udenom eller slet ikke at svare, så måske det er en stil de grønne disciple kopierer.?

   https://www.youtube.com/watch?v=_m1F-3wpx4Y

   “Hvorfor det er nødvendigt at tage ansvar?”

   Blot så vi undgår misforståelser … mener du at man som ingeniør eller videnskabsmand, ikke behøver at tage ansvar for det materiale, man formidler? at det er god ingeniør eller videnskabsmansskik ikke at tage ansvar?

   Jeg giver dig lige en sidste chance for at tage ansvar for dit link.

   kunne vi ikke få svar på om du mener linket herunder, repræsenterer den gode “håndtering af måledata” samt “ærlighed i rapportering” til sidens læsere, du har lært er god ingeniørskik?

   https://zacklabe.files.wordpress.com/2023/09/landice_moving.gif

  • “Hvorfor det er nødvendigt at tage ansvar?”

   Hvis man tror det står så galt til, er det så at “tage ansvar” når man bekæmper kernekraft i ud og indland, blot for at tage særhensyn til vindkraft?

   Plejer den grønne kirke ikke netop at slå på trommer for at alle grønne teknologier skal i brug (lige på nær den bedste.)

   Tager man ansvar ved at brænde penge af der kun kan bruges en gang, på grøn kirke teknologi der laver mere skade end gavn.

   Eller tager man netop ikke ansvar ved at opføre sig på denne mindre rationelle måde?

   Ville man ikke tage ansvar, hvis man brugte pengene der hvor man fik mest for dem, og der hvor det gav mening, efter lidt rationel eftertænksomhed.

   Er det at tage ansvar at benytte sig af CCS?

   ” I svar på spørgsmål fra PVV indrømmede ministeren (for klima), at hans klimaprogram med 122 foranstaltninger kun ville føre til en reduktion af den globale opvarmning med 0,000036 grader. Den mængde CO2, som Holland undgår at udlede med disse foranstaltninger, kompenseres af den mængde, som Kina udleder på mindre end en dag. Og omkostningerne ved alt dette er 28 milliarder euro! ”

   https://klimarealisme.dk/2023/11/27/klimarealistisk-parti-vinder-valget-i-holland/

 6. peter villadsen

  Havisen på mindste niveau siden målinger omkring Antarktis startede for 40 år siden.
  Forskningen ved endnu ikke om det skyldes opvarmning af havene omkring Antarktis.

  https://www.awi.de/en/about-us/service/press/single-view/rekord-tief-der-meereisbedeckung-in-der-antarktis.html

  • Søren Hansen

   Men tilsyneladende havde havisen en lige så lav udbredelse tilbage i 1960-erne, hvor man målte med Nimbus-satellitterne.

  • Peter, kunne vi ikke få svar på om du mener linket herunder, repræsenterer den gode “håndtering af måledata” samt “ærlighed i rapportering” til sidens læsere, du har lært er god ingeniørskik?

   https://zacklabe.files.wordpress.com/2023/09/landice_moving.gif

   Finder du det seriøst at henvise til link der er designet til at manipulere?

   Man kan jo ikke forvente, at alle læsere er trænede i at læse grafer, hvorfor der påhviler en samvittighedsfuld ingeniør eller videnskabsmand et stort ansvar for at sikre sig at det materiale, der publiceres, ikke er vildledende.

   Denne graf er jo ikke bare vildledende, den er designet til at være vildledende.

   Ja så grov vildledning, at jeg ikke lige kan mindes jeg har set noget tilsvarende …. men ok, min hukommelse er måske heller ikke hvad den plejer at være.

   Vil blot opfordre til at man herinde tilstræber at informere, så vi alle kan blive klogere, og ikke vildlede, så vi bliver dummere.

 7. peter villadsen

  Antarktis taber masse gennem de sidste 40 år (den tid, der har eksisteret valide data for området):
  NASA: 270 GT / år siden 2002- læs mere her:
  https://climate.nasa.gov/vital-signs/ice-sheets/

  • Søren Hansen

   Den er så i modstrid med den første graf, du viste os, hvor tabet kun er 100 Gt/år, eller 2000 på 20 år. Svaret er nok, at man reelt ikke kan måle så relativt et lille tal.

 8. “hvor jeg lærte betydningen af håndtering af måledata, ærlighed i rapportering.”

  Ok, linket herunder må vi så forstå du mener, repræsenterer den gode “håndtering af måledata” samt “ærlighed i rapportering” til sidens læsere, du har lært er god ingeniør skik?

  https://zacklabe.files.wordpress.com/2023/09/landice_moving.gif

 9. “handling er en nødvendighed.” og “menneskeskabt global opvarmning forårsaget af overdreven afbrænding af kul, gas og olie.”

  Det er en klog grøn videnskabsmand vi har iblandt os, der her helt styr på verdenssituationen, må man forstå.

  Man kan umuligt have respekt for folk der siger således, og samtidig blokerer for kernekraft i ind- og udland.

  Herunder kan man se hvad den grønne kirke definerer som “handling”…hvor langt mon vi når med den grønne kirkes teknologi, hvis det koster godt 200 milliarder DKK, hver gang vi skal sænke temperaturen med 0,000036 grader?

  Klimaet har altid ændret sig, så det ser ud til at blive en dyr fornøjelse, hvis vi fremover skal lege termostat, i forhold til en politisk bestemt korrekt temperatur.

  Da især når vi så står med 2 variabler, klimaet, og den varierende politisk korrekte temperatur, skiftende politiske vinde i fremtiden kan diktere. uhadada, det bliver dyrt.

  “I svar på spørgsmål fra PVV indrømmede ministeren (for klima), at hans klimaprogram med 122 foranstaltninger kun ville føre til en reduktion af den globale opvarmning med 0,000036 grader. Den mængde CO2, som Holland undgår at udlede med disse foranstaltninger, kompenseres af den mængde, som Kina udleder på mindre end en dag. Og omkostningerne ved alt dette er 28 milliarder euro! ”

  https://klimarealisme.dk/2023/11/27/klimarealistisk-parti-vinder-valget-i-holland/

  [Forkortet af red.]

 10. “Sandheden er, at både Grønland og Antarktis mister masse som følge af global opvarmning.”

  Tak, så kender vi alle både “sandheden” og diagnosen.

  NASA´s sandhed var tilbage i 2015 dog en anden, uagtet at den grønne kirke måske har fået dem til at skifte mening i mellemtiden … NASA er jo trods alt også på finansloven, i et USA med en troende præsident.

  “NASA Study: Mass Gains of Antarctic Ice Sheet Greater than Losses”. NASA. October 30, 2015. Retrieved 24 December 2022.”

  Hvem har ret. Peter fra Danmark, NASA fra USA, eller måske ingen af dem?

  For mig kan Peter godt få ret her, hvis vi andre så bare kan få fred. Og når det komme til stykket er det måske heller ikke så afgørende, for det viser sig nemlig:

  At det link vores grønne discipel har beriget os alle med, bare er grøn kirke-propaganda (og derfor blot mere forstyrrende støj) når det er værst.

  Man ser to dramatiske grafer hvor isen, med en vinkel på næsten 45 grader ned, i al hast forsvinder … vil man have læseren til at tro.

  Man glemmer så at oplyse læseren om hvor meget is, der var til at starte med, samt hvor mange brøkdele af en promille det svarer til.

  Isen ved Antarktis har en masse på godt 24,3 millioner GT, så et tab på ca. 2 tusinde GT over en periode på 20 år, udgør ca. 1/10.000 del der er tabt … over en periode på 20 år vel at mærke !!!! eller 0,1 promille over en periode på 20 år, eller en tohundrededel af en tusindedel om året i perioden.

  Er der mon en grund til at den grønne kirke´s spindoktorer altid oplyser tab af is i milliarder af ton, og ikke i brøkdele af en promille?

  Kan man overhovedet måle det så præcist?

  Det er præcis kurver som dem vores egen grønne discipel henviser til, der er med til at gøre den grønne kirke, og dens grønne disciple, helt og aldeles utroværdig.

  “Antarctic sea ice it covers an area of almost 14 million square kilometres (5.4 million square miles) and contains 26.5 million cubic kilometres (6,400,000 cubic miles) of ice. A cubic kilometer of ice weighs approximately 0.92 metric gigatonnes, meaning that the ice sheet weighs about 24,380,000 gigatonnes.”

  “Satellite measurements by NASA indicate a still increasing sheet thickness above the continent, outweighing the losses at the edge.”

  (Link fra vores helt egen grønne discipel) https://zacklabe.files.wordpress.com/2023/09/landice_moving.gif

  https://en.wikipedia.org/wiki/Antarctic_ice_sheet

  Og hvad kan læseren så bruge informationen om at Antarktis måske taber, måske vinder en titusindedel af sin is over en periode på 20 år, til …. nok ikke så meget andet, end at man måske lige skal genoverveje, hvor fornuftigt det er, at lille Danmark af den grund bruger et gigantiske mia. beløb på CCS, der hvis, og kun hvis alt går efter den offentlige plan (hvad der statistisk kun er 5 promilles chance for sker), kan nulstille de globale CO2-udledninger i et par timers tid.

  [forkortet af red.]

 11. Peter Villadsen

  Sandheden er, at både Grønland og Antarktis mister masse som følge af global opvarmning.
  Det er målt over en 40 årig periode.
  Ingen seriøs forsker vil udtale sig om hastigheden på afsmeltning i fremtiden, tænkeligt ingen kan overskue hvordan ismasserne reagerer på at oceanerne langsomt men sikkert opvarmes. Opvarmningen er størst i overfladen af oceanerne.

  https://zacklabe.files.wordpress.com/2023/09/landice_moving.gif

  • Søren Hansen

   Massetabet fra Antarktis er der dog stor usikkerhed om, det er svært at måle, og flere forskere er nået frem til at indlandsisen dér er i balance over årene, der er jo voldsomme snefald hvert år, der kompenserer for tabet fra gletsjerne.
   https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-glaciology/article/mass-gains-of-the-antarctic-ice-sheet-exceed-losses/983F196E23C3A6E7908E5FB32EB42268

   • Peter Villadsen

    Det er jo ikke balance, hvis øgede hav- og luft temperaturer giver øget afsmeltning og der samtidigt er øget snefald fordi varmere luft indeholder mere fugt og derved skaber et billede af intet massetab? Det er et klima i forandring…
    Hvordan mon det ser ud, når gennemsnits temperaturen stiger fra godt 1 grad over præindustrielt niveau til 2.8 grader over præindustrielt niveau.
    Der er overhovedet ikke styr på noget som helst, når det kommer til menneskeskabt global opvarmning forårsaget af overdreven afbrænding af kul, gas og olie. Selv ikke dem, der arbejder intenst med klimaforskning kender konsekvensen, hastigheden af ændringerne.
    Derfor: se på risici og forstå, at handling er en nødvendighed.

    • Søren Hansen

     Ja, men er der indtil videre tale om øget afsmeltning og snefald? Det kan jeg ikke se. Tværtimod er temperaturen i Antarktis ikke steget i de seneste 60-70 år. Det massetab af is, som din reference viste, er jo så åbenlyst gætværk. Tabet skulle på 20 år andrage 2500 Gt. Antarktis rummer i alt ca. 24 millioner Gt, dvs. tabet skulle være 0,004% årligt. Det kan man simpelthen ikke måle!
     Nej, klimamodellerne har ikke styr på den globale opvarmning og alt tyder på, at de overdriver voldsomt – især når det drejer sig om Antarktis. Vores afbrænding af kul, olie og gas er grundlaget for vores nuværende udvikling og velstand. Den største trussel lige nu er misforståede forsøg på drastisk at nedbringe dette forbrug, det vil ødelægge alt det, vi har bygget op, og næppe have nogen større indflydelse på klimaet.

     • Kan du ikke begrunde din udtalelse “alt tyder på, at de overdriver voldsomt” (klimamodellerne)?
      Jeg kan da på ingen måde se, at forskningsteam på nogen måder overdriver. Tværtimod udtrykkes stor tvivl om hastigheden på afsmeltningen, store usikkerhedsintervaller for havstigninger.
      Det virker da så professionelt som det kan være med den begrænsede viden, der findes om blandt andet Antarktis.
      Jeg forestiller mig ikke, at professionelle forskere sidder bag skrivebordet og udtænker, at nu skal den da ikke ha for lidt.
      Det være sagt med en ingeniøruddannelse bag mig, hvor jeg lærte betydningen af håndtering af måledata, ærlighed i rapportering.

     • Klimamodellerne forudser en voldsom global opvarmning, hvis vi f.eks. fordobler atmosfærens indhold af CO₂. Helt op til 4 grader. Ifølge modellerne vil både Arktis og Antarktis være nogle af de områder, hvor temperaturen stiger mest. Det er den også indtil nu i Arktis, men der er ikke rigtigt sket noget i Antarktis, så her afviger modellernes simuleringer mere og mere fra virkeligheden.
      Derfor skal man selvfølgeligt sætte spørgsmålstegn ved deres forudsigelser om fremtiden.
      Du har ret i, at der opgives store usikkerheder både på temperatur og havstigninger i fremtiden, det ser jeg mere som en helgardering fra klimaforskningens side, end det er udtryk for sand videnskab. Hvis jeg f.eks. som ingeniør skal beregne tykkelsen af en stålbjælke, der skal indgå i en konstruktion, kan jeg jo ikke bare komme tilbage til bygherren og sige, at den skal være mellem 250 og 400 mm tyk. Det kan han ikke bruge til noget, lige så lidt som vi kan bruge helgarderinger til at planlægge eventuelle klimatiltag.
      Mht. de “professionelle forskere” er de nu under kraftig mistanke. Når de ligefrem indleder deres artikler med at skrive, at nu gælder det om at dokumentere den “farlige menneskeskabte opvarmnings” konsekvenser, så har de jo netop tilkendegivet, at de er ude i et forud defineret politisk ærinde, fremfor et forsøg på at tilvejebringe ægte ny viden. Det er jo netop det, der er så atypisk – og forfærdeligt – ved klimavidenskaben.

     • Peter Villadsen

      Hvis antagelsen om, at klimaforskere vil helgardere og udbreder politisk korrekt information, så er der ingen debat mulig omkring konsekvensen. Enhver kan gætte som de har lyst til og har selvfølgeligt ret i det.
      Tak for kaffe en mistillid til andre af dimensioner.

     • Jeg tror, at du kan finde svaret i min bog: “Troen på klimaet”. Grundlæggende handler det om, at man er overbevist om, at vores udledninger af CO₂ udgør en stor risiko for Jordens klima og dermed for menneskeheden. Hvis man er klimaforsker og grebet af den tro, så vil man agere derefter. Vi så det under Climategate, hvor det var tydeligt at “sagen” var så vigtig, at man godt kunne fuske lidt hist og pist. Man ser det i alle de videnskabelige arbejder, hvor forfatterne starter med at bekende deres tro – og herefter ytrer et ønske om at deres forskningsresultater skal understøtte fortællingen. Lur mig, så kan man som regel få det ønskede resultat, specielt hvis computermodeller er involveret, fordi man her selv kan vælge de parametre, der lægges ind.
      Det er meget svært at tage det alvorligt, når en forsker udtaler sig om, hvad der forventes at ske om 200 år. Og for ikke at virke totalt tåbelig vil de fleste forskere så oven i købet indlægge de brede intervaller: “Havet vil stige mellem 2 og 6 meter i år 2300.” Hvad kan vi reelt bruge det til – andet end at blive bange for CO₂-en sammen med forskeren?

 12. Ja politikerne ved vi, som flest, ikke er troværdige. Det samme gælder mange af dem der har den grønne omstilling som deres levebrød … jeg ville nok gå med virkeligheden.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*