Debatindlæg, Energipolitik

Netto-nul inden 2050

Der er dem, der mener at CO2 er livets gas, og så er der dem, der mener, at vi skal være i netto-nul senest i 2050. Tager vi for en kort stund udgangspunkt i den grønne kirkes religion, at vi her i Danmark skal være netto-nul senest i 2050 (altså ikke bidrage til en højere CO2-koncentration i en global atmosfære), skal man holde in mente, at:

Danmark udgør under 1 tusindedel af planetens befolkning, så hvad vi gør eller ikke gør indenfor landets grænser mht. CO2-udledninger, er faktuelt i praksis ligegyldigt i en atmosfære, der ikke kender landegrænser.

Heldigvis er vi så heller ikke begrænsede af landets grænser, det er kun den grønne kirke der bilder os ind, at det forholder sig således. Det er grundlæggende en forkert præmis, og grundlæggende en misforstået tilgang til sagen, at danske CO2-reduktioner i en global atmosfære nødvendigvis skal foregå indenfor landets grænser.

I den sammenhæng er der desuden en masse hykleri, hvor f.eks. dansk skibsfart og dansk import af varer ikke tæller med, hvilket blot understreger, at det ikke er realiteterne, der handles på, men kun religion, politiske mål og politiske spændebånd, der handles på. Religion og politiske mål der ikke behøver at have noget med den virkelige verden at gøre.

Hvis målet er at få så mange CO2-reduktioner som muligt, må det være dobbelt så godt at blive 200% CO2-neutral, fremfor ”kun” 100% CO2-neutral.

I den forbindelse er man også nødt til at kigge nærmere på lavthængende og højthængende frugter, hvor man jo får mest for pengene ved de lavest hængende frugter, og dermed kan udrette mest med de lavest hængende frugter.

Således vil det være langt nemmere og langt billigere at lave de første CO2-reduktioner, mens de sidste reduktioner for at nå 100% CO2-neutralitet indenfor landets grænser, vil være voldsomt kostbare, og urealistiske at gennemføre.

Heldigvis kender CO2 ikke til landegrænser, hvorfor det også ville være tåbeligt at gå efter, at alle danske CO2-udledninger absolut skal kompenseres indenfor landets grænser, når man nu med stor fordel har muligheden for at bruge fossile brændsler dér, hvor disse er en lavthængende frugt, som f.eks. i transportsektoren, og så kompensere andre steder, dér hvor man får flere CO2-reduktioner for pengene, og her tales der ikke om afladsbreve, men om konkrete løsninger.

Således burde vi glemme, hvis vi var kloge, alt om at pille ved de højthængende (besværlige og kostbare) frugter, som f.eks. transportsektoren, VE, CO2-opsamling/lagring og Power to X, der er forbundet med voldsomme tab af penge, natur og energi. Når lille Danmark, hvis vi bruger hjernen til at splitte kernen, kan udrette langt mere, samtidig med at vi bliver både grønnere og rigere.

Hvis vi overkompenserer vore danske udledninger med lavthængende frugter, som f.eks. eksport af masser af Gen.4.-kernekraft, med hvilket vi (hvis ikke den danske regering kører det i sænk), nemt kan blive 100%, 200% eller flere tusinde procent CO2-neutrale.

Præcis som den grønne kirke ingen betænkeligheder har ved at regne militære bidrag til Ukraine med ind i regnearket for NATO´s 2% regel, burde man selvfølgelig også medregne de CO2-reduktioner, eksport af dansk kernekraft kunne bidrage med i en atmosfære, der ikke kender til landegrænser.

Det ville være både den smarte og den korrekte måde at regne på, især når vi nu har to danske kernekraftvirksomheder, og når nu det kun giver mening at anskue et globalt “problem” i en global skala og arena.

På den måde kunne vi stoppe den grønne kirkes invasion af alt det grønne i Danmark og stoppe den grønne kirkes økonomiske destruktion af den danske økonomi. Hvor det jo ikke nytter noget, hvis operationen lykkedes, men patienten døde.

Vi kunne droppe religion og returnere til rationel tankegang, køre videre i vores fossile biler, lade landbruget være i fred, stoppe VE – korstoget mod den danske natur, og leve videre alene efter hvad der tjener den lokale danske natur og økonomi bedst.

Dette samtidig med at vi kunne opbygge et gigantisk erhvervseventyr for vore to danske kernekraft-virksomheder, med et potentiale der kunne få Novo Nordisk til at ligne en legetøjsbutik.

Og dette samtidig med at Danmark med samlebåndsproduktion af CO2-neutral Gen.4. kernekraft-teknologi, ville blive et ægte foregangsland, der med de samme regnemetoder den grønne kirke i skrivende stund benytter sig af i andre sammenhænge, kunne gøre gamle Danmark ikke bare 100% CO2-neutral, men flere tusinde procent CO2-neutral.

Man kan således med rette påstå, at Greenpeace, den grønne kirke og den danske regering er uambitiøse eller direkte modarbejder globale CO2-reduktioner og grøn natur, hvis disse ikke evner at tænke ud af andedammen, men kun evner at tænke andedam, i en sammenhæng der netop ikke er afgrænset af en lille dansk andedam

Hvis man ikke var bundet af den danske VE-mafia og AAU´s regneark, kunne man i stedet vælge at gå i netto minus 10.000 %, samtidig med at gamle Danmark blev rig på natur og penge, og man rent faktisk ville gøre en forskel i global skala.

Lad ikke Danmark begrænses, af begrænsede politikere og AAU.

Nu ved vi jo godt, at den grønne kirke straks vi indvende, at vore to danske kernekraft-virksomheder fortsat mangler at levere varen, hvilket da også er fuldstændig korrekt.

Omvendt, ville det også være uansvarligt at tordne afsted i forceret tempo med den sorte VE omstilling, uden at holde in mente, at vi med en rimelig sandsynlighed har dansk Gen. 4. kernekraft-teknologi indenfor de næste 5 år.

Ligeledes er det både dumt og uansvarligt at Danmark opstiller ”vejspærringer” for kernekraft Gen. 4.

Markedet tror på vore to danske kernekraftvirksomheder, så hvorfor skulle alle vi andre ikke også tro på dem?

Del på de sociale medier

11 Comments

 1. Jan Williams

  Per Mikkelsen skriver: “Vi snakker om den industrielle periode i historien, ikke romerriget, vikingetiden eller andre førindustrielle perioder.”

  Interessant betragtning, for hvorfor gælder fysikkens love mht. CO2 og temperaturstigning og -fald ikke før den industrielle tidsalder? Tyngdeloven, Ohms Lov etc. har mig bekendt da altid været gældende.

  Og når vi snakker vejr og klima er der så mange faktorer, der spiller ind, at blot at hentyde til at CO2 er skurken, jamen, så er man på glatis, noget som det med alt for stor held desværre er lykkedes at binde en rimelig stor del af befolkningen i den del af verden, vi lever i, på ærmet. Nej, der er mange faktorer der har en betydning. Hvem husker eksempelvis ikke Londons smog, og som i dag (heldigvis) er pist borte. Dette giver naturligt et meget større solindfald, og tja, flere solskinstimer giver næppe overraskende højere temperaturer.

  Og nej, der ikke noget galt i vindkraft, hvis den blot betragtes som et input og ikke som den dominerende faktor mht. at fremskaffe energi, og energi der vel og mærke leveres, når vi har brug for det og ikke bare som vinden blæser. Ja, tænk hvis en bager mente, det var smart at bage rugbrød til befolkningens søndagsbord og lækre konditorkager til mandag morgen? Pågældende ville nok hurtig hitte ud af, at leverance og forbrug ikke stemte overens.

  To ord om gårsdagens (29. november kl. 12) elproduktion og forbrug, nemlig at fordi vi herhjemme ikke havde en fornuftig grundlast via værkerne og vindmøller/solceller kun leverede 705 MW ud af et forbrug på 6101 MW, måtte vi importere 2705 MW elektricitet. Er der noget galt i denne import? På sin vis ikke, lige pånær, at hvis det drejer sig om at nedbringe CO2, jamen, så er det helt ude i skoven, for gårsdagens elproduktion i Tyskland skete for mere end 50% vedkommende ved brug af kul, brunkul og naturgas.

  I dag er det heller ingen trøst at hente mht. Tyskland, for deres eget elforbrug her kl. 12 i dag er på 70.150 MW og ud af dette forbrug dækker de tyske vindmøller (on og offshore) og solceller tilsammen 4.700 MW.

  • “Og når vi snakker vejr og klima er der så mange faktorer, der spiller ind, at blot at hentyde til at CO2 er skurken, jamen, så er man på glatis”

   Helt korrekt, klimaet har gennem alle tider varieret uden os mennesker, så hvor stor en skurk menneskets CO2 udledninger er, vides ikke med sikkerhed.

   Derudover, om lidt mere af livets gas skulle gøre dette til en skurk, er vist noget der er gået politik i.

   Planterne ser på livets gas som deres helt, uanset at Mette F måtte have en anden mening. For planterne ville f.eks. 1280 PPM nok være langt bedre end 280 PPM, hvor vi jo også skal tænke på at der et stykke tid fremover nok ikke bliver færre munde at mætte.

   Mht. vindkraft er det rigtigt at færre er bedre end flere, og hvor ingen er det bedste, hvis ens kærlighed til skov med træer er større end til skove af beton, stål og epoxy.

   Alene af den grund er vi nogen der mener vores kernekraft forbud skal udskiftes med et forbud mod sol og vind-industri i natur og landskab.

   https://klimarealisme.dk/2023/11/17/hvor-mange-km-kan-din-elbil-koere-paa-en-havoern/

   Nu når kernekraften er opfundet, er der i et land som Danmark ingen gode argumenter for at forurene vores natur med sol og vind-industri, heller ikke hvis vi kigger på energi infrastruktur, hvor det vil være langt billigere at lave en simpel infrastruktur bygget op omkring pålidelig grundlast, med regulerbar last til at tage spidserne.

   Upålidelige energikilder er ikke noget man behøver at have, i et samfund der er afhængig af pålidelige forsyninger.

   Luk den danske vind-industri så vi ikke ødelægger natur og landskab i hverken ind eller udland. Hvor man også skal huske på at backup til sol og vind, som gavntræ, biomasse og vandkraft, heller ikke er grønt.

   Som en sidegevinst sparer vi så også de kroniske statstilskud, til vores utilregnelige, støjende og visuelt forurenende taber teknologi, der om alt går som præsten prædiker mht. Gen 4 kernekraft, ingen fremtid har.

   Ryd derefter hele landet for sol og vind-industri, så vi kan starte på en frisk, denne gang med en ægte grøn omstilling, til alle os der heller vil kigge på grøn natur end beton, stål og epoxy.

 2. Når den grønne kirke, og en grøn discipel herinde, aktivt og systematisk spreder støj, lægger røgslør over realiteterne og systematisk afsporer substansen i offentlige debatter, der hvor substansen går imod den grønne kirkes identitet, er det et frontalangreb mod demokratiet, folkestyret og selveste sandheden.

  Således bidrager vores egen grønne discipel, i traditionel grøn kirkestil, ikke med relevant substans, men med røg, politisk korrekthed og juridisk flueknepperi, mht. at kernekraft ikke er forbudt i Danmark, når realiteterne er at kernekraft, som alle ved, de facto er forbudt i Danmark, og hvor alle ved, at regeringen også aktivt bekæmper kernekraft, ikke bare i DK, men også i EU.

  Ingen kan være i tvivl om, at lovgivningen fra 1985 i kombinationen med en magtfuldkommen rød regering, de facto er det samme som et forbud mod. at man kan drive kernekraft som energikilde i Danmark.

  “Folketinget pålægger regeringen at tilrettelægge den offentlige energiplanlægning ud fra
  den forudsætning, at atomkraft ikke vil blive anvendt.”

  https://www.folketingstidende.dk/samling/19841/beslutningsforslag/B103/19841_B103_som_fremsat.pdf

  Alle der har fulgt med herinde, vil vide at vore to danske kernekraftvirksomheder er af samme opfattelse.

  Spoler man 18:22 ind i folketings-videoen herunder, vil man erfare, at SEABORG også mener, vi de facto har et forbud om kernekraft i Danmark, når man udtaler “ophæve det forbud”, og lidt senere bliver seerne oplyst at de (de facto) ikke må starte deres reaktorer her i Danmark, samt at man er på vej til udlandet, af samme årsag.

  https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20231/kef/tv.9054.aspx?as=1

  Det faktum, at Brian Vad Mathiesen fra AAU, tog sig mere taletid end vore to danske kernekraftvirksomheder fik tilsammen, i en “Høring i Klima,- Energi- og Forsyningsudvalget om atomkraft “, siger alt.

  Hvis man ikke har interesse i at kende sandheden, i at kende realiteterne eller i at læse, lære og blive klogere, hvad er så missionen for en grøn discipel herinde?

  Og mener vores grønne discipel, og for den sags skyld også alle andre, det er rimeligt, at spaltepladsen her systematisk skal udvandes med grønt kirkevand?

 3. Jan Wiliams

  Sprogbrug er en vanskelig størrelse, og ord som “mafia” kan naturligvis sætte følelser i kog, hvis det bruges i sammenhæng med noget man mener er godt. Ligesom ordet “klimabenægter” bruges i flæng om folk der sætter spørgsmål ved, om det nu også er CO2 der er den drivende kraft mht. den cirka ene grads temperaturstigning, der er sket gennem de sidste cirka hundrede og halvtreds år.

  Men nu er det sådan, at jeg endnu ikke har fået et videnskabeligt bevis på denne påstand, altså at CO2 skulle være skyld i temperaturstigningen, for det vil jo kræve at de pågældende der postulere dette vil kunne bevise, at den Romerske Varmeperiode frem til Vikingetidens slut hvor den blev afløst af Den Lille Istids kulde, skyldtes CO2. Kan de det, jamen, så skal jeg være den første der lægger mig fladt ned. Men jeg venter stadig på at indtage denne vertikale stilling, og at vente kommer jeg utvivlsomt til i resten af min levetid.

  • “Men nu er det sådan, at jeg endnu ikke har fået et videnskabeligt bevis på denne påstand, altså at CO2 skulle være skyld i temperaturstigningen,”

   Helt enig,

   Derfor også disse ord i indledningen. “Tager vi for en kort stund udgangspunkt i den grønne kirkes religion”, altså sætter os i den stol de prædiker, men ikke efterlever.

   En af pointerne er, at det ikke handler så meget om CO2 og klima, for så havde man naturligvis for længst tænkt effektiv kernekraft, og ikke bekæmpet denne i ind og udland.

   Man havde også tænkt globale tanker til at løse et påstået globalt problem, der måske så i sidste ende ikke er et problem, men en gave fra naturen til os … en gave vi afviser ved hoveddøren … hvem ved det med sikkerhed?

  • Per Mikkelsen

   Vi snakker om den industrielle periode i historien, ikke romerriget, vikingetiden eller andre førindustrielle perioder.

 4. Den grønne kirke prædiker 24/7 i (D)DR, at det haster med at få nedbragt CO2-udledningerne, samtidig med at man bekæmper den mest effektive energikilde i den henseende, kernekraft i ind- og udland.

  Det kan man jo ikke tage seriøst.

  Dette samtidigt med at den danske vindmøllemafia har fået placeret Danmarks vindmøllelobbyist nummer 1 i regeringen, med den politiske magt man har som energiminister, præcis som en mafia alle andre steder, også har sine folk placeret på magtfulde poster.

  Ja vores vindmøllelobbyist nummer 1, er ikke alene om at have magt der bruges til gavn for den danske vindmøllemafia, det har hans bedre halvdel også.

  https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/ministerens-klima-kamp-kaemper-for-kaerestens-prestige-projekt/9992474

  Samtidig bekæmper den danske vindmøllemafia den kernekraft der for længst har bevist, at den hurtigst og billigst kan nedbringe CO2-udledningerne.

  https://www.atomkraft-jatak.dk/wp-content/uploads/2023/06/Billigst-og-hurtigst-i-maal.pdf

  I den grønne kirke handler man således ikke, som man prædiker, for det handler om noget helt andet, det handler om penge til dem, der repræsenterer ens identitet.

  “Nu begynder nogen at snakke om atomkraft igen som en ren energikilde, og det passer ikke
  i den fortælling, vi har (heller) om, hvordan vi klimaaktivister ser på verden, så vi er imod det,
  vi vil ikke en gang anerkende det som en option, fordi det tør vi ikke, for det passer ikke med
  det billede af os selv. Så i det menneskelige humanistiske aspekt så har vi fortælling om os
  selv, vi bekender os til at få identitet igennem, som gør, at vi har nogle bestemte holdninger”

  https://reo.dk/wp-content/uploads/kort-nyt-142-sept-01-2023.pdf

  Et regeringsparti har da også indrømmet, at når man bekæmper kernekraft i ind og udland, så er det ikke fordi man har noget imod kernekraft, det er blot fordi man ønsker at favorisere vores danske vindmøllemafias langt ringere teknologi, der ikke kun direkte ødelægger de grønne områder og vores økonomi, men også indirekte når man er afhængig af nordisk vandkraft, der bla. udrydder unikt fiske-DNA.

  https://klimarealisme.dk/2023/11/17/hvor-mange-km-kan-din-elbil-koere-paa-en-havoern/

  “Mandatet blev dog vedtaget med Venstres støtte, efter partiet fik medtaget bemærkninger om, at formålet med Danmarks forhandlinger særligt var at støtte de danske styrkepositioner indenfor vind- og solenergi.”

  https://energiwatch.dk/Energinyt/Politik___Markeder/article16454796.ece

  Det handler om identitet og penge, penge til den danske VE-mafia, hvor man så får nemme naive danskere, der er stærke i både tro og identitet, men knap så stærke med en lommeregner, til at hjælpe med at overføre penge fra den lille mand, til alle de grønne købmænd.

  Grønne købmænd der med glæde fylder deres lommer, med alle de små grønne disciples penge …. for de går jo til en god sag … eller gør de?

  Det er så helt åbenlyst børnehavedumt, hvad der foregår lige nu og samtidig skræmmende, at det er så nemt at få folket til at råbe i kor.

  Handlede det om CO2, ville man for længst have ophævet kernekraftforbuddet, så vi hurtigst muligt kan begynde at tjene penge på at eksportere CO2-fortrængende kernekraft Gen. 4, med et langt større potentiale, i stedet for ressourcefrådsende natur- og nærmiljø-ødelæggende taberteknologi.

  Vores ihærdige grønne discipel på disse sider, ved nu nok inderst inde at det handler om identitet, men er blot ikke mandfolk m/k nok til at indrømme det overfor sig selv.

  https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/KEF/bilag/69/2782597.pdf

  https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/KEF/bilag/69/2782596.pdf

  https://www.youtube.com/watch?v=U434Sy9BGf8

 5. Per Mikkelsen

  Ang. Pauls debatindlæg vil jeg spørge om brugen af udtryk som VE-mafia og vindmafia er godkendt af klimarealisternes ansvarshavende web-redaktør og formand mf.? Mafia defineres som “fællesbetegnelse for organiseret kriminalitet”, og det må være relevant for medlemmer og offentlighed at få afklaret, om klimarealisterne officielt mener, at der foregår organiseret kriminalitet på området.
  Mht. kernekraft og udviklingen af 4. generation som eksporteventyr kan man vel sammenligne med vindkraften, der primært via producenten Vestas og projektstyring fra Ørsted har skabt et eksporteventyr, der er i størrelsen 100 mia. kr. årligt. Startop-virksomheder med 4.g atomkraft i værkstederne skal på samme måde som vindkraftvirksomheder overbevise investorer i ETF’er og pensionskasser om fremtidige værdier. Der er jo ingen statslige hindringer for de to danske udviklere. De skal vel bare overholde gældende lovgivning for miljø og produktion mv. At de faktisk har etableret sig i Danmark bekræfter da forholdene.

  • Søren Hansen

   Tillad redaktøren at påpege, at betegnelsen “mafia” nu jo bruges mere bredt – hvad hr. Mikkelsen nok er klar over – og derfor er der naturligvis ikke tale om, at hverken vindindustrien eller den øvrige vedvarende-energi-branche anklages for at være kriminelle i juridisk forstand. Men vildledning af offentligheden gør de sig under alle omstændigheder skyldig i.
   Det undrer mig, at hr. Mikkelsen kan skrive, at der ingen statslige hindringer er for Copenhagen Atomics og Seaborg. De kan jo bare ikke få lov til at teste deres teknologi her i landet, da enhver form for kernekraft er strengt forbudt. Derfor skal de gennemføre deres forsøg i udlandet – og lur mig om ikke, der er en risiko for, at de flytter hele virksomheden med ud.
   Vestas har haft det anderledes godt, med adgang til at opføre kæmpestore forsøgsmøller i naturskønne områder (Østerild Plantage, f.eks.).
   Om eksporteventyret med vindkraft vil fortsætte, er yderst usikkert. Vestas er trængt af de kinesiske konkurrenter, og Ørsted er ramlet ind i det faktum, at havvind generelt slet ikke er økonomisk rentabel, efter at prisniveauet blev justeret op til noget realistisk.

   • Per Mikkelsen

    Interessant at retorikken ikke kan eller skal tages alvorlig. Men det skal mistænkeliggørelsen vel?
    Vedr. påstanden om at atomkraft er “strengt forbudt i Danmark”: Der er mig bekendt ikke lovgivning, der umuliggør testanlæg eller for den sags skyld produktionsanlæg. CA og Seaborg skal overholde nogle miljø- og sikkerhedskrav. Andre har redegjort for det forhold. Se bl.a. http://www.jydskatomkraft.dk/sw2801.html

    • Søren Hansen

     Faktum er dog stadigvæk, at de danske myndigheder har lagt så mange hindringer i vejen, at den ene af de to danske virksomheder har opgivet at gennemføre prøvekørsler med deres design her i Danmark. Om det er et regulært forbud eller bare obstruktion er vel det samme. Da LA spurgte statsministeren om dette forhold, undlod hun helt at svare. Man VIL bare ikke have noget med kernekraft i Danmark at gøre – hvis man vel at mærke sidder godt på parnasset.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*