Dansen med klimadata, Debatindlæg

Psykiske skader

I en uhellig alliance er det amerikanske psykologiske selskab APA og en klima-aktivistisk organisation ved navn ecoAmerica gået sammen for at udsprede historier om negative psykiske effekter af klimaforandringerne. Den får ikke for lidt, for nu at sige det mildt. CNN bringer historien – uden den mindste antydning af en kritisk vinkel:

APA har udgivet en rapport, hvoraf det fremgår, at klimaforandringerne kan spille en stor rolle i forhold til unge menneskers psykiske helbred. Rapporten dokumenterer således, hvordan miljøbegivenheder med forbindelser til klimaforandringerne – inkl. vejrkatastrofer, ekstrem varme og dårlig luftkvalitet kan forværre børn og teenageres mentale tilstand.

Naturkatastrofer kan føre til posttraumatisk stress (PTSD) hos disse befolkningsgrupper. Længerevarende problemer som varme, tørke eller dårlig luftkvalitet kan forøge risikoen for angst, depressioner, bipolære tilfælde, aggressioner, indlæringsvanskeligheder etc.

”Rapporten dokumenterer de psykologiske skader, der rammer børn og unge lige nu i vores land,” udtaler en person fra APA. Vedkommende har været med til at godkende rapporten. Han fortsætter: ”Det her er ikke problemer, som vi kan vente til senere med at løse. Som samfund må vi gøre noget nu.”

Sætte flere vindmøller op?

Rapportens hovedforfatter peger på, at klima-relaterede vejrbegivenheder gør børn mere sårbare, fordi børn ikke er så gode til at håndtere problemerne. Hvis forældrene er påvirket i forbindelse med en vejrbegivenhed, kan det også have indflydelse på deres børns mentale velbefindende.

”Hvis forældrene er stressede pga. bekymringer eller denne frygt, kan det have indflydelse på et barn og dets psykiske helbred. Hvis man oplever traumer i en ung alder, kan det præge én for hele livet.”

Rapporten nævner, at de mentale konsekvenser kan begynde selv før, barnet er blevet født. Hvis man før fødslen bliver udsat for vejrkatastrofer, høje temperaturer, luftforurening og moderens utryghed, kan det forøge barnets risiko for at få et udvalg af adfærds- eller udviklingsproblemer, inkl. angst, depression, ADHD, forsinket udvikling, lav selvkontrol og psykiske sygdomme. Konsekvenserne kan påvirke nervesystemet og være umulige at kurere.

Vejrbegivenheder i forbindelse med klimaforandringer kan for babyer og små børn, der ser eller hører om dem i medierne, føre til angst, søvnbesvær, PTSD, nedsat mental udvikling og alvorlige tilfælde af depression.

Sigmund Freud på klima-relateret arbejde

Teenagere kan få traumer eller angst i forbindelse med naturkatastrofer fremkaldt af klimaforandringer, men de kan også blive berørt indirekte. Vejrbegivenheder, varme og forurening kan forstyrre et barns liv, måske bliver timer i skolen aflyst, deres hjem kan blive beskadiget, eller de kan opleve mangel på mad.

Teenagere og unge voksne er ifølge rapport specielt bekymrede over klimaforandringer. Sammenlignet med ældre voksne har unge mennesker lettere ved at blive bange eller bekymret over regeringernes manglende handling i forbindelse med klimaforandringerne.  

”De er bekymrede over det, fordi de ved, at det får indflydelse på deres fremtid. Hvordan kan man planlægge fremtiden, når man ikke ved, hvordan fremtiden vil se ud?”

De unge mennesker står over for store valg mht. f.eks. uddannelse eller hvorvidt de skal stifte familie og få børn.

Rapporten viser også, hvordan man kan begrænse skaderne fra klimaforandringerne på de unges mentale helbred. Det anbefales bl.a. at skolerne påtager sig en større rolle, f.eks. ved at etablere beskyttelsesrum og give undervisning i klimaforandringer.

Så har vi vist set nok. Det er svært at afgøre, hvad der er værst her, rapportens alarmisme eller den afgrundsdybe uvidenhed om klimaet, som den afslører.

Helt banalt kan man starte med at fastslå, at luftforurening ikke har det fjerneste med klimaet at gøre. Det er en følge af den måde, vi har indrettet vores liv på, og det kan let løses med passende teknologiske tiltag – der dog kræver, at økonomien ikke er smadret af forsøg på håbløs grøn omstilling.

Herefter kommer tilfældene af ekstreme vejrbegivenheder. Der er jo hverken kommet flere eller færre oversvømmelser, storme, tørker, naturbrande osv. Hvert år bliver et ganske lille udsnit af Jordens befolkning udsat for sådan en begivenhed, hvilket selvfølgeligt kan være meget ubehageligt. Men det har ikke noget med klimaet at gøre og kan ikke løses med forsagelse af kul, olie og gas. Tværtimod netop den velstand, som de fossile brændstoffer har givet os, gør det muligt at reducere konsekvenserne af naturkatastroferne til acceptable niveauer, som ingen behøver at få traumer af efterfølgende.

Teorierne om hede er helt løsrevet fra virkeligheden. Hvem kan seriøst tro, at et foster i mors mave tager skade af, at moderen oplever et par varme dage undervejs? Og når børnene er blevet større, vil hedebølgen formentligt betyde lidt mere sodavand og flere is. Det er næppe heller nogen traumatiserende oplevelse.

Det, der til gengæld vil være voldsomt traumatiserende, er al klima-propagandaen. Hvis de unge mennesker tidligt og silde får at vide, at Jorden er på vej mod den ultimative katastrofe, så kan det ikke undre, hvis de bliver påvirket psykisk af det. Og her spiller APA og alle de andre uvidende organisationer i deres bevidstløse medløberi en betydelig rolle.

Det er bemærkelsesværdigt så stort et omfang dette medløberi har fået, både inden for forskning, der ingen relationer har til klimaet, hos politikere, medier og alle andre, der medvirker til at præge den offentlige debat. Og det er lige så bemærkelsesværdigt hvor lidt indsigt i tingene, det hele bygger på.

Vi lever i en svær tid…

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

6 Comments

 1. Jan Wiliams

  Forleden talte jeg med én som har fingeren lidt på pulsen mht. medierne, og åbenbart er seertallet faldet angående nyhederne. Og hvorfor? Jo, som Michael skriver, så i er der flere og flere der eksempelvis ikke orker at høre om alle de rædsler der venter lige om hjørnet grundet den påståede “klimakrise”.

  Men eneste forskel fra førhen, er faktisk at vi i dag 24/7 bliver fodret med enorme mængder af såkaldte nyheder hvis sandhedsværdi dog ofte er temmelig tvivlsom, hvilket man vil erfare, hvis man har lidt indsigt i det emne som dette eller hin medie bringer til torvs. Førhen, altså dernede i 1950érne, kunne man jo kun høre vejrudsigten cirka 3-4 gange dagligt som afrunding af radioavisen og den vejrudsigt gjaldt for hele landet. Men i dag dominere vejrudsigten/klimaet jo mediebilledet, som set med mine øjne er blevet forvandlet til en gang tom og smådum underholdning, og hvor angsten for det der kommer er den bærende kraft.

  Jeg tager blot et eksempel fra forleden (https://www.dr.dk/nyheder/seneste/klimaforandringer-giver-mangel-paa-vand-et-ud-af-tre-boern-bor-i-udsatte-omraader) hvor UNICEF påstår at klimaforandringerne giver mangel på vand i Mellemøsten.

  Tja, nu burde det egentlig ikke være overraskende, at når befolkningstallet på omkring hundrede år er femdoblet i Mellemøsten, og som i forvejen havde mangel på vand, så bliver der drevet rovdrift på de tilgængelige ressourcer. Dette fører bl.a. til udtørring af det øverste jordlag, noget som udover at gøre agerbrug vanskelig om ikke umulig, også er med til at få det øverste jordlag til at forvandle sig til støvskyer når det blæser. Ja, det er menneskeskabt dette problem, men har dog intet med klimaet at gøre.

  Men uden mindste kildekritik viderebringer DR bare denne pressemeddelelse fra UNICEF, og det gælder så at sige også alle andre pressemeddelelser der klinger i samme toneart, en toneart som har en ubehagelig og skinger mislyd, der gør, at selvstændigt tænkende mennesker lukker ned og finder på noget mere fornuftigt at beflitte sig med.

  Nå, men angst er jo som bekendt en glimrende styreinstrument, hvilket der heller ikke er noget nyt i, for dette beskrev jo Machiavelli allerede i 1513 i sin bog Fyrsten.

 2. “Vi lever i en svær tid…”

  Ja, og det triste er at det kunne være så godt…uden et altomklamrende folkestyre, der er gået rogue i en selvforstærkende rus af magt, penge og overformynderi, hvor borgen “ved bedst” om alt for meget. Og hvor staten har alt for mange af vores penge, med tilhørende magt, de kan lave ulykker med.

  Mht. Boom and bust, var der så nogen der sagde Ørsted eller “foregangsland”?.

  ” jeg efterhånden er ved at kaste op over at læse overskrifter hver dag”

  Du er slet ikke alene Michael.

  https://www.youtube.com/watch?v=ww47bR86wSc

 3. Hans G Petersen

  Klimaet, angst, lærdom og konsekvenser

  Vi er alle bange nu. For at gå til grunde i utide. Pga klima-rædsler. Især børn og unge, de skal jo leve i den truende og katastroferamte verden, vi andre dør snart. Hertil kommer et par krige, som har deres eget ulækre liv. Og som kan tænde krudttønden uopretteligt, hurtigt.

  Årsag? ‘Videnskabens’ daglige, ny fund mht skadelige/livstruende katastrofer, stort set overalt. Hør bare hr. Guterres, FN. Vi er i ‘the era of boiling’. WEF og Schwab. Kongelige proselytter/Global Leaders.

  Den ny klima-ideologi er kolporteret af alle TV kanaler, medier, politikere. For at overleve, skal alt være ‘grønt’ og ‘bæredygtigt’, og det skal være nu, prisen er ligegyldig, kvalitet og effekt af den valgte indsats er også ligegyldig. Data er ligegyldige, evidens er til grin og valgt til lejligheden.

  Og hvad lærer børn og unge herom i skolen og gymnasiet?

  Se, det kan vi ikke få oplyst. Har selv prøvet at få nogle sæt af klassemateriale om klima fra kommunens folkeskoler via borgmesteren og fra rektor på det lokale gymnasium. Det vil de ikke ud med. De henviser venligt til selvstudier på links ol.

  Transparens? Trusselsbillede? Ligegladhed? Selvforsvar? Manipulation? Bliv-os-fra-livet?

  Vort land er på vej i opløsning. Ikke oplysning.

  Skal der virkelig en storkrig til for at komme al det mummespil og (undergravende) fnidr og manipulation til livs? For at få rede på ret og uret? Frihed eller trældom? Som i 1933-39? For at sprænge den sammenfiltrede kage af pseudo-videnskab, fordrejninger, falskneri, tryneri og ondskab, som div. meningsdannere, politikere og medier mfl hylder, konsekvent og usagt? I en ‘god sags tjeneste’ – for at støtte egen magt og vælde?

  Teglers mindede os om: ‘kæmp for alt hvad du her kært’. Det gjorde han og de i 1943-45. Vi skal grave den samme ånd frem igen. Vi finder den ikke hos de folkevalgte, de indspiste og de statsstøttede.

  Hgp

 4. Greta Jo Larsen

  P L E A S E send det fremragende debatindlæg til Politiken.

 5. Michael Rasmussen

  Der er faktisk en omvendt sandhed i det.
  Jeg, og de fleste jeg kender, har efterhånden mistet al tro på fremtiden, og tager bare en dag ad gangen, og er glad for at vi ikke er unge idag.
  Det er ikke af frygt for vejrændringer eller den formastelige CO2.
  Nej, det er fordi jeg efterhånden er ved at kaste op over at læse overskrifter hver dag, om hvordan alt bliver fordrejet til klimapanik.
  Så har det regnet for meget. Så har det blæst for meget, eller solen har skinnet for meget.
  Der er altid noget der bliver blæst op til at være ny rekord og som følge af CO2 udledninger.
  Man kan næsten ikke læse en vejrudsigt uden, at ordene ekstrem og farligt er med.
  Vi skal hele tiden høre om, at CO2 er den største fare for menneskeheden, som vil udrydde os om lidt.
  Hvem nævner Putin, som er den største risiko for vores udslettelse nogensinde?
  Det er simpelthen så useriøst.
  Man kan bare ikke tage det alvorligt.
  Det som er det værste ved dette her,- og som gør at man mister troen på fremtiden og bare giver op, er ikke klimahysteriet.
  Det er nærmere til at grine af.
  Der derimod bevidstheden om, at politikerne bevidst bruger den store klimaløgn til at ødelægge fremtiden, med flere og flere afgifter, kæmpe forurenende vindmøller som naboer, begrænsninger på alt, skiftende strømpriser, blackouts, og i det hele taget gøre vores liv så dyrt og besværligt at det hele kan være ligemeget.
  Det er politikerne der tager håbet om fremtiden fra os.
  Ikke klimaet.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*