Debatindlæg, Klima i Medier

Klima-nysprog

I mediet Klimamonitor er de fleste artikler bag betalingsmur, og da det er en ret kostbar fornøjelse at abonnere, må en fattig Klimarealisme-redaktør nøjes med at læse debatindlæggene, der er gratis. De giver ind i mellem gode eksempler på, hvordan tankegangen i offentligheden vedr. klimaet efterhånden er præget af en automat-alarmisme, hvor enhver selvstændig tankevirksomhed er slået fra.

Her er et eksempel, hvor to konsulenter plæderer for, at vi skal ændre sprogbrugen, for derved bedre at kunne gennemtvinge den grønne omstilling. Indledningen på artiklen lyder:

Ligger en stor del af løsningen på klimaudfordringerne i sproget? For hvad mener vi egentlig, når vi taler om klima, miljø eller bæredygtighed? Det kan vi kun finde ud af, hvis vi taler samme sprog. Her spiller nyhedsmedierne en afgørende rolle.

At de to selv er 100% overbeviste om klimakatastrofen fremgår meget hurtigt:

Ovenpå en sommer, hvor klimaet igen har sat en tyk streg under de kollektive udfordringer, vi står med, bør vi være færdige med at anskue klimaforandringerne som noget, der kommer. De er her. Nu skal vi finde ud af, hvordan vi lever med dem.

Derefter bliver der talt meget abstrakt om den nødvendige ændring af vores sprogbrug for at skabe en fælles forståelse:

En stor udfordring i klimadebatten er, at vi ikke altid er enige om, hvad vi taler om, når vi taler om klima og bæredygtighed.

Vi fortsætter i den samme tågede stil, men et af budskaberne er vist nok, at mindre velstående mennesker måske har lidt svært ved at forstå, at de skal ændre kostvaner for at reducere udledningerne af CO2.

Og så har vi selvfølgeligt det problem, at den grønne omstilling er svær at gennemføre i praksis, her virker forfatterne faktisk en smule pessimistiske:

Hvordan kan vi motiveres, når vi ved, at vi sandsynligvis ikke får bremset klimaforandringerne i vores levetid?

Det er svært at motivere folk til at gøre noget ved klimakrisen, hvis de ikke forstår hvad der foregår. Det gør de to forfattere her så heldigvis, og derfor skal der etableres et sprogbrug, der kan få de mindre begavede med på vognen.

Vi behøver ikke omtale klimakrisen som et muligt fremtidsscenarie, for klimakrisen er her. Og der er heller ingen tvivl om, at der i den brede befolkning er en stærk bevidsthed om klimakrisens alvor.

Der omtales nogle meningsmålinger i stil med John Cooks, der viser at 9 ud af 10 er overbeviste om, at menneskene står bag klimaforandringerne. Forfatterne skriver herpå:

Det står således tydeligt for langt de fleste, at vi står med store klimaudfordringer, og at vi som mennesker skal være en del af løsningen.

Der kredses videre om etableringen af nyt sprogbrug, og her kommer medierne til at spille en stor rolle:

Nyhedsmedierne skal evne at håndtere klimaudfordringerne som en dagsorden, der går ud over de traditionelle nyhedskriterier og i nogle tilfælde skal håndteres derefter. For den rette formidling og de rette samtaler kan blive afgørende for den folkelige forståelse og opbakning.

Undertegnede havde håbet på nogle gode saftige eksempler på dette foreslåede nysprog, som vi jo har kunnet nyde i andre artikler. F.eks. at ”klimaforandringer” fremover skulle kaldes ”menneskeskabte klimaødelæggelser”.

Men vores to konsulenter fra Klimamonitor går ikke så vidt som til at definere det nødvendige ”nysprog” (inspireret af George Orwell), men de er absolut fortalere for, at vi skal indføre noget tilsvarende.

Og alt sammen på basis af en beskeden global opvarmning, der indtil nu så åbenlyst har haft flere positive konsekvenser end negative. Højere høstudbytter, færre dødsfald pga. kulde osv. Og hverken flere storme, oversvømmelser eller tilfælde af tørke, end vi har haft de sidste 150 år.

Hvis vores konsulenter havde vidst det, ville de omvendt ikke rigtigt have noget at skrive om.

Del på de sociale medier

11 Comments

 1. Knud Larsen

  Også mine aviser, JP og WA, svømmer over med indlæg (og stundom artikler) fra frelste, som nu er nu så frelste, at argumenter udelades:
  “DEN grønne omstilling”.
  “KlimakrisEN”,
  “KlimakatastrofEN”, …
  Jeg græmmes.

 2. Tilbage i 2013 måtte (D)DR erkende, at de var kommet til at bruge nysprog, og at det nok ikke var så godt, hvis man samtidig besmykker sig selv som værende et neutralt public service medie, hvor formålet er at gøre befolkningen klogere.

  Det lader til at der dog de sidste 10 år er løbet meget vand gennem åen, når det nu er helt ok for et “neutralt” public service medie, der er på finansloven, at benytte nysprog som “Vedvarende energi” og “grøn omstilling”.

  De seneste 10 år, må (D)DR´s mission som public service medie, således være ændret fra at være en mission der går ud på at oplyse folket, til nu at være en mission der går ud på at fordumme folket … en mission vi også her på disse sider, kan se har virket efter hensigten, på enkelte sårbare individer.

  Modsat hockeystavens pseudovidenskabelige sammenhænge, er der måske her en ny hockeystav, med en sammenhæng mellem hvem der er de politiske magthavere på borgen, (D)DR´s brug af nysprog og hvor meget (D)DR fylder på finansloven, det er værd at bide mærke i.

  http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1906452/sprogroegt-dr-dropper-fjumreaar-og-cafpenge/

  “Politiske partier og interesseorganisationer prøver at få medierne til at bruge bestemte begreber, hvori der ligger en stillingtagen. Men vores opgave er at gøre folk klogere med henblik på, at de selv kan tage stilling. Og så kan vi ikke overtage en smart sprogbrug, som er let at forstå, men vækker associationer om en stillingtagen”

 3. Glemte lige, disse vise ord herunder, med tilhørende indsigt fra Claus, der burde fremhæves, er det også værd at bide mærke i, og brænde ind i hukommelsen så man aldrig glemmer dem igen … fordi det er folket, og dermed også læserne her, der kommer til at betale prisen for de dumheder de folkevalgte begår.

  “Et ældgammelt forretningstrick. Som vore politikere desværre ikke evner at gennemskue. Måske fordi de er for dumme i forstand af uvidende. Måske fordi de selv profiterer af religionen.”

  Hvor vi her i Danmark har en vindmølle-mafia med voldsom magt, hvor mange har tjent mange vindmøllepenge på andre medborgeres ulykke, og hvor smart forretnings-nysprog som “vedvarende energi” og “grøn omstilling”, er blevet hellige ord, det er en forbrydelse, karriere-barriere og blasfemi, at betvivle.

  Hvor Danmarks vindmøllelobbyist nummer 1, blev hevet ind som klimaminister. Hvor klimaministerens bedre halvdel er direktør for Hofor, og hvor man påstår der absolut (og med krydsede fingre på ryggen) ingen sammenhæng er mellem klimaministerens ageren, her senest også ibrugtagning af EU´s nødretsfordning, og de projekter der ligger på kærestens skrivebord.

  https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/ministerens-klima-kamp-kaemper-for-kaerestens-prestige-projekt/9992474

  Ja, hvad skal man sige, mange politikere er enten bundrådne, alternativt bundnaive og smådumme, som det også gælder for mange af den grønne kirkes diciple.

  Det går godt i gamle Danmark, hvor den grønne kirke også på disse sider, forsøger at stikke en kæp i hjulet, så sandheden ikke kommer frem i dagens lys.

  Det gør jo ondt at miste sin identitet og blive smidt ud af den lokale grønne kirke, så hellere betale lidt mere i kirkeskat.

  Something is (also) rotten in the state of Denmark

 4. “Men jeg mener, at der bagved ideologien og troen ligger en mere fundamental motivation, som man altid bør holde for øje: Ønsket om penge og magt.”

  Ja helt enig. og som du siger, man skal blot følge pengene.

  “Vedvarende energi” er også et rigtig godt eksempel du her hiver frem, som “grøn omstilling”. udtryk, der ved folk hvis indsigt primært kommer fra slagsange med en god melodi og et godt omkvæd, bliver slugt råt som nybagt bagerbrød en Søndag formiddag.

  Når man skal have solgt sin ideologi til folket, evt. for egen eller ens kammeraters vindings skyld, gør det ikke så meget der mangler substans, fornuft eller økonomi bag ens ord. Sålænge man blot med sproget og politisk spin, kan bedrager folket, som de ønsker at blive bedraget.

 5. Per Mikkelsen

  Kig lidt på den såkaldte Nordsøfond og hvad den bruges til. Der smides nok ca. 20 mia. kr. efter gasudvinding de næste 20 år. Fonden er stor, men nok også bygget op af energiafgifter.
  Generelt fremmes infrastruktur via fonde, som staten bestemmer over. Det er et fornuftigt princip. Overgangen til en mere elbaseret energiforsyning reguleres også den vej. Men fossil energi får (og har fået) tilskud, og staten betaler også for nedtagning og skader. Der bliver nok kun i begrænset omfang sendt regninger til olieselskaber. Derved er det vel også at betragte som tilskud, når samfundet må afskrive den slags.

  • Søren Hansen

   Glem ikke at olieudvindingen i Nordsøen er blandt de hårdest beskattede aktiviteter i Danmark. Nordsøfonden giver overskud hvert år, og afleverede f.eks. i 2022 2,7 milliarder kr. til statskassen. Så der er ikke tale om nogen overførsel af offentlige penge til olieselskaberne.

 6. Dines Jessen Petersen

  I TV2 News “Business” ca. 01-10 sagde Tine Thygesen, Konsulent i innovationsfonden, at det fossile var statssubsidieret. Jeg har mailet til hende om hun ville komme med et eksempel. Hun henviser til en hjemmeside “Gylle.dk”.
  Jeg skriver så til hende, om hvor forskellige lande får deres velstand fra, og ber hende om bare et konkret eksempel. Det får jeg ikke.
  Også Theresa Scavenius skriver i bogen “Klimastaten”, at den fossile industri er statssubsidieret.
  Hvor får de det fra? Fra deres eget “gode” selskab?

 7. Håber ikke disse konsulenter er på finansloven.

  Vi befinder os vel primært i en intellektuel krise, der i forceret tempo hiver os tilbage til mørke tider, hvor tro og farlig ideologi, fortrænger helt almindelig sund fornuft og individuel tankevirksomhed.

  Tro er en trussel mod ethvert demokrati, for når man først har fået et folk til at tro, er dette langt nemmere at kontrollere …. og så har vi jo ikke længere et folkestyre, men det modsatte.

  Historiebøgerne er fulde af eksempler på hvad der kan ske, når tro og stærke ideologier med tilhørende centralstyring, fortrænger frihed, og fornuft … hvor det tænkende menneske bliver en trussel mod systemet. Et system der har brug for at folket ikke tænker for meget, et system hvor systemet ved bedst.

  Måske den vestlige verden lige nu genoplever Romerrigets fald, hvor al for meget velfærd, tro og idealisme, har hevet os ind i en ond, fordummende spiral.

  Når jeg bevæger mig udenfor en dør, kan jeg ikke få øje på nogen klimakrise.
  Jeg kan derimod nemt få øje på en grøn krise, hvor invasiv VE-industri, støt og roligt omdanner hvad der før var et yndigt land, til et dystopisk industri landskab, det er svært at nyde.

  • CLAUS BEYER

   Paul, jeg er helt enig. Men jeg mener, at der bagved ideologien og troen ligger en mere fundamental motivation, som man altid bør holde for øje: Ønsket om penge og magt. Helt analogt til den katolske kirke for 500 år siden beriger de kyniske forretningsmænd sig på at bilde befolkningen ind, at der er en stor stor krise; men at de kan redde folk fra katastrofen, hvis de lige betaler x antal millioner. Et ældgammelt forretnings trick. Som vore politikere desværre ikke evner at gennemskue. Måske fordi de er for dumme i forstand af uvidende. Måske fordi de selv profiterer af religionen.
   I øvrigt har nysprog længe eksisteret i samfundet. Også i klimadebatten. Det mest grelle eksempel er begrebet “Vedvarende Energi”, som den højest fleksible ikke-vedvarende energi blev døbt (af hvem?). Dertil kommer de mange udsagn, som nærmere må betegnes som deciderede løgne. For eksempel at vindenergi er den billigste. Et altid godt råd, hvis man vil grave i forholdene, er : Følg pengene!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*