Anden Energiteknologi, Debatindlæg

Det rationelle grønne kompromis

Hvis man for en stund skulle være pragmatisk, med det formål at opnå resultater, og se hvor de grønne og realisterne/rationalisterne lige nu burde have de største chancer for at kunne mødes til gavn for alle, og for at undgå den egentlige klimakatastrofe (afviklingen af industrisamfundet, som Tyskland er ”foregangsland” med i skrivende stund). Ja så må det dreje sig om kernekraften.

Alle burde kunne mødes om det rationelle i at forsøge at få mest for pengene og mødes om, at det er klogt at plukke de lavest hængende frugter først, og hvor profitten fra kernekraft kommer alle til gode. Modsat de urealistiske grønne eksperimentelle Storm. P.-projekter der lige nu kommer alle til skade.

Fission er kendt teknologi, vi har haft de sidste 70 år, og er dermed en hyldevare. Mens fusion altid har været 30 år ude i fremtiden

Fusion er derfor ikke en relevant teknologi lige her og nu, ligesom Copenhagen Atomics forudser, at deres thorium-fissionsreaktorer (samme med uran-fissionsreaktorer) selv i et tænkt scenario, hvor fusion skulle blive en realitet snart, alligevel i titusinder, hundredtusinder eller millioner af år, vil kunne levere energi billigere, end fusion vil kunne. Men det vil kun tiden vise.

Det sammenholdt med at sikkerheden med Gen 4 smeltet-salt thoriumreaktoren (og mange små modulære uran-reaktorer) bliver så god, at fusion i praksis heller ikke har nogen fordel her, igen forudsat at fusion skulle blive en realitet.

Smeltet-salt-reaktor. Det smeltede salt passerer op forbi brændselsstavene (med uran eller thorium i) og varmes op. Derpå passerer det en varmeveksler, hvor vand koges og dampen bibringes høj temperatur og højt tryk. Dampen passerer derpå gennem en turbine, der driver generatoren.

De grønne i Finland har vist, at man godt kan være både grøn og for kernekraft, så hvorfor skulle alle de andre grønne i EU ikke også kunne blive ædru, og omfavne moderne kernekraft? Og fra alle os andre, fordi det er billig grøn grundlast, man altid kan regne med og det bedste og mest oplagte grønne kompromis, der reelt kan flytte noget både på en national og global skala, uden at det koster noget som helst, men tværtom gør planeten rigere.

Om De Grønne i Finland blev der allerede i 2021 skrevet følgende:

For syv år siden var der ingen tvivl om, hvor Finlands grønne parti Vihreä liitto stod i spørgsmålet om atomkraft.

Hele to gange har partiet trådt ud af regeringen på grund af atomkraft – senest i 2014, hvor beslutningen om at bygge endnu en reaktor fik hårde ord med på vejen af den daværende klimaminister fra De Grønne, Ville Niinistö, der udtalte, at han havde svært ved at forestille sig »en dårligere idé«.

Men noget er sket siden da, og partiet, der igen indgår i en regering – socialdemokratisk ledet og med landets (og formentlig verdens) hidtil yngste statsminister, Sanna Marin, i spidsen – har nu fået en mere pragmatisk holdning til spørgsmålet. For det 37-årige parlamentsmedlem for De Grønne, Atte Harjanne, er der ingen tvivl om, at atomkraft bør være en del af løsningen på klimakrisen.

Måske det var værd at analysere, hvad der skete med De Grønne i Finland? Så vi med lidt held og flid kan sørge for, at det samme sker med de grønne i resten af EU.

I Danmark er ”Atomkraft Ja Tak”, der selv betragter sig som værende røde, et godt eksempel på, at man godt kan være både rød og grøn og for atomkraft på samme tid.

Hvis man ikke frivilligt i den rød/grønne lejr ønsker en lidt mere pragmatisk holdning til kernekraft, vil realiteterne før eller siden tvinge den rød/grønne lejr i den retning. Så hvorfor udskyde det uundgåelige, når det både er win-win og grønt at blive realist og pragmatiker nu?

Et kernekraftværk fylder ikke nær så meget som vindmøller, når man sammenligner pr. produceret kilowatt-time (kWh).

Med i det grønne kompromis skal så være, at fossilt brændsel fredes, indtil kernekraften kan erstatte denne, samt at fossilt brændstof til transport fredes, indtil det økonomisk giver mening at erstatte dette med Power to X-brændsler produceret vha. kernekraft.

Selvpineri som at brandbeskatte diesel, flybrændsel, vognmænd og mobilitet, kommer også til at ramme den rød/grønne vælgergruppe hårdt på pengepungen. Så hvad er rationalet bag al dette selvpineri?

Omvendt giver det heller ikke mening at holde fast i de fossile brændsler ud fra en pris/forsyningssikkerheds-vinkel, den dag et godt grønt alternativ som kernekraft, kan levere den samme energi til en lavere pris og med mindst den samme forsyningssikkerhed.

Del på de sociale medier

5 Comments

 1. Hør herunder hvordan Anders Lund Madsen fortæller om at “Det var som at have en nazist i familien”, da hans far i 70´erne gik ind for kernekraft.

  https://www.facebook.com/atomkraftjatak/

  Sådan er det sikkert stadig mange steder idag, hvilket blot viser hvor svære kår videnskab, realisme og rationalisme har. Og ikke kun mht. kernekraft, også mht. fossil energi og så meget andet.

  Ak ja, desværre alt for nemt at manipulere flokdyr som mennesker, der så bliver til medløbere. Hvor medløbere jo undergraver demokratiets grundtanke, til skade for alt og alle.

 2. Godt nyt!

  Flere og flere partier på borgen er ved at blive ædru, nu så småt også de konservastive, der vil åbne op for kernekraft.

  https://energiwatch.dk/Energinyt/Politik___Markeder/article16424885.ece

 3. Dines Jessen Petersen

  Aktuelt er man i Aalborg ved at etablere et saltlager for at udnytte “overskudsstrøm” fra vind og sol til fjernvarme. Igen en unødvendig udgift hvis man valgte kernekraften.
  Måske er det en ide at alle offentlige tilskud synliggøres mest muligt. Vi styres af tilskud og afgifter, der reelt er censur, bestemt af skolebørn, der ser det som deres pligt og ret at blande sig mest muligt, hvor jeg synes politikerne bør blande sig mindst muligt.
  Alle regler begrænser friheden.

  • Hej Dines

   Kunne ikke være mere enig.

   Ønsker man laveste pris og en solid løsning, gælder det her som altid, om at lave vores EL-infrastruktur simpel og solid, hvor design princippet “simple is beautiful” også holder her.

   Og så skal vi kobles af NORDPOOL, marginalprissystemet og alle de kriminelle mellemhandlere (herunder staten). Vi skal have en non-profit energisektor i Danmark, udfra devisen at rigelige mængder billig energi skaber vækst og velfærd.

   Et loft på 40 DKK KWh + moms + skatter + afgifter + nettariffer giver ikke forsyningssikkerhed. For hvad hjælper det at der er EL i stikkontakten, hvis ingen har råd til at forbruge denne?

   I begrebet “forsyningssikkerhed” bør selvfølgelig ligge at energi ikke er prohibitiv dyr. For alle kan sikre EL ved en KWh pris på 40 DKK, men ikke alle kan sikre EL til en pris der skaber vækst og velfærd.

   Kort og direkte vej fra EL-producent til forbruger, f.eks. ved lokale SMR reaktorer, hvilket sparer lednings / lagringstab og udgifter til infrastruktur med lange forbindelser og lagring.

   El skal bruges i takt med at det produceres, og produceres i takt med at det bruges. Hvor kernekraft har den fordel at brændselsudgifterne er minimale og produktionen pålidelig.

   Lagring af energi er bare en af de mange, mange, mange ekstraudgifter der er forbundet ved at satse på en utilregnelig energikilde. En tåbelig drøm og ideologi hvor omdrejningspunktet er illusionen om “gratis” sol og vind, der er alt andet end gratis at høste, og kun leverer energi et stykke under halvdelen af tiden = dårlig udnyttelse af tilhørende dyr infrastruktur = dyrt.

   Ja, vi skal have meget mere synlighed, og formynderiet skal stoppes, hvilket nok ikke sker i vores tid. Desværre er der for mange danskere der godt kan li, eller lever af at vi alle er sat under administration.

 4. I dag er et godt eksempel på hvad konsekvensen er af at vælge “billig” sol og vind handlet via NORDPOOL, med kWh priser der nærmer sig 7 DKK i dag, og hvor vi fremover kan risikere priser hvor forbrugeren skal betale op til 40 DKK / kWh, der er loftet forbrugeren kan risikere at skulle betale ved NORDPOOL, mens producenterne maksimalt “kun” risikerer at betale 4 DKK / kWh for at få afsat deres produktion.

  Og fortsætter vi ud af VE-blindgyder, kommer fremtiden udover ustabile priser, også til at byde på ustabil EL-forsyning, men brownout og blackout som dessert og julegave.

  Billig, rigelig og stabil energiforsyning er fundamentet for det moderne industrisamfund, hvorfor det ikke er så svært at forestille sig hvad der kan ske hvis dette fundament fjernes.

  Det er heller ikke så svært at forestille sig, at en stabil energiforsyning fra kernekraft, vil stabilisere både pris og forsyning, samt at konkludere at en utilregnelig energikilde, både mht. pris og forsyningssikkerhed, ikke er velegnet som fundament til et moderne industrisamfund.

  https://elberegner.dk/elpriser-time-for-time/

  https://www.nordpoolgroup.com/en/trading/Operational-Message-List/2022/08/day-ahead-new-harmonized-maximum-clearing-price-from-delivery-day-wednesday-21st-september-20220823100200/

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*