Drivhusgasser, Klimarealisme i medierne

Kosmisk idioti

Klimaforskningen svømmer i penge, og man får indtryk af, at det kniber lidt med at finde på noget at bruge dem til. Herregud, vi har allerede 50-100 store klimamodeller, der kappes om, hvem der kan give den største opvarmning i 2050. Vi har også titusindvis af forsøg på at rekonstruere fortidens klima og temperaturer, baseret på årringe i obskure børstekoglefyr, sedimenter i finske skovsøer, vækstbånd i koraller og målinger af sjældne isotoper i aflejringer af is eller mudder.

Langt det meste ville være inderligt uinteressant, hvis det ikke var for teorien om sammenhængen mellem vores udledninger af CO2 og en stigende global temperatur + klimaforandringer generelt. Uden den baggrund ville vi vel bare kigge ud af vinduet hver morgen og konstatere, om det bliver sol eller regn.

Men, som sagt, klimaforskerne leder til stadighed efter nye felter, de kan kaste sig over for at holde gang i pengestrømmen. Og hvorfor så ikke søge ud i det ydre rum? Kosmos er enormt, og mulighederne burde være uendelige.

En gruppe forskere har nu udsendt en artikel, der kigger på indflydelsen af drivhusgasser på fjerne planeter. Specielt har de valgt én, TRAPPIST-1e, der kredser om en svagtlysende dværgstjerne ca. 41 lysår borte, se fig. 1.

Fig. 1: TRAPPIST-1e i NASA‘s kunstneriske udformning.

Wikipedia fortæller, at TRAPPIST-1e er en planet omtrent med samme størrelse og vægt som Jorden. Den blev opdaget, fordi den skygger for sin stjerne, når den passerer, og den resulterende nedgang i stjernens lys set fra Jorden kan måles med vore moderne superteleskoper. Heraf kan man udlede en hel del om planeten. Den er ganske tæt på sin stjerne, 4,4 millioner km (ca. 12 gange afstanden mellem Jorden og månen) og omløbstiden om stjernen er kun godt 6 døgn – så de skal fejre jul ca. en gang om ugen. Man mener endda, at på grund af nærheden til stjernen er det muligt, at planeten er låst, således at den altid vender den samme side mod stjernen, ligesom månen gør mod Jorden. Endeligt har man konstateret, at TRAPPIST-1e ikke har nogen atmosfære af brint, men hvad den så har, vides ikke. Den gennemsnitlige temperatur er beregnet til ca. minus 27 grader celsius.

Det er i store træk hvad vi ved. Der spekuleres på, om planeten kunne huse liv, det ville nok kræve en atmosfære med en vis drivhuseffekt. Men hvis der nu var intelligent liv, og hvis de var begyndt at bruge fossile brændstoffer, hvilken indflydelse ville det så have på planetens vejr, vind og temperatur?

Her kommer ovennævnte artikel ind i billedet. Man har simpelthen taget de store klimamodeller, ændret lidt på nogle parametre og så er man begyndt at regne på, hvad man tror svarer til TRAPPIST-1e. For at gøre det ekstra grundigt, har man brugt tre generationer af klimamodellerne, CMIP3, CMIP5 og CMIP6.

Konklusionen er klar. Et højere indhold af CO2 i planetens atmosfære vil give højere temperaturer og ændrede mønstre i vind og vejr, se fig. 2. Forfatterne mener, at resultaterne kaster lys over situationen her på Jorden og forbedrer vores forståelse af vores eget klima og den fremtidige opvarmning som følge af drivhusgas-udledningerne.

Fig. 2: Illustration fra artiklen. Forskellene i temperatur og vindretninger på tilstande med højt, hhv. lavt CO2-indhold. (a) og (c): Jorden oppe i atmosfæren og ved overfladen. (b) og (d): Samme for TRAPPIST-1e.

Men, men, men. Det hele er jo et resultat af de forudsætninger, forskerne valgte at lægge ind i deres computere. Jordens klima er umådeligt kompliceret og et resultat af fordelingen af kontinenterne, udbredelsen af havområderne, bjergkæder og ørkener, samspillet med månen, solen og planeterne, ændringer i omløbet om solen osv. osv. Alt det ved vi absolut intet om på TRAPPIST-1e. Vi ved ikke engang om planeten overhovedet har en atmosfære, her håber artiklens forfattere, at James Webb-teleskopet på et tidspunkt får mulighed for at prøve at måle på den. Så det hele er gætværk, og da vi kender de ønskede resultater, er det sjovt nok også dem, vi har fået.

Minder det ikke lidt om at forsøge på at udforske moderne krigsførelse ved at spille World of Warcraft?

Del på de sociale medier

8 Comments

 1. Klimaaktivisten og klimaekstremisten Jesper T, er måske blevet ramt af et lyn må man formode, med hans seneste udmeldinger.

  Og ser man ikke ofte at folk der først bliver folkekære med et madprogram, danseprogram eller her som alle danskernes verjmand, senere misbruger deres popularitet i politiske ærinder?

  Den seneste åbenbaring Jesper T fik, efter et lynnedslag der må have lavet en kortslutning i centralnervesystemet må man formode, er at han vil hæve DR´s uofficielle status som Danmarks propagandakanal nummer 1, til nu officielt at være det.

  Det populære Topgear skal ud, ”rigeligt med smør” madprogrammer skal ud og erstattes med veganermad programmer, ligesom programmer som løvens hule øjensynligt heller ikke ligger lunt i svinget.

  Kort sagt, de sidste programmer der er tilbage, som giver blot en smule underholdning ved DR skal ud, så DR bliver en hardcore ”DDR” propaganda kanal, hvis det står til Jesper T.

  ”Jeg har endnu til gode at se et klimavenligt madprogram i DR, på trods af, at fødevarer er en hjørnesten i omstillingen til klimavenlig produktion,« siger Jesper Theilgaard ”

  ”DR burde droppe sine madprogrammer og bilprogrammet »Topgear«, idet han mener, at de ikke er klimavenlige nok ”

  https://www.berlingske.dk/skaerm/i-28-aar-var-jesper-theilgaard-vejrmand-paa-dr-nu-opfordrer-han-dr-til-at

  Tilbage står så spørgsmålet, hvis vi nu antager at det med Jesper´s plan skulle lykkes at hjernevaske 100% af Danskerne, frarøve os den sidste livskvalitet og vores sidste penge, hvad Jesper så forestiller sig det skulle ændre ved atmosfæren for en hel planet.

  Jeg mener, vi har jo alle betalt hans kostbare universitets uddannelse, så kan man ikke også forvente at manden kan regne?

  Med CCS ved vi at at det koster ca. 2000 DKK i timen pr. dansker (spædbarn til olding) at sætte planetens CO2 udledninger på pause, og hvis vi ikke længere har lov til at se Topgear eller spise en god bøf, flytter alle dem der tjener penge i Danmark jo bare ud af landet.

  Hvad skal man sige, udover at vi aldrig før i Danmarks historien har set noget så destruktivt for landet, som den grønne kirke. Ledet af de folk vi har brugt millioner på at uddanne ved landets universiteter.

 2. Ca. 9:30 inde i denne “Deadline” indrømmer Jesper T at man jo nok “pleaser” politikere når der skal laves medieforlig. Dog denne gang ved ikke at piske nok op i klimahysteriet, hvor anklagen er at DR ikke er tilstrækkeligt klimahysteriske.

  Det bekræftes således igen at i Danmark kommer budgetter nok før videnskab (godt at få indsigt i hvordan landet fungerer), hvor Jesper T så mener DR ikke har pisket klimahysteriet op i de højere luftlag han ønsker?, luftlag der måske rækker helt ud til TRAPPIST-1e.?

  Jesper må dog forstå, at når vi har pumpet 37 Milliarder gode DKK ned i undergrunden, så er disse milliarder brugt på noget der ikke giver afkast, hvorved der måske mangler nogle milliarder næste gang der skal laves budget for DMI eller DR. Hvortil man måske så forsigtigt kan tilføje, at intet er så skidt at det ikke er godt for noget ;-).

  https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-svigter-dr-klimaet_400255

 3. allan astrup jensen

  Den måde, som forskningen på universiteterne nu er finansieret på, betyder, at hovedopgaven for forskningslederen er at skaffe forskningsmidler til forskningsgruppen, ikke selv at lave kvalificeret (grund)forskning. For gruppens overlevelse og udvikling må vedkommende naturligvis søge projekter indenfor de områder, hvor der er rigeligt med midler uafhængigt af, om vedkommende finder området mindre forskningsmæssigt vigtigt og udfordrende. Det er ikke mere forskerne, men desværre politikere, bureaukrater og medier, der prioriterer og styrer forskningen. Både på kort og langt sigt vil dette spilde de knappe økonomiske midler og få fatale samfundseffekter.

  • Mikael Thau

   Jeg tror ikke, at der er så meget nyt under solen lige på den konto. Det, der måske er anderledes nu, er størrelsen på de enorme beløb, som klimaforskningen tildeles.

 4. Per Bjerring-Jensen

  Kære Paul,
  Ironisk mener jeg at Danmark helt bør undlade at udlede CO2, da samtlige afgrøder derefter vil dø, man kan så importere opsamlet CO2 fra (f.eks. Tyskland, hvor man ikke har de problemer) og gå rundt med en lille havesprøjte til de planter, der har overlevet idiotien.
  Jeg er helt og aldeles enig i dine betragtninger; hvornår tror du at man udstyrer de mange eksperter og professorer på Universiteterne med en praktisk uddannelse? – Efter min mening sker det aldrig, netop fordi Universiteterne får umådelige beløb fra ‘klimakirken’ og totalt uduelige politikere, som ikke har forstået noget some helst af den virkelige situation.

  • ;-), nej det sker nok ikke lige med det samme. Var verden styret af rationelle ledere, og ikke af Greenpeace og die Grünen, så den helt anderledes ud idag.

   Grunden til at vi endnu ikke har haft besøg af små grønne marsmænd er nok, at de har fundet livet på jorden for primitivt, hvorefter de har mistet interessen og er fløjet videre.

   Vores demokrati er jo skruet sådan sammen at det ikke handler om bevæge os frem i flok, men blot om tåbelig kassetænkning, tåbelige ideologier og om at rage til sig selv og sine (kammerater).

   Dem der rent faktisk ved noget om hvad der kan bringe menneskeheden videre, får ikke taletid.

   Derfor er det bedste der kunne ske nok at vi afvikler vores demokrati version 1. Og starter forfra med version 2 der skal være en noget slankere version, så vore kære ledere har færre af vore midler at lave ulykker med.

   De har jo så rigeligt bevist at de ikke magter opgaven, så lad os lette dem for byrden med at administrere 90% af vores surt tjente penge. De kunne i version 2 få 10% af vores penge at lave ulykker for, og gør de sig fortjent til mere, kan de måske ad åre få lov at administrere 20% af vore midler.

 5. Når mennesker med utilstrækkelig kapacitet går på universitetet, bliver de blot dygtigere til at have utilstrækkelig kapacitet.

 6. Den bedste løsning er nok, som en start, at sænke det samlede skatte og afgiftsniveau til 1/4 af nuværende niveau, således at vi ikke længere har råd til at uddanne tåber ved universiteterne, men er nødt til at prioritere uddannelse af folk der rent faktisk gør nytte i samfundet.

  Som man siger i førstehjælpens første punkt, stop ulykken, hvor ulykken her stoppes ved at stoppe pengestrømmen så der ikke laves flere grønne ulykker.

  Så ville der ikke være råd til alle de tåbelige grønne projekter, der jo ofte gør langt mere skade end gavn, hvorved vi i sidste ende vil ende op med et langt rigere samfund, der har langt flere midler til at skabe de løsninger der giver mening i den virkelige verden.

  Hvis den samlede mængde af midler brugt på grøn idioti gennem de sidste 50 år istedet var brugt på grøn grundlast, mon ikke vi så idag kunne dække det samlede danske energiforbrug med mange 100%, således at vi år 2030 ikke alene opfyldte 2030 målet, men opfyldte det med måske 500%, hvor vi så kunne have solgt de overskydende 400% grøn grundlast til bla. de “grønne” Tyskere….Danmark vil jo så gerne være et grønt foregangsland, så at være 500% grøn må da være et bedre forbillede end kun reelt at være 20% grøn.

  Nu skal naturgasnettet øjensynligt også erstattes af et CO2 netværk…Ja man vil bruge penge på at sende CO2 rundt i rør. Det kan man vist også kalde idioti for skatteydernes penge.

  Hvad er der galt i at satse på grøn grundlast, så CO2 i første omgang slet ikke udledes når man nu mener CO2 er så stort et problem, fremfor efterfølgende at bruge penge på at opsamle CO2, fordi man i første omgang nægter grøn grundlast? Hvor logikken bla. er at det er godt at opsamle CO2, det skaber nemlig grønne arbejdspladser.

  Og så er vi jo tilbage til eROI, og at klippe hinandens hår…..jamen hvad underviser man i på universiteterne?

  https://klimarealisme.dk/2023/04/10/er-vind-og-sol-billigst/

  En helt igennem syg og konstrueret logik, hvor man igen og igen må betvivle hvor intelligent mennesket som race igrunden er, når det kommer til stykket.

  https://klimamonitor.dk/art9266256/S%C3%A5dan-forestiller-hver-region-sig-at-CO2-skal-transporteres

  Der er penge i den grønne religion, bare ikke for danskerne, hvor vi er godt igang med at klippe hinanden skaldet grundet al vores grønne idioti.

  Og som altid, menigheden bliver blot fattigere, mens de grønne købmænd bliver rigere…meget rigere, hvor tro ikke længere flytter bjerge, men blot vores surt tjente skattekroner.

  https://energiwatch.dk/Energinyt/Politik___Markeder/article16330291.ece

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*