Klimarealisme i medierne, Storme, Oversvømmelser og Tornadoer

Ekstrem nedbør

Som vi har været inde på flere gange i den senere tid, er der efterhånden opstået en hel industri, der har til formål at producere klima-alarmistisk propaganda. Alle kneb gælder. Fortidens temperaturdata manipuleres, så de entydigt passer ind i klimafortællingen, og alt hvad vi observerer i nutidens klima – og som er negativt – tilskrives uden den mindste blusel ”klimaforandringerne”. Hver gang det er en smule varmt sommervejr, er der tale om en ”hedebølge” og tre uger i juni uden regn i Danmark var straks en ”tørke”.

Vi har flere gange omtalt World Weather Attribution (”Verdens Vejr-Sammenkædning”), WWA, og deres arbejde med hurtigt at få ”videnskabelige” resultater ud, hver gang der er et tilfælde af ekstremvejr ét eller andet sted på kloden. Hedebølger, storme og oversvømmelser er ifølge WWA blevet meget værre pga. klimaforandringerne, der igen er et resultat af menneskehedens udledninger af drivhusgasser.

Oversvømmelserne i Pakistan i 2022 er et eksempel. Et andet er oversvømmelsen i Tyskland i 2021, hvor klimaforskere fra WWA udtalte, at den endte med at blive meget værre, end den ville have været, hvis det ikke var for atmosfærens forhøjede indhold af CO2.

Imidlertid viser nøgterne analyser af de historiske forekomster af ekstrem nedbør og oversvømmelser ikke nogen forværring gennem årene, det skulle man jo ellers kunne observere, hvis klimaforandringerne havde gjort dem værre. De fire italienske forskere, som vi har omtalt tidligere bragte figuren som vist her (fig. 1) med den regionale udvikling i perioden 1950-2018 i ekstrem nedbør. Der er med få undtagelser kun små forandringer uden statistisk betydning. Folkene bag WWA blev meget ophidsede over denne artikel og forlangte den trukket tilbage, makuleret, brændt eller det, der var værre.

Fig. 1: Regional udvikling i ekstrem nedbør (årlige maksimale 1-dags nedbør) fra 1950-2018. Grøn er uforandret, rød en stigning og blå et fald.

Nu vil skæbnen, at et hold uafhængige forskere har sat sig for at bedømme udviklingen i mængden af nedbør i de seneste 20 år og har offentliggjort resultatet i en videnskabelig artikel. De anvender satellitmålinger som grundlag. Deres konklusion er ganske klar. Hvis store arealer er ramt af nedbør er der en let forhøjelse af nedbørens gennemsnitlige intensitet, men forskellen er lille og ikke signifikant. Derimod er der for alle tilfældene, der strækker sig over mindre arealer, tale om en nedgang i intensiteten. Der er således ikke belæg for at hævde, at vi generelt skulle have fået vildere nedbør som følge af ”klimaforandringerne”.

I en artikel på hjemmesiden No Tricks Zone citeres undersøgelserne fra en vandressource-ekspert.  Han finder, at de hyppigste tilfælde af ekstrem nedbør fandt sted i perioden 1960-80 – hvor man var bekymret for faldende temperaturer (frygt for ny istid). Siden da er hyppigheden og styrken af regnvejr ”faldet betydeligt”. Hans konklusion er klar: ”Ingen af tallene fra nogen af kontinenterne og ingen af kilderne til data understøtter påstanden om voldsommere regn. Specielt observationerne peger på det modsatte: Mindre hyppig og mindre kraftig ekstrem nedbør.”

Sidstnævnte er en ganske interessant konklusion, fordi den underbygger ideerne om, at det er køligere vejr, der medfører flere ekstreme begivenheder. Antallet af tyfoner i USA er faldet de seneste 30-40 år, i takt med den stigende temperatur. Det samme gælder orkanerne i Atlanterhavet. At det skulle forholde sig således, er der ingen som helst videnskabelig begrundelse for at afvise på forhånd. Men det harmonerer så dårligt med hele klimafortællingen, hvor det stigende CO2-indhold i atmosfæren og den let stigende globale temperatur ubetinget skal have negative konsekvenser hele vejen rundt.

Tak til The Daily Sceptic

Del på de sociale medier

3 Comments

 1. Jens Simonsen

  Måske er det mig, men jeg har ofte svær ved at forstå de kurver vi bliver præsenteret for her på siden. Er tanken, at vi skal opsøge referencen for en uddybning? Tag nu kurven ovenfor. Hvordan er den lavet og er der overhoved noget der viser, om der er sket en forandring over tiden?

  • Søren Hansen

   Kurven viser et billede af den dag i året, hvor der faldt mest nedbør. Forneden har du procenten af lokale områder indenfor den region, der er tale om. Den grønne bjælke viser, at der ingen ændringer var. Tager vi den allerøverste region, Sydaustralien, kan vi aflæse, at der i måske 93 % af delområderne ikke var nogen ændring i den maksimale dagsnedbør. I 4 % var der en stigning (rød) og i de resterende 3 procent et fald (blå). Det giver et overordnet billede af, at der ikke var nogen ændring i nedbøren i Sydaustralien.
   Jeg prøver at oversætte alle relevante oplysninger i billedteksten (eller i brødteksten), men hvis man finder det utilstrækkeligt, skal man selvfølgeligt opsøge kilden, der er refereret til.

 2. Dines Jessen Petersen

  Helt i tråd med Johannes Krügers beskrivelse af myte 25 og myte 26 i “32 myter om klimaet du ikke skal hoppe på”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*