Klimarealisme i medierne, Storme, Oversvømmelser og Tornadoer

Pakistan under vand

BBC bragte i slutningen af august en artikel om de store oversvømmelser, der hjemsøgte Pakistan. BBC citerede bl.a. den pakistanske klimaminister for, at en tredjedel af landet var oversvømmet og det gav uhørte problemer, bl.a. fordi der ingen steder var at pumpe vandet væk.

BBC skriver, at monsunregnen var den kraftigste man havde set i de seneste 10 år og ødelæggelserne var da også omfattende. Der var over 1100 dødsfald. Oversvømmelserne var også de værste siden 2010, hvor over 2000 mennesker døde.

Den pakistanske regering var ikke i tvivl om, at oversvømmelserne her skyldtes klimaforandringer, foranlediget af menneskeskabte CO2-udledninger. BBC gengav påstanden uden yderligere overvejelser.

Men en tredjedel af arealet? Pakistan er et stort og bjergrigt land, og i bjerge når oversvømmelser sjældent ret langt væk fra flodernes løb. Andre arealer er ørken, og her kommer der heller ikke oversvømmelser.

Paul Homewood fra hjemmesiden Not a Lot of People Know That tog fat i historien og kunne hurtigt tilbagevise påstanden om tredjedelen. De pakistanske myndigheder havde udgivet kort over oversvømmelsernes udbredelse, se fig. 1.

Fig. 1: Oversvømmede områder i Pakistan i slutningen af august 2022

Kortet viser klart, at oversvømmelserne er slemme og omfattende langs Indusflodens løb og dækker et større område i lavlandet ned mod kysten. Men det er jo langt fra at dække 1/3 af Pakistans areal.

Rapporter fra de pakistanske myndigheder nævnte da også, at det oversvømmede areal kun udgjorde ca. 8 %, svarende til omkring 75.000 ud af landets samlede areal på 881.000 km2.

Det er jo også alvorligt nok, det svarer til næsten to gange Danmarks areal.

Oversvømmelser i Pakistan hænger primært sammen med omfanget af monsunregn (og i langt mindre grad smeltevand fra Himalaya, hvor Indusfloden har sit udspring). Monsunregnen varierer meget fra år til år, som vist på fig. 2. Årene med kraftig monsun falder sammen med La Niña-tilstanden i Stillehavet, og lige nu har vi haft La Niña i flere år. Det samme var tilfældet under den endnu værre oversvømmelse i 2010.

Fig. 2: Afvigelser fra middelværdien i den årlige monsunregn 1870-2017. Røde pletter angiver El Niño tilstand, blå La Niña.

Der er påstande fremme om, at den globale opvarmning vil medføre mere fordampning fra havet og dermed mere vand til monsunen. Det er der dog ikke noget belæg for, når man ser på de historiske tal. Sammenhængen med La Niña er langt mere tydelig, og ENSO-svingningerne mellem El Niño og La Niña er der ikke nogen, der har kunnet hænge op på de menneskeskabte klimaforandringer – endnu.

Pakistan har naturligvis forsømt at gennemføre tilstrækkeligt med forebyggende foranstaltninger, og omfattende skovrydninger langs Indus’ bredder har heller ikke hjulpet. Men helt at slippe for oversvømmelserne kommer landet nok aldrig til, Indusfloden er bare en voldsom fætter at have i baghaven.

Historien om BBC kunne have været endt her, men sandelig om ikke tv-stationen tog sagen op igen, efter at nogle seere havde klaget over ovennævnte historie. Paul Homewood fortæller, at BBC interviewede en miljøforsker, som kunne bekræfte, at det oversvømmede areal ikke oversteg 10 % og de fleste af oversvømmelserne var kun ganske kortvarige. 

BBC forsvarede sig med, at historien om tredjedelen havde været bragt af mange medier, og derfor lod de den gå videre uden nærmere at tjekke, om det kunne være rigtigt. Det er jo et fænomen, som vi også ser i de danske medier hele tiden. Bevisligt forkerte eller overdrevne udsagn bliver gladelig viderekolporteret – især hvis de er med til at underbygge klima-alarmismen.

Vi hører i hvert fald ikke noget fra ”fakta-tjekkerne” i sådanne situationer.

Del på de sociale medier

5 Comments

 1. Bent Sørensen

  Pakistan er gået fra at have 78 mio mennesker i 1980 til 220 mio i 2020 (kilde Globalis). Det er en faktor 2,8 op på 40 år. Mon ikke det spiller en rolle for antal mennesker, der dør, mister deres hjem osv i tilfælde af oversvømmelser. Men det er jo for farligt at tale om den slags.

 2. Peter Petersen

  LOL. Sikandar kunne ikke være mere ligeglad med klimaet, 90% af alt hvad han sagde i folketingssalen handlede om islam.

 3. Morten Riber

  Søren skriver i artiklen: “Oversvømmelser i Pakistan hænger primært sammen med omfanget af monsunregn (og i langt mindre grad smeltevand fra Himalaya, hvor Indusfloden har sit udspring). Monsunregnen varierer meget fra år til år, som vist på fig. 2. Årene med kraftig monsun falder sammen med La Niña-tilstanden i Stillehavet, og lige nu har vi haft La Niña i flere år.”

  Så nu har vi sammenfaldet mellem klimakatastrofe og La Niña igen. De mange sammenfald viser med større og større sikkerhed, at der er noget rablende galt med klimavidenskaben, for alle klimaeksperter burde vide, at La Niña er tegn på global afkøling. Kloden er med andre ord i gang med en omstilling fra opvarmning til afkøling, eller måske har processen været igang i nogle år nu?

  “La Niña”, som er et godt og ventet tegn på global afkøling, udråbes i stedet til at være et tegn på yderligere acceleration på en opvarming som i virkeligheden ikke længere er i proces. Den har været der, bevares. Husk endelig at sige det i enhver debat. Alt andet er rent selvmord.

  • Børge krogh

   Katastrofen i Pakistan er bare den seneste i rækken af lignende tilfælde, som er overgået landet. Der står også i omtalen at det er den værste i 10 år..
   Den egentlige årsag, sammen med kraftig regn naturligvis, er de mange kunstvandingskanaler, der skærer gennem landskabet og spærrer for naturlig afløb af regnvand, som skulle være ude i Indus i stedet for at blive bag alle disse dæmninger der er beregnet til at føre flodvand ud over markerne. Indus er opdæmmet for at kunne lede flodvandet ud i kanalsystemet, det betyder at overskydende regnvand umuligt kan komme den anden vej, derfor ligger det der stadig.
   Det er en selvforskyldt overudnyttelse af kunstvanding som har skabt alle problemerne.

 4. Dårligt nyt for Sikandar Siddique (Frie Grønne) og andre politikere med “en grøn dagsorden”. Men de læser jo nok ikke klimarealistiske artikler.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*