Debatindlæg, Klima i Medier

Milliardernes flugt over plankeværket

Man må en gang i mellem spørge sig selv, hvad det egentligt er, der foregår inde i folks hoveder, når vi taler om klimasagen. Læserne på denne hjemmeside vil have kunnet følge med i undertegnedes talrige forsøg på at få indlæg med lidt fornuft bragt i Berlingskes debatspalter. Det er jo ikke fordi, avisen ikke vil bruge spalteplads på klimaet, inden for de seneste 14 dage har der bl.a. været et indspark fra en totalt uvidende person, der hægtede 3 ugers manglende regn i Danmark sammen med klimakatastrofen og behovet for grøn omstilling.

Sidst var det Jens Hesselbjerg Christensen og Sebastian H. Mernild, der var ude med samme budskab i en stort opsat kronik i avisen, deres budskab var, at tørken er en forsmag på alt det, der bliver meget værre ifølge klimamodellerne.

Mit indlæg blev skrevet i anledning af nogle artikler, hvor de store pengebehov til den grønne omstilling blev nævnt (der jamres altid lidt i kulissen fra f.eks. Green Power Denmarks side). Statskassen står tilsyneladende på vid gab, og det kunne da nok være en åben diskussion værd.

Men nej, at drage troen på den grønne omstillings velsignelser i tvivl er for skrap kost for Berlingske. Indlægget blev afvist efter to dage. Her følger det, i al sin gru (overskriften var den samme som i dette indlæg):

Det begynder at gå stærkt med den grønne omstilling i forsøget på at nå klimamålene, hvor det første jo allerede rammer os om 1½ år. Staten kaster penge ud på foretagendet: 17 milliarder til Energiø Bornholm, 8 milliarder til CO2-fangst og -lagring og nu en ejerandel af fremtidige havvindmøller på 20%. 

Der er bred enighed om, at en opfyldelse af de danske klimamål ikke i sig selv vil stoppe den globale opvarmning. Men begrundelsen for at bruge de mange milliarder er, at vi skal være foregangsland, vi skal vise de andre, at det er muligt at reducere CO2-udledningerne med de politisk vedtagne procenttal.

Men hvis man vil være ”foregangsland”, er det ikke nok bare at kunne fremvise et tal på et stykke papir. Tallet for vores reduktioner i drivhusgas-udledningerne fremkommer ved en finurlig blanding af på den ene side fakta om forbruget af kul, olie og gas, og på den anden side teoretiske beregninger af udledninger fra landbruget, ændringer ved skovrejsning og andre tiltag i landskabet. Derfor vil man altid med rette kunne drage den reelle indflydelse på klimaet i tvivl.

Men værre er det, at for at være ”foregangsland” skal man jo helst nå frem til nogle løsninger, som andre lande kan kopiere. Ellers har de meget lidt motivation til at følge i vores fodspor. Og her kommer de mange milliarder ind i billedet. En omstilling af energiforsyningen til solceller og vindmøller er slet ikke så billig, som man skulle tro, og på ingen måde konkurrencedygtig rent økonomisk. Ja, en vindmølle kan indkøbes, stilles op og producere strøm billigt, hvis man spreder investeringen ud over den energi, møllen forventes at producere i sin levetid. Men investeringen er jo meget større i virkeligheden. Vindmøllen skal kobles op til elnettet, der kan være langt væk (især ved havmøller), strømmen skal konverteres, der skal opstilles backup til møllen, når vinden ikke blæser osv. Tæller man det hele med, er energien fra sol og vind ikke umiddelbart konkurrencedygtig mere, og så er der brug for statsstøtte. Det er, hvad vi ser i forbindelse med energiøen på Bornholm, hvor der reelt er behov for over 30 milliarder statslige kroner, før projektet er lønsomt for private investorer.

Der er planer om 14 gigawatt havvind i Nordsøen. Alle de møller vil nogle gange give nul, når det er vindstille, og andre gange 14 gigawatt, som vores elsystem så skal være parat til at modtage. Det kræver nogle meget store og dyre kabelforbindelser. Vi skal også kunne bruge al den strøm til noget, og her tales der om fremstilling af brint eller Power to X. Det er teknologier, der endnu ikke er afprøvet i stor skala (produktionen skal jo kunne håndtere variationerne i elforsyningen fra møllerne), men allerede nu kan vi se, at omkostningerne, f.eks. pr. kg brændstof, bliver meget høje og ikke på nogen måde konkurrencedygtige. Der bliver behov for mere statslig støtte til afsætningen. Flere milliarder.

Endelig er der så opsamlingen af CO2. Den genererer jo intet af værdi i sig selv, andet end et tal i klimaregnskabet. Enkelte stenrige firmaer vil fra deres skattely eventuelt købe de opsamlede tons CO2, for at udligne udslippene fra deres egne aktiviteter og derved fremstå mere ”grønne”. Det er det begreb, man kalder grønvaskning, og i Middelalderens katolske kirke kaldte man det aflad. Men pengene var nok bedre brugt, hvis firmaerne sænkede deres priser eller betalte noget mere i skat. Og stadigvæk er der hele vejen igennem brug for statsstøtte. En aktivitet, der ikke skaber nogen værdier, vil aldrig blive økonomisk levedygtig, uanset hvor meget processen optimeres.

Hvis prisen for Danmarks rolle som foregangsland ender med at blive så høj, at vi får forarmet befolkningen og forringet velfærden, så er det ikke noget værd. Ingen andre lande vil lade sig inspirere af vores dårlige eksempel, og klimaet mærker ikke den mindste forskel.  

Om pengene bruges til Skt. Hans bål eller vedvarende energi, gør ikke den store forskel. Ill: KlimaNachrichten.de
Please follow and like us:
Del på de sociale medier

2 Comments

 1. VE er blevet en religion og en identitet for en stor del af de politikere der er kravlet helt op i toppen af deres vindmøller, og nægter at komme ned.
  Ligeledes repræsenterer onkel Dan en utidssvarende, ikke rationel og landsskadende tankegang blandt for mange politikere med hans udsagn “Atomkraft må og skal aldrig blive en del af løsningen i Danmark”
  https://www.information.dk/debat/2022/02/dan-joergensen-atomkraft-maa-aldrig-del-loesningen-danmark

  Danmark er ikke et foregangsland, vi viser blot hele verden hvordan man ikke skal gøre det. Og hvorfor?, jo fordi et flertal på borgen har den holdning onkel Dan repræsenterer, at kernekraft bare ikke er noget vi skal have, koste hvad det vil….og det er lige præcis hvad det gør, det koster.
  https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2023/4/eurostat-dokumenter-danske-elpriser-hojest-i-eu/

  Et andet sted hvor den skjulte statsstøtte kanaliseres ned i lommerne på VE investorerne og energihandlerne, er EL-børsen Nordpool hvor VE forgyldes med marginalprissystemet.

  Man hører bla. fra klimarådet at “Danmark ligger på en energi motorvej” med Norge og Sverige mod Nord og resten af EU mod Syd, samt at den “billigste” måde at lave EL er når landene har samhandel.

  Men er det nu også altid rigtigt, eller er den skjulte dagsorden blot at den utilregnelige VE er helt afhængig af samhandel, sårbare søkabler og marginalprissystemet? når VE med NORDPOOL´s marginalprissystem forgyldes helt urimeligt https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/vindmoelleejer-vi-tjener-urimelig-meget/9392891 , når energihaj´erne bliver så grådige at man ligefrem manipulerer markedet https://energiwatch.dk/Energinyt/article15631462.ece og når 53 mia. gode DKK forbrugerne har betalt for EU´s højeste EL-priser alene havner i lommerne på energihaj´erne https://energiwatch.dk/

  Er det virkelig altid billigst for forbrugeren at EL handles på energibørsen der manipuleres, hvor mellemhandlere skummer fløden, og hvor VE investorerne forgyldes helt urimeligt med til tiden over 1000% profit for deres utilregnelige sekundavare af absolut ringeste kvalitet, hvor den eneste kvalitet er at den påstået er grøn (men i realiteten alt andet end grøn), og hvor de destruktive kvaliteter ved VE forvolder langt større skade end mange forestiller sig, ikke mindst for de energiproducenter der leverer prima produkter, men også for grøn natur og landskaber, og langt udover kongerigets grænser mht. vores Biomasse overforbrug man fejlagtigt har stemplet som VE. https://klimarealisme.dk/2022/08/26/elpriser/

  Og så har vi slet ikke talt om VE infrastrukturen (vi kunne spare væk med lokale SMR producenter) og de horrible VE Nettariffer på op til flere kroner / Kwh, der ligeledes forgylder dem der laver VE infrastruktur samtidig med at de skader Danmark https://www.tv2nord.dk/nordjylland/har-tjent-kassen-i-krisetid-norlys-faar-overskud-paa-42-milliarder

  Alt sammen skjult statsstøtte til VE industrien der med lovgivning kanaliserer forbrugernes penge direkte ned i lommerne på VE industrien hver gang vi betaler en EL-regning.

  På et frit marked belønnes det ringeste produkt jo ikke mest, som med marginalprissystemet. hvorfor en af årsagerne til vores vilde EL-priser er at vi har en syg EL-børs der er skræddersyet til at særbehandle sekundavaren VE, og hvor forbrugerne og de moderne industrisamfund der er koblet på Nordpool i den grad for lov at betale prisen.

  Man siger marginalprissystemet er der for at sikre forsyningssikkerheden, men er sandheden ikke den anden vej rundt, at VE ødelægger forsyningssikkerheden, hvorefter man belejligt for VE har taget marginalprissystemet der blev opfundet i Norge, til sig.
  For man kunne jo i Danmark sagtens sikre forsyningssikkerheden helt uden Nordpool, især hvis man stopper med at skamfere Danmark med VE.

  Hvis EL der påståeligt produceres meget billigt, ender med at slå alle prisrekorder i EU når den er leveret til stikkontakt, samtidig med at VE og VE infrastruktur investorer forgyldes med det overskud der er efter der også er brugt kæmpe mia. beløb på den vanvittigt dyre VE respirator, er det jo ikke så svært at lægge 2 og 2 sammen.

  Mon ikke vi kunne lave et både bedre og billigere energisystem, hvis vi fik valgt nogle politikere der tænkte lidt mere på hvad der er bedst for Danmark og Danskerne og lidt mindre på at forgylde VE, ved f.eks. at lave hele energisektoren som et nationalt non-profit foretagende der var uafhængig af handel med udlandet, hvor kernekraft er tilladt, og hvor handel med udlandet kun finder sted hvis vi kan tjene på det, og ikke som en nødvendig del af en VE respirator?

  Billig energi er fundamentet for et moderne samfund med den velstand og vækst vi alle nyder godt af, billig energi til forbrugerne kommer Danmark til gode, mens en EU prisrekord som den vi satte i andet halvår af 2022 skader landet.
  For som Copenhagen Atomics siger “Energi = Prosperity” https://www.copenhagenatomics.com/

 2. Michael Johansen

  Jamen vi har da en 100% fri og uafhængig presse ikke? Eller har vi?

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*