Klima i Medier, Klimarealisme i medierne

Jyllands-Posten på glatis

En venlig læser, Henning Søndergaard, har henledt undertegnedes opmærksomhed på to bemærkelsesværdige artikler om klimasagen i Jyllands-Posten, begge skrevet af journalist Lars From. Den første udkom på hjemmesiden kl. 6:30 om morgenen d. 1. januar.

Bjørn Lomborg

Det var et interview med Bjørn Lomborg, der som sædvanligt var i fin form. Lomborg tog fat i det massive hykleri, der trives omkring elbiler – der jo skal ”redde” planeten fra klima-undergangen. Lomborg fremdrager eksemplet med Norge, der har rekordmange elbiler på vejene, men som også hele vejen igennem har støttet priserne med statspenge. Lomborg:

Norge tjener rigtig mange penge på salg af olie – og mange oliepenge bruges på støtte til elbiler. Men beregninger fra nyheds-mediet energypost.eu viser, at Norge er nødt til at sælge næsten 1.600 tønder olie, der i alt vil udlede 682 tons CO2, når de bliver brændt af, for at kunne betale støtte til en enkelt elbil, der i Norge i sin levetid vil forhindre udledning af 15 tons CO2.

Det mener Lomborg er temmelig hyklerisk – og det er vist mildt sagt.

Lomborg peger på, at man f.eks. i USA slet ikke er så ambitiøs med hensyn til elbiler. Den amerikanske energi-administration forventer således at kun 9% af alle biler på vejene i 2050 er elbiler. Elbilen er normalt husstandens bil nr. 2, den bruges til de kortere ture, hvorimod diesel- eller benzinbilen tager sig af de lange ture. Det er fuldt forståeligt, fordi en ”lang tur” i USA snildt kan være oppe omkring 1000 km eller mere, ofte kørt i stort set ét stræk.

Lomborg mener, at elbiler er det forkerte at kaste statspenge efter, hvis man ønsker at ”gøre noget” for klimaet. Bare køb af almindelige kulstof-kreditter vil – på papiret – give mere pr. euro end statsstøtte til elbiler.

Lomborg kommer med en hård kritik af Tysklands energipolitik. I 2010 fik landet 79% af al sin energi fra fossile brændstoffer. Siden har man brugt 400 mia. euro (3.000 mia. kr.) på vedvarende energitiltag og ”forbedringer” og er nu nede på, at 77% af energiforbruget er fossilt.

Lomborg mener, at alle de penge kunne være blevet brugt meget bedre på forskning og udvikling, ikke mindst i de nye generationer af kernekraftværker. Han peger på, at grøn energi stadigvæk er langt dyrere end fossil energi, når man tager alle udenoms-omkostningerne med. Her er problemet med f.eks. sol og vind, at de jo ikke hele tiden kan levere energi. Batterier er endnu ikke en løsning, der gør den mindste forskel. I 2021 havde alle verdens store batterier tilsammen en kapacitet, der kunne dække Verdens energibehov i ét minut og 15 sekunder. I 2030 kommer man måske op på knap 11 minutter.

Artiklen fortsætter:

Bjørn Lomborg er enig i, at der er en stor klimaudfordring i verden, »men global opvarmning betyder altså ikke verdens ende. Det er et problem, ligesom mange andre ting er problemer«.

»Mange er så skræmte, især unge, at de kan have svært ved at se, hvorfor de skal gå i skole og få børn i sådan en verden. Men meget af den frygt er fabrikeret.

Lomborg peger på, at tabene i forbindelse med ekstreme vejrhændelser er faldet drastisk i takt med, at vi er blevet rigere. Vi er meget bedre til at forebygge eller overkomme konsekvenserne af storme, tørke, oversvømmelser osv.

Lomborg mener, at der er andre udfordringer, der er meget mere alvorlige end klimaet, f.eks. mangel på mad, sygdomme og manglende uddannelse. F.eks. kunne man effektivt bekæmpe tuberkulose for mindre end 35 mia. kr. i årlige udgifter. Hvorfor så bruge 210 mia. om året på elbiler?

Han påpeger, at selv de værste kritikere af den fossile energi selv er 100 % afhængig af den og udviser et enormt hykleri:

»De tweeter deres selvoplevede meninger om klimaet på deres mobiltelefoner, der er lavet med hjælp fra fossil brændstofteknologi, mens de sidder hjemme i deres opvarmede huse, ofte varmet op med fossil energi, i deres tøj, der også er fremstillet ved hjælp af fossile brændsler.«

Lomborg peger på, at en moderat opvarmning af Jorden næppe vil gøre den store skade, mange flere mennesker dør af kulde end af varme hvert år. Han er også skeptisk overfor sammenkædningen af ekstreme vejrhændelser og klimaforandringer. Oversvømmelserne i Pakistan fik primært de ødelæggende resultater, fordi de pakistanske myndigheder har udvist kolossal uansvarlighed og forsømt forebyggende og afhjælpende tiltag. Lomborg fremhæver Bangladesh som et eksempel på et land, der har gjort meget i den retning og derfor lider langt mindre under de tilbagevendende oversvømmelser.

Lomborg slutter med lidt betragtninger om isbjørnene, der jo slet ikke er truet på nogen måde, tværtimod, der er flere, end der har været på noget tidspunkt de seneste 50 år.  

Indlægget her kom som nævnt Nytårsmorgen, hvor der næppe var mange af J-Ps læsere, der var vågne. Alligevel nagede artiklen åbenbart den gode Lars From, for allerede kl. 10:03 sammen morgen havde han endnu en artikel om klimaet, denne gang baseret på et interview med Sebastian Mernild. Så var From straks i mere trygge hænder.

Mernild lagde ud med at give Lomborg lidt ret i historien om de norske elbiler. Der er noget forkert i at bruge oliepenge til den slags. Men den grønne omstilling tager tid og kan ikke gennemføres uden støtteordninger af en eller anden art. Pengene til elbilerne er dog ikke spildt, men kunne måske bruges endnu bedre.

Men derudover tilfører Lomborg ifølge Mernild ikke debatten noget nyt.

Mernild giver Lomborg ret i, at der skal satses meget mere på forskning og udvikling. Der skal fokus på adfærdsændringer i befolkningen og:

… klima og omstilling skal gennemsyre hele vores uddannelsessystem.  

»Klima er den største udfordring. Viden skal bringes i spil til gavn for beslutningstagere, samfundsomstillingen og for omstillingen af vedvarende energi.«

Mernild mener i modsætning til Lomborg, at sol og vind allerede i dag er billigere end fossil energi, hvorimod kernekraften er meget dyrere. Mernild medgiver dog, at vi har et problem med lagringen af den variable strøm fra sol og vind, men det punkt bliver der så ikke gravet mere i.

Mernild er overbevist om, at vores vejr bliver mere og mere ekstremt (selvfølgeligt pga. klimaforandringerne) og han mener, at det er forkert, når Lomborg betragter det som et problem på linje med mange andre.

»Klimaet vil blive varmere, vådere og mere ekstremt med betydelige regionale forskelle. Der vil være konsekvenser i form af tørke, hedebølger, kraftig nedbør, oversvømmelser og havniveau-stigninger. Med følger som det, vi allerede i år har set i f.eks. Pakistan,«

Mernild mener bestemt, at oversvømmelserne i Pakistan var en følge af klimaforandringerne, og skaderne var tillige en konsekvens af ødelagt infrastruktur, problemer i landbruget og udbredelse af sygdomme m.m.

Lars From griber ikke ind her, hvor han ellers kunne påpege, at netop de andre årsager jo kan begrundes i pakistansk uformåenhed i organisering af deres eget samfund, og at hvis de kommer ud i en situation med energimangel pga. ”grøn omstilling”, vil det kun blive meget værre.

Mernild slutter med at slå fast, at nogle af de ekstreme vejrhændelser, vi har set, ikke ville være kommet, hvis ikke det var fordi, vi mennesker har påvirket klimaet. Det siger selv IPCC!

Derefter kunne Lars From godt igen vise sig i Jyllands-Postens kantine uden frygt for kollegaernes hån, spot og latterliggørelse.

Men med Mernild som sandhedsorakel bevæger vi os længere ned ad den farlige vej, der bl.a. indebærer troen på, at bare vi ødelægger vores energiforsyning og derved vore samfund, så vil Pakistan ikke længere blive ramt af oversvømmelser. Det er det budskab, man søger at sælge til befolkningen, og det er beskæmmende for nu at sige det mildt.

Del på de sociale medier

10 Comments

 1. Børge krogh

  Oversvømmelser i Pakistan skyldes 100% at man har lavet kunstvanding med vand fra Indus og derved forhindret at nedbør kan afvandes, i de situationer hvor monsunregnen er særlig kraftig.
  Det sker ved at de kanaler som er bygget til at føre vand fra floden ud i landskabet ligger i konturlinjer og dermed afspærrer for nedbør som afvandes (naturligt) vinkelret på disse enorme kunstige “floder” der ikke kan lede vandet tilbage til Indus når der er behov for det…man har dermed opbygget et vandsystem som normalt er profitabelt, men løber samtidig en kæmpe risiko for oversvømmelse, som jævnligt er hændt i tidens løb.

 2. Bent Sørensen

  Tjah – som geograf, så har jeg undret mig over, at siden man ikke længere skulle undervise i demografi, så er demografi helt uddødt i den offentlige debat. Hvis man ser på nedenstående tabel over Pakistans befolkningsudvikling fra 1980 til 2020 (kilde Globalis) så er det måske ikke så mærkeligt, at der bliver problemer ved store nedbørsmængder. Pakistan er et bjergland, hvor det meste af befolkningen bor i dalene. Derfor må der have været et stort boligbyggeri i dalene i Pakistan, for at huse denne store tilvækst. Kan man så undre sig over alvorlige oversvømmelser af boliger ved store nedbørsmængder? Jeg kan ikke!
  Pakistan Antal indbyggere
  mio
  1980 78
  1985 92
  1990 108
  1995 124
  2000 142
  2005 160
  2010 179
  2015 199
  2020 221

 3. Dines Jessen Petersen

  Bjørn Lomborg er økonom, ikke klimaforsker. Jeg har aldrig set ham forholde sig til om klimaforandringer er naturlige eller menneskeskabte. Han mener at vi misbruger kapital, at værdier gør meget bedre gavn på direkte støtte, f.eks. undervisning, sundhed, fertilitet, infrastruktur, boliger og lignende. Afkastet er langt bedre, det løfter langt flere ud af fattigdom.
  Men da han ikke er klimaforsker er han ilde set i klimakredse, de tåler dårligt at blive kigget over skuldrene, i lighed med andre religioner.

  • paul sehstedt

   Bjørn Lomborg er ikke økonom, men politolog, der har undervist i statistik på Institut for Statskundskab.

 4. Frederik Jørgensen

  ” Men beregninger fra nyheds-mediet energypost.eu viser, at Norge er nødt til at sælge næsten 1.600 tønder olie, der i alt vil udlede 682 tons CO2, når de bliver brændt af, for at kunne betale støtte til en enkelt elbil, der i Norge i sin levetid vil forhindre udledning af 15 tons CO2.”

  Den beregning forudsætter jo, at DEN ENESTE INDTÆGTSKILDE den norske stat har, er salg af olie.

  Uden at kende Norges statsbudget i detaljer, giver ovenstående “beregning” absolut ingen mening. Det kunne jo være, at al tilskuddet til elbiler kom fra den “cigarkasse”, der hedder brændstofafgifter.

  Den eneste måde, man kan kvantificere, hvorvidt en elbil er god ide i forhold til ICE’er, er selvfølgelig ved livstidsanalyser af de to to typer – med alt fra fremstilling til bortskaffelse taget i betragtning.

  Det sagt, er hykleriet i Norge dog tykt som tjære – – –

 5. Erling Petersen

  Lars From fra JyllandsPosten, Lars Henrik Aagaard Berlingeren og professor Sebastion Mernild færdes vist i de samme lukkede cirkler.

  • paul sehstedt

   ‘lukkede cirkler’, hvor adgang for videnskabelig redelighed og journalistisk grundighed ingen adgang har.

 6. Bjarne Bisballe

  At JP allerede samme dag, til et sjældent klimarealistisk indlæg, bragte Mernilds klimaalarmistiske argumenter som modsvar, er fint nok, – godt med nogle meninger på bordet – men når der så er klimaalarmistiske indlæg i JP (og det er der ret ofte), er der ikke samme hast med at få promoveret argumenter, der modgår dem.
  Det afslører JP’s bias.

 7. Anders Bach

  Det bør bemærkes at 2/1 skriver JP en leder med entydig opbakning til Lomborg:
  https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE14767195/vi-behoever-de-kritiske-roester/
  Mernild artiklen blev hurtigt fjernet igen i JPs feed mens den oprindelige Lomborg artikel forblev i feed’et længe.

  • Michael Gissel

   Så er Lars From atter “jaget vildt” i kantinen 😉 Men fantastisk og vigtigt for debatten, at de bakker op om Lomborg <3

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*