Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Fremtidens COP-møder

Klimaforskningen har vist vejen til udvikling af pålidelige modeller, som kan bruges til at spå om fremtiden. Teknikken består i først at opbygge modellen, og derpå tager man fat i den historiske periode, hvor resultaterne, f.eks. den globale temperatur, allerede er kendt. Man opdeler perioden i to og bruger den første del til indjustering af modellens parametre. Man lader derefter modellen simulere begivenhederne i anden del af den historiske periode og ser, hvor godt den rammer virkeligheden. Derefter kan man slippe modellen løs og bruge den til forudsigelserne – gerne langt ude i fremtiden.

Et hold forskere har nu anvendt metoden til at spå om COP-mødernes fremtid. COP-møderne er som bekendt de årlige klimamøder, hvor titusindvis af delegerede flyver ind fra hele kloden (mange af dem i privatfly), holder to ugers møder, der som regel ender med at gå over tid, og afslutter med en mere eller mindre indholdstom sluterklæring. Det seneste møde, COP27, var som bekendt i november i år på et badehotel i Sharm el-Sheikh, Egypten.

Der er udgivet statistikker for de 26 første møder og den periode betragtes nu som første del af den historiske periode for COP-modellen. Man har i projektet her specielt fokuseret på antallet af deltagere og hvor lang tid, mødet i sidste ende blev forlænget ud over det planlagte.

Fig. 1 viser antallet at deltagere i de 26 møder. Tallet er stigende, og det viser sig, at et andengradspolynomium giver den bedste overensstemmelse med data (den røde kurve). COP27 bliver så brugt til test af modellen, den forudsiger deltagerantallet til at være ca. 30.000, lidt under det virkelige tal, men en godt tilnærmelse.

Fig. 1: Antallet af deltagere ved hvert COP-møde (1-26). Den blå linje er den mest primitive model, den røde kurve viser den bedste overensstemmelse.

Vi kan hermed vedtage, at vi stoler på vores model, og nu kan vi sætte den til at forudsige udviklingen i deltagerantallet frem til COP100, se fig. 2. Det viser sig, at der vil være tæt på 413.000 deltagere. Tallet kan naturligvis opgives med flere betydende cifre, modellen regner jo ganske nøjagtigt. Forskerne bag studiet forudser, at en 92-årig Greta Thunberg vil deltage og holde en længere tale, hvis hovedbudskab er ”Bla bla bla”.

Fig. 2: Antallet af deltagere frem til COP100, på basis af modellen vist på fig. 1.

Vedrørende overskridelsen i tid ved mødernes afslutning giver de historiske data fra COP1 – COP26 en kurve som vist på fig. 3. Her er der en betydelig større spredning i resultaterne, men bedste tilpasning er igen et andengradspolynomium, som vist med rødt. Vores kontrol med COP27 viser sig igen at være tæt på virkeligheden, modellen siger 33 timer versus de reelle 36 timer. Det er absolut acceptabelt, og modellen er igen godkendt til forudsigelser frem til COP100.

Fig. 3: Antal timer hvert COP-møde gik over tid. Bedste tilnærmelse er den røde kurve.

Fremskrivningen ser ud som på fig. 4, og vi kan se, at tidsoverskridelsen ved COP100 vil andrage 199 timer (1 uge, 1 dag og 7 timer).

Fig. 4: Fremskrivning af kurven i fig. 3, ud til COP100

Forskerne bag modellerne konkluderer som følger:

De folk, der organiserer COP100, må sørge for 10 gange flere parkeringspladser til privatfly og en næsten uendeligt stor forsyning af stærk kaffe.

Del på de sociale medier

6 Comments

 1. Dines Jessen Petersen

  Da England havde flest kolonier, var der 6 ansatte i koloniministeriet. I 1960 var kolonierne blevet til selvstændige land, England havde ingen kolonier mere, men koloniministeriet var vokset til 6.000 ansatte.

 2. Mikael Thau

  Meget morsomt

  Men det er næppe en forskergruppe som står bag. Snarere nogen med kendskab til excel som ønsker at lave grin med COP cirkusset.

  Hvis vi ser på figur 1 vil jeg mene at vi har at gøre med en lineær tendenslinie med et par “outlyiers”. Specielt ser det seneste punkt fra COP 27 interessant ud, hvor den lineære tendens estimere ca. 23ooo deltagere, men mødet mønstrerede hele ca. 38000 deltagere. Hvorfor denne afvigelse ?

  Det synes jeg kunne være interessant at undersøge. Kunne det måske have noget at gøre med at gruppen af udviklingslande havde annonceret et ønske om at få indført et princip om klimaerstatning fra gruppen af rige lande ?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*