Isbjørne, Pingviner og andre dyr, Klimarealisme i medierne

Kejserpingviner

Vi skrev for et år siden om kejserpingvinerne i Antarktis. Historien var, at en amerikansk myndighed, US Fish and Wildlife Service, ville sætte dem på en liste over truede dyr. Begrundelsen var den forventede nedgang i Antarktis’ havis, som forudsagt af klimamodellerne. Der var altså ikke nogen akut fare, og hele aktionen var da vist også snarere et forsøg på at hjælpe præsident Joe Biden med sine store og dyre planer om grøn omstilling.

Nu er det sket, kejserpingvinerne er kommet på listen som ”truede”. Det er gjort på trods af, at antallet af individer er steget fra 2009 til 2019 og på rødlisten udgivet af IUCN, International Union for Conservation of Nature (”Internationale Sammenslutning til Bevaring af Naturen”) har kejserpingvinen ikke ændret status, den står stadigvæk som ”nært truet” og ikke ”sårbar”.

Kejserpingviner

Den virkelige begrundelse for klassificeringen, der i øvrigt har gjort miljøorganisationer begejstrede, er givet på følgende måde:

Selvom kejserpingviner ikke findes i naturen i USA, vil beskyttelsen som truet dyreart give flere bevillinger til naturbeskyttelse. USA’s myndigheder skal nu også bedømme, hvordan fiskeri og drivhusgasudledende projekter vil have indflydelse på bestanden.

Så i princippet kan US Fish and Wildlife Service nu blande sig i f.eks. et kraftværksprojekt, hvis det giver anledning til CO2-udledninger, da det jo vil true kejserpingvinerne.

Agenturet udtaler, at en grundig gennemgang af materialet, inkl. satellit-data fra 40 år, viser at pingvinerne ikke p.t. er i fare for udryddelse, men stigende temperaturer medfører, at det er sandsynligt [at de vil uddø].

Det er naturligvis klimamodellernes dystre forudsigelser, der ligger til grund her, og fortrinsvis dem, der er baseret på de helt urealistiske scenarier for fremtidens udledninger, dvs. det forkætrede RCP8.5. Nogen har endda sat sig ned og beregnet bestanden af kejserpingviner fremover som funktion af forskellige scenarier, se fig. 1. RCP8.5 vil således have reduceret bestanden til under en femtedel i år 2100 – siger modellerne.

Fig. 1: Modelberegninger over bestanden af kejserpingviner frem til år 2100 – for forskellige scenarier for den grønne omstilling. Grøn: Paris-aftalen med 1,5 graders global temperaturstigning, blå: Tilsvarende 2 graders stigning, rød: Ingen klimahandling, dvs. RCP8.5.

IUCN bemærkede i øvrigt, at man forventede en vis nedgang i bestanden, men som begrundelse for ikke at ændre klassificeringen anførtes det, at klimamodellerne jo er omgærdet med stor usikkerhed. Det er så sandt, som det er sagt.

Tak til Susan Crockford fra Polar Bear Science.

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*