Debatindlæg, Modeller

Mindre opvarmning fra CO2

En fordobling af CO2-mængden i atmosfæren medfører ifølge nye studier en temperaturstigning
på blot 2 grader i 2100.  Studiet er en bombe under klima-alarmismen.

I sidste uge kom et nyt klima-studie, som grundigt undersøger CO2’s påvirkning af klimaet. Man undersøger den såkaldte klima-følsomhed (climate sensitivity), som er målestokken for, hvor meget varmere Jordens klima bliver, hvis CO2-koncentrationen i atmosfæren fordobles.

Tallet er vigtigt, fordi det er afgørende for de resultater, der kommer ud af de computermodeller, FN’s klimapanel, IPCC, bygger sine rapporter på.

Standarden for klima-følsomheden har hidtil været et studie, som en forskergruppe omkring S.C. Sherwood, University of New South Wales i Australien, har udarbejdet.  Artiklen blev offentliggjort i tidsskriftet Review of Geophysics. Den blev opjusteret i 2021, således at temperaturstigningen ved år 2100 skulle blive mellem 2,5 og 4 grader (indtil da var den mellem 1,5 og 4,5)

Det nye studie er udarbejdet af en gruppe forskere omkring den uafhængige klimaforsker Nicholas Lewis fra Bath i Storbritannien. Det har titlen “Objectively combining Climate Sensitivity Evidence“, (”Objektiv sammensætning af dokumentation for klima-følsomhed”) og det blev offentliggjort den 22. september i tidsskriftet Climate Dynamics.

Nicholas Lewis har undersøgt Sherwoods studie, og han viser, at Sherwood et al. har brugt en subjektiv, såkaldt bayesiansk statistisk metode, hvor forskerne selv udvalgte den forudgående distribution. (”the assessment used a subjective Bayesian statistical method with an investigator-selected prior distribution“) Lewis selv vurderer klima-følsomheden ved at bruge en objektiv bayesiansk metode med den forudgående distribution matematisk genereret af en computer. (“This study estimates climate sensitivity using an Objective Bayesian method with computed mathematical priors“).

I Lewis’ studie inddrages også den nyeste viden om skydannelsen og dens påvirkning af temperaturerne,  en viden, som ikke er med i Sherwoods studie.

Sherwoods studie er fra 2020, og har haft stor indflydelse på IPCC-rapporten i 2021.  Men når Lewis korrigerer metoden i Sherwoods studie og indsætter de nyeste data, så falder vurderingen af, hvor stor klimafølsomheden er, med en tredjedel.  Den centrale vurdering af, hvor meget varmere klimaet bliver i år 2100 falder fra 3,1 grad (Sherwood) til 2,16 grad (Lewis)

Det betyder, at de laveste vurderinger af, hvor meget varmere klimaet bliver i år 2100, nemlig mellem 1,5 og 2 grader, er ganske sandsynlige.  Og så er der ingen grund til at advare om en kommende klimakatastrofe.

Lewis’ arbejde viser, at IPCC’s klimarapport bevæger sig på tynd is.  Og at selve grundlaget for den forudsete klimakatastrofe smuldrer.

Modellerne, som IPCC’s rapporter hviler på, forudser meget varmere temperaturer end realiteterne.
Kilde: Dr. Roy Spencer
Del på de sociale medier

2 Comments

  1. Jens Elkjær

    Er det håndsoprækning eller argumentation, der skal vægte mest?

  2. Peter Villadsen

    Klima sensitiviteten er undersøgt i et utal af studier, så en enkelt undersøgelse er helt ibetydende for estimeringen.
    https://www.carbonbrief.org/explainer-how-scientists-estimate-climate-sensitivity/

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*