Dansen med klimadata, Klimarealisme i medierne

Klimaforandringer og sygdom

CNN har offentliggjort en alarmistisk artikel med titlen: ”Singapores dengue-’nødsituation’ er et varsel om klimaforandringer for hele Verden”. Dengue er en febersygdom, der spredes via myg og i Singapore kommer den i sæsoner. I år er sæsonen startet tidligere end normalt, og indtil starten af juni havde man allerede haft 11.000 tilfælde i år, hvor hele 2021 kun havde godt 5000 syge.

Dengue-myg

Dengue kan være meget ubehagelig, den giver influenza-lignende symptomer med hovedpine, muskelsmerter og feber, og i værste fald kan den være dødelig.

CNN skriver nu, at udbruddet i Singapore er en forsmag på fremtiden, hvor klimaforandringerne vil gøre disse udbrud tidligere, mere langvarige og med flere syge. Der peges på, at Singapore oplever voldsommere regnskyl og op til 12 flere ”varme” dage og nætter om året.

Alt det er der ikke så meget epokegørende i. Singapore, der ligger tæt på Ækvator, har altid haft varmt vejr året rundt og masser af regn. Der er ikke noget, der umiddelbart skulle gøre myggene eller virus mere eller mindre levedygtige. Dengue er en sygdom, der har været kendt i næsten 3000 år (den blev beskrevet i gamle kinesiske bøger), og epidemierne kommer og går. Fra år til år er der store variationer i antallet af tilfælde i Singapore, i 2021 var der som nævnt godt 5000 tilfælde, mens tallet året før var 35.000.

I en artikel om emnet fra Climaterealism skriver H. Sterling Burnett:

Studier fra [store dele af Verden] afviser enhver sammenhæng mellem klimaforandringer og udbredelsen af malaria, denguefeber … og andre insekt-bårne sygdomme. F.eks. står der i en artikel fra tidsskriftet Nature: ”[Forfatterne] sammenlignede historiske og nutidige kort over udbredelsen og antallet af tilfælde af malaria og fandt, at lokalt forekommende malaria formentligt dækkede over 58 % af landjorden i år 1900, men kun 30 % i 2007”. Kort sagt, trods den globale opvarmning, er insektbårne sygdomme som dengue og malaria blevet mindre udbredt og mindre dødelige i takt med, at klimaet er blevet varmere.

IPCC påpeger jo også, at indtil nu har vi ikke rigtigt set nogen klimaforandringer – bortset fra temperaturen – der er således ikke blevet mere eller mindre regn. Nedgangen i de insektbårne sygdomme må derfor skyldes den generelle udvikling i vores velstand og velfærd rundt omkring på Jorden.

Der var jo malaria i Danmark, f.eks. på Lolland, frem til slutningen af 1800-tallet, hvor det var koldere end nu. Så udbredelsen har ikke noget med klimaet at gøre.

Burnett tilføjer, at hvis man vil gøre noget ved sygdommenes udbredelse og skadevirkninger, er den bedste fremgangsmåde at tackle dem direkte ved at bekæmpe myggene og udvikle bedre medicin. Det har man gjort med betydelig succes ind til nu. At bygge vindmøller for at forhindre ”klimaforandringer” er derimod en meget ineffektiv løsning og vil ikke på nogen måde begrænse forekomsten af f.eks. denguefeber.

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*