Energipolitik, Klimarealisme i medierne

Forsvar for de fossile

I bankverdenen og andre steder, hvor man håndterer penge og investeringer, er det blevet på mode at være klimabevidst. Vi har her i store træk at gøre med mennesker, der ikke selv har nogen indsigt i klimasagen overhovedet, de forstår hverken videnskaben eller problemerne med drømmen om en ”grøn omstilling”.

Men alligevel tolererer de i stigende grad ikke, at folk i deres egne rækker giver udtryk for skepsis eller ligefrem klimarealisme. Det måtte en direktør for HSBC, Stuart Kirk, sande her for nyligt. Han havde i forbindelse med et foredrag udtalt, at advarslerne om en ”klimakrise” var både ubegrundede og skingre. Derefter blev han på skammelig vis suspenderet fra sit job. 

Men vores kære uvidende bankfolk er ud over censuren også grebet af virketrang, de vil ligeledes bidrage til at ”redde” kloden. De vælger her at tilslutte sig ESG-initiativet, som omfatter at man gør alt det rigtige inden for miljø (herunder klima), samfundet (dvs. at man er ”woke”) og selskabsledelse.

Et af elementerne i forbindelse med miljøet er at nægte eller begrænse finansieringen af ”klimaskadelige” aktiviteter, herunder især udvinding af fossile brændstoffer, olie, kul og gas. Men der kan også være tale om af hensyn til den lokale natur at forhindre f.eks. afrikanske lande i at udnytte deres vandkraft-potentiale. Der er masser af aktivister, der er klar til at fortælle, hvad der er rigtigt og forkert her, og bankerne følger bare bevidstløst med.

Nu er udvinding af fossil energi meget investeringstung, og energiselskaberne har et stort løbende behov for kapital. Førhen var det aldrig et problem at skaffe pengene, fordi den efterfølgende indtjening mere end rigeligt ville forrente investeringen. Men nu har energiselskaberne det meget mere svært.

Mange klima-aktivister har formentligt slet ikke forstået, at der skal store løbende investeringer til bare for at opretholde en energiforsyning i samme størrelsesorden som den nuværende. Hvis man afskærer selskaberne fra finansieringen, vil produktionen af især olie og gas hurtigt falde, og det sker længe før, at en ”grøn omstilling” – selv på papiret – kan overtage energiforsyningen. Det stensikre resultat er mangel på brændstoffer og stigende energipriser, som f.eks. USA har oplevet det, efter at Joe Biden blev præsident. I Danmark har Folketinget vedtaget at standse ny efterforskning efter olie og gas i Nordsøen, det vil også ramme os hårdt på et tidspunkt.

Nu er der til gengæld kommet en politisk reaktion i nogle af USA’s olieproducerende stater. Således har Oklahomas delstatsregering vedtaget en ny lov, der pålægger myndighederne at afbryde samarbejdet med finansielle institutioner, der boykotter olie- og gasindustrien og nægter at medvirke til deres finansiering. Det offentlige skal skille sig af med 50 % af deres ejerandele i de pgl. selskaber inden for 6 måneder og 100% inden for et år.

Texas har indført tilsvarende lovgivning, hvorimod Joe Bidens regering i Washington D.C. støtter bankerne i deres ”klimavenlige” ESG-politik. Man kan ellers allerede nu se i USA, hvor galt det er ved at gå med den voldsomme satsning på ustabil sol- og vindenergi, elselskaberne udtrykker til stadighed deres dybe bekymringer ved udsigterne til blackouts, fordi der simpelthen ikke er nok elektricitet til rådighed, hvis spidsbelastning falder sammen med mørkets frembrud og mere eller mindre vindstille.

Men også fra anden side gøres der modstand mod ESG-tyranniet. En statsadvokat i delstaten Kentucky har netop udsendt et skrift, der plæderer for at begrænse de offentligt ansattes pensionskassers muligheder for at blande modehensyn ind i deres investeringer. Statsadvokaten påpeger, at i følge lovgivningen skal en pensionskasse alene tage hensyn til afkastet af investeringerne og ikke om de “tjener” den ene eller den anden sag. Statsadvokaten konkluderer:

Mens ejere af kapital kan forfølge sociale mål eller ofre noget af deres afkast på investeringerne for at opnå et ESG-mål, skal de investeringsansvarlige i pensionskasser være helt éntydige i deres motivation, og deres beslutninger må udelukkende tjene pensionskassernes medlemmers interesser og kun være til gavn for disse.

At forfølge en anden vej og dermed risikere at bryde med klare juridiske og kontraktuelle forpligtelser truer med at undergrave stabiliteten i et allerede skrøbeligt pensionssystem. Kort sagt, politik skal ikke spille nogen rolle i Kentuckys offentlige pensioner. Derfor er det statsadvokatens holdning, at alle ESG-relaterede investeringer, som indebærer en sammenblanding af motiverne, ikke er i overensstemmelse med Kentuckys lovgivning.

I Danmark er pensionskasserne også helt eksalterede ved tanken om at investere i “den grønne omstilling” og vindmøller. Også her vinder ESG-tankerne frem. Og også her er der behov for, at nogen trækker i nødbremsen, før man får kastet alt for mange af pensionsopsparernes penge ned i det sorte (grønne) hul, hvorfra de aldrig kommer op igen, med mindre staten går ind og giver en masse støtte, i form af penge, der tilhører skatteyderne og dermed også pensionsopsparerne.

Del på de sociale medier

4 Comments

 1. Ejvind Waldstrøm

  I mit læserbrev i Berlingske 25. april 2022 har jeg forgæves søgt at råbe beslutningstagerne og politikerne op.
  Jeg finder det helt nødvendigt med backup til elnettet når vinden ikke blæser.
  Mit forslag går på atomkraft på energiøerne. Bedste placering af atomkraft med hensyn til sikkerhed, kølevand lige ved hånden. Idet atomkraftanlæg normalt kører i døgndrift året rundt kan en overskudsproduktion anvendes til Power-to-X. Nyeste atomkraftværker er meget sikre, restaffaldet kan fragtes bort med skib. Vigtigst, ingen CO2 udslip.

 2. Michael Johansen

  ESG er kinas social credit system bare for virksomheder.
  Selv Elon Musk har tweetet: “I am increasingly convinced that corporate ESG is the Devil Incarnate.”

  I bund og grund er det endnu et tandhjul i det stigende teknokrati der minder kraftigt om det gamle Technocracy Inc.

 3. Hans Henrik Hansen

  “Mange klima-aktivister har formentligt slet ikke forstået, at der skal store løbende investeringer til bare for at opretholde en energiforsyning i samme størrelsesorden som den nuværende. Hvis man afskærer selskaberne fra finansieringen, vil produktionen af især olie og gas hurtigt falde, og det sker længe før, at en ”grøn omstilling” – selv på papiret – kan overtage energiforsyningen”
  – hvis man kan afsætte 24 1/2 minut på en regnfuld 2. pinsedag, kan denne (letforståelige) video varmt anbefales:

  https://www.youtube.com/watch?v=IwvGlF9_fpw

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*