Arktis, Debatindlæg, Klima i Medier, PM

Vildledende forskning og klima-angst

FN/IPCC har i årevis udsendt rapporter, som fortæller verden, at vi befinder os i en klimakrise på grund af de stigende udledninger af CO2. Fra rapport til rapport er situationen forværret.

Grønland spiller en hovedrolle i fortællingen om den forværrede klimakrise. Som følge af global opvarmning smelter indlandsisen og havene stiger. Udviklingen accelererer. Det betyder, at større og større kystområder i fremtiden vil blive oversvømmet.

Store internationale klimastudier bekræfter denne udvikling. Sådanne studier har ofte danske medforfattere, som medvirker til, at studiernes skrækkelige konklusioner trækker store overskrifter i danske medier.

CO2 har imidlertid ringe indflydelse på indlandsisens afsmeltning, hvilket fremgår af følgende analyse:

I varmeperioden i 1930 smeltede indlandsisen lige så meget som i varmeperioden i 2010. Det viser et studie fra Københavns Universitet. Studiet har sammenlignet gamle luftfotos med satellitbilleder.

I 1930 var gennemsnitstemperaturen i Grønland lige så høj som i 2010. Efter 2010 er temperaturen i Grønland igen faldet. Det viser DMI’s målinger af gennemsnitstemperaturen i Grønland.

Indholdet af CO2 i atmosfæren har i perioden været som følger:
1930 – 305 ppm
2010 – 385 ppm
2020 – 413 ppm.

Ovennævnte data dokumenterer, at CO2 ikke har den afgørende indflydelse på klimaet i Grønland. I stedet er det AMO – Atlantiske Multidekadale Oscillation (den Atlantiske Tiårige Svingning).

AMO er naturlige svingninger i havtemperaturen i det nordlige Atlanterhav. Varme perioder på 25-35 år afløses af kolde perioder som igen efter 25-35 år afløses af varme perioder. AMO har eksisteret langt tilbage i tiden og gør det fortsat. Grafikken nedenfor viser udviklingen fra 1856.

PolarPortal har siden 1986 med satellit målt indlandsisens afsmeltning. Fra 1966 til 1996 befandt AMO indekset sig i den negative fase, hvor havtemperaturen var kold. Satellitmålinger fra PolarPortal viser, at indlandsisen i perioden 1986-1996 enten voksede eller smeltede moderat. Det er på grund af indflydelsen fra AMO i negativ fase. Fra 1997 befinder AMO indekset sig i den positive fase og indlandsisens afsmeltning tager fart.

Kurven nedenfor viser massebalancen for den grønlandske indlandsis. Den røde kurve viser, at indlandsisen vokser eller smelter afhængigt af, om AMO er i et koldt eller varmt stadie.

MMB: Kælvning af isbjerge og smeltning af gletsjertunger, BMB: Tabet fra friktion/varme, SMB: Tilførsel af sne, TMB: Totale massebalance

Som nævnt ovenfor bidrager mange vildledende klimastudier til at skabe klima-angst. Det følgende klimastudie opfylder alle betingelser. Studiet blev slået stort op i DR med overskriften: ”Grønland mister is syv gange hurtigere end i 1990’erne”.

Forskerne i dette studie sammenligner en kold AMO-periode med en varm AMO-periode. Det giver en alarmerende overskrift, men det er useriøst. Forskerne fra Københavns Universitet sammenligner derimod den nuværende varmeperiode med den tidligere varmeperiode og dokumenterer, at indlandsisen smeltede lige så meget i 1930 som i 2010.

FN anslår, at havet vil stige med 60 cm inden år 2100. Denne stigning forøger studiet til 67 cm. På den baggrund fortæller en af de danske medforfattere, Andreas Ahlstrøm, at nu vil 400 millioner mennesker blive berørt af oversvømmelse i kystområder. FN havde anslået antallet til 360 millioner.

Forskerne har udeladt AMO af ligningen, hvorfor afsmeltningen af den grønlandske indlandsis bliver alt for voldsom. Derfor er studiet fejlbehæftet. Det er vildt overdrevet, når studiet påstår, at havet vil stige med 67 cm inden år 2100, og at 400 millioner mennesker vil blive berørt af oversvømmelser. Det er kun med til at skabe klimaangst.

Meget tyder på, at AMO inden længe igen vil være i den kolde fase. Middeltemperaturen i Grønland er faldet efter 2010. Tilsvarende er havtemperaturen i det nordlige Atlanterhav faldet. Når AMO går ind i sin negative fase, vil indlandsisen igen begynde at vokse.

Klimastudiet med den enorme vanstandsstigning og de 400 millioner mennesker, som berøres heraf er nogle år gammelt. I en periode så vi mange klimastudier skåret over den samme læst, men de er nu forsvundet. Forklaringen er ophøret af indlandsisens accelererende afsmeltning efter 2012. Så dur CO2-teorien ikke mere, og så kan man ikke mere skabe klimafrygt. FN prøver dog stadig at holde liv i myten.

I København stiger havet med 0,06 mm om året. I løbet af 129 år er havet steget med 8,1 cm. Der er er langt fra FN’s og forskernes alarmisme til virkeligheden i København.

Del på de sociale medier

3 Comments

  1. Finn Bjerrehave

    Forstår vi ikke at Verdenshavene udgør 80% af jordkloden og isbjergene 1 promille, altså hvis du i det lokale svømmebassin lader 1 isterning i bassinnet og reaktionen udebliver.

  2. Hans Henrik Hansen

    Et interessant og meget relevant indlæg!
    Der savnes dog lidt ‘tegnforklaring’ vedr. massebalancen:
    At de to nederste grafer (blå og rød) viser Surface Mass Balance hhv. Total Mass Balance er ret nemt at gætte – men hvad med BMB og MMB??

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*