Dansen med klimadata, Klimarealisme i medierne

Ingen ko på isen

Galskaben begynder for alvor at brede sig. Nordirland har indtil videre kunnet holde en lav profil mht. klimamål, men nu går den ikke længere. Området skal nå nul i drivhusgasudslip i 2050, og lige som i Danmark har man meget dyreavl i landbruget. Erhvervet står i Nordirland for ca. 27 % af det samlede udslip af drivhusgasser.

For at landbruget i Nordirland kan nå klimamålet, bliver man således nødt til at skille sig af med ikke færre end 500.000 køer og 700.000 får inden 2050. Ved samme lejlighed bør man også lige reducere bestanden af kyllinger med ca. 5 millioner.

Det er ikke ønskeligt, at Nordirland nedsætter sin produktion af fødevarer, så derfor har eksperter udregnet, at der må ske et skifte af produktionen fra animalsk til planter. I stedet for græsning af køer og får, skal jorden bruges til at dyrke korn og grøntsager.

I dag bliver en overvældende stor del af Nordirlands landbrugsarealer brugt til græsning for husdyr. Således er det kun ca. 4 % af landbrugsjorden, der bruges til at dyrke afgrøder, resten er udlagt til græsning. Denne tingenes tilstand har en god begrundelse, i og med at Nordirland ikke er særlig velegnet til dyrkning af korn m.m. Meget af jorden er stenet og af lav kvalitet, og der er meget store mængder af nedbør hvert år. Græs kan dyrkes i et vist omfang, og husdyr kan også sættes til at græsse i områder, der er for kuperede eller med for mange klipper. Men en større omlægning til planteafgrøder er ikke realistisk.

Anvendelse af Nordirlands arealer i tusinde hektarer. Blå: Græs; orange: Ujævnt terræn (delvist græs); gul: Korn; grøn: Andre afgrøder; brun: Havebrug

Det er kun 7 % af Nordirlands befolkning, der er beskæftiget direkte i landbruget, men op til 40 % lever på landet og er direkte eller indirekte økonomisk afhængige af erhvervet.

Ovennævnte eksperter kigger i deres udslipsmodeller og fanger ikke den slags praktiske detaljer. For dem er en forarmelse af Nordirland en acceptabel pris for at ”redde” klimaet.

Ligner det her ikke lidt praksis fra Sovjetunionens storhedsdage?

Ellers må man sige, at i fremtiden er der ingen risiko for en ko på isen – for der er ikke nogen køer tilbage, hvis klimaforkæmperne får deres vilje.

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2022/04/30/northern-ireland-faces-loss-of-1-million-sheep-and-cattle-to-meet-climate-targets/

Del på de sociale medier

3 Comments

  1. Ja de kan jo nøjes med kartofler, det kan jo ikke gå galt.

  2. Knud Larsen

    De allerhelligste af de sidste dages hellige, “Extinction Rebellion” spærrede forleden Højbro og Bredgade i København. Blandt de anholdte var Carsten Jensen, som ellers flyver jorden rundt med det glade budskab.

  3. Michael Johansen

    Det er jo netop kernen i dette, denne menneskefjendske ideologi der kan spores gennem Rockefellers Club of Rome tilbage til Thomas Malthus.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*