Klimarealisme i medierne, Ny Teknologi

Mekaniske træer

Vi har en gang tidligere nævnt de flyvske ideer om kunstige ”træer”, der skal opsuge CO2 fra atmosfæren. Nu er den første prototype blevet bygget i fuld skala, se fig. 1, og der er kommet lidt flere oplysninger frem om teknologien. Træet er 10 meter højt.

Fig. 1: Det første mekaniske træ i fuld størrelse

Ideen er, at de kunstige træer skal samles i skove, som vist på fig. 2. De opsuger CO2 fra den luft, der med vinden naturligt passerer dem. Der er således ikke tale om, at de skal bruge store blæsere til at samle luften sammen, som man ellers ser ved opsamling af CO2.

Fig. 2: Den nye “skov” af mekaniske træer

Træet består af en stak plader, 150 i alt, af et materiale, der specielt opsuger CO2, men lader luftens ilt og kvælstof passere. Pladerne opfanger tilsyneladende også vanddamp.

Når pladerne er fyldt op, hvilket tager 20-60 minutter, klapper træet sammen, som vist på fig. 3, og nede i bunden bliver CO2-en og vanddamp suget ud, hvorefter de to skilles fra hinanden, og man står tilbage med næsten ren CO2. Udskilningen her indebærer selvfølgeligt noget udstyr af forskellig art, placeret på jorden ved træets fod. 

Fig. 3: Princippet i træets funktion. 1: Træet i fuld højde i færd med at opsamle CO2. 2: Træet er ved at klappe sammen før opsamling. 3: Med vacuum suges CO2 ud fra stakken af plader. 4: Træet folder sig ud igen.

Visionen er at etablere små skove, der kan opsuge 1000 tons CO2 pr. dag. Det oplyses, at man forventer, at en lille klynge på 12 træer skulle kunne opsuge 1 ton CO2/dag. Man skal således have omkring 12.000 træer for at nå målet på 1000 tons pr. dag. Det er jo en del. Ophavsfolkene drømmer i hvert fald om at bygge op til en milliard træer i løbet af de næste to årtier.

Prisen pr. ton CO2 forventes p.t. at blive ca. 100 US$, men der drømmes om at få prisen så langt ned som 30 dollars. Heri er givetvis ikke inkluderet den efterfølgende håndtering og lagring af den indfangede CO2.

Hvert træ vil kunne opsuge ca. 80 kg/dag eller knap 30 tons om året. En milliard træer kunne således næsten fjerne hele den årlige tilvækst af CO2 i atmosfæren. Men det er et stort antal træer, og de skal jo alle sammen kobles op til det komplicerede maskineri, der skal tømme dem for CO2, skille vanddampen fra og derefter komprimere CO2-en.

Der er ingen angivelser af prisen pr. træ, men skal man gange med en milliard, bliver der jo helt sikkert tale om en stor investering – sådan oppe på bruttonationalprodukt-niveau.

CO2-opsamling er det mest nyttesløse element i hele ”den grønne omstilling”. Den får aldrig nogen reel indflydelse på CO2-indholdet i atmosfæren, og den kan på ingen måde forebygge klimaforandringerne, der jo kommer helt naturligt, uanset hvad vi gør.

Om så CO2-opsamling ved hjælp af kunstige træer er mere eller mindre tosset end de andre metoder, må tiden vise. Men det er svært at forestille sig, at den får nogen seriøs fremtid.

Del på de sociale medier

En kommentar

 1. Svend Stouge

  Imponererende konstruktion til ingen nytte, men det fører til spørgsmålet:
  Hvem er det som har magten og bestemmer over planterne og dermed giver tilladelsen til at fjerne plantevæksternes tilgang til deres mest fundamentale føde (CO2), som er fundamental for deres eksistens, vækst og liv (– og også vores liv)?
  Der tales meget om ‘Grøn vækst’ og ‘Grøn omstilling’, men dette her er ikke vejen frem og det ser ud som om man saver den gren over, man sidder på.
  Men Ok – ikke fordi jeg tror på at disse imponerende ‘træer’ vil gøre nogen forskel.
  Et større problem er snarere at politikere er videnskabelige ignoranter – for dem er faglige kompetencer, viden og erfaring ligegyldige – kun holdninger er interessante – hvilket er det modsatte af hvad vi er vant til i vores arbejde.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*