En grønnere planet, Klimarealisme i medierne

Grønnere Verden

I denne artikel opsummeres den positive effekt på planternes vækst, når luftens CO2-indhold stiger. Der er udgivet i tusindvis af videnskabelige arbejder, som alle underbygger den konklusion. Artiklens forfatter har opbygget en hel database med resultaterne af forsøg med plantevækst ved forhøjede CO2-indhold.

Der er jo ikke noget mærkeligt i, at mere CO2 giver bedre vækst. Planterne skal møjsommeligt opsuge CO2-en gennem deres blade, og der er ikke ret meget at hente i luften. For 150 år siden var der endnu mindre, men nu går det lidt lettere, takket været stigningen fra de 280 ppm i førindustriel tid og til de nuværende knap 420 ppm.

Forskningen viser, at hvis CO2-indholdet i luften forøges med 300 ppm, vil planterne generelt vokse 30 % hurtigere. Indtil videre er CO2 dog kun steget med 140 ppm, så videre op til en fordobling i forhold til udgangspunktet kan man regne med store gevinster.

Fig. 1 viser ændringerne i væksten af ærteplanter ved en forøgelse af CO2-indholdet i luften på 169 ppm. Planterne bliver højere, får flere og tungere bælge med et større antal ærter i. Høstudbyttet bliver m.a.o. større.

Fig. 1: Procentvis ændring i forskellige aspekter af ærteplanter i to dyrkningsforsøg, hvor CO2-indholdet blev forøget med 169 ppm. Fra venstre: Plantens højde, tør vægt, antal bælge pr. plante, længden af bælge, omkreds af bælge, antal ærter pr. bælg, gns. vægt af ærter, totale høst af bælge pr. plante, totale høst i alt.

Fig. 2 er det klassiske foto fra et forsøg med fyrretræer, der under i øvrigt ens betingelser groede med forskellige indhold af CO2 i luften. Tydeligt nok gav et højere indhold et meget større træ på den samme tid.

Fig. 2: Det klassiske forsøg med fyrretræer, der gror i forskellige koncentrationer af CO2. Til venstre: Atmosfærisk indhold (“AMB”), derpå hhv. 150, 300 og 450 ppm ekstra CO2.

Der omtales et forsøg med appelsintræer. Over to årtier fik nogle af træerne lov til at gro med atmosfærens normale koncentration af CO2, mens andre voksede i luft med 75 % mere CO2. Sidstnævnte udviklede 70 % mere biomasse og 85 % mere frugt. Og hertil kom, at juice fra sidstnævnte træer viste sig at indeholde 5 til 15 % mere C-vitaminer end man fik ved en normal koncentration af CO2 i luften.

Dette resultat er interessant, fordi det ofte hævdes, at et forhøjet CO2-indhold fører til frugt og grøntsager af lavere kvalitet (man skal jo sige noget negativt om CO2-en).

Det viser sig, at organismer i havet, der driver fotosyntese, f.eks. grønalger, også vokser hurtigere, hvis der er mere CO2 til rådighed. Så sammenhængen mellem planternes vækst og CO2-indholdet synes at være universel.

Det forhøjede CO2-indhold i atmosfæren har over de seneste 50 år ført til væsentligt bedre høstudbytter over hele Jorden, og forfatteren regner den gevinst ud til 3000 milliarder US$ i den periode. De næste 50 år vil se endnu højere CO2-indhold og der står vi til en yderligere gevinst på måske 10.000 milliarder dollars.

Fig. 3 viser forskellige typer ris og deres reaktion på en forhøjelse af CO2-indholdet på 300 ppm. Der er store gevinster at hente, med et par undtagelser ligger alle stigningerne over 50 % og nogle endda langt højere.

Fig. 3: Forøgelsen i udbyttet fra 16 forskellige typer ris, ved et 300 ppm større CO2-indhold i luften omkring dem.

CO2 er ikke forurening, og for det biologiske liv er den stigning, vi ser nu, ubetinget et gode. At CO2 skulle have en positiv virkning på plantevæksten affærdiges ofte af klimafolket med henvisning til, at det er andre faktorer, f.eks. vand eller næring, der sætter grænserne for væksten. Det er det selvfølgeligt i nogle tilfælde men langt fra i alle. Især i landbruget har landmanden mulighed for at sikre sig, at der hverken mangler vand eller gødning, og så får man det fulde udbytte af det forhøjede CO2-indhold. Der er selvfølgeligt også mange steder i naturen, hvor hverken vand eller næring er begrænsende, og det hænger jo godt sammen med at Jorden er blevet en grønnere planet de sidste 30-50 år.

Del på de sociale medier

5 Comments

 1. Med den større grøn-vækst med et højere CO2, giver vel også et større afkast af atmosfærisk ilt fra plantevæksten, eller hvad???

  • Søren Hansen

   Netto betyder det stigende indhold af CO2 i luften en tilsvarende nedgang i mængden af ilt – mere eller mindre. Men mens der er godt 400 ppm CO2 i luften er der ca. 200.000 ppm ilt, så det gør ingen som helst forskel.

 2. Faktisk sjovt du nævner vand.
  For hvis indholdet af CO2 er højere, så skal planternes stomataer, de små åbninger de trækker CO2 ind igennem, ikke være åbne så længe, og herved sparer planten vand og bliver faktisk mere tørkeresistent, jo mere CO2-indholdet stiger.

  Det er simpelthen logik for perlehøns, det svarer til at sige, at en murer ikke kan bygge et større hus med flere mursten, fordi han måske kommer til at svede mere.

  Utroligt hvad manipulation og propaganda kan få folk til at tro på og nærmest kaste sig ud i et great reset og tro det ender godt.

 3. Aage Christensen

  Præcist derfor er den ‘Grønne omstilling’, ‘Rådet for grøn omstilling’, ‘Den grønne studenterbevægelse’ osv osv decideret greenwashing. Hvis de lykkes gør de planeten mindre grøn end den ellers ville være blevet.

 4. Finn Bjerrehave

  CO2 vægtfylde 1,92 altså holdes ved jordoverfladen afgiver kulstof samt ilt til alle vores afgrøder, ønsket om at fange CO2 gemme det under jorden er vor tids højeste ønske, og er blevet populistisk vor tids største fjende, og oplysning latterligøres samt vælgernes kryds tvinger politikere til u-ønsket politik, kan der findes en oplysningens vej ? det er opgaven for personer der tør og vil ?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*