Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Klima og racisme

Klimaforandringerne er et udslag af racisme. Det er primært hvide rige folk, der har givet anledning til udslip af CO2 fra deres overdrevne forbrug af fossile brændstoffer. Ofrene derimod, f.eks. i USA, er ofte farvede folk. Det var jo dem, det gik hårdest ud over, da orkanen Katrina ødelagde New Orleans. Tilsvarende gav orkanen Harvey i Houston også de største skader i de sorte kvarterer.

Dette kunne man læse i et indlæg fra engelske BBC, der fortsatte med at fastslå, at netop de mennesker, der blev hårdest ramt, samtidigt er dem, hvis livsførelse giver de laveste udslip af drivhusgasser. En helt igennem uretfærdig situation.

BBC fortsætter med Zambia som eksempel. Her er det et fattigt afrikansk land, der også er blevet offer for klimaforandringer i form af tørke. En zambisk klimaforsker citeres for, at udviklingen med mere og mere tørke har stået på over de seneste 30 år og har medført fejlslagen høst og problemer med husdyrholdene.

Klimaforskeren konkluderer, at alle ulykkerne skyldes klimaforandringer, forårsaget af rige hvide mennesker og samfund, og med fattige sorte ditto som ofre. Herunder naturligvis hele Afrika.

Fig. 1: Udviklingen i Zambias bruttonationalprodukt pr. person, 1950-2020

Fra BBC’s side er dette en slem gang mikrofonholderi, uden skyggen af kritisk stillingtagen. Fakta for netop Zambia viser noget andet, end BBC fremfører. Fig. 1 viser udviklingen i nationalindkomst pr. person fra 1950 til 2020. Man ser at over de seneste 25 år er indkomsten tredoblet.

Fig. 2: Værdien af den samlede årlige landbrugsproduktion i Zambia 1960-2019

Fig. 2 viser udviklingen i fødevareproduktionen i den samme periode. Fra 2005 og fremefter blev tallet omtrent fordoblet. Tørken siden 2017 er synlig, men stadigvæk er udbyttet i 2019 det tredjestørste i hele perioden.

Fig. 3: Totale årlige nedbør i Zambia, 1901-2020

Fig. 3 viser så den totale nedbør år for år i Zambia, siden 1901. Der er udsving fra periode til periode, således var der mere regn i årene 1955-1980 end senere, men generelt er der ikke nogen langtidstendenser, som man med nogen rimelighed kan koble sammen med ”klimaforandringer” forårsaget af CO2. Det samme gælder de regionale forskelle, der også er opstået og forsvundet igen.

Men noget éntydigt belæg for klimaforandringernes racisme er det svært at få øje på.

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2022/01/28/climate-change-is-waycist/

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

One Comment

  1. Knud Larsen

    Det er altsammen ligemeget: Kampen mod vejrmøller, som med “1968” blev til en kamp mod kapitalister, er nu blevet kampen FOR vejrmøller.
    Samt MOD de lede, hvide, gamle, racistiske cis-maskulinister.
    Hvis man ikke kan vinde kampen, kan man altid ændre målet.
    Det værste er dog fakta-resistensen, som det også fremgår af ovenstående.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*