Klimarealisme i medierne, Modeller

Ingen vej tilbage

Her er rigtigt dårligt nyt for de folk, der mener, at opsamling og deponering af CO2, CCS (Carbon Capture & Storage) er vejen til Jordens frelse fra klimaforandringerne. Både IPCC og andre taler jo om storstilet bortskaffelse af CO2, så indholdet kan blive bragt ned i nærheden af det nutidige, eller helst endnu længere ned, tilbage til den gang vi havde Den Lille Istid.

Nu har et hold koreanske forskere brugt deres klimamodeller til at se på, hvad der sker, hvis man når et meget højt indhold af CO2 i atmosfæren og derefter bringer det ned igen. Figuren her viser situationen, Fra nu og frem til år 2140 stiger CO2-indholdet helt op til ca. 1400 ppm, og derefter falder det ned igen til de ca. 400 i løbet af yderligere 140 år. Hvad vil der så ske med det globale klima?

Sorte kurve: CO2-indholdet i atmosfæren, år 2000-2500. Røde kurve, beliggenheden af den Intertropiske Konvergenszone, grader nordlig bredde. Kilde: POSTECH

Forskerne har fokuseret på den såkaldte Intertropiske Konvergenszone, der bl.a. styrer, hvornår vi få El Niño’er. Jo længere sydpå denne zone befinder sig, desto flere El Niño’er kommer der, og de er jo ledsaget af højere globale temperaturer og ændringer i nedbøren i troperne.

Klimamodellen her er specielt indrettet til at kunne skrue op og ned for CO2-indholdet. Det viser sig nu at et stigende indhold af CO2, fra 400 til 1200 ppm, næsten ikke har nogen indflydelse på zonens placering, den ligger omkring 0,5 grader Nord. Det faldende indhold efter 2140 bevirker nu, at zonen flytter sig sydpå, op til en hel grad, og denne bevægelse vil netop medføre mere El Niño-aktivitet og dermed en yderligere forstærkning af alle de klimaforandringer, vi allerede døjer med i dag, storme, oversvømmelser, tørke osv. Det er jo ikke så godt, og selvom vi kommer helt ned på de ca. 400 ppm CO2, vil zonen stadigvæk ligge lidt syd for, hvor den ligger i dag.

Perspektiverne er nærmest svimlende. Selvom vi kaster billioner af dollars ud på CCS, vil resultatet ikke være, at klimaet vender tilbage til det ”normale”. Det resultat kan anskues på flere forskellige måder. En alarmistisk betragtning vil være, at klimaforandringerne er umulige at skrue tilbage igen. Det understreger situationens alvor og kan kun løses ved at bygge endnu flere vindmøller nu.

Man kan dog også opfatte resultatet som en slags helgardering fra klimaforskningens side. Hvis nu der bliver postet de nødvendige billioner i CCS, og klimaet ikke ændrer sig til noget ”bedre”, ja så er der her en forklaring, der behændigt undgår den ubehagelige tanke, at CO2 måske reelt ikke har den store betydning for klimaet.

Hvis vi skal holde os nede på jorden, så burde man stille sig spørgsmålet, hvad forskning som denne egentligt bidrager med? Hvordan kan vi fæste nogen som helst lid til klimamodellers forudsigelser for år 2500? De kan ikke en gang simulere de seneste 5 års udvikling i temperaturen.  Hvilken nytte gør den slags aktiviteter, andet end at den skaffer penge og beskæftigelse til klimaforskningen?

Hvornår siger nogen stop?

https://www.eurekalert.org/news-releases/938765

Del på de sociale medier

10 Comments

 1. Claus Beyer

  Biodiversiteten har aldrig været højere end nu.
  Oceanerne indholder rundt regnet 50 gange så meget CO2 som atmosfæren. Så hvis klimamimnisteren og alle hans trosfæller vil indfange CO2 i stor stil, bør de tage på fisketur. Når oceanerne bliver overmættet med CO2, f.eks. ved at vandet opvarmes lidt, udskiller de CO2 til atmosfæren og til organismer, der danner kalksten. Så man kunne også gå i gang med at grave en masse kalksten ned i nogle huller, hvis man har set sig så gal på CO2. De vil jo bidrage med CO2 til atmosfæren, når de på et tidspunkt eroderes. Der vil efterhånden kunne skrives mange molbohistorier om politikernes forsøg på at bestemme over naturen ud fra et minimum af kundskab.

 2. allan astrup jensen

  Jeg fatter ikke, at klimarealister overhovedet tager klimamodeller alvorligt. Resultaterne passer jo ikke med virkeligheden i de tilfælde vi kan sammenligne. Vi ved jo, at det er tilfældige forudsigelser og forskningshypoteser baseret på få parametre og manglende viden om alle klimafaktorer og samspillet mellem dem. Det at modellere klimaeffekten af CO2 variationer alene er jo fiktion i en kompleks Verden!

 3. Hans Henrik Hansen

  “Hvornår siger nogen stop?”
  – formentligt den dag ‘mange nok’ bliver bekendt med de økonomiske konsekvenser!

  Vi bliver i disse år overdænget med diverse ‘klimarelaterede’ luftkasteller (CCS, PtX, bølge- og tidevandsenergi mfl.), men der er meget langt imellem realistiske analyser af, hvilken fordyrende indflydelse, de vil(le) have på vor samfundsøkonomi – samt vor private ditto!

  Energi er udgangspunktet for hovedparten af menneskelig aktivitet – og dyrere energi vil i alvorlig grad kunne belaste vores internationale konkurrenceevne.

 4. Karin Egede
  • Søren Hansen

   Den artikel fra TV2 er dog nok lige lovligt pessimistisk. Der er ikke meget belæg for at der skulle være uddøde så mange dyrearter, det er resultatet af nogle ret løsagtige analyser og så selvfølgeligt modelberegninger. Tilsvarende er forudsigelserne om det fremtidige klima, og dets katastrofale følger for dyre- og plantelivet, jo også noget, der kommer ud af computermodellerne og ikke nødvendigvis har meget med virkeligheden at gøre.
   Ser man på antallet af større dyr (dvs. fra mus og opefter), der er uddøde de sidste 500 år, så er der faktisk tale om forsvindende få sammenlignet med antallet af arter på Jorden.
   Men menneskehedens voldsomme vækst og inddragelse af naturområder i store arealer har selvfølgeligt haft en meget negativ virkning på de vilde dyrs antal og muligheder – men det har så ikke noget med klimaet at gøre.

  • Hans Henrik Hansen

   “her er omsider en ret så klimarealistisk omtale”
   – ‘realisme’ er et vidt begreb! Her noget ‘alternativ realisme’:

   “I løbet af de sidste ti år er der opstået en fortælling i medierne. Vi står over for det store ragnarok, naturens holocaust. Halvdelen af alle Jordens organismer vil uddø i løbet af de næste 100 år. Denne fortælling er nu mainstream og et trumfkort i miljødebatten: Stiller man sig op og siger, at den sjette masseudryddelse af Jordens organismer er i fuld gang, og at det er menneskets handlinger, der er årsagen, så signalerer man eftertanke, og at man er progressiv. Det problematiske er blot, at denne apokalyptiske fortælling bygger på uunderbyggede forestillinger, og ingen aner tilsyneladende, hvor forestillingerne stammer fra…”

   https://www.weekendavisen.dk/2019-28/samfund/ingen-alarm

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*