Klimarealisme i medierne, Rekonstruerede temperaturer

Varmere i Middelalderen?

Her er en samling af fire artikler, der alle har som konklusion, at temperaturerne i Den Middelalderlige Varmeperiode var højere end i dag. Tilsvarende finder nogle af dem lavere temperaturer under Den Lille Istid. Det er jo i modstrid med Michael Manns hockeystavkurve, der optræder så prominent i den nye IPCC-rapport (AR6) og som hævder, at temperaturen de seneste 2000 år har været helt uforandret indtil for 150 år siden, hvor vores CO2-udledninger medførte en temperaturstigning ”uden fortilfælde”.

Her er en del af sammendraget fra den første artikel: L.B. Nazarova et al. Den er baseret på analyser af sedimenter i en sø.

Den Middelalderlige Varmeperiode rekonstrueret for det Østlige Sibirien i perioden for 1250 – 750 år siden viser et fugtigt klima med sommertemperaturer ca. 1,5 grader højere end de nutidige. Perioden mellem 750 – 250 år før nu passer sammen med Den Lille Istid; sommertemperaturerne var faldet til 1,5-2 oC under de nuværende.

Nr. 2 artikel er skrevet af S. Y. Cahyarini et. al., og er baseret på målinger i koraller i Det Indiske Ocean ud for Sumatras kyst. Man har udtaget en serie moderne koraller, der repræsenterer tidsrummet 1968-2007 og en eller flere tilsvarende serier fra tiden omkring Den Middelalderlige Varmperiode, f.eks. 1100-1140. Målingerne er primært fokuseret på forholdet mellem grundstofferne calcium og strontium (Ca/Sr) i korallernes kalkskeletter. Det forhold ændrer sig meget nøjagtigt med temperaturen. Den moderne serie blev sammenlignet med, hvad vi ved fra meteorologiske målinger af temperaturen, og man fandt en meget fin overensstemmelse: Hvad der er målt af meteorologerne kan genfindes i korallerne.

Som en sidebemærkning kan anføres, at temperaturerne i området har svinget meget i denne 40-årsperiode, +/- flere grader, se fig. 1, og det har ikke givet anledning til nogen blegning – eller andre skader, som man hævder sker på the Great Barrier Reef i Australien pga. en temperaturstigning på under en grad.

Fig. 1: Temperaturudsving i Det Indiske Ocean 1969-2007. Blå kurve: Anomalier, sort kurve: Absolutte temperaturer

Koralserierne fra Middelalderen viser de samme mønstre af variationer, men der er færre af dem og udsvingene i temperatur er generelt mindre. Samtidigt angiver Ca/Sr-forholdet, at temperaturerne den gang generelt var højere end i dag.

Den tredje artikel, P. Zhou et al. kigger på havtemperaturen i det Sydkinesiske Hav. Grundlaget er igen Ca/Sr målinger, denne gang på skaldyr i havet. Deres konklusion er vist på fig. 2, hvor man ser, at havets temperatur generelt har været højere i fortiden, end den er nu. Der er en bred top omkring 1000 år før nu, sammenfaldende med Den Middelalderlige Varmeperiode, og temperaturen her er væsentlige højere end den nutidige.

Fig. 2: Havtemperaturen i Det Sydkinesiske Hav, bemærk at skalaen i bunden er antal år før nutiden

Den fjerde artikel, Q. B. Xu et al., drejer sig om mængderne af havis ved Ross-havet ud for Antarktis’ kyst. Mængden af havis styres af relativt varmere havvand, der trænger ind mod kysten nordfra. Målingerne er baseret på mængden af pingvin-ekskrementer. Det er således, at når det lune vand reducerer mængden af havis, får pingvinerne bedre forhold, de bliver mere talrige og vil efterlade sig flere ekskrementer.

Konklusionen på målingerne er, at der i forhold til nutiden var væsentligt mindre havis i perioden 750-1500 år før nu, sammenfaldende med Den Middelalderlige Varmeperiode, se fig. 3.

Fig. 3: Mængden af is i Ross-havet ved Antarktis. Skalaen i bunden er i år før nutiden (nutiden til venstre). Blå kurve er mængden af is, blå områder angiver perioder med megen is. Gul kurve er længden på sommeren, lyserøde områder er perioder med mindre is og længere og varmere somre.

Så fire artikler, dækkende et bredt geografisk område (næsten fra Nordpolen til Sydpolen) konkluderer alle, at det var varmere i Middelalderen. Dermed er hockeystavens troværdighed svækket endnu en gang.

https://notrickszone.com/2021/10/14/4-more-new-reconstructions-affirm-the-medieval-warm-period-was-warmer-than-today/

Del på de sociale medier

13 Comments

 1. Erling Petersen

  Jeg vil undlade at kommentere det konkrete indhold i jeres diskussion. Jeg vil blot bemærke, at det er fornøjelse at se, at I kan være så uenige og dog tale pænt til hinanden.

 2. Hans Henrik Hansen

  “Mener du, Marcott et al’s konklusioner er forkerte?”
  – det kan jeg intet vide om: Et sådant spørgsmål bør vel snarere stilles til Rosenthal og medforfattere! Men eftersom sidstnævntes publikation udkom få måneder EFTER Marcott et al’s, kunne der vel være grund til at antage, at Rosenthal mfl. har set behov for et ‘korrektiv’?

  “Som JEG ser din reference, er det igen relateret til et lokalt fænomen, nemlig Nordatlanten og Polarhavet”
  – bemærk, at Rosenthal mfl. skriver:

  “Although documented changes in GLOBAL surface temperatures during the Holocene and Common era are relatively small, the concomitant changes in OHC are large” (min fremhævning)
  , hvilket vel næppe kan tolkes anderledes, end at DE finder belæg for at antage, at variationerne er sket over store dele af oceanerne(?)
  Det ville nok også forekomme kontraintuitivt at antage, at betydelige varmemængder pludseligt havde koncentreret sig omkring Nordpolen! 🙂

  • Flemming Rasmussen

   Hej Hans Henrik

   ” Et sådant spørgsmål bør vel snarere stilles til Rosenthal og medforfattere!”

   Nu var det jo dig, jeg spurgte 😉

   “Det ville nok også forekomme kontraintuitivt at antage, at betydelige varmemængder pludseligt havde koncentreret sig omkring Nordpolen!”

   Hvorfor i alverden dog det – det er jo netop det, vi oplever i øjeblikket med menneskeskabt opvarmning.

   Men lad os prøve at lege med ideen om en holocæn periode med højere temperaturer end nu (selv om jeg stadig mangler at se sund dokumentation for det). En ting er temperaturen, noget andet er stigningstakten – og den af modellerne forudsete stigning frem imod 2100. Selv med den mest optimistiske forudsigelse, vil vi stadig slå alt holocænt med en stor margen – i absolut temperatur, men ikke mindst i stigningstakt.

   Når vi så får slået fast, at vi – uden nogen tvivl – kommer til at opleve det varmeste globale klima siden seneste istid, kan vi derefter diskutere, hvilke følger, det vil få på jorden og dens beboere.

   Mvh Flemming

 3. Flemming Rasmussen

  Hej Søren

  Men er du enig i, at ingen af de fire artikler handler om den globale temperatur – og dermed ikke er et reelt input i en debat om denne?

  Er du enig i, at den globale (surface)temperatur er steget ca. 1-1,2 grad siden pre-industriel tid?

  Har du nogen kommentarer til Marcott et al – og ikke mindst deres kvantificering af globale temperaturanomalier i hele holocen, som de jo fremstiller som meget mindre end den ca. 1-1,2 grad stigning, vi har set siden pre-industriel tid?

  Mvh Flemming

  • Søren Hansen

   De fire artikler er fire ud af flere hundrede, som viser en varm middelalder, spredt ud over hele kloden. Derfor er de et kontant bidrag til diskussionen om temperaturudviklingen i de sidste 2000-10000 år. Men bidrag, der bevidst bliver undertrykt, når Marcott, PAGES og de andre hockeystav-tilhængere begynder at fiske rundt i data.
   Jeg er enig i at temperaturen er steget ca. en grad siden udgangen af den Lille Istid, hvor det stadigvæk var ubehageligt koldt. Forskellige faktorer, bl.a. solen og i et vist omfang også CO2 har så givet en tiltrængt opvarmning.
   Men fordi klimaforskningen har bidt sig fast i, at CO2 er den eneste faktor, så er de nødt til at udjævne alle temperaturudsving i fortiden, uanset de utallige vidnesbyrd, der findes om dem.
   Fik du læst artiklen om PAGES og Steve McIntyre, den er meget lærerig?

   • Flemming Rasmussen

    Hej Søren

    “Jeg er enig i at temperaturen er steget ca. en grad siden udgangen af den Lille Istid, hvor det stadigvæk var ubehageligt koldt. Forskellige faktorer, bl.a. solen og i et vist omfang også CO2 har så givet en tiltrængt opvarmning.”

    Hvorfor bringer du Little Ice Age ind i en debat om globale temperaturer? Det var et regionalt fænomen:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Ice_Age

    Men du er enig i, at temperaturen (globalt) er steget (mindst) en grad siden 18-1900 agtigt?

    Kan du kvantificere, hvor store udsving, du mener, der har været i den globale temperatur i holocen? Igen – i følge Marcot et al – har temperaturen i holocen været noget af det mest stabile, med udsving på maks +/- 0,4 grad. Så med mindre vi skal afskrive Marcott et al, oplever vi nu den (markant) højeste globale temperatur siden seneste istid. Og skal vi tage selv de mest optimistiske fremskrivninger fra IPCC alvorligt, vil vi i 2100 være HELT off scale.

    Jeg er helt klar over, at jeg (indtil videre) udelukkende læner mig op ad Marcott et al, men jeg savner dog henvisning fra dig til seriøse videnskabelige artikler om GLOBALE temperaturforløb fra seneste istid helt frem til nu, der kan rejse tvivl ved deres paper.

    Mvh Flemming

    forkortet af red.

    • Søren Hansen

     Som sagt er der hundredvis af artikler, der bekræfter at den Lille Istid også var et globalt fænomen. Det kan Wikipedia vist ikke modbevise. Hvis du vil læse om fortidens temperaturer kan jeg anbefale Steve McIntyres hjemmeside https://climateaudit.org/ hvor der netop på forsiden p.t. er en interessant artikel om hockeystave.
     Alt tyder på, at i den Middelalderlige Varmeperiode var den globale temperaturer lidt højere, end de er nu, og i den Lille Istid måske en ½-1 grad lavere end omkring 1850. Den Romerske Varmeperiode var sandsynligvis endnu varmere end den Middelalderlige. En letforståelig kurve finder du fra iskernemålingerne i Grønland, GISP2, den er vist på fanen Global Temperature på hjemmesiden https://www.climate4you.com/. Det er IKKE en kurve der viser temperaturen i Grønland, den er baseret på sne, der er faldet over Grønland men som stammer fra vanddamp, der er opstået langt længere sydpå. Så den afspejler temperaturerne dér, hvor vandet fordampede.

     • Flemming Rasmussen

      Hej Søren

      “Alt tyder på, at i den Middelalderlige Varmeperiode var den globale temperaturer lidt højere, end de er nu, og i den Lille Istid måske en ½-1 grad lavere end omkring 1850.”

      Har du et link til en af de “hundredevis” af artikler, der siger noget andet.

      “En letforståelig kurve finder du fra iskernemålingerne i Grønland, GISP2, den er vist på fanen Global Temperature på hjemmesiden https://www.climate4you.com/. Det er IKKE en kurve der viser temperaturen i Grønland, den er baseret på sne, der er faldet over Grønland men som stammer fra vanddamp, der er opstået langt længere sydpå. Så den afspejler temperaturerne dér, hvor vandet fordampede.”

      Dette billede https://www.climate4you.com/images/GISP2%20TemperatureSince10700%20BP%20with%20CO2%20from%20EPICA%20DomeC.gif som formentlig er det, du refererer til ER rent faktisk temperaturen på Grønland og IKKE et udtryk for globale temperaturer, hvilket harmonerer rigtigt fint med, at både Medieval Warm Period og ikke mindst Little Ice Age var fænomener primært tilknyttet den nordlige halvkugle.

      Mvh Flemming

      (forkortet af red.)

     • OK, Flemming, dette bliver det sidste indslag i denne debat. Når du begynder at tale om konsensus i videnskaben og tilsvarende, så kommer vi ikke videre.

      Du har ikke ret i din kommentar til GISP2-kurven, her skal du sætte dig grundigere ind i tingene. Der måles forholdet mellem to ilt-isotoper og deres forhold i vanddampen afhænger af temperaturen, dér hvor dampen steg op af havet. Det skete jo ikke i Grønland, men langt længere sydpå.

      Og mht. Middelaldervarmen så er der her noget, du kan bruge nogle timer på at studere. God fornøjelse:
      https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1akI_yGSUlO_qEvrmrIYv9kHknq4&ll=-3.81666561775622e-14%2C37.9023648821493&z=1

 4. Hans Henrik Hansen

  “Det stemmer ikke helt overens med Marcott et al, som jo viser, at den GLOBALE temperatur (ikke fire udvalgte dataserier) nu er markant højere end på noget tidspunkt i hele den holocene periode”

  – lidt om HAVtemperaturer:

  “Observed increases in ocean heat content (OHC) and temperature are robust indicators of global warming during the past several decades. We used high-resolution proxy records from sediment cores to extend these observations in the Pacific 10,000 years beyond the instrumental record. We show that water masses linked to North Pacific and Antarctic intermediate waters were warmer by 2.1 ± 0.4°C and 1.5 ± 0.4°C, respectively, during the middle Holocene Thermal Maximum than over the past century. Both water masses were ~0.9°C warmer during the Medieval Warm period than during the Little Ice Age and ~0.65° warmer than in recent decades. Although documented changes in global surface temperatures during the Holocene and Common era are relatively small, the concomitant changes in OHC are large”

  https://www.researchgate.net/publication/258215955_Pacific_Ocean_Heat_Content_During_the_Past_10000_Years

  • Flemming Rasmussen

   Hej Hans Henrik

   “– lidt om HAVtemperaturer:”

   Jeg forstår ikke rigtigt din pointe? Mener du, Marcott et al’s konklusioner er forkerte? Som JEG ser din reference, er det igen relateret til et lokalt fænomen, nemlig Nordatlanten og Polarhavet.

   Mvh Flemming

 5. Flemming Rasmussen

  Det stemmer ikke helt overens med Marcott et al, som jo viser, at den GLOBALE temperatur (ikke fire udvalgte dataserier) nu er markant højere end på noget tidspunkt i hele den holocene periode.

  https://www.researchgate.net/publication/235885717_A_Reconstruction_of_Regional_and_Global_Temperature_for_the_Past_11300_Years

  Jeg har set rigtigt mange artikler med samme budskab som de fire, du nævner. Fælles for dem alle er dog, at de “behændigt” udelader de seneste 60 års stigning, som jo er større end de største udsving i hele den holocene periode.

  Mvh Flemming

  • Søren Hansen

   Jeg er ikke enig i, at de 4 artikler her “behændigt” udelader de seneste 60 års temperaturstigning. Den ene har data frem til 2007 og den anden nævner eksplicit “nutiden”, som vel ikke er for 60 år siden? Marcott et al. skriver sig ind i den lange række af superhockeystave, hvor man når frem til det ønskede resultat ved passende udvælgelse og statistisk behandling af data. Resultatet er, sjovt nok, hver gang, at varmen i middelalderen og kulden i den Lille Istid forsvinder. Der er ellers masser af belæg for, at disse fænomener var globale, specielt middelaldervarmen er fundet over hele kloden.
   https://klimarealisme.dk/2021/08/18/hockeystaven-2/

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*