Energipolitik, Klima i Medier, Klimarealisme i medierne

Jyllands-Posten og klimaomstilling

Som de fleste af de store medier er Jyllands-Posten normalt meget klimakonform og afviser klimarealistiske indlæg på stribe. Så meget desto mere overraskende var det at finde den leder, som er omtalt her. Den blev bragt d. 27. september. Vi ville gerne have bragt hele lederen uforkortet, men utallige forsøg på at kontakte redaktionen for at få tilladelsen mislykkedes desværre. Man ønskede tilsyneladende slet ikke at tale med almindelige mennesker. Derfor følger her i stedet et resumé og lidt uddrag:

Titlen var ”Tilbage til den Grønne Fremtid” og hovedbudskabet var, at energiprischokket i Europa kun vil være en forsmag på, hvad der vil ske, når den grønne omstilling tager fart.

Derefter indledes der med en kort beskrivelse af den nuværende energikrise med skyhøje prisstigninger forårsaget af for lidt vind til vindmøllerne, lavt niveau i de norske vandreservoirer og de politiske problemer med gasleverancerne, der kun er blevet værre, fordi man har forsømt at fylde lagrene op i løbet af sommeren efter en hård vinter, der tærede på reserverne.

Regeringerne har søgt at dulme smerten hos forbrugerne med direkte tilskud eller afgiftsnedsættelser på energien.

Derefter kommer et par nøglesætninger:

Ingen regeringer har endnu haft modet til at fortælle vælgerne, hvad klimaomstillingen reelt kommer til at koste.

Var der tale om et forbigående prischok, kunne det være mødt med et skuldertræk, men der er tale om udfordringer af mere strukturel karakter.

Her nævnes den tyske udfasning af kernekraften og hollændernes lukning af deres Groningen gasfelt, der ellers stod for en væsentlig del af Europas gasforsyning.

Lederen fortsætter:

Europæerne stirrer ind i den virkelighed, at de priser på elektricitet, naturgas og olie, som de i dette efterår må forholde sig til, kun er første afdrag på klimaregningen. Når fossile brændsler udfases i det forcerede tempo, der politisk lægges op til i Europa, vil energipriserne uvægerligt stige.

Det nævnes, at prisen på CO2-kvoter er stærkt stigende, hvilket er noget, som politikerne i klimaets navn ønsker, men som også gør energien dyrere for forbrugerne. Knapheden på gas her i efteråret vil nogen beskylde Rusland for at være årsag til, ved at de bevidst holder leverancerne tilbage. Men de europæiske energiselskaber må tage deres del af ansvaret, med deres manglende rettidige omhu med at få fyldt lagrene op.

Ind til videre har reaktionerne på situationen været forholdsvis beherskede. Ingen politiker har endnu turdet fortælle vælgerne hvad klimaomstillingen reelt vil koste:

Med påklistrede smil taler man om den grønne omstillings velsignelser for kommende generationer, mens al viden om de økonomiske og sociale konsekvenser så vidt muligt holdes skjult, da der kun er forbrugerne til at betale.

Velkommen tilbage til den grønne fremtid. Den bliver overordentlig kostbar og vil have alvorlig social slagside.

Undertegnede læser ikke Jyllands-Posten til hverdag, og ved ikke om lederen medførte nogen reaktion eller debat. Men politikerne har ikke grebet bolden, der er total tavshed i de andre medier. Vi skal nok længere ned ad slisken med grøn sæbe, før nogen for alvor vågner op.

https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE13316325/tilbage-til-den-groenne-fremtid/

ps.

I en ny leder fra forleden er Jyllands-Posten vendt tilbage til spørgsmålene i forbindelse med den grønne omstilling. Det påpeges, at politikernes håndterering af klimakrisen er meget mangelfuld, idet deres planer og forslag slet ikke vil standse det stigende globale forbrug af fossile brændstoffer. Vind og sol kan ikke gøre det alene, og derfor satser politikerne på brint og Power-to-X uagtet, at det er helt uprøvede teknologier, hvor vi slet ikke ved, om de vil virke i fuld skala. Samtidigt påpeges det, at brugen af f.eks. brint til backup i elforsyningen, eller som brændstof i transporten indebære nogle meget store energitab, således at det kun er 23-33 % af den oprindelige energi, der kommer til nytte.

Gasproduktionen i Groningen, Holland
Del på de sociale medier

En kommentar

  1. Claus Beyer

    Også jeg blev glædeligt overrasket af lederen i JP, som var noget af det mest fornuftige, jeg har set i en dansk avis hvad angår klimadiskussionen. Jeg ved ikke, om den skabte megen debat, idet jeg ikke har kunnet se debatsporet, selvom jeg holder avisen online. Måske er det fordi jeg ikke bruger facebook. Alternativt har de problemer med at vise debatsporet. Hvis jeg havde kunnet deltage i debatten, ville jeg have påpeget det absurde i den situation, vi er havnet i, trods det, at vi har masser af olie og gas liggende ude i Nordsøen og muligvis også på land. Dette har vores ideologiske politikere valgt ikke skal udnyttes, hvorfor vi ikke som de mere fornuftige nordmænd kan drage fordele af den økonomiske gevinst ved at udvinde hydrocarbonerne. Det er fuldstændig tåbeligt og kræver en fanatisk religiøst-ideologisk holdning, når man kynisk vil lade den arbejdende befolkning lide økonomisk i stedet for at udnytte ressourcerne fornuftigt til gavn for alle. Den herskende klasse skal nok klare sig og er derfor bedøvende ligeglade med befolkningen. Forhåbentligt sker der en revolution ved næste folketingsvalg, så vi kan få nogle folk på tinge, der har den danske befolkning og Danmark som første prioritet.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*