Dansen med klimadata, Klimarealisme i medierne

Lomborg i offensiven

Bjørn Lomborg er kommet i lidt af et stormvejr, fordi man har kunnet citere ham for, at den globale opvarmning faktisk har medført en nedgang i antallet af klimarelaterede dødsfald, dvs. døde pga. kulde eller varme. Den globale opvarmning simpelthen bare ikke medføre noget positivt.

Her sidst har en stribe lægevidenskabelige tidsskrifter været ude med påstanden om, at der er store helbredsrisici forbundet med enhver temperaturstigning.  Det fik Lomborg til at skrive følgende brev til redaktøren af The Lancet, et førende tidsskrift:

Kære Dr. Horton!

Jeg læste med interesse Deres leder: ”Opfordring til nødforanstaltninger for at begrænse stigninger i den globale temperatur, genskabe biodiversiteten og beskytte folkesundheden”, der blev offentliggjort i en stribe lægevidenskabelige tidsskrifter. Som et centralt argument skriver De, at der er betydelige risici forbundet med enhver temperaturstigning og dokumenterer dette med: ”I de seneste 20 år er varme-forårsaget dødelighed for folk over 65 steget med mere end 50 %.” Imidlertid er Deres dødelighed en simpel optælling og ikke en procentdel. Den overvældende årsag til stigningen er det faktum, at den globale befolkning over 65 år er steget mere end 40 % i det samme tidsrum. Så i virkeligheden er stigningen i varmerelaterede dødsfald kun på meget lavere 9,4 %. Jeg er sikker på, at De er enig i, at påstå en sammenhæng uden at justere for en dramatisk stigning i antallet af mennesker er fundamentalt forkert. Jeg er faktisk sikker på, at De og Deres tidsskrift ville forlange en omskrivning af enhver artikel, der kom med sådan en påstand. Det er tilsvarende forkert at påstå, at Brexit ledte til en bedre helbredssituation i EU fordi det totale antal dødsfald faldt med 600.000 pr. år, da Storbritannien forlod Unionen. I lyset af den enorme opmærksomhed Deres artikel fik, skriver jeg hermed til Dem for at høre, hvordan De vil sikre, at dette uvederhæftige argument bliver rettet.

Med venlig hilsen

Bjørn Lomborg 

Artiklen er ledsaget af illustrationen her, der viser de rå tal for dødsfaldene til venstre, og dødsfaldene som en procent af befolkningen i midten. Til højre er kurven i midten så lagt ind sammen med kurven for kulderelaterede dødsfald. Her ser man netop det kraftige fald i dødsfaldene pga. kulde, sammenholdt med et næsten uændret tal i forbindelse med varmen.

Det var sidstnævnte figur der navnlig fik Lomborgs fjender op i det røde felt, og bl.a. fik nogle fact checkers (”faktatjekkere”, eller ”sandhedspolitiet”) til at standse udbredelsen af budskabet på Facebook.

https://clintel.org/lomborg-criticizes-medical-journals-for-alarm-about-climate-change/

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*