Debatindlæg, Klimarealisme i medierne

En CO2-afgift på landbruget vil være gift for klimaomstillingen

Flemming Nør-Pedersen, fra Landbrug & Fødevarer har fået optaget dette indlæg i Information, hvor i det blandt andet hedder:

Flemming Nør-Pedersen, foto: L&F

Der er ingen tvivl om, at dansk fødevareproduktion spiller en rolle, når det handler om at finde CO2-reduktioner. Landbruget i Danmark står for 25 procent af den samlede CO2-udledning, og også på verdensplan fylder fødevareproduktionen godt i statistikkerne.

Det er der en god grund til. Da jeg blev født, var der 3,5 milliarder mennesker på jorden. I dag er tallet tæt på otte milliarder, og i 2050 vil Jordens befolkning være vokset til næsten ti milliarder, vurderer FN. Det lægger ikke bare pres på Jordens ressourcer, men også pres på fødevareproduktionen globalt, hvis produktionen skal kunne følge med befolkningstilvæksten. World Resources Institute vurderer eksempelvis, at verden frem mod 2050 skal producere 56 procent flere kalorier, og at forbruget af animalske produkter vil stige med 68 procent.

Med udgangspunkt i de realiteter arbejder den danske landbrug- og fødevaresektor med mulighederne for at bidrage til reelle klimareduktioner ved at producere flere fødevarer med mindre udledning. Det er derfor, vi siger, at vi skal udvikle vores erhverv med ny teknologi og endnu bedre optimering af ressourcerne. Det er ikke bare pjat, når både eksperter, erhvervet selv og fødevareministeren siger, at der kan ligge et stort eksporteventyr netop her. Som befolkningsfremskrivningen viser, er der kunder nok i butikken, og derfor er det bydende nødvendigt, at vi udvikler nye produktionsmetoder.

En CO2-afgift på landbrug vil være gift for den udvikling. Desværre vælger De Økonomiske Vismænd, der anbefaler en høj CO2-afgift, at se bort fra disse globale faktorer, men vi skylder hinanden at diskutere på et oplyst grundlag…….

Se ligeledes opslaget på Facebook:

https://www.facebook.com/FormandLandbrugFoedevarer/posts/4052191704872213

Del på de sociale medier

6 Comments

 1. Knud Larsen

  Nu er jeg snart træt af at høre, at køer “prutter og bøvser”: Det gentages igenogigen i diverse indlæg og politiske debatter.
  NEJ: Køer prutter ikke, og heller ikke tyre eller deres fælles kalve. Det gør heste derimod (de bor idag hovedsagelig i Nordsjælland, hvor også økologien florerer som ideologi).
  Men køer bøvser, ligesom alle andre drøvtyggere: Får, rådyr, kronhjorte, elsdyr, bison o.s.v., der bruges til det moderne “rewilding”. Bøvserne skyldes det “mikrobiom”, som i deres fler-mavesystem bidrager til at omsætte især græs til fordøjelig føde for Homo sapiens.

 2. Villi+John+Petersen

  Ja, Peder Kruse har ret. Køer producerer ikke et eneste gram “nyt” CO2. Køernes udledning er et led i det naturlige CO2-kredsløb. De bidrager ikke til den stigende CO2-koncentration i atmosfæren.

 3. Peder Kruse

  Udfordringerne omkring den menneskeskabte globale opvarmning eller klimaforandringerne, som det hedder i dag startede omkring vores udledninger af CO2 fra fossilt brændstof, som var taget ud af kulstofkredsløbet i millioner af år, og som vi nu futter af over få generationer.

  Efter den første dampmaskine har vi konstateret godt halvdelen af en fordobling af atmosfærens indhold af CO2, og fordi CO2 er i stand til at udveksle varmestråling med interne atombevægelser og tilbage igen, vil forøgelsen af atmosfærisk CO2 skabe en temperaturstigning i forhold til tiden før dampmaskinen – alt andet lige.

  Men hvorfor stoppe her ?

  Hvad med den halvdel af kulstofkredsløbet, som står for udledning af drivhusgasser til atmosfæren ? Noget må gøres. Køerne prutter og bøvser klimagasser, og de gasser er meget farligere end CO2. Før vi får set os om, rammer vi et tipping point, hvorfra der ingen vej er tilbage.

  https://www.klimadebat.dk/forum/intet-er-for-smaat–d12-e3999.php#post_83575

 4. Peder Kruse

  “Landbruget i Danmark står for 25 procent af den samlede CO2-udledning”

  Hvorfra kommer al den CO2 ? Spiser køerne råolie ? Det er da fup hvis ikke man modregner planternes optag af CO2 fra atmosfæren. Enhver græsmark flytter endda overskydende kulstof ned i jorden og gør sandjord sort.

  Er det slet ikke klimaet det handler om ?

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Og det passer så ikke. Landbruget har et betydeligt forbrug af energi til gødning, mekanisering, transport mm. Desuden udleder dyr som bekendt metan, som udgør mange CO2 ekvivalenter. Desuden er det kun en lille dele af landbrugets kulstofproduktion der ophobes i jorden. Sommetider er den ligefrem udledning fra jorden med driftsformer der ikke holder jordens kulstofindhold ved lige.

   • Peder Kruse

    Udledningen ved produktion af landbrugets gødning, markarbejde og transport plus drøvtyggernes midlertidige konvertering af CO2 til CH4 og et postuleret overskud i transporten af kulstof fra mark til atmosfære ved dyrkning, fratrukket plantevækstens direkte optag af CO2 på markerne, udgør altså 25% af den samlede danske udledning af drivhusgasser !

    Vi har gonnok bevæget os langt væk fra den oprindelige teori om menneskeskabt global opvarmning gennem vores store forbrug af gamle fossile brændsler. Nu handler det om at bremse eller udsætte cirkulationen af kulstof mellem atmosfære og biosfære i en tid med stor befolkningstilvækst.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*