Klima i Medier, Klimapolitik, Klimarealisme i medierne, PM

Ingen klima-nødsituation

Her er en oversættelse af en artikel, som det lykkedes organisationen CO2 Coalition på ”Jordens dag” at få bragt i Washington Times på en prominent plads. Det er en fin artikel, skrevet af Gregory Wrightstone, direktør i CO2 Coalition. Det særligt interessante ved den er, at den fik hjemmesiden Climate Feedback til at gå i aktion med en detaljeret tilbagevisning. Det slap Climate Feedback så ikke specielt godt fra, men det bliver et emne for en kommende artikel her. Nyd lige nu CO2 Coalitions visdomsord:

Videnskaben og dataene understøtter stærkt, at vores planets økosystemer trives, og at menneskeheden drager fordel af en svagt stigende temperatur og en stigning i atmosfærens kuldioxid. Disse fakta tilbageviser påstanden om, at Jorden styrtdykker ind i den ene menneskeskabte klimakatastrofe efter den anden.

Kuldioxid (CO2) omtales som et ondt molekyle, der forårsager ustyrlig drivhusopvarmning. Hvis I kun får jeres nyheder fra almindelige medier, vil I sandsynligvis tro, at CO2-indholdet i atmosfæren er på et farligt højt og hidtil uset niveau. I ville tage fejl. Koncentrationen af denne gas er lidt mindre end 420 dele pr. million (ppm) eller en sjettedel af de gennemsnitlige historiske niveauer på 2.600 ppm over de sidste 600 millioner år.

Stigninger i kuldioxid i de sidste 150 år, hovedsageligt fra afbrænding af fossile brændstoffer, har vendt en farlig nedadgående tendens i gassens koncentration. Under den sidste istid nåede koncentrationer næsten ”dødsgrænsen” ved 150 dele pr. million (150 ppm), under hvilken planter dør. Set i den langsigtede geologiske sammenhæng er vi faktisk i nutiden CO2 fattige.

Den seneste påstand fra sælgerne af ideen om en klimakatastrofe er, at de seneste temperaturstigninger er “usædvanlige og uden fortilfælde.” Imidlertid viser optegnelser, at den moderne opvarmning begyndte for mere end 300 år siden med udgangspunkt i kulden i den forfærdelige Lille Istid. De første 250 år af denne opvarmning gik forud for det 20. århundredes CO2-stigninger og var nødvendigvis 100% naturligt drevne.

Sammenhæng er vigtig, når man kigger på klima- og temperaturdata. Påstande om, at den sidste måned eller år eller årti var den “varmeste nogensinde”, kan kun være sand, hvis dine data er begrænset til 150 år eller deromkring.

Data længere tilbage i tiden afslører flere varme perioder siden slutningen af den sidste store istid for 10.000 år siden. Hver af dem var varmere end i dag. Der er en stærk sammenhæng mellem stigende og faldende temperaturer og civilisationers trivsel. I løbet af de sidste tre varme perioder, der går tilbage til 6.000 år siden, hvor de første store civilisationer dukkede op, blomstrede menneskeheden og store imperier opstod. Mellemliggende kolde perioder medførte afgrødesvigt, hungersnød og omfattende affolkning. Historien råder os til at byde varme velkommen og frygte kulde.

Moderat opvarmning og stigende kuldioxid fører til længere vækstsæsoner og større høstudbytter. Verdens bemærkelsesværdige evne til at øge fødevareproduktionen år efter år kan tilskrives mekanisering, landbrugsinnovation, CO2-gødskning og varmere vejr. Afgrøder og fødevareproduktionen har kun set positive effekter fra de relativt små ændringer i det globale klima.

I modsætning til sensationelle medierapporter er ekstreme vejrrelaterede dødsfald i USA faldet mere end 98% i løbet af de sidste 100 år. Tyve gange så mange mennesker dør af kulde som af varme, ifølge en verdensomspændende gennemgang af 74 millioner temperaturrelaterede dødsfald, udført af Dr. Antonio Gasparrini og et hold af læger. Global opvarmning redder liv.

På næsten ethvert nøgleemne viser forskningsresultater, der er præsenteret i omfangsrige fagfællebedømte undersøgelser, at den “konsensus”, der fremmes af klima-apokalyptiske alarmister, altid er i strid med virkeligheden. I stedet for en verden, der styrter ned i et uundgåeligt menneskeskabt klimahelvede, trives Jordens økosystemer og indbyggere på grund af stigende CO2 og stigende temperaturer, ikke på trods af dem.

I denne periode med stigende CO2 og let opvarmning har vi set stigende fødevareproduktion, jordfugtighed, afgrødevækst og en “grønnere” jord. I mellemtiden er tørke, skovbrande, hedebølger og temperaturrelaterede dødsfald faldet betydeligt. Kun det yderligtgående verdenssyn af miljøekstremister er i stand til at ignorere fordelene ved atmosfæriske ændringer, mens de kæmper for en skadelig økonomisk politik baseret på fejlslagne klimamodeller.

Ja, der er noget, der hedder drivhuseffekten. Ja, der har været noget opvarmning, men den har været minimal i forhold til de temperaturændringer, som vi alle oplever i løbet af en dag. En del af denne opvarmning kan meget vel være forårsaget af mennesker. Herom er der generelt bred enighed. Hvilke ændringer fremtiden bringer, er der ikke nogen præcis viden om, men bedømt ud fra fortiden vil de også være små.

Men nej, fortidens og muligvis fremtidens opvarmning betyder ikke, at det ender i en katastrofe, eller at tiltagene til at forhindre global opvarmning er videnskabeligt og økonomisk berettigede, eller at de amerikanske værdier om liv, frihed og stræben efter lykke skal bebrejdes i forbindelse med den formodede ”krise”- og endnu mindre, at de skulle ødelægges på grund af yderst tvivlsom videnskab.

https://www.washingtontimes.com/news/2021/apr/21/there-is-no-climate-emergency/

CO2-Coalitions logo

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*