Golfstrømmen, Klimarealisme i medierne

Golfstrømmen

Potsdam-Institut führ Klimafolgenforschung (PIK), på dansk Potsdam-instituttet for forskning i klimaforandringer har en meget aktiv frontfigur ved navn Stefan Rahmstorf, der altid er parat til noget forskning omkring den globale opvarmnings katastrofale konsekvenser.

I mange år har PIK interesseret sig for Golfstrømmen, der jo er den varme havstrøm, der bevæger sig fra Den Mexicanske Golf op til Vesteuropa, og som er medvirkende til, at vi her i Skandinavien har et relativt mildt klima, sammenlignet med andre lokationer på samme breddegrad. I en ny forskningsartikel hævder Rahmstorf, at Golfstrømmen aldrig har været svagere, end den er nu, og det skyldes naturligvis klimaforandringerne fremkaldt af vores CO2-udledninger. Konsekvensen skulle være, at vi kan forvente meget strengere vintre end før.

Fig 1: Havstrømme i det nordlige Atlanterhav

Vedlagte artikel, fra Judith Currys hjemmeside, tager så grundigt fat i den påstand. Fig. 1 viser realiteterne omkring Golfstrømmen. Der er rigtigt nok en kraftig strøm, der passerer Floridas kyst i nordøstlig retning, men størstedelen drejer ud over Atlanterhavet og ned mod Ækvator. Kun en mindre del krydser Atlanterhavet og ender oppe langs Norges kyst.

Fig. 2: Havtemperaturen i Atlanterhavet, 45-75 grader nord, 1880-2010

Baggrunden for teorien om den svækkede Golfstrøm er selvfølgeligt stigningerne i havoverflade-temperaturen over de seneste 140 år. En kurve fra HadCRUT, dækkende Atlanterhavet mellem 45 og 75 grader nord, viser en svag stigning på ca. 0,4 grader celsius (fig. 2). Det er på grænsen til, hvad der er signifikant, fordi temperaturerne for 100 år siden er meget dårligt kendt, baseret som de er på nogle få tilfældige målinger, hvor besætningen på et skib har smidt en spand i vandet, trukket den op og målt temperaturen. I dag har vi jo et netværk af faste bøjer, der dagligt måler temperaturer, og det giver jo langt mere pålidelige resultater.

Fig. 3: Temperaturmåling ved Galway, Irland, 1880 – 2020. Grå kurve: Rå data, sort kurve: “Justerede og homogeniserede” data

Artiklen nævne også de evindelige problemer med revisioner af fortidens temperaturer, her er et eksempel fra en station på vestkysten af Irland (fig. 3), hvor de rå data ikke viser nogen tendens i perioden, hvorimod data efter ”homogenisering” pludseligt indikerer en betydelig opvarmning.

En forsker, Carl Wunsch, har følgende kommentar til ideen om en opbremsning af Golfstrømmen.

Ingen panik. Europæiske læsere bør forstå, at Golfstrømmens eksistens er en følge af vindene i stor skala over det nordlige Atlanterhav og af væskers bevægelse på en roterende planet. Den eneste måde, man kan få cirkulation i havet uden en Golfstrøm, er enten ved at slukke for vinden, eller at stoppe jordens rotation, eller begge dele.

Dertil kommer, at Golfstrømmen faktisk ikke transporterer ret meget varme med sig over til Europa. Den stærke effekt er en myte, ifølge forfatteren her. Han fortsætter med at påpege, at ved Stillehavets østkyst er der tilsvarende temperaturer ved de samme breddegrader, og her er i hvert fald ikke nogen Golfstrøm, tværtimod strømmer koldt havvand ned fra Alaska. Temperaturerne her er snarere styret af cirkulationen i atmosfæren, hvor den fremherskende vindretning er fra sydvest.

Meget af varmen over Nordeuropa kommer i virkeligheden fra et tilsvarende mønster af vinde.

Så PIK’s alarmisme kan man vist godt tage med et gran salt.

https://judithcurry.com/2021/05/12/north-atlantic-nonsense/

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*