Debatindlæg, Klimapolitik

Grønne kirker

Kristeligt Dagblad er en af de få retfærdige aviser der optager klimarealistiske indlæg, se f.eks. klassikeren fra 2014 om Virkelighedens komplekse klima.

Jens Robdrup har forfattet dette indlæg om Grønne Kirker i KD

Kejserens Grønne Klæder af Jens Robdrup

Ifølge reportagen her i bladet lørdag 8 maj: ”Biskop: Nye klimamål skal motivere sogne” anbefaler en bred folkekirkelig arbejdsgruppe, at ”Folkekirkens grønne omstilling skal være forbillede for hele samfundet. Folkekirkens ansatte og frivillige er ambassadører for den grønne omstilling i lokalsamfundene og en aktiv stemme i lokale og nationale debatter.” Vore biskopper er blevet præsenteret for disse mål, der får en biskoppelig velsignelse med på vejen fra Roskilde.

Dette må siges at være første skridt på vejen til en folkekirkelig stillingtagen til et politisk spørgsmål, den grønne omvæltning af vores samfund, som vor klimaminister betegner det. Sanktionerer bispekollegiet dette, er det samtidig det sidste skridt.

Allerede nu afføder det en flodbølge af spørgsmål: Hvilke teologiske begrundelser kan anføres for præsternes nye rolle som ”ambassadører”. Ved nyansættelse af præster vil menighedsrådene da stille krav om desangående? Vil kirkegængere komme til at opleve grønne formaninger fra prædikestolen? Vil biskopperne i deres tilsyn med præsterne påse, at landets præster optræder som ambassadører (missionærer for den grønne omstilling)? Er det ikke en tilsidesættelse af den lutherske forkyndelsesfrihed og præsterne ytringsfrihed uden for kirkerummet?

I titusindvis af folkekirkens medlemmer er klimarealister og skeptikere. Vi betegnes også som benægtere. Skal vi nu også gøres til syndere?

Del på de sociale medier

3 Comments

 1. Per Dalgaard

  Det ville være mere relevant at bisper og præster begyndte at overholde præsteløftet.
  Med fokus på: “at jeg efter evne vil modarbejde misbrug af nådens hellige midler og bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse; samt at jeg troligt vil arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning”
  Men også her har bispe- og præstestanden valgt politisk side. Til skade for Danmarks ve og vel. Det er aldeles ukristeligt, som selv vores kirkeminister ser gennem fingre med.

 2. Hans Henrik Hansen

  Enig: Dette indebærer en beklagelig og skændig politisering af ‘folkets kirke’! Det ser ud til, at Roskilde-bispen er en drivende kraft(?).
  Heldigvis er der røster, der går mod strømmen, Sørine Godtfredsen fx.:

  https://roskildestift.dk/seneste-nyheder/biskoppen-vs-godtfredsen-skal-kirken-blande-sig-i-klimakampen

 3. Hans G Petersen

  Grøn religiøs populisme

  At folkekirken skal til at prædike ‘grøn omstilling’ virker ejendommeligt. Jeg hører til dem, der tror at kirken skal forkynde den lutherske, protestantiske opfattelse af det Nye Testamente. Med præster, provster og biskopper. Men nu skal der så også forkyndes ‘grønt’ fra prædikestol, biskop mv.

  Det mere end antyder, at kirkens tjenere synes de er i stofmangel over for deres menighed. Det Ny Testamente – og det Gamle – er m.a.o. ikke stof nok. Der skal flere, moderne, tidstypiske emner på tavlen, dvs klima og grøn omstilling.

  Hvad så med videnskabeligt evidens for, at hævdede kausaliteter faktisk er korrekte?

  Kirken har nu valgt side, politisk set, og følger hermed flertallet. Man vil prædike ‘grønt’ og dermed ophøje alt grønt og nedgøre det modsatte. Eller det, man tror, er modsat.

  Det er trist og næppe i overensstemmelse med Folkekirkens formål.

  At biskopper reelt har for lidt at lave med at passe troen hos os kirkegængere derude er en nærliggende kættersk tanke. Eller at produktet ikke sælger godt nok.

  På den anden side: når lønnen er på den gode side sf 900.000 er der vel også tid og plads til lidt grønt, her og der.

  Det er ikke så smagfuldt, som man kunne ønske. Det ligner desværre populisme med fuld gas på. Religiøs populisme.

  Tid til en ‘ommer’? At forsage al det verdslige popularitets ræs? Koncentrere sig om tro?

  Er vi, ældre kirkegængere, med ét blevet kættere, fordi vi ikke hylder alt det grønne klima snak ufiltreret? Fordi vi ikke tror på ‘videnskaben’ bag, som ofte er en politisk bestillingsvare?

  Kirken, med biskopperne i spidsen, bør besinde sig og arbejde med deres kerneydelse, tro, ikke videnskab og slet ikke misforstået videnskab, som der er meget af i klimadebatten.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*