Dansen med klimadata, Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Fejlernæring

Her er endnu et eksempel på forvrøvlet forskning, der bliver klistret op på klimasagen, som jo er vejen til offentliggørelse i prestigefyldte tidsskrifter. Det er også vejen til nye bevillinger til endnu mere forskning af samme skuffe.

Tesen her er, at den globale opvarmning vil give børn i fattige kår en mindre næringsrig kost. Klimaforandringerne med øgede temperaturer og større variationer i nedbør resulterer i dårligere mad til de fattige børn. I fremtiden vil det hele selvfølgeligt blive meget værre, med de stærkt stigende temperaturer forudset af IPCC & Co.

Forskerne har kigget på 107.000 børn, fordelt over 19 lande, sammenholdt med de sidste 30 års udvikling i temperatur og nedbør. De har så registreret, hvor mange ud af i alt 12 fødevaregrupper børnene i gennemsnit fik hver dag. Jo flere, desto mere alsidig kost. Generelt lå børnene dog relativt lavt, 3-4 grupper pr. dag.

Nedbørens rolle er lidt uklar, men det skyldes jo ikke mindst, at den ikke afhænger af temperaturudviklingen men af mange andre faktorer. Specielt i så kort en periode som 30 år spiller f.eks. de store svingninger (over 60 år) i havstrømningerne en meget betydelig rolle og vil gøre konklusionerne mindre éntydige.

Resultaterne er ligeledes uklare, fordi der er mange andre faktorer i spil, og det er åbenlyst svært at skille deres virkninger fra hinanden. Men én faktor skiller sig ud, og det er den økonomiske udvikling i samfundet. Således er Kina gået fra stor og udbredt fattigdom og dårlig ernæring til velstand, og dermed er børnenes ernæring ikke mere noget problem, trods stigende temperatur. I omtalen nævnes det, at Kina netop løste problemet ved en massiv satsning på kulfyrede kraftværker, og flere lande i Afrika er nu på vej i samme retning – til glæde for børnene.

https://wattsupwiththat.com/2021/01/20/study-global-warming-will-impact-childrens-nutrition/

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*