Klimarealisme i medierne, Modeller

AMO Aflyst

For ca. 20 år siden gik det op for klimaforskerne, at der er en svingning i temperaturen i Atlanterhavet, med en periode på ca. 60 år. Variationen er mest tydelig i det nordlige Atlanterhav. Den fik navnet den Atlantiske Multidekadale Oscillation, dvs. en svingning over flere tiår. Fig. 1 viser en kurve over de årlige temperaturer fra 1850 til nu.

Fig. 1: AMO fra 1850 til nu. Middelkurve med gult

En af forskerne, der var med til at lancere ideen omkring år 2000, var Michael Mann fra Penn State – ham med hockeystaven. Nu er han imidlertid kommet på andre tanker og har for nyligt udgivet en artikel, hvori han mener at have påvist, at svingningerne i fortiden i virkeligheden skyldes vulkansk aktivitet, mens den sidste optur fra 1960 og frem så skyldes den globale opvarmning fra menneskenes CO2-udledninger.

Det ser jo mere end heldigt ud, at de vulkan-fremkaldte svingninger netop på minuttet afløses af den menneskeskabte opvarmning. Det er da også mere, end hvad f.eks. Judith Curry vil købe. Hun skriver:

Wow, med ét hug forsvinder de irriterende problemer med den lange ”varmepause” i midten af det 20. århundrede, diskussionerne om årsagerne til opvarmningen i det 20. århundrede, indflydelsen af de multidekadale svingninger og problemerne med at få de seneste stigninger i atlantiske orkaner til at stemme overens med den globale opvarmning. Brillant! Næsten lige så brillant som hockeystaven.

Fig 2, fra Willis Eschenbachs artikel, viser en sammenstilling af AMO og vulkansk aktivitet i de sidste 170 år. Der er ikke nogen overbevisende sammenhæng mellem kurverne. Michael Mann nåede frem til sine resultater ved hjælp af computermodelberegninger. 16 modeller blev kørt, og så tog man et gennemsnit, der skulle fjerne ”støj” fra data. Eschenbach påpeger, at det gør et gennemsnit jo ikke nødvendigvis, især ikke hvis nogle af modellerne regner forkert. Og det er velkendt, at de er notorisk dårlige til at simulere de lokale svingninger, man har observeret.

Fig. 2: AMO sammenstillet med uafhængigt indeks for vulkanudbrud, den gule kurve

Men hensigten er klar nok. Mann fik skaffet sig af med den Middelalderlige Varmeperiode og den Lille Istid med sin hockeystavkurve, og nu får han også ram på AMO. Tilbage står der kun én forklaring på temperaturstigningen over de seneste 100 år: CO2. Vi giver ordet til Judith Curry her til sidst:

Så hvad er der præcist galt med Manns analyse? Han bygger den på klimamodeller, der er utilstrækkelige til at simulere AMO.

At basere sig på globale klimamodeller, der ikke i tilstrækkelig grad kan simulere multidekadale lokale svingninger, for at bevise at sådanne svingninger ikke findes, er (i bedste fald) en cirkelslutning. Hvordan kan den slags stads blive offentliggjort i et tidsskrift som Science? Fagfællebedømmelsen er helt brudt sammen.

Til afslutning, Manns forsøg på at annullere den Middelalderlige Varmeperiode og nu AMO’en, i ønsket om at vise at den nylige opvarmning er 100 % menneskeskabt, er overhovedet ikke overbevisende for forskere, som har nogen som helst forståelse af klimaets dynamik og globale klimamodeller.

https://judithcurry.com/2021/03/06/canceling-the-amo/

https://wattsupwiththat.com/2021/03/08/learning-about-the-amo/

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*