Klimarealisme i medierne, Vind og Sol

Prisen på vindkraft

Det hævdes, at strøm fra vindmøller bliver billigere og billigere og efterhånden er konkurrencedygtig i forhold til alle andre energikilder. Det lyder jo vældig rart, når vi nu skal til massivt at udbygge vores kapacitet af vindmøller over hele jorden.

Der nævnes i artiklen her, at prisen i England er på vej ned til £ 50 (engelske pund) / MWh, dvs. ca. 440 kr. / MWh eller 44 øre pr. kWh, hvilket stemmer godt overens med danske tal.

Priserne udtrykkes i begrebet LCOE, Levelized Cost of Energy, eller ”udjævnet omkostning til energi”. Det udtrykker den gennemsnitlige indkomst pr. genereret energienhed (f.eks. MWh), der er nødvendig for at dække omkostningerne til bygning og drift af anlægget (dvs. vindmøllen) i gennem den forudsete levetid. LCOE bruges til at sammenligne forskellige typer energikilder.

De amerikanske energimyndigheder er ikke enige i de engelske tal, men mener, at prisen snarere bør ligge omkring £ 82/MWh, svarende til ca. 70 øre / kWh.

Det påpeges nu, at de rå omkostninger jo ikke fortæller hele historien. En energikildes værdi afhænger også af, om den er i stand til at levere energien på de ønskede tidspunkter, hvor markedsprisen kan være høj. En gasfyret generator vil kunne gøre det, hvorimod vindenergi kommer og går helt uafhængigt af markedet. Det spiller også ind, hvor god kilden er til at stabilisere nettet og samarbejde med de øvrige kilder. Igen vil en generator have megen inerti, som man drager nytte af, når strømmens frekvens skal holdes stabil, hvorimod vindmøller ikke bidrager til nogen stabilisering, tværtimod.

Tabel 1: LCOE for forskellige energiløsninger, uden og med tillægsposter

De engelske myndigheder har så sat priser på disse ekstra poster og opnår derved tal, som vist i tabel 1: Hvor prisen på vind før lå i bunden sammenlignet med de gasfyrede anlæg (CCGT), bliver den pludseligt noget dårligere. Hvis vi oven i købet bruger de amerikanske estimater for den grundlæggende pris, ser det endnu værre ud, så vil vindstrøm ligge oppe omkring 90 øre/kWh.

Og så er der vist endda ikke regnet med de generelle omkostninger til backup af vindenergien fra uafhængige kilder, når det ikke blæser.

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2021/02/07/what-does-offshore-wind-power-really-cost/

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*