Klimarealisme i medierne, Opdaterede Temperaturer

Byvarme

Urban Heat Island, UHI, der er blevet oversat med Varmeø-effekten, er et fænomen, der har stor indflydelse på temperaturmålingerne over tid. Den globale temperatur findes som et vægtet gennemsnit af målinger fra en lang række målestationer. Stationerne kan have stået det samme sted de sidste 50-100 år eller mere. Det bør være en god ting, fordi det giver kontinuitet i målingerne, de kan umiddelbart sammenlignes år for år og årti for årti.

Og så alligevel ikke. Omgivelserne omkring målestationen kan ændre sig drastisk over tid. F.eks. kan en meteorologisk station have været placeret ved en flyveplads, der i starten bestod af en græsklædt landingsbane og et par skure. I mellemtiden er det så blevet til et kolossalt asfalteret område med masser af store bygninger, der lukker varme fra aircondition ud. Hvis vi ikke har flyttet vores termometer, vil det nu vise en højere temperatur i forhold til omgivelsernes pga. varmen fra bygningerne og opsamlet og reflekteret varme fra asfalten.

De globale temperaturkurver forsøger at tage højde for denne effekt. Flere af dem, bl.a. HadCRUT, vælger ikke at foretage en korrektion af de enkelte temperaturmålinger, men i stedet at erstatte dem med gennemsnit af flere stationer i området. Det betyder generelt, at byernes temperaturer bliver mindre end de målte, til gengæld bliver temperaturerne på landet kunstigt forhøjet.

Der er yderligere det problem, at døgnets minimum- og maksimum-temperaturer ikke påvirkes ens af UHI, minimumstemperaturen bliver relativt højere.

Klimamodellerne CMIP5, bliver netop kalibreret mod HadCRUT temperaturkurven. CMIP5-fremskrivningerne er derfor afhængige af HadCRUT’s nøjagtighed.

Artiklens forfatter finder generelt, at resultatet for HadCRUT på land ender højere, end hvad der er realistisk. CMIP5 stemmer overens hermed. Derved bliver CMIP5 endnu mere skæve, når vi kigger på temperaturerne over havet, hvor der jo ikke er nogen UHI-effekt. Resultatet er, at CMIP5 generelt skyder over målet i deres simuleringer af den globale temperatur.

Artiklens forfatter har beregnet korrektioner til HadCRUT kurven, og det korrigerede resultat  stemmer bedre overens med satellitmålingerne (UAH MSU), der jo ikke lider under UHI-effekten.

I forhold til den korrigerede kurve kan man se, at de fleste af CMIP5 fremskrivningerne ligger betydeligt højere, og det gælder også deres gennemsnit, som man ynder at bruge i mangel af bedre.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-021-05626-x

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*