Debatindlæg, Klimapolitik

Danmarks ynkelige klimaopposition

Danmarks borgerlige klimaopposition er tilsyneladende vendt på en tallerken siden valget i 2019. Da gik alle de borgerlige partier til valg på et program med en reduktion på 40 % af vores produktion af CO2 i 2030 i forhold til 1990, hvilket svarer til ca. 8 % af vores aktuelle produktion. Ved valget stemte mere end 90 % af vælgerne på partier, der gik til valg på de samme 8 % reduktion. Det tyder ikke på, at de danske vælgere er særligt klimahysteriske. Det er kun en lille radikaliseret gruppe og organisationer, som har politiske og/eller økonomiske interesser i klimaet, der er det.

Men efter valget er de borgerlige tilsyneladende vendt på en tallerken. Først ændrede alle partierne (med undtagelse af Nye Borgerlige) holdning under regeringsforhandlingerne fra 40 % reduktion til 70 %. (Svarende til ca. 54 % af vores aktuelle produktion). De forklarer det med, at det var for at kunne sidde med ved bordet under udmøntning af klimaloven, og at deres tilsagn var på betingelse af, at det ikke måtte koste borgerne velfærd. Men det har de borgerlige tilsyneladende glemt alt om. I dag følger de i de rødes fodspor blot med krav om nogle små symbolske justeringer. De rødes hovedpræmisser, – at det er særdeles hastende med tiltag, der kan redde kloden, og – at der er et enormt økonomisk potentiale i at komme først med udvikling af de grønne energiteknologier, stilles der ikke spørgsmål ved. Man kan så undre sig over, hvorfor almindelige økonomiske principper ikke gælder, når det drejer sig om udvikling af grønne energiteknologier. Hvis det er en så indlysende god investering, hvorfor gør industrien det så ikke selv? Hvorfor skal skatteyderne og pensionskasserne risikere deres penge?

Så efter regeringsdannelsen i 2019 går stort set hele det danske folketing officielt ind for en reduktion af Danmarks aktuelle produktion af CO2 med 54 % inden 2030. De røde partier benytter derfor enhver lejlighed til at fortælle, at valget i 2019 var et historisk stort klimavalg.

Men ved valget stemte mere end 90 % af vælgerne på et parti, der gik ind for en reduktion på kun 8 % af vores aktuelle produktion.  At betegne det som et historisk stort klimavalg kræver mere end god vilje. Det nærmer sig valgsvindel.

Det er svært at se, hvorfor de borgerlige har skiftet holdning. Det kan da ikke være ved at se på termometeret eller ud af vinduet. De sidste 20 år er temperaturen ikke steget på trods af, at vi har brændt fossile brændsler af som aldrig før! Ingen klimaforskere har nogensinde påstået, at CO2i sig selv, er særlig farlig. Men mere CO2 i atmosfæren kan – måske – medføre mere vanddamp i atmosfærens øvre lag, som kan give 10 gange mere opvarmning end selve CO2. Derfor kan afbrænding af fossile brændsler give en meget stor temperaturstigning. Troede man! Men i dag ved vi, at siden 1945 er atmosfærens indhold af CO2 steget betragteligt, men indholdet af vanddamp i 7 til 10 km højde er faldet med 10-15 %!

Specifikt vandindhold i 9500 m højde

Dermed forsvinder 90% af de fossile brændslers påståede varmevirkning!  Det har jeg skrevet mere om på Klimarealisme: Det rød-grønne Klima-kartel   

Derfor er det videnskabelige grundlag for hele CO2-indsatsen mindst lige så usikkert, som det videnskabelige grundlag for minkskandalen.

Tillad mig at nævne 4 danske klimaprofessorer, der offentligt har erklæret, at de ikke mener, at de konstaterede klimaændringer primært skyldes afbrænding af fossile brændsler: Johannes Krüger, Københavns Universitet; Jens Ulrik Andersen, Århus Universitet; Henrik Svensmark, DTU SPACE; Ole Humlum, Oslo Universitet.

Når en klimavidenskabsmand udtaler sig imod det herskende klimahysteri, bliver det som regel påstået eller antydet, at han er betalt af olieindustrien. Den borgerlige opposition bør forlange en second opinion fra nogle klimavidenskabsmænd, der ikke er betalt af FN eller klimakartellet.

Del på de sociale medier

3 Comments

 1. Finn Jensen

  Willy Nielsen Hald – der er en anden dagsorden, som de fleste bare ikke er bekendt med.
  Jeg har bedt flere miljø- og klimaordførere, Miljøministeriet og FNs Klimapanel om at give mig videnskabelig evidens for at CO2 udledt af mennesker skulle være den primære årsag til global opvarmning. Det har ingen været i stand til at give.
  Der er ingen klimakrise og det er kun godt, at vi har en stigende mængde CO2, da det gør Jorden grønnere.
  Her er, hvad den påståede klimakrise skal bruges til – berettet af Christiana Figueres, tidl. formand for
  FNs Framwork Convention, som fastlagde kommisoriet for FNs Klimapanel : Det, vi gør her, er, at vi inspirerer regeringer, private sektorer og civilsamfund til at lave den største ændring ( af samfundet ), som de nogensinde har lavet. ….. Det er en centraliseret ændring af samfund, som vil gøre livet for alle på Jorden meget anderledes “. ( Uddrag fra The Guardian 2012 og fra Marc Moranos bog : ” The Politically Incorrect Guide to Climate Change ” s. 230 )
  I kap. 11 i Moranos bog er der lignende udtalelser fra andre velinformerede klimaaktører, der erkender, at videnskaben bag CO2 påstanden ikke er etableret. Ydermere i kap. 11 kan man læse om, hvilke ændringer der er tale om.
  Det samme kan man i Jacob Nordanggards bog : ” Rockefeller – en klimasmart historie ” ligeledes kap. 11, s. 265 – s. 297. Kapitlets overskrift er : Den 4. industrielle revolution.
  Denne revolution indebærer fx. cikulær økonomi, overvågning og kontrol af hver enkelt borger ved hjælp af en total digitalisering af samfundet muliggjort af IoT og 5G. Et bæredygtigt, teknokratisk og totalitært samfund.
  Jeg kan varmt anbefale de to ovennævnte bøger.

 2. Willy Nielsen Hald

  Jeg er fuldstændig enig og glad for artiklen. Jeg har aldrig troet på at menneskeheden kunne varme kloden. med CO2. Det er naturligvis blot en følelse, da jeg som lægmand og 75 år ingen faglig indsigt har i klima. Jeg har dog oplevet mange forskellige slags vejr igennem mit liv. Vejret har min interesse. – Men klimarealismen har det svært. Det er jo som om hele det danske samfund er fuldstændig overbevist om den globale opvarmning. Man kunne tro der egentlig er en helt anden dagsorden, som de fleste bare ikke er bekendt med.

 3. Jørgen Keinicke

  Du har ret. Danskerne er modstandere af nye grønne afgifter. Hvor er oppositionen?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*