Dansen med klimadata, Klimarealisme i medierne

Bøffer skidt for klimaet?

Fra veganere og ligesindede er det blevet fremført, at oksekød skulle være særligt klimabelastende på grund af køernes udslip af methan (CH4).

Nu har det amerikanske miljøministerium regnet på forholdene og finder, at kvægets bidrag til udslippet af drivhusgasser er meget beskedent.

Alle husdyr står for 4% af udslippet i USA, og heraf tegner kvæget sig for ca. halvdelen.

Tallene er opregnet i CO2-ækvivalenter, dvs. at CH4 udslippet er omregnet til en tilsvarende større mængde CO2, for at kompensere for, at CH4 har en kraftigere drivhuseffekt end CO2.

https://climateataglance.com/climate-at-a-glance-livestock-and-methane/

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

One Comment

  1. Henning Jensen

    Findes der mon beregninger på hvor meget en bøf belaster klimaet?
    Jeg har aldrig set nogen beregninger.
    Har man medregnet det co2 som det græs kvæget spiser har optaget?
    Den metan kvæget udleder nedbrydes meget hurtigere end co2. Det er en tung gas så måske tager det så lang tid for det at nå atmosfæren, at det meste når at nedbrydes inden?

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*