En grønnere planet, Klimarealisme i medierne

Grønnere verden

Verden er blevet grønnere de sidste 30-40 år, og det har medført et stort optag af ekstra CO2 fra atmosfæren. Nye artikler har analyseret tallene. 70 % af den øgede mængde vegetation skønnes at komme fra det højere indhold af CO2 i luften.

Den øgede mængde plantemateriale har så samtidigt opsuget, hvad der svarer til 29 % af den CO2, som menneskelige aktiviteter har tilført atmosfæren siden 1980. Det er en reduktion i CO2-indholdet på niveau med ambitionerne fra Paris-aftalen.

Del på de sociale medier

2 Comments

  1. Børge krogh

    Den grønne vækst kan også skyldes mere dyrket areal, hvor man i første omgang tænker på øget vegetation i “halvtørre områder”. Mere dyrket biomasse betyder også mere iltet kulstof (respiration, afbrænding..) så det faktisk er med til at øge CO2 andelen i atmosfæren. Altså mere dyrkning giver større biologisk produktion som hurtigt respireres til luften. Ergo vil mere landbrug i verden give øget CO2 i luften.. Det er da også den vej CO2-kurven går! Og hurra for det…

    • Nicholas Troy Andersen

      Det betyder også mere mad til fattige Børge Krogh. De bliver glade for at kunne give mad til deres børn.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*